Angive en brugerdefineret skabelon til et SharePoint-bibliotek

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter et dokument eller laver et bibliotek, kan du konfigurere en standardskabelon for filer til det bibliotek. På den måde åbner standardskabelonen i det relevante program, hver gang en person opretter en ny fil i biblioteket. Du kan f.eks. i et dokumentbibliotek oprette en skabelon i Microsoft Word, hvorefter skabelonen åbner i Word, næste gang du opretter en ny fil i det dokumentbibliotek.

Hvis du vil angive andre indstillinger eller angive standardindhold, der vises i alle nye filer, f.eks. en foretrukken disposition til forslag til en marketingkampagne eller en officiel ansvarsfraskrivelse i en sidefod, kan du også indsætte disse oplysninger i skabelonen.

Du skal have tilladelsen Fuld kontrol for at kunne angive en skabelon for et dokument‑ eller formularbibliotek.

Få mere at vide om filskabeloner i et dokument‑ eller formularbibliotek

Her er nogle tip og retningslinjer for at oprette og bruge skabeloner.

Afhængigt af den fil, du har i et bibliotek, kan der ske følgende:

Filer, der er kompatible med SharePoint-teknologi    Hvis en bruger opretter en fil ved hjælp af kommandoen Ny i et dokumentbibliotek, skal filskabelonen oprettes ud fra et program, der er kompatibelt med SharePoint, f.eks. Microsoft Office Word. Når du opretter en ny fil i et formularbibliotek, kan standardprogrammet være et XML-baseret program til formulardesign, som er kompatibelt med SharePoint, f.eks. Microsoft InfoPath.

Andre programfiler    Det gælder for de fleste andre programmer, at du stadig kan gemme og administrere filen i biblioteket. Men i stedet for direkte at oprette filen fra dokumentbiblioteket, kan du oprette filen i dit program og overføre den til biblioteket på et senere tidspunkt.

Blokerede programfiler    Af sikkerhedsmæssige årsager blokeres nogle program filtyper, som .exe, i at blive gemt i et bibliotek. Du kan finde flere oplysninger typer filer, der ikke kan føjes til en liste eller et bibliotek.

De to typer biblioteker, der bruger skabeloner, er dokument‑ og formularbiblioteker.

Dokumentbiblioteker    Du kan bruge et dokumentbibliotek til at gemme og administrere mange forskellige typer filer, bl.a. dokumenter, regneark, præsentationer, tekstfiler og andre typer filer. Et dokumentbibliotek er som regel den mest almindelige placering på et websted, hvor du kan oprette, samle, opdatere og administrere filer sammen med teammedlemmer og dele dem med andre kolleger i virksomheden. Du kan bruge et dokumentbibliotek som et almindeligt fillager, eller du kan bruge det til et bestemt formål. Det kan f.eks. være, at marketingteamet har sit eget dokumentbibliotek til planlægningsmaterialer, pressemeddelelser og publikationer.

Formularbiblioteker    Et formularbibliotek er praktisk til at dele og spore XML-baserede formularer, som bruges til at indsamle oplysninger. Du kan f.eks. oprette et formularbibliotek til afdelingens formular til en udgiftsrapport. Formularskabelonen til udgiftsrapporten gemmes som standardfilskabelonen i formularbiblioteket. Hver gang en person opretter en udgiftsrapport, åbnes skabelonen som en tom formular, som indeholder layout, felter og beregninger for udgiftsrapporten. Når en person udfylder formularen, bliver dataene fra udgiftsrapporten (og kun dataene) gemt som en XML-fil i formularbiblioteket. Når dataene separeres fra formularen er det meget nemmere at behandle hver udgiftsrapport separat i andre systemer, flette dataene eller eksportere dem til videre behandling og analyse.

Når et dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon, gemmes den i mappen Formularer i biblioteket.

Åbn biblioteket i Stifinder for at se mappen formularer, som indeholder filskabelonen for biblioteket.

Indholdet af mappen Formularer i et dokumentbibliotek

Som standard har et dokumentbibliotek en filskabelon med navnet skabelon.dotx, men du kan ændre filen, hvis der er behov for det. Hvis du vil angive en anden skabelon, skal du først oprette den i et program, der er kompatibelt med SharePoint, f.eks. Office Word, og derefter gemme den i mappen Formularer for et bibliotek. Fra biblioteket angiver du derefter adressen til den brugerdefinerede skabelon.

Som standard indeholder et formularbibliotek en pladsholderfil med navnet skabelon.xml, du skal erstatte med en formularskabelon, du opretter.

Hvis du vil oprette eller tilpasse en skabelon i et formularbibliotek, kan du bruge et XML-baseret program til formulardesign, som er kompatibelt med SharePoint, f.eks. InfoPath. Der kan være flere fordele ved at bruge et program til formulardesign. Hvis du f.eks. bruger InfoPath, kan du gøre følgende:

 • Oprette formularbiblioteket og skabelonen direkte i InfoPath.

 • Redigere og publicere formularskabelonen til formularbiblioteket.

 • Flette separate XML-datafiler, der er oprettet ud fra formularskabeloner, til videre behandling.

 • Hæve felterne med XML-data til bibliotekskolonner i formularbiblioteket.

Når en bruger opretter en formular, åbnes den som standard i programmet til redigering af formularer, som er kompatibelt med SharePoint, på brugerens klientcomputer. Hvis der ikke er installeret et kompatibelt program, kan formularen blive åbnet i browseren, hvis den er udviklet til det. Du kan eventuelt angive, at en formular, der er udviklet til at kunne åbnes i en browser, altid åbnes i en browser. Du kan ændre standardfunktionaliteten i indstillingen Åbner dokumenter i webbrowseren under de avancerede indstillinger i biblioteket.

Indstillinger for bibliotek
Klik på kommandoen Indstillinger for bibliotek for at åbne dialogboksen Indstillinger

Skærmbillede af siden med indstillinger i et SharePoint-dokumentbibliotek

Indstillinger for et dokumentbibliotek

Skærmbillede af siden Avancerede indstillinger for et dokumentbibliotek i SharePoint

Indstillingen Åbn dokumenter i browser

Hvis flere indholdstyper er aktiveret, og der er angivet skabeloner for disse indholdstyper, bruger biblioteket de skabeloner, der er angivet af indholdstyperne, og ikke standardskabelonfilen. I det tilfælde skal du ændre indholdstyperne, hvis du vil tilpasse skabelonerne for biblioteket.

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette biblioteket.

 2. Klik på Indstillinger, indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen og Tilføj en app.

 3. Klik på et dokumentbibliotek eller formularbibliotek.

  Bemærk:  Skabelonen Formularbibliotek anvender kun Microsoft InfoPath som standardfilformat.

  Dokumentbibliotek Formularbibliotek

  Bemærk:  Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Klik på Avancerede indstillinger.

 5. Skriv et navn, en valgfri beskrivelse af biblioteket, og vælg, om SharePoint skal oprette en version af filerne i biblioteket, hver gang de redigeres.

 6. Vælg standardfilformatet og standardversionen for programmet for et dokumentbibliotek i rullemenuen Dokumentskabelon.

  Vælge en skabelon

 7. Klik på Opret.

Bemærk: Biblioteksnavnet er påkrævet og vises øverst på bibliotekssiden, bliver en del af adressen til bibliotekssiden og vises i de navigationselementer, der hjælper med at finde og åbne biblioteket.

Sådan gemmer du biblioteket som en skabelon   

 1. Gå til det bibliotek, du lige har oprettet.

 2. Vælg fanen Bibliotek på båndet, og klik på Indstillinger for bibliotek i gruppen Indstillinger.

 3. Klik på Gem dokumentbibliotek som skabelon under Tilladelser og administration.

 4. Angiv et filnavn og skabelonnavn og beskrivelse. Hvis du vil nye biblioteker, der er oprettet ud fra denne skabelon til at medtage elementer i denne skabelonbibliotek, kan du markere afkrydsningsfeltet Medtag indhold.

  Det filtypenavn, du bruger til filnavnet i feltet Filnavn, bestemmer standardfiltypen for skabelonen. Følgende filtyper er som standard tilgængelige:

  • Microsoft Word 97-2003-dokument

  • Microsoft Excel 97-2003-regneark

  • Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentation

  • Microsoft Word-dokument

  • Microsoft Excel-regneark

  • Microsoft PowerPoint-præsentation

  • Microsoft OneNote 2010-notesbog

  • Microsoft SharePoint Designer-webside

  • Grundlæggende side

  • Webdelsside

  Gemme et bibliotek som en skabelon

 5. Klik på OK.

Du kan indstille egenskaberne for skabelonbiblioteket som for enhver anden type bibliotek.

Der er to måder, hvorpå du kan ændre standardskabelonen:

 • Hvis dit dokument‑ eller formularbibliotek har en standardfilskabelon for et program, der er kompatibelt med SharePoint, kan du redigere standardskabelonen.

 • For andre programmer kan du ikke redigere standardskabelonen direkte, men du kan kopiere en ny skabelonfil til mappen Formularer for biblioteket for at angive en brugerdefineret skabelon.

 1. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil redigere standardskabelonen for.

 2. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Indstillinger indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen , klik på Vis indholdet af webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante bibliotekssektion.

  Bemærk:  Du kan ændre et websteds udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 3. Klik på fanen Bibliotek på båndet, og klik på Indstillinger for bibliotek i gruppen Indstillinger.

 4. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger .

 5. Klik på Rediger skabelon i feltet URL-adresse til skabelon i sektionen Dokumentskabelon. Der sker en af følgende ting:

  Hvis dit websted er en del af et Office 365-abonnement, kan du på dette tidspunkt blive bedt om at angive dit brugernavn og din adgangskode til dit Office 365-abonnement.

  • Dokumentbibliotek    Skabelonen åbner i et program, der er kompatibelt med SharePoint, og som er knyttet til filtypen for den aktuelle skabelon. Word åbnes f.eks., hvis standardskabelonen er en Word-skabelon, eller Excel åbnes, hvis standardskabelonen er et Excel-regneark.

  • Formularbibliotek    Skabelonen åbnes enten i et program, der er kompatibelt med SharePoint, eller i et XML-baseret program til formulardesign, f.eks. InfoPath eller en XML-editor.

   Rediger skabelon
   Redigere standardbiblioteksskabelonen

  Bemærk: Hvis brugerne på webstedet allerede har udfyldt formularer, der var baseret på den oprindelige skabelon, skal du overveje, hvordan ændringer af skabelonen påvirker disse formularer. Hvis du f.eks. tilføjer et felt, som brugerne skal udfylde, kan det medføre fejl i de oprindelige formularer, der blev udfyldt, inden feltet blev tilføjet.

 6. Foretag de ønskede ændringer, og gem derefter skabelonen. Luk programmet, hvis det ikke længere behøver være åbent, eller skift til webstedet.

 7. Afhængigt af formulardesignprogrammet kan du være nødt til at udgive skabelonen igen til biblioteket på webstedet fra programmet.

 8. Klik på OK nederst på siden Avancerede indstillinger for formularbibliotek på webstedet.

 1. Opret og gem den brugerdefinerede standardskabelon i et program, der er kompatibelt med SharePoint. Læg mærke til placeringen, og skift derefter til SharePoint.

  Bemærk: Hvis dokumentet standardskabelonen hedder noget andet end template.dotx, vises ingen standardskabelonerne i listen eller biblioteket.

 2. Gå til det websted, der indeholder det bibliotek, du vil angive en brugerdefineret skabelon for.

 3. Klik på navnet på biblioteket i Hurtig start, eller klik på Indstillinger indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen klik på Vis indholdet af webstedet, og klik derefter på navnet på biblioteket under den relevante bibliotekssektion.

  Bemærk: Et websted kan være væsentligt ændret i forhold til udseende og navigation. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 4. Klik på fanen Bibliotek på båndet, og klik derefter på Åbn med Stifinder i gruppen Opret forbindelse og eksportér.

  Vigtigt: Hvis Stifinder åbner ikke, eller du får vist en fejlmeddelelse, skal du muligvis tilføje dit websted som et websted, du har tillid til i browserindstillingerne. Du kan få mere at vide under emnet hvordan du kan bruge kommandoen "Åbn med Stifinder", og hvordan du udfører fejlfinding af problemer med denne indstilling i SharePoint Online til Office 365.

 5. Find den brugerdefinerede skabelon, du oprettede, i Filstifinder.

 6. Højreklik på filen, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

 7. Klik på knappen Tilbage, indtil du kommer tilbage til biblioteket, og klik derefter på mappen Formularer for at åbne den.

 8. Højreklik på et tomt område i mappevinduet, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

 9. Luk Filstifinder, og vend tilbage til biblioteket på webstedet.

 10. Klik på Indstillinger for bibliotek i gruppen Indstillinger på båndet.

 11. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 12. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Dokumentskabelon:

  Dokumentbibliotek    Skriv adressen til den brugerdefinerede skabelon i feltet URL-adresse til skabelon. Placeringen er webadressen til skabelonen på webstedet, som skal angives relativt i forhold til navnet på webstedet. Hvis skabelonen f.eks. hedder Vandmærke.dotx, og du føjer den til mappen Formularer i dokumentbiblioteket Delte dokumenter, skal du skrive følgende:

  Delte dokumenter/Formularer/Vandmærke.dotx

  Formularbibliotek    Skriv adressen til den brugerdefinerede skabelon, du vil bruge, i feltet URL-adresse til skabelon. Placeringen er webadressen til skabelonen på webstedet, som skal angives relativt i forhold til navnet på webstedet. Hvis skabelonen f.eks. hedder Ordrer.xsn, og du føjer den til mappen Formularer i dokumentbiblioteket Indkøb, skal du skrive følgende:

  Indkøb/Formularer/Ordrer.xsn

  Bemærk:  Hvis indstillingerne i feltet Dokumentskabelon ikke er tilgængelige, kan en administrator have oprettet flere indholdstyper. Du kan se, om flere indholdstyper er aktiveret, ved at bekræfte, at Ja er markeret under Tillad styring af indholdstyper? i sektionen Indholdstyper umiddelbart over sektionen Dokumentskabeloner. Hvis det er tilfældet, skal du redigere skabelonen for indholdstypen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×