Angive brugerindstillinger for en aktuel database fra et centralt sted

Hvis du vil tilpasse flere brugerindstillinger, f.eks. hvordan objektvinduerne skal vises, hvordan genvejstaster skal aktiveres, og hvordan automatiske rettelsesfunktioner skal aktiveres, skal du for en allerede åbnet Microsoft Access 2010-database bruge indstillingerne i kategorien Aktuel database. Du kan angive disse indstillinger i Access 2010 i klienttilstand.

Hvad er klienttilstand og webtilstand?

Klienttilstand    Klienttilstand er den tilstand, du bruger til at oprette Access-standardprogrammer. I denne tilstand er alle standardfunktioner (kontrolelementer, datatyper, makrohandlinger, egenskaber osv.) tilgængelige. Når du bruger Access 2010 til at åbne et databaseprogram, der er oprettet i en tidligere version af Access, åbnes Access 2010 i klienttilstand.

Webtilstand    Webtilstand er den tilstand, som du bruger til at oprette Access Web Applications. I denne tilstand er designmiljøerne til formularer, tabeller, forespørgsler osv. konfigureret, så du kun kan tilføje funktioner, der er kompatible med internettet.

Bemærk: For at kunne udføre disse ændringer skal databasen være åbnet, og nogle af ændringerne træder først i kraft, efter at du har lukket databasen og åbnet den igen.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse indstillinger for den aktuelle database

Vælge indstillinger for, hvordan objektvinduer skal vises

Aktivere brugen af genvejstaster i Access

Angive filstyringsindstillinger for den aktuelle database

Vælge navigationsindstillinger for den aktuelle database

Angive indstillinger til sporing og korrektion af feltnavne i den aktuelle database

Angive filterindstillinger for den aktuelle database

Tilpasse indstillinger for den aktuelle database

Nogle af de funktioner, som du hurtigt kan tilpasse til det aktuelle program eller den aktuelle database, er bl.a., hvordan programmets navn og logo vises, hvordan objektvinduerne vises, og hvordan filerne håndteres.

  1. I en allerede åbnet database skal du Klik på knappen Microsoft Backstage  .

  2. Klikke på Indstillinger og vælge indstillinger i Programindstillinger.

    Dialogboksen Access-indstillinger med fokus på de aktuelle databaseindstillinger

Indstilling

Beskrivelse

Programtitel

Skriv et beskrivende navn, som vil blive vist i Windows-titellinjen for den aktuelle database.

Programikon

Vælg et ikon til den aktuelle database. Du kan enten skrive navnet på billedfilen eller klikke på Gennemse for at finde frem til en billedfil. Det valgte ikon vises på Windows-titellinjen.

Brug som ikon for formularer og rapporter

Når den er valgt, vises programikonet i alle formular- og rapportfaner i den aktuelle database. Hvis dokumentfanerne ikke er aktiveret, vises ikonet ikke.

Vis formular

Angiv en formular, der skal vises, når den aktuelle database åbnes. Bevar standardindstillingen (ingen), hvis du ikke vil have, at der vises en formular, når databasen åbnes.

Formular til webvisning

Når den er valgt, kan brugerne indstille, ændre eller fjerne formularer, der vises på internettet.

Vis statuslinje

Når den er valgt, vises statuslinjen nederst i Access-arbejdsområdet.

  1. Hvis en indstilling, som du har ændret, kræver, at databasen skal lukkes og åbnes igen, skal du klikke på Klik på knappen Microsoft Backstage  ..

  2. Klik på Luk database.

  3. Klik på Åbn, og vælg databasen for at åbne databasen igen.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for, hvordan objektvinduer skal vises

I tidligere versioner af Access blev alle objekter åbnet i selvstændige vinduer, og det betød, at deres størrelse konstant skulle tilpasses, fordi man ofte arbejdede med mange vinduer. I Access 2007 kan du få vist alle åbne objekter i en serie af faner øverst i objektvinduet. Med denne mulighed er det nemmere at skifte mellem de åbne objekter ved at klikke på den påkrævede fane. Du har mulighed for at vælge følgende visningsindstillinger i området Indstillinger for dokumentvindue i kategorien Aktuel database.

Indstilling

Beskrivelse

Overlappende vinduer

Når den er valgt, vises der flere åbne objekter, hvor de overlapper hinanden.

Sådan vises objektvinduet overlappende

Dokumenter med faner

Når den er valgt, vises der kun ét objekt ad gangen, selvom der er flere åbne objekter.

Billede af, hvordan de åbne objekter vises, når indstillingen Dokumenter med faner er markeret

Du kan bruge indstillingen Dokumenter med faner uden at få vist dokumentfanerne. Dette kan være nyttigt, hvis brugerne skal arbejde med ét objekt ad gangen. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, skal du sørge for at vælge en anden navigationsindstilling, så brugerne kan skifte mellem de forskellige objekter.

Vis dokumentfaner

Hvis du vælger indstillingen Dokumenter med faner, kan du også vælge denne indstilling for at få vist faner for alle åbne objekter.

Brug Windows-tema til kontrolelementer i formularer

Når den er valgt, bruger den Windows-temaet på kontrolelementer i formularer og rapporter i den aktuelle database.

Aktiver layoutvisning

Når den er valgt, vises knappen Layoutvisning på Access-statuslinjen og i genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker på en objektfane. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, kan brugeren ikke åbne formularerne og rapporterne i layoutvisning.

Bemærk: Når du har fjernet denne indstilling, vil layoutvisning ikke kunne vælges som en indstilling i gruppen Visninger eller i nogen af genvejsmenuerne.

Tillad designændringer i tabeller i dataarkvisning (for denne database)

Når den er valgt, har du mulighed for at ændre designet af tabeller i dataarkvisning.

Kontrollér for afkortede talfelter

Når denne indstilling er valgt, viser Access tal som "#####", når en kolonne er for smal til at vise hele værdien. Hvis indstillingen ikke er aktiveret, vil de værdier, der er synlige i en kolonne, blive afkortet ud fra, hvad der kan være i kolonnen.

Format af billedegenskab

Når den er valgt, gemmes billeder i deres oprindelige format. Vælg denne indstilling for at mindske databasestørrelsen.

Konverter alle billeddata til bitmap (kompatibelt med Access 2003 og tidligere)

Når den er valgt, oprettes en kopi af den oprindelige billedfil i enten Windows-bitmap- eller enhedsuafhængigt bitmapformat. Vælg denne indstilling for at se billeder i databaser, der er oprettet i Office Access 2003 og tidligere versioner.

Toppen af siden

Aktivere brugen af genvejstaster i Access

Når indstillingen Brug specielle Access-taster er valgt, kan brugerne anvende følgende genvejstaster på den aktuelle database:

Taster

Resultat

F11

Viser og skjuler navigationsruden.

Ctrl+G

Viser vinduet Immediate i Visual Basic Editor.

Alt+F11

Starter Visual Basic Editor.

Ctrl+Break

Når du arbejder på et Access-projekt, forhindres poster i at blive hentet fra serveren, når du trykker på denne tastekombination.

Toppen af siden

Angive filstyringsindstillinger for den aktuelle database

Disse filstyringsindstillinger gælder kun for den database, som er åben, når du vælger indstillingerne.

Indstilling

Beskrivelse

Komprimer ved lukning

Når den er valgt, komprimeres en åben database automatisk, når du lukker den.

Fjern personlige oplysninger fra filegenskaber ved lagring

Når den er valgt, fjernes personlige oplysninger automatisk fra filegenskaberne, når du gemmer filen.

Toppen af siden

Vælge navigationsindstillinger for den aktuelle database

Du kan tilpasse navigationen for det aktuelle program ved hjælp af disse indstillinger:

Indstillinger til navigation

Indstilling

Beskrivelse

Vis navigationsruden

Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, vil navigationsruden ikke blive vist, når du åbner den aktuelle database.

Navigationsindstillinger

Når den er valgt, kan du ændre de kategorier og grupper, der vises i navigationsruden, og angive indstillinger for, hvordan objekter skal åbnes i den aktuelle database.

Båndnavn

Vælg et navn til en brugerdefineret båndgruppe.

Genvejsmenulinje

Angiv eller skift standardmenulinjen for genvejsmenuer.

Tillad lange menuer

Hvis du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt, er det kun fanen Startside, der kan ses på båndet. Derudover vil kommandoerne Gem og Gem som ikke være tilgængelige, når du klikker på Klik på knappen Microsoft Backstage  ..

Tillad standardgenvejsmenuer

Aktiverer eller deaktiverer de genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker på et databaseobjekt i navigationsruden eller et kontrolelement i en formular eller rapport. Du skal lukke og genåbne den aktuelle database, for at den angivne indstilling kan træde i kraft.

Toppen af siden

Angive indstillinger til sporing og korrektion af feltnavne i den aktuelle database

Indstillingen Autokorrektur af navn beder Access om at spore og rette referencer til feltnavne i formularer, rapporter og forespørgsler. Du kan angive følgende indstillinger for den aktuelle database:

Indstilling

Beskrivelse

Spor oplysninger om autokorrektur af navn

Når denne indstilling er valgt, gemmer Access de oplysninger, der skal bruges til at korrigere navngivningsfejl. Du har mulighed for at bruge funktionen Objektafhængigheder. Access reparerer dog ikke fejl, før du vælger indstillingen Udfør autokorrektur af navn.

Udfør autokorrektur af navn

Når den er valgt, reparerer Access navngivningsfejl, efterhånden som de forekommer. Hvis du vælger indstillingen Spor oplysninger om autokorrektur af navn og lader denne indstilling være tom, gemmes alle fejldata, indtil du vælger denne indstilling.

Gem ændringer som følge af autokorrektur af navn

Access gemmer de ændringer, som programmet foretager i en database, når navngivningsfejl repareres. Dataene gemmes i tabellen Autokorrektur.log.

Toppen af siden

Angive filterindstillinger for den aktuelle database

Du kan sortere de oplysninger, der vises i en formular, ved at definere et filter ved hjælp af definitionen Filtrer efter formular og vælge visningsværdier for vinduet Filtrer efter formular for en aktuel database.

Indstillingerne i dette område styrer flere funktioner, f.eks. størrelsen på de værdilister, der vises for et bestemt felt i vinduet Filtrer efter formular. Du kan vælge indstillinger for, hvorvidt en bruger skal kunne se værdier for indekserede eller ikke-indekserede felter og for en sammenkædet tabel i en ekstern fil. Du kan også vælge indstillinger for, hvorvidt der skal vises værdilister i kontrolelementerne i en formular, når Filtrer efter formular anvendes.

Indstilling

Beskrivelse

Lokale indeksfelter

Når den er valgt, vises størrelsen på de værdilister, der vises for et bestemt felt, i vinduet Filtrer efter formular.

Lokale, ikke-indekserede felter

Medtager værdier fra lokale ikke-indekserede felter på de værdilister, der vises i vinduet Filtrer efter formular.

ODBC-felter

Medtager værdier fra tabeller, du opretter et hyperlink til ved hjælp af en ODBC-forbindelse (Open Database Connectivity).

Vis ikke lister, der indeholder mere end følgende antal poster

Angiv det maksimale antal poster, som Access skal læse under oprettelsen af værdilisten til funktionen Filtrer efter formular. Der vises ingen værdiliste, hvis det antal poster, der er nødvendigt for at oprette en liste, overstiger det antal, du angiver. Alle værdilister vil kun indeholde unikke værdier, selvom deres felter ikke er indekseret. Standardværdien er 1000.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×