Angive eller ændre en opgavevarighed

Når du indledningsvist opretter en ny opgave, gives opgaven en anslået varighed på én dag i Project. Du kan ændre den anslåede opgavevarighed, så den afspejler den faktiske tidsmængde, som opgaven kræver. Du kan senere revidere den anslåede tidsmængde. Den bedste fremgangsmåde er dog at justere din vurdering, så dine indledende projektplaner er realistiske for virksomheden.

Tip: En af metoderne til bedre at overholde din slutdato, løse eventuelle overallokeringaf ressourcer, reducere pris, øge område eller øge kvalitet er at ændre opgavens varighed.

Øge nøjagtigheden af dine vurderinger

Hvis du øge nøjagtigheden af din vurdering af opgavevarigheden, skal du bruge din erfaring og den erfaring, som andre, der har udført noget lignende i tidligere projekter, har opbygget. Stil spørgsmål som:

 • Hvor lang tid tog opgaven?

 • Hvilke udfordringer opstod der undervejs?

 • Hvad ville du gøre anderledes, hvis du skulle gøre det igen?

Bemærk alle forskelle mellem den nye opgave og lignende opgaver, der er udført tidligere, og tag hensyn til disse forskelle, når du vurderer varigheden af en opgave.

Medtag følgende overvejelser, når du vurderer varigheden af opgaver:

 • Varigheden kan afhænge af den erfaring, som den ressource, der udfører opgaven, har. En ressource med stor erfaring kan nogle gange gennemføre opgaver hurtigere end en mindre erfaren ressource.

 • Vurderinger bør revurderes, når arbejdet startes. På dette tidspunkt ved du meget mere om opgaverne.

Du kan også opnå en vurdering ved at sammenligne optimistisk varighed, pessimistisk varighed og forventet varighed. Dette kaldes nogle gange en PERT-analyse.

Angive eller ændre opgavevarighed

 1. Hvis den opgave, du angiver for varigheden, ikke aktuelt findes i projektplanen, skal du føje opgaven til opgavelisten. Hvis du angiver eller ændrer varigheden for en eksisterende opgave, kan du springe over dette trin.

  Hvordan tilføjer jeg en ny opgave?

  1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

  2. Skriv et opgavenavn i slutningen af opgavelisten i feltet Opgavenavn.

   Du kan indsætte en opgave mellem eksisterende opgaver ved at markere rækken under det sted, hvor en ny opgave skal vises. Klik på Ny opgave i menuen Indsæt, og indtast derefter opgavenavnet i den indsatte række. Numrene på opgave-id'erne ændres automatisk, når du har indsat en opgave.

 2. I kolonnen Varighed for opgaven, skal du skrive den ønskede varighed.

  Du kan indtaste varigheder i minutter (m), timer (t), dage (d), uger (u) eller måneder (md).

 3. Hvis den nye varighed er en vurdering, skal du skrive et spørgsmål efter den.

 4. Tryk på ENTER.

Bemærk: 

 • Når du ændrer varigheden af en opgave for at opfylde et bestemt mål, skal du sørge for, at ændringen stadig har et realistisk tidskrav for opgaven. Husk også at tjekke og om nødvendigt justere den tilsvarende mængde arbejde, der er tildelt.

 • I nogle projekter bruges ikke anslåede varigheder. Hvis der ikke bruges anslåede varigheder i dit projekt, og du skriver et spørgsmålstegn i kolonnen Varighed for en opgave, betragtes værdien ikke som en anslået værdi. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Tidsplan for at tillade anslåede værdier i dit projekt. Marker afkrydsningsfeltet Vis, at opgaver har anslåede varigheder.

 • Hvis du ændrer en varighed, og den nye varighed bruger en anden enhed end den eksisterende varighed, skal du først udføre beregningen separat og derefter indtaste den nye værdi. Der sker ingen automatisk konvertering. Hvis den aktuelle varighed af en opgave f.eks. er 1 dag, og du vil ændre varigheden, så den afspejler timer i stedet for dage, skal du først selv beregne antallet af arbejdstimer på en dag og derefter indtaste den nye værdi i timer.

 • Hovedopgaver kan ikke redigeres direkte. Hvis du vil ændre en hovedopgave, skal du ændre de underopgaver, som hovedopgaven består af.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×