Angive eller ændre tabulatorer

Tabulatorer giver dig mulighed for at justere teksten til venstre, højre, i forhold til midten eller i forhold til et decimaltegn. Du kan også automatisk indsætte specialtegn før en tabulator, f.eks. stiplede linjer, punkterede linjer eller streger. Du kan oprette forskellige tabulatorer for alle tekstboksene i en publikation.

Når du indsætter en tabulator i en tekstboks i Microsoft Office Publisher 2007, vises tabulatormærker på linealen øverst i arbejdsområdet.

Tabulatorstopmærke

I denne artikel

Ændre standardtabulatorer

Oprette en ny tabulator

Fjerne en tabulator

Tilføje stiplede linjer, punkterede linjer eller streger før en tabulator

Indstille én eller flere tabulatorer til bestemte positioner

Om tabulatortyper

Du kan finde alle tabulatorstoptyper ved at klikke på tabulatorvælgeren i hjørnet mellem den vandrette og den lodrette lineal. Når den ønskede tabulator vises, skal du klikke på det sted på linealen, hvor tabulatoren skal placeres.

Hvilken type tabulator vil du bruge?

Billede af fane

En venstretabulering angiver en startposition for teksten, der indsættes mod højre, mens du skriver.

Knap for Centreringstabulering

En centreringstabulering angiver en position midt i teksten. Teksten centreres i forhold til denne position, mens du skriver.

Billede af fane

En højretabulering angiver tekstens højre kant. Teksten flyttes mod venstre, mens du skriver.

Billede af fane

En decimaltabulering justerer tal i forhold til et decimaltegn. Decimaltegnet bliver på samme position uanset antallet af cifre. (Tallene kan kun justeres i forhold til et decimaltegn. Det er ikke muligt at bruge decimaltabulering til at justere tallene i forhold til et andet tegn, f.eks. en bindestreg eller et &-tegn).

Hvis du dobbeltklikker på den vandrette lineal på det sted, hvor tabulatoren skal placeres, åbnes dialogboksen Tabulatorer. I dialogboksen Tabulatorer kan du angive en tabulator med bestemte mål, og du kan tilføje fyldtegn før en tabulator.

Du finder et hyperlink til yderligere oplysninger om tilføjelse af en indholdsfortegnelse med fyldtegn i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Ændre standardtabulatorer

 1. Klik i tekstboksen.

 2. Klik på Tabulatorer i menuen Formater.

 3. Angiv den afstand, der skal være mellem tabulatorerne, i boksen Standardtabulatorer.

Bemærk: Disse indstillinger gælder kun for tekstbokse, der oprettes i den samme publikation.

Toppen af siden

Oprette en ny tabulator

 1. Marker de afsnit, der skal ændres.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte en ny venstretabulering, skal du klikke på det sted på den vandrette lineal, hvor tabulatorstoppet skal indsættes.

   Der vises et tabulatormærke på linealen.

  • Hvis du vil indsætte en ny højretabulering eller en decimaltabulering, skal du klikke på tabulatorvælgeren Billede af fane (firkanten yderst til venstre på den vandrette lineal og på toppen af den lodrette lineal), indtil den ønskede tabulatortype vises. Klik derefter på det sted på den vandrette lineal, hvor tabulatorstoppet skal indsættes.

 3. Klik på det sted i teksten, hvor du vil indsætte tabulatoren, og tryk derefter på tabulatortasten.

Bemærk: Klik i en tabel på det sted, hvor du vil indsætte en tabulator, og tryk derefter på CTRL+TAB.

Toppen af siden

Fjerne en tabulator

 1. Marker de afsnit, der skal ændres.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne et enkelt tabulatorstop fra afsnit, der har samme tabulatorindstillinger, skal du trække tabulatormærket væk fra den vandrette lineal.

  • Hvis du vil fjerne alle tabulatorstop fra de markerede afsnit, skal du klikke på Tabulatorer i menuen Formater og derefter klikke på Ryd alle.

Toppen af siden

Tilføje stiplede linjer, punkterede linjer eller streger før en tabulator

 1. Klik i afsnittet med den tabulator, der skal ændres.

 2. Dobbeltklik på tabulatormærket på den vandrette lineal.

 3. Klik på den ønskede indstilling under Fyldtegn, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Indstille én eller flere tabulatorer til bestemte positioner

 1. Marker de afsnit, der skal ændres.

 2. Klik på Tabulatorer i menuen Formater.

 3. Angiv den nøjagtige position for hvert enkelt af de tabulatorstop, du vil indsætte, under Position, og klik derefter på Sæt.

 4. Vælg de ønskede indstillinger under Justering og Fyldtegn, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×