Angive arbejdstider, ferier og fridage for projektet

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge projektkalender til at afspejle generelle arbejdsdage og timer i projektet, samt almindelig fritid (som weekender og aftener) og specielle dage fra (f.eks. feriedage).

Bemærk: Hvis du bruger Project Professionel 2010 med Project Web App, kan du kun ændre projekt- og ressourcekalendere med bestemte tilladelser, der er tildelt af en administrator.

Indhold i denne artikel

Tilføje en feriedag for en ressource

Føje en ferie til projektkalenderen

Angive arbejdstider for ressourcer og opgaver i et projekt

Ændre ressourcetilgængeligheden uden at bruge en kalender

Oversigt over projektkalendere

Tilbage til toppen

Tilføje en feriedag for en ressource

 1. Klik på fanen Projekt, og klik på Skift arbejdstid i gruppen Egenskaber.

  Grafik til Skift arbejdstid

 2. Klik på den ressource, hvis kalender du vil ændre, på listen I kalenderen i dialogboksen Skift arbejdstid.

 3. Klik på fanen Undtagelser.

 4. Angiv et beskrivende navn for undtagelsen, f.eks. Feriedag, og start- og sluttidspunktet for den periode, hvor undtagelsen forekommer.

 5. Hvis undtagelsen gentages i en del af tidsplanen, skal du klikke på Detaljer.

 6. Vælg hyppigheden under Gentagelsesmønster fra Daglig til Årlig, og vælg derefter yderligere detaljer om gentagelsesmønsteret.

  Bemærk: Detaljerne for gentagelsesmønsteret ændrer sig, afhængigt af om du vil oprette et dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt mønster.

 7. Vælg starttidspunkt for undtagelsen under Gentagelsesperiode ved at anvende feltet Start og derefter vælge enten Afslut efter eller Afslut den.

 8. Indtast eller vælg de relevante oplysninger ud fra dit valg af sluttidspunkt.

  • Hvis du vælger Afslut efter, skal du angive eller markere det antal gange, opgaven skal forekomme.

  • Hvis du vælger Afslut den, skal du angive eller markere den dato, den tilbagevendende opgave skal afsluttes.

Opgaver, som denne ressource er knyttet til, vil nu blive planlagt omkring feriedagen, typisk ved at øge antallet af dage, der skal bruges til at fuldføre opgaven.

Tilbage til toppen

Føje en ferie til projektkalenderen

Bemærk: Project indeholder ikke en forudindstillet feriekalender. Hvis du vil føje organisationens ferier til et projekt, skal du angive dem en ad gangen i projektkalenderen. Hvis du planlægger at bruge denne ferieplan for flere projekter, kan du overveje at gøre projektet til en skabelon eller føje kalenderen til den globale fil. Hvis du bruger Project Professional, kan du overveje at bede serveradministratoren om at føje kalenderen til den globale virksomhedsskabelon.

 1. Klik på fanen Projekt, og klik på Skift arbejdstid i gruppen Egenskaber.

  Grafik til Skift arbejdstid

 2. Klik på den kalender, du vil ændre, på listen I kalenderen. Projektkalenderen for det aktuelle projekt efterfølges af (Projektkalender). Standarden er Standard (Projektkalender). Du kan også vælge 24 timer eller Nathold.

 3. Klik på Undtagelser i dialogboksen Skift arbejdstid.

 4. Angiv et beskrivende navn for undtagelsen, f.eks. Firmafridag, og start- og sluttidspunktet for den periode, hvor undtagelsen forekommer.

 5. Hvis undtagelsen gentages i en del af tidsplanen, skal du klikke på Detaljer.

 6. Vælg hyppigheden under Gentagelsesmønster fra Daglig til Årlig, og vælg derefter yderligere detaljer om gentagelsesmønsteret. Detaljerne for gentagelsesmønsteret ændrer sig, afhængigt af om du vil oprette et dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt mønster.

  Bemærk: Detaljerne for gentagelsesmønsteret ændrer sig, afhængigt af om du vil oprette et dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt mønster.

 7. Vælg starttidspunkt for undtagelsen under Gentagelsesperiode ved at anvende feltet Start og derefter vælge enten Afslut efter eller Afslut den.

 8. Indtast eller vælg de relevante oplysninger ud fra dit valg af sluttidspunkt.

  • Hvis du vælger Afslut efter, skal du angive eller markere det antal gange, opgaven skal forekomme.

  • Hvis du vælger Afslut den, skal du angive eller markere den dato, den tilbagevendende opgave skal afsluttes.

Opgaver, der er planlagt omkring ferien, vil blive planlagt igen og tage ikke-arbejdstiden i ferien i betragtning.

Tilbage til toppen

Angive arbejdstider for ressourcer og opgaver i et projekt

Den følgende fremgangsmåde kan anvendes til at ændre alle kalendere i projektet, herunder standardprojektet, en bestemt ressourcekalender eller en opgavekalender.

Bemærk: Project indeholder ikke en forudindstillet feriekalender. Hvis du vil føje organisationens ferier til et projekt, skal du angive dem en ad gangen i projektkalenderen. Hvis du planlægger at bruge denne ferieplan for flere projekter, kan du overveje at gøre projektet til en skabelon eller føje kalenderen til den globale fil. Hvis du bruger Project Professional, kan du overveje at bede serveradministratoren om at føje kalenderen til den globale virksomhedsskabelon.

 1. Klik på fanen Projekt, og klik på Skift arbejdstid i gruppen Egenskaber.

  Grafik til Skift arbejdstid

 2. Klik på den kalender, du vil ændre, på listen I kalenderen. Projektkalenderen for det aktuelle projekt efterfølges af (Projektkalender). Standarden er Standard (Projektkalender). Du kan også vælge 24 timer eller Nathold.

  Bemærk: Hvis du vil oprette en ny kalender i stedet for at ændre standardkalenderen, skal du klikke på Opret ny kalender, give kalenderen et navn og derefter vælge, om du vil oprette en ny basiskalender eller oprette en kalender, der er baseret på en kopi af en anden kalender.

  Du kan bruge denne funktion til at tilpasse projektkalenderen til organisationens behov (som f.eks. oprette en arbejdsuge, der inkluderer dage i weekenden).

 3. Hvis du vil ændre standardarbejdsugen for enten projektkalenderen, ressourcekalenderen eller en ny kalender, du har oprettet, skal du klikke på fanen Arbejdsuger.

 4. Under fanen Arbejdsuger kan du vælge eller oprette en ekstra arbejdsugeplan for en række dage, der afviger fra standardarbejdsdagen, som f.eks. en sommertidsplan for vejarbejde eller en arbejdsuge, der inkluderer dage i weekenden. Indtast et beskrivende navn i tabellen Arbejdstider i kolonnen Navn for den nye arbejdsugetidsplan, som f.eks. Vejarbejde, og angiv derefter starttidspunkterne og sluttidspunkterne for det tidsrum, hvor den ekstra planlægning vil forekomme.

 5. Klik på Detaljer.

 6. Vælg de dage, som du vil ændre fra arbejdsdage til ikke-arbejdsdage, eller omvendt, i dialogboksen Detaljer for, og vælg derefter et af følgende:

  • Brug standardarbejdstider for disse dage      Vælg de dage, der skal bruge standardarbejdstider, som ligger fra 08:00 til 12:00 og fra 13:00 til 17:00 fra mandag til fredag, og med ikke-arbejdsrelateret tid i weekender.

  • Angiv dage som ikke-arbejdsrelateret tid      Vælg de dage, hvor der ikke kan planlægges arbejde. Hvis der f.eks., ikke er nogen i organisationen, der arbejder på en fredag, skal du vælge Fredag og derefter vælge Indstil dage til ikke-arbejdsrelateret tid.

  • Angiv dage med disse specifikke arbejdstider      Hvis du vil angive arbejdstider for de valgte dage i hele tidsplanen, skal du angive de tider, hvor arbejdet skal starte, i felterne Fra og de tider, hvor arbejdet skal slutte, i felterne Til. Hvis nogen i organisationen f.eks. arbejder på lørdage, kan du vælge Lørdag og derefter vælge Indstil dag(e) til disse arbejdstider.

Bemærk: 

 • Hvis du bruger Project Professional til at foretage ændringer i planlægge oplysninger til en virksomhedsressource, skal du først checke ressourcen. Du kan også opdatere ændringer af ressourcekalendere ved hjælp af Project Server.

 • Arbejdstidskalendere kan ikke anvendes på materialeressourcer.

 • Opgave- og ressourcekalendere tilsidesætter projektkalenderen. Du kan derfor vælge ferie for forskellige ressourcer, hvis kalendere er baseret på den samme projektkalender. Hvis du samtidig skal foretage ændringer i alle kalender, f.eks. angive en fridag, kan du anvende projektkalenderen i stedet for at foretage ændringer i hver ressourcekalender.

 • Du kan bruge arbejdstiderne i projektkalenderen til at gøre plads for arbejde på opgaver, der ikke er en del af projektet. Hvis gruppemedlemmer realistisk set kun kan bruge seks timer om dagen på projektopgaver, mens de to resterende timer anvendes til møder og administrative opgaver, kan du afspejle dette ved at angive ressourcetilgængeligheden som seks timer om dagen i projektkalenderen.

Tilbage til toppen

Ændre ressourcetilgængeligheden uden at bruge en kalender

Hvis du arbejder med automatisk planlagte opgaver, kan du ændre en ressources tilgængelighed uden at ændre ressourcens kalender. Bortset fra virkningerne af projektkalenderen afspejles også tilgængeligheden af en ressources arbejdstid, start- og slutdatoer, tilgængelighed og de varierende enhedstilgængelighed i forskellige tidsperioder. Projektet anvender disse oplysninger til at bestemme, om en ressource er overallokeret. Dette er nyttigt, hvis du ved, at en ressource er tilgængelig til at arbejde i et bestemt tidsrum på en bestemt opgave, men du ikke ønsker at ændre ressourcens tilgængelighed for andre opgaver i projektet.

Hvis du bruger Project Professional ændre planlægningsoplysninger for en virksomhedsressource, skal du først checke ressourcen. Du kan også opdatere ændringer af ressourcekalendere ved hjælp af Project Server.

 1. Klik på knappen Vis, og klik på Ressourceark i gruppen Ressourcevisninger.

  Grafikken Ressourcevisninger

 2. Højreklik på ressourcenavnet, og klik derefter på Ressourceoplysninger.

 3. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger.

 4. Angiv ressourcens startdato i projektet i feltet Tilgængelig fra.

 5. Angiv ressourcens slutdato i projektet i feltet Tilgængelig til.

 6. Skriv det maksimalt antal enheder, denne ressource er tilgængelig i en tidsperiode, i feltet Enheder.

  Du kan angive det maksimale antal enheder som en procentdel (f.eks. 50% eller 100% eller 300%) eller som et decimaltal (f.eks. 0,5 eller 1,0 eller 3,0).

  • Hvis du vil angive, at en enkelt ressource kan anvendes på fuld tid, skal du skrive eller vælge 100% i feltEnheder for den pågældende ressource.

  • Hvis du vil angive, at en ressource er på deltid, kan du indtaste eller vælge en procentdel, der er mindre end 100, for at afspejle den mængde deltid, ressourcen arbejder. Hvis ressourcen arbejder på denne opgave på halv tid, skal du skrive 50%.

  • Hvis du vil angive tildeling af enheder for en gruppe eller for flere ressourcer, skal du angive den procentdel, der angiver arbejdsindsatsen for gruppen eller ressourcen. Hvis ressourcegruppen f.eks. er ansatte, og der er tre ressourcer i gruppen, og du vil tildele dem fuld tid, skal du skrive 300%.

Bemærk: 

 • Selvom tabellen Ressourcetilgængelighed i dialogboksen Ressourceoplysninger ændrer det maksimale antal enheder for en ressource i projektets levetid, ændres ressourcesatser ikke over tid. Du kan angive forskellige satser for en ressource i en tabel med omkostningssatser.

 • Tabellen Ressourcetilgængelighed justerer tilgængeligheden af det maksimale antal enheder gennem et helt projekt, og arbejdsprofiler justerer de forskellige arbejdsniveauer gennem en specifik tildeling.

 • Du kan angive en dato i feltet Tilgængelig til uden at angive en dato i feltet Tilgængelig fra.

Tilbage til toppen

Oversigt over projektkalendere

Project bruger flere kalendere til at bestemme tilgængelighed for ressourcen og den måde, opgaverne planlægges.

 • Projektkalender     Denne kalender bruges til at angive standardarbejdsplanen for alle opgaver i et projekt.

 • Ressourcekalender     For hver ressource, du angiver, opretter Project individuelle ressourcekalendere baseret på indstillingerne i standardkalenderen. Du kan ændre disse kalendere ved at klikke på Skift arbejdstid på fanen Genrelt i dialogboksen Ressourceoplysninger. Du kan også oprette og knytte ressourcekalendere til individuelle ressourcer eller ressourcegrupper for at angive bestemte arbejdstider. Du kan f.eks. knytte en ressource til aftenholdet eller natholdet. Du kan redigere ressourcekalendere for at angive fritid, f.eks. ændringer som orlov og fravær.

  Bemærk: Hvis du bruger Project Professional, skal du først tjekke ressourcen ud.

 • Opgavekalender    Opgaver er planlagt baseret på arbejdstiderne i projektkalenderen. Du kan dog tilpasse arbejdstider fra projektkalenderen i en opgavekalender, hvis du har opgaver, der skal udføres på forskellige tidspunkter, specielt opgaver, der er uafhængige af ressourcer. En opgavekalender er især nyttig til udstyr, der køres og afslutter opgaver om natten eller i weekenden, der er angivet som ikke-arbejdsrelateret tid i projektkalenderen.

 • Basiskalender    En basiskalender anvendes som en skabelon, som projektkalenderen, ressourcekalenderen og opgavekalenderen er baseret på. Projekt indeholder tre basiskalendere:

  • Standard (8.00 til 17.00 på hverdage. 1 times frokost)

  • 24 timer

  • Nathold

   Bemærk: Hvis du bruger Project Professional med Project Server, du kan ikke redigere projektkalenderen direkte, eller du kan angive fritid, f.eks. I dette tilfælde defineres projektkalenderen af global virksomhedsskabelon. Kun personer med administrative rettigheder (for eksempel din server-administratoren) kan tjekke ud og ændre elementer i den globale virksomhedsskabelon.

   Bemærk, at arbejdstidskalendere og ressourcetilgængelighed ikke anvendes til materialeressourcer.

   Tip: Hvis du opretter den samme kalender hver gang du opretter et nyt projekt, kan du overveje at gemme et afsluttet projekt som en skabelon eller føje kalenderen til global fil.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×