Angive data manuelt i regnearksceller

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du har flere muligheder, når du vil angive data manuelt i Excel. Du kan angive data i en celle i flere celler ad gangen eller på mere end én regneark på én gang. De data, du angiver kan være tal, tekst, datoer eller klokkeslæt. Du kan formatere dataene i en række forskellige måder. Og der er flere indstillinger, du kan tilpasse for at gøre dataindtastning nemmere for dig.

Dette emne beskrives ikke hvordan du kan bruge en dataformular til at angive data i regneark. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med dataformularer, tilføje, redigere, finde, og slette rækker ved hjælp af en dataformular.

Vigtigt: Hvis du ikke kan angive data i et regneark, kan det muligvis være blevet beskyttet af dig eller en anden person for at forhindre, at data uforvarende bliver ændret. I et beskyttet regneark kan du markere celler for at få vist dataene, men du kan ikke angive oplysninger i låste celler. I de fleste tilfælde bør du ikke fjerne beskyttelsen af et regneark, medmindre du har fået tilladelse til det af den person, der har foretaget beskyttelsen. Hvis du alligevel vil fjerne beskyttelsen af regnearket, skal du klikke på Fjern arkbeskyttelse i gruppen Ændringer under fanen Gennemse. Hvis der er angivet en adgangskode, da arkbeskyttelsen blev anvendt, skal du først angive denne adgangskode for at fjerne arkbeskyttelsen.

Hvad vil du foretage dig?

Angive tekst eller tal i en celle

Angiv et tal med en fast decimal

Angive en datoer eller et klokkeslæt i en celle

Angive de samme data i flere celler ad gangen

Angive de samme data i flere regneark på samme tid

Justere indstillingerne for regnearket og celleformaterne

Angive tekst eller tal i en celle

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. Skriv de tal eller tekst, du vil angive, og tryk derefter på ENTER eller TAB.

  Hvis du vil indtaste data på en ny linje i en celle skal du angive et linjeskift ved at trykke på ALT + ENTER.

Toppen af siden

Angive et tal med en fast decimal

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret og marker derefter afkrydsningsfeltet Indsæt decimaltegn automatisk under Redigeringsindstillinger.

 3. I feltet pladser skal angive et positivt tal for antal cifre til højre for decimaltegnet eller et negativt tal for cifre til venstre for decimaltegnet.
  Eksempelvis hvis du skriver 3 i feltet pladser og derefter skriver 2834 i en celle, værdien, der vises som 2.834. Hvis du skriver 3 i feltet pladser og derefter skriver 283, bliver værdien 283000.

 4. Klik på en celle i regnearket, og skriv det ønskede tal.

  Data, som du har indtastet i celler, inden du markerede indstillingen Fast decimal, berøres ikke.

  Hvis du midlertidigt vil tilsidesætte indstillingen Fast decimal, skal du skrive et decimaltegn, når du indtaster tallet.

Toppen af siden

Angive en datoer eller et klokkeslæt i en celle

 1. Klik på en celle i regnearket.

 2. Skriv en dato eller et klokkeslæt som følger:

  • Hvis du vil angive en dato, skal du bruge et punktum eller bindestreg til at adskille delene i en dato. Skriv f.eks. 5.9.2002 eller 5-sep-2002.

  • Hvis du vil angive et tidspunkt, som er baseret på et 12-timers ur, angive den tid, efterfulgt af et mellemrum, og skriv derefter a eller p efter klokkeslættet, f.eks. for eksempel 9:00 p. Excel indsætter ellers klokkeslættet som AM.

   Hvis du vil angive dags dato og det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på CTRL + SKIFT +; (kolon).

 • Hvis du vil angive en dato eller klokkeslæt, der altid er opdateret, når du åbner et regneark, kan du bruge funktionerne i DAG og nu .

 • Når du angiver en dato eller et klokkeslæt i en celle, vises enten i standard dato eller klokkeslæt, formatere til din computer eller i det format, som blev anvendt på cellen, før du har angivet, datoen eller klokkeslættet. Standardformatet for dato og klokkeslæt er baseret på indstillingerne for dato og klokkeslæt i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger (Kontrolpanel). Hvis disse indstillinger på din computer er blevet ændret, vises de datoer og klokkeslæt i dine projektmapper, der ikke er formateret ved hjælp af kommandoen Formater celler i overensstemmelse med disse indstillinger.

 • Anvende standardformatet for dato eller klokkeslæt, klikke på den celle, der indeholder værdien, datoen eller klokkeslættet og derefter trykke på CTRL + SKIFT + # eller CTRL + SKIFT + @.

Toppen af siden

Angive de samme data i flere celler på en gang

 1. Marker de celler, du vil indtaste de samme data i. Cellerne behøver ikke at grænse op til hinanden.

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 2. Skriv dataene i den aktive celle, og tryk derefter på CTRL+ENTER.

  Du kan også angive de samme data i flere celler ved hjælp af fyldhåndtag Fyldhåndtag til automatisk for at fylde data i regnearksceller.

  Få mere at vide artiklen udfylde data automatisk i regnearksceller.

Toppen af siden

Angive de samme data i flere regneark ad gangen

Ved at gøre flere regneark aktive på samme tid, du kan angive nye data eller ændre eksisterende data på en af regnearkene, og ændringerne, der er anvendt på de samme celler i alle de markerede regneark.

 1. Klik på fanen for det første regneark, der indeholder de data, du vil redigere. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på fanerne i andre regneark, hvori du vil synkronisere dataene.

  knapper til bladring mellem ark

  Bemærk: Hvis du ikke kan se på fanen for det regneark, du vil, kan du klikke på fanerulleknapperne for at finde regnearket, og klik derefter på arkfanen. Hvis du stadig ikke kan finde fanerne i regnearket, du vil, kan det være nødvendigt at maksimere dokumentvinduet.

 2. Markér den celle eller område, hvor du vil redigere eksisterende data eller angive nye data i det aktive regneark.

  Hvis du vil markere

  Skal du benytte følgende fremgangsmåde

  En enkelt celle

  Klik på cellen, eller tryk på piletasterne for at flytte til cellen.

  Et område af celler

  Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

  Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

  Et stort område af celler

  Klik på den første celle i området, og hold derefter SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle ned for at gøre den sidste celle synlig.

  Alle celler i et regneark

  Klik på knappen Marker alt.

  Knappen Markér alt

  Du kan også trykke på CTRL-A, hvis du vil markere hele regnearket.

  Bemærk: Hvis regnearket indeholder data, markeres det aktive område, når du trykker CTRL+A. Hvis du trykker på CTRL+A igen, markeres hele regnearket.

  Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

  Vælg den første celle eller det første celleområde, og hold CTRL nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

  Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

  Bemærk: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere hele markeringen.

  En hel række eller kolonne

  Klik på række- eller kolonneoverskriften.

  Regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

  1. Rækkeoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

  Bemærk: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

  Sammenhængende rækker eller kolonner

  Træk hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde SKIFT nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

  Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

  Klik på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter CTRL nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

  Første eller sidste celle i en række eller kolonne

  Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl + en piletast (Højre eller Venstre for rækker, Op eller Ned for kolonner).

  Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

  Tryk på CTRL+HOME for at markere den første celle i regnearket eller på en Excel-liste.

  Tryk på CTRL+END for at markere den sidste celle i regnearket eller på en Excel-liste, der indeholder data eller formatering.

  Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

  Celler til starten af regnearket

  Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

  Flere eller færre celler end den aktive markering

  Hold SKIFT nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

  Hvis du vil annullere markeringen af celler, skal du klikke på en celle i regnearket.

 3. Skriv nye data i den aktive celle, eller rediger de eksisterende data, og tryk derefter på ENTER eller TAB for at flytte markeringen til den næste celle.

 4. Gentag det forrige trin, indtil du er færdig med at angive eller redigere alle data.

 • Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark. Hvis du ikke kan se et regneark, der ikke er markeret, kan du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 • Når du angiver eller redigerer data, påvirker ændringerne alle de markerede regneark, og du kan utilsigtet komme til at erstatte data, som du ikke ville ændre. Du kan undgå dette ved at få vist alle regnearkene på samme tid, så du kan identificere potentielle datakonflikter.

  1. Klik på Nyt vindue under fanen Vis i gruppen Vindue.

  2. Skift til det nye vindue, og klik derefter på det regneark, du vil se.

  3. Gentag trin 1 og 2 for hvert regneark, du vil have vist.

  4. Klik på Arranger alle i gruppen vindue under fanen Vis, og klik derefter på den ønskede indstilling.
   For at få vist regneark i den aktive projektmappe, skal du markere afkrydsningsfeltet vinduer i aktiv projektmappe.

Toppen af siden

Justere indstillingerne for regnearket og celleformaterne

Der er flere indstillinger i Excel, som du kan ændre for at gøre det nemmere at angive data. Nogle ændringer påvirker alle projektmapper, nogle påvirker hele regnearket, og nogle påvirker kun de celler, du angiver.

Ændre retningen for ENTER-tasten

Når du trykker på TAB for at angive data i flere celler i en række og derefter trykke på ENTER i slutningen af denne række som standard Flytter markeringen til starten af den næste række.

Trykke på ENTER Flytter markeringen en celle ned, og trykke på TAB Flytter markeringen en celle til højre. Du kan ikke ændre retningen, til tasten TAB, men du kan angive en anden retning for ENTER-tasten. Hvis du ændrer denne indstilling påvirker hele regnearket, åbne regneark, alle åbne projektmapper og alle nye projektmapper.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Flyt markering efter tryk på Enter under Rediger i kategorien Avanceret, og klik derefter på den ønskede retning i boksen Retning.

Ændre bredden af en kolonne

Nogle gange vises ##### i en celle. Dette kan ske, når cellen indeholder et tal eller en dato, som ikke kan vises, fordi kolonnen ikke er bred nok til at vise alle de tegn, som formatet kræver. Antag f.eks., at en celle med datoformatet "dd-mm-åååå" indeholder 31-12-2007. Kolonnen er dog kun bred nok til at vise seks tegn. ##### vises i cellen. Hvis du vil se hele indholdet af cellen med det aktuelle format, skal du gøre kolonnen bredere.

 1. Klik på den celle, hvis kolonnebredde du vil ændre.

 2. Klik på Formater i gruppen Celler under fanen Startside.

  Billede af båndet i Excel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Cellestørrelse:

  • Klik på Autotilpas kolonnebredde for at få al tekst til at være i cellen.

  • Hvis du vil udvide kolonnebredden, skal du klikke på Kolonnebredde og derefter angive den ønskede bredde i boksen Kolonnebredde.

Bemærk: Som et alternativ til at gøre en kolonne bredere, kan du ændre formatet i kolonnen eller i den pågældende celle. Du kan f.eks. ændre datoformatet, så det kun vises som dag og måned (formatet "dd-mm"), f.eks. 31-12, eller så et tal vises i et videnskabeligt format (eksponentielt), f.eks. 4E+08.

Ombryde tekst i en celle

Du kan få vist flere tekstlinjer i en celle ved at ombryde teksten. Tekstombrydning i en celle påvirker ikke andre celler.

 1. Klik på den celle, hvor du vil ombryde teksten.

 2. Klik på Ombryd tekst i gruppen Justering under fanen Hjem.

  billede af båndet i Excel

  Bemærk: Hvis teksten er et langt ord, ombrydes tegnene ikke (ordet ikke opdeles); i stedet kan du gøre kolonnen bredere eller Formindsk skriftstørrelsen for at få vist al tekst. Hvis al tekst ikke er synlig, når du ombryde teksten, kan du skal justere højden på rækken. Klik på Formatér i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Tilpas automatisk række under Cellestørrelse.

Ændre formatet for et tal

I Excel er formatet af en celle adskilt fra de data, der er gemt i cellen. Denne visningsforskel kan have en stor virkning, når dataene er numeriske. Når f.eks. et tal, du angiver, afrundes, er det sædvanligvis kun det viste tal, der afrundes. Beregninger bruger det faktiske tal, der er gemt i cellen, og ikke det formaterede tal, der vises. Derfor kan beregninger virke unøjagtige på grund af afrundinger i en eller flere celler.

Når du har indtastet tal i en celle, kan du ændre det format, de vises i.

 1. Klik på den celle, der indeholder de tal, du vil formatere.

 2. Peg på generelle i gruppen tal under fanen Startside, og klik derefter på det ønskede format.

  billede af båndet i excel

  Tip: Hvis du vil vælge et talformat på listen over tilgængelige formater, skal du klikke på Mere og derefter klikke på det format, som du vil bruge, på listen Kategori.

Formatere et tal som tekst

De tal, som ikke skal beregnes i Excel, f.eks. telefonnumre, kan du formatere som tekst ved at anvende tekstformatet til at tømme cellerne, inden du angiver tallene.

 1. Marker en tom celle.

 2. Peg på Generelt i gruppen tal under fanen Startside, og klik derefter på tekst.

  billede af båndet i excel

 3. Indtast de tal, der skal stå i den formaterede celle.

  Bemærk: Telefonnumre, du har angivet, før du har anvendt tekstformatet på cellerne, skal angives igen i de formaterede celler. For at skrive hurtigt igen tal som tekst, vælge hver celle, skal du trykke på F2 og derefter trykke på ENTER.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×