Angive en skabelon for et dokument‑ eller formularbibliotek

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek, kan du angive en standardfilskabelon for biblioteket. Når der oprettes en ny fil i biblioteket, åbner standardskabelonen det relevante program. I et dokumentbibliotek kan du f.eks. angive en Microsoft Office Word 2010-skabelon. Når der oprettes en fil i det dokumentbibliotek, åbnes skabelonen i Word.

Hvis du vil angive flere indstillinger eller angive standardindhold, der vises i alle nye filer, f.eks. en foretrukken disposition for forslag til en marketingkampagne eller en officiel ansvarsfraskrivelse i en sidefod, kan du også indsætte disse oplysninger i skabelonen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om filskabeloner i et dokument eller formularbibliotek

Typerne filer, du kan eller ikke kan gemme i et SharePoint-bibliotek

De to typer biblioteker, der bruger filskabeloner

Hvor er filskabeloner i biblioteket

Oprette en skabelon for et formularbibliotek

Brug af indholdstyper for at angive dokument‑ eller formularbiblioteker

Indstille en standardfilskabelon, når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek

Ændre standardfilskabelonen for et dokument‑ eller formularbibliotek

Redigere standardfilskabelonen

Angive en brugerdefineret filskabelon

Få mere at vide om filskabeloner i et dokument‑ eller formularbibliotek

Når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek, kan du angive en standardfilskabelon for biblioteket. Når der oprettes en ny fil i biblioteket, åbner standardskabelonen det relevante program. I et dokumentbibliotek kan du f.eks. angive en Microsoft Office Word 2010-skabelon. Når der oprettes en fil i det dokumentbibliotek, åbnes skabelonen i Word.

Hvis du vil angive flere indstillinger eller angive standardindhold, der vises i alle nye filer, f.eks. en foretrukken disposition for forslag til en marketingkampagne eller en officiel ansvarsfraskrivelse i en sidefod, kan du også indsætte disse oplysninger i skabelonen.

Toppen af siden

De typer filer, du kan eller ikke kan gemme i et SharePoint-bibliotek

Afhængigt af den fil, du har i et bibliotek, kan der ske følgende:

Filer, der er kompatible med SharePoint-teknologier    For en bruger til at oprette en fil ved hjælp af kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, skal der oprettes filskabelonen fra et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, som Microsoft Office Word 2010. Når du opretter en ny fil i et bibliotek, kan standardprogram være enten et XML-baserede design-program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, som Microsoft InfoPath 2010.

Andre programfiler    For de fleste andre programmer, kan du stadig gemme og administrere filen i biblioteket. Men i stedet for oprettelse af filen direkte fra dokumentbiblioteket, kan du oprette filen i dit program og derefter føje den til biblioteket senere.

Blokerede programfiler    Af sikkerhedsmæssige årsager blokeres nogle program filtyper, som .exe, i at blive gemt i et bibliotek.

Du kan finde flere oplysninger om blokerede filtyper i afsnittet Se også.

Toppen af siden

De to typer biblioteker, der bruger filskabeloner

De to typer biblioteker, der bruger skabeloner, er dokument‑ og formularbiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruge et dokumentbibliotek til at lagre og administrere mange forskellige filtyper, herunder dokumenter, regneark, præsentationer, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek er ofte den mest almindelige placering på et websted, hvor du kan oprette, indsamling, opdatere, og administrere filer med teammedlemmer og dele med andre kolleger i hele virksomheden. Du kan bruge et dokumentbibliotek som en generel fil-lager. Eller du kan bruge et dokumentbibliotek til et bestemt formål, for eksempel en marketing team kan have sin egen dokumentbibliotek til planlægning materialer, nyheder og publikationer.

Formularbiblioteker    Et formularbibliotek indeholder en enkelt metode til at dele og spore XML-baserede formularer, der bruges til at indsamle oplysninger. For eksempel kan du oprette et formularbibliotek i din afdeling udgifter rapport formularer. Skabelonen for udgiftsrapport form er gemt som standardfilskabelonen i formularbiblioteket. Hver gang nogen opretter en udgiftsrapport åbne de skabelonen som en tom formular, som indeholder det layout, felter og beregninger af udgiftsrapport. Når en person udfylder formularen, gemmes udgiftsrapportdata (og kun dataene) som en XML-fil i formularbiblioteket. Ved at adskille dataene fra formularen, er det meget nemmere at behandle hver udgiftsrapport separat ved andre systemer, flette dataene eller eksportere dem til videre behandling og analyse.

Toppen af siden

Hvor gemmes filskabeloner i biblioteket?

Når et dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon, gemmes den i mappen Formularer i biblioteket.

Åbn biblioteket i Windows Stifinder for at se formularermappe, som indeholder filskabelonen for biblioteket.

Indholdet af mappen Formularer i et dokumentbibliotek

Som standard har et dokumentbibliotek en filskabelon med navnet skabelon.dotx, men du kan ændre filen, hvis der er behov for det. Hvis du vil angive en anden skabelon, skal du først oprette den i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Office Word 2010, og derefter gemme den i mappen Formularer for et bibliotek. Fra biblioteket angiver du derefter adressen til den brugerdefinerede skabelon.

Som standard indeholder et formularbibliotek en pladsholderfil med navnet skabelon.xml, som du skal erstatte med en formularskabelon, du opretter.

Toppen af siden

Oprette en filskabelon for et formularbibliotek

Hvis du vil oprette eller tilpasse en skabelon i et formularbibliotek, kan du bruge et XML-baseret program til formulardesign, som er kompatibelt med SharePoint 2010, f.eks. Microsoft Office InfoPath 2010. Der kan være flere fordele ved at bruge et program til formulardesign. Hvis du f.eks. bruger Office InfoPath 2010, kan du gøre følgende:

 • Oprette formularbiblioteket og skabelonen direkte i InfoPath.

 • Redigere og publicere formularskabelonen til formularbiblioteket.

 • Flette separate XML-datafiler, der er oprettet ud fra formularskabeloner, til videre behandling.

 • Hæve felterne med XML-data til bibliotekskolonner i formularbiblioteket.

Når en bruger opretter en formular, åbnes den som standard i programmet til redigering af formularer, som er kompatibelt med SharePoint 2010, på brugerens klientcomputer. Hvis der ikke er installeret et kompatibelt program, kan formularen blive åbnet i browseren, hvis den er udviklet til det. Du kan eventuelt angive, at en formular, der er udviklet til at kunne åbnes i en browser, altid åbnes i en browser. Du kan ændre standardfunktionaliteten i indstillingen Åbner dokumenter i webbrowseren under de avancerede indstillinger i biblioteket.

Toppen af siden

Brug af indholdstyper for at angive skabeloner for dokument‑ eller formularbiblioteker

Hvis flere indholdstyper er aktiveret, og der er angivet skabeloner for disse indholdstyper, bruger biblioteket de skabeloner, der er angivet af indholdstyperne, og ikke standardskabelonfilen. I det tilfælde skal du ændre indholdstyperne, hvis du vil tilpasse skabelonerne for biblioteket.

Toppen af siden

Indstille en standardfilskabelon, når du opretter et dokument‑ eller formularbibliotek

Bemærk:  Du skal have tilladelsen Fuld kontrol for at kunne angive en skabelon for et dokument‑ eller formularbibliotek.

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette biblioteket.

 2. Klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret .

  Bemærk: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på Dokumentbibliotek eller Formularbibliotek under Biblioteker.

 4. Skriv et navn til biblioteket i feltet Navn. Navnet er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på bibliotekssiden, bliver en del af adressen til bibliotekssiden og vises i de navigationselementer, der hjælper med at finde og åbne biblioteket.

 5. Skriv en beskrivelse af formålet med biblioteket i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på bibliotekssiden, under navnet på biblioteket. Hvis du planlægger at gøre det muligt at sende indhold til biblioteket via e-mail, kan du føje bibliotekets e-mail-adresse til beskrivelsen, så brugerne nemt kan finde den.

 6. Hvis du vil føje et link til dette bibliotek i Hurtig start, skal du kontrollere, at Ja er valgt i sektionen Navigation.

 7. Klik på Ja i afsnittet Oversigt over dokumentversioner, hvis der skal oprettes en version eller sikkerhedskopi af en fil, hver gang en fil tjekkes ind i biblioteket.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Angiv typen fil, der skal bruges som en skabelon til nye filer i dokumentbiblioteket. Følgende filtyper er tilgængelige som standard:

  • Ingen

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-regneark

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentation

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-regneark

  • Microsoft PowerPoint-præsentation

  • Microsoft OneNote 2010-notesbog

  • Microsoft SharePoint Designer-webside

  • Grundlæggende side

  • Webdelsside

   Formularbibliotek    Vælg den formularskabelon, du vil angive som typen formular for alle formularer i biblioteket.

 9. Klik på Opret.

Toppen af siden

Ændre standardfilskabelonen for et dokument‑ eller formularbibliotek

Der er to måder, hvorpå du kan ændre standardskabelonen:

 • Hvis dit dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon for et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, kan du redigere standardskabelonen.

 • For andre programmer kan du ikke redigere standardskabelonen direkte, men du kan kopiere en ny skabelonfil til mappen Formularer for biblioteket for at angive en brugerdefineret skabelon.

Toppen af siden

Redigere standardfilskabelonen

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil redigere standardskabelonen for.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante sektion Biblioteker.

  Bemærk: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på fanen bibliotek på båndet i afsnittet Biblioteksværktøjer, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek. i gruppen Indstillinger

 4. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger .

 5. Klik på Rediger skabelon under feltet URL-adresse til skabelon i afsnittet Dokumentskabelon. Der sker en af følgende ting:

  Dokumentbibliotek    Skabelonen åbnes i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010, og som er knyttet til filtypen for den aktuelle skabelon. For eksempel åbner Office Word 2010, hvis standardskabelonen er en Word-skabelon, eller Office Excel 2010 åbnes, hvis standardskabelonen er et Excel-regneark.

  Formularbibliotek    Skabelonen åbnes enten i et program, der er kompatible med SharePoint 2010, enten et XML-baserede design-program, som Microsoft Office InfoPath 2010 eller en XML-editor.

  Bemærk: Hvis brugerne på webstedet allerede har udfyldt formularer, der var baseret på den oprindelige skabelon, skal du overveje, hvordan ændringer af skabelonen påvirker disse formularer. Hvis du f.eks. tilføjer et felt, som brugerne skal udfylde, kan det medføre fejl i de oprindelige formularer, der blev udfyldt, inden feltet blev tilføjet.

 6. Foretag de ønskede ændringer, og gem derefter skabelonen. Luk programmet, hvis det ikke længere behøver være åbent, eller skift til webstedet.

 7. Afhængigt af formulardesignprogrammet kan du være nødt til at udgive skabelonen igen til biblioteket på webstedet fra programmet.

 8. Klik på OK nederst på siden Avancerede indstillinger for formularbibliotek på webstedet.

Toppen af siden

Angive en brugerdefineret filskabelon

 1. Opret og gem den brugerdefinerede standardskabelon i et program, der er kompatibelt med SharePoint 2010. Læg mærke til placeringen, og skift derefter til SharePoint 2010.

 2. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil angive en brugerdefineret skabelon for.

 3. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Webstedshandlinger, klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante bibliotekssektion.

  Bemærk: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, som f.eks. en kommando, knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Klik på fanen Bibliotek og derefter på Opret forbindelse til Outlook i gruppen Åbn med Stifinder.

 5. Find den brugerdefinerede skabelon, du oprettede, i Windows Stifinder.

 6. Højreklik på filen, og klik derefter på Kopier i genvejsmenuen.

 7. Klik på knappen Tilbage, indtil du kommer tilbage til biblioteket, og klik derefter på mappen Formularer for at åbne den.

 8. Højreklik på et tomt område i mappevinduet, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 9. Luk Windows Explorer, og vend tilbage til biblioteket på webstedet.

 10. Klik Indstillinger for bibliotek i menuen Indstillinger.

 11. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen på din brugerdefinerede skabelon i feltet URL-Adresse skabelon. Placeringen er webadressen på skabelonen på webstedet, i forhold til navnet på webstedet. Eksempelvis hvis skabelonen hedder Watermark.dotx, og du føje den til mappen formularer i Delte dokumenter,-dokumentbibliotek, vil du skrive følgende:

  Delte Documents/Forms/Watermark.dotx

  Formularbibliotek    Skriv adressen på den brugerdefinerede skabelon, du vil bruge i feltet URL-Adresse skabelon. Placeringen er webadressen på skabelonen på webstedet, i forhold til navnet på webstedet. Eksempelvis hvis skabelonen hedder Orders.xml, og du føje den til mappen formularer i formularbiblioteket Køb, skal skrive du følgende:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Bemærk:  Hvis indstillingerne i feltet Dokumentskabelon ikke er tilgængelige, kan en administrator have oprettet flere indholdstyper. Du kan se, om flere indholdstyper er aktiveret, ved at bekræfte, at Ja er markeret under Tillad styring af indholdstyper? i sektionen Indholdstyper umiddelbart over sektionen Dokumentskabeloner. Hvis det er tilfældet, skal du redigere skabelonen for indholdstypen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×