Angive arbejdstider, ferier og fridage for projektet

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge projektkalender til at afspejle generelle arbejdsdage og -timer i løbet af projektet, såvel som almindelig fritid (for eksempel weekender og aftener) og særlige dage fra (såsom helligdage).

Du kan også styre, hvor meget arbejdsressource er tilgængelig til at arbejde i hele projektet levetid uden at ændre ressourcens ressourcekalender. Tilgængelig afspejles af en ressources arbejdstid, start- og slutdatoer tilgængelighed og en hvilken som helst variabel enhedstilgængelighed på forskellige tidsperioder. Microsoft Office Project 2007 bruger disse oplysninger til at finde ud af, om en ressource er overallokeret. Bemærk, at arbejde tid kalendere og tilgængeligheden af ressourcerne ikke gælder for materialeressourcer.

Tip: I sideruden Projektets arbejdstid kan du let angive arbejdstiderne i projektet. Klik på Opgaver på værktøjslinjen Projektguide. Klik på Definere generelle arbejdstider, og følg derefter de instruktioner, der vises i sideruden.

Bemærk: Hvis du bruger Microsoft Office Project Professional 2007 med Microsoft Office Project Web Access, kan du kun ændre projekt- og ressourcekalendere med bestemte tilladelser af en administrator har tildelt dig.

Denne artikel indeholder

Tilføje en feriedag for en ressource

Føje en ferie til projektkalenderen

Angive arbejdstider for ressourcer og opgaver i et projekt

Ændre ressourcetilgængeligheden uden at bruge en kalender

Oversigt over projektkalendere

Toppen af siden

Tilføje en feriedag for en ressource

 1. Klik på Skift arbejdstid i menuen Funktioner.

 2. Klik på ressourcen, kalender, du vil ændre, på listen For kalender.

 3. Klik på Undtagelser i dialogboksen Skift arbejdstid.

 4. Angiv et beskrivende navn for undtagelsen, f.eks. Feriedag, og start- og sluttidspunktet for den periode, hvor undtagelsen forekommer.

 5. Hvis undtagelsen gentages i en del af tidsplanen, skal du klikke på Detaljer.

 6. Vælg, hvor ofte fra dagligt til årlige under gentagelsesmønster, og vælg derefter yderligere oplysninger om gentagelsesmønster til højre. Oplysninger om gentagelsesmønster ændres afhængigt af om du vil oprette et dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt mønster.

  Vælg starttidspunkt for undtagelsen under Gentagelsesperiode ved at anvende feltet Start og derefter vælge enten Afslut efter eller Afslut den.

 7. Hvis du vælger Afslut efter, skal du angive eller markere det antal gange, opgaven skal forekomme.

  Hvis du vælger Afslut den, skal du angive eller markere den dato, den tilbagevendende opgave skal afsluttes.

Opgaver, som denne ressource er knyttet til, vil nu blive planlagt omkring feriedagen, typisk ved at øge antallet af dage, der skal bruges til at fuldføre opgaven.

Toppen af siden

Føje en ferie til projektkalenderen

Bemærk: Project 2007 omfatter ikke en forudindstillet Feriekalender. Hvis du vil føje din organisations helligdage til et projekt, skal du angive dem én ad gangen på projektkalenderen. Hvis du planlægger at bruge denne Feriekalender tidsplan for flere projekter, skal du overveje at gøre projektet en skabelon eller føje kalenderen til den globale fil eller, hvis du bruger Office Project Professional 2007 den globale virksomhedsskabelon.

 1. Klik på Skift arbejdstid i menuen Funktioner.

 2. Klik på den kalender, du vil ændre, på listen I kalenderen. Projektkalenderen for det aktuelle projekt efterfølges af (Projektkalender). Standarden er Standard (Projektkalender). Du kan også vælge 24 timer eller Nathold.

 3. Klik på Undtagelser i dialogboksen Skift arbejdstid.

 4. Angiv et beskrivende navn for undtagelsen, f.eks. Firmafridag, og start- og sluttidspunktet for den periode, hvor undtagelsen forekommer.

 5. Hvis undtagelsen gentages i en del af tidsplanen, skal du klikke på Detaljer.

 6. Vælg, hvor ofte fra dagligt til årlige under gentagelsesmønster, og vælg derefter yderligere oplysninger om gentagelsesmønster til højre. Oplysninger om gentagelsesmønster ændres afhængigt af om du vil oprette et dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt mønster.

  Vælg starttidspunkt for undtagelsen under Gentagelsesperiode ved at anvende feltet Start og derefter vælge enten Afslut efter eller Afslut den.

 7. Hvis du vælger Afslut efter, skal du angive eller markere det antal gange, opgaven skal forekomme.

  Hvis du vælger Afslut den, skal du angive eller markere den dato, den tilbagevendende opgave skal afsluttes.

De opgaver, der er planlagt omkring ferien planlægges automatisk for at tage hensyn til ikke-arbejdsrelateret tid på ferie.

Toppen af siden

Angive arbejdstider for ressourcer og opgaver i et projekt

Den følgende fremgangsmåde kan anvendes til at ændre alle kalendere i projektet, herunder standardprojektet, en bestemt ressourcekalender eller en opgavekalender.

Bemærk: Project 2007 omfatter ikke en forudindstillet Feriekalender. Hvis du vil føje din organisations helligdage til et projekt, skal du angive dem én ad gangen på projektkalenderen. Hvis du planlægger at bruge denne Feriekalender tidsplan for flere projekter, kan du overveje at gøre projektet en skabelon eller føje kalenderen til den globale fil. Hvis du bruger Office Project Professional 2007, kan du bede din serveradministrator for at føje dem til den globale virksomhedsskabelon.

 1. Klik på Skift arbejdstid i menuen Funktioner.

 2. Klik på den kalender, du vil ændre, på listen I kalenderen. Projektkalenderen for det aktuelle projekt efterfølges af (Projektkalender). Standarden er Standard (Projektkalender). Du kan også vælge 24 timer eller Nathold.

  Bemærk: Hvis du vil oprette en ny kalender i stedet for at ændre standardkalenderen, skal du klikke på Opret ny kalender, give kalenderen et navn og derefter vælge, om du vil oprette en ny basiskalender eller oprette en kalender, der er baseret på en kopi af en anden kalender.

  Du kan bruge denne funktion til at tilpasse projektkalenderen til organisationens behov (som f.eks. oprette en arbejdsuge, der inkluderer dage i weekenden).

 3. Klik på fanen Arbejdsuger, hvis du vil ændre standardarbejdsugen.

  Hvis du vil vælge en ekstra arbejdsuge for et område af dage, der er forskellige fra standardarbejdsdagen, som en sommer tidsplan for vej arbejds- eller en arbejdsuge, der indeholder weekenddage i tabellen arbejdstider, Skriv et beskrivende navn i kolonnen navn til arbejdsskema uge som Vej arbejde, og start og slutdato for tid, hvor den ekstra planlægning skal forekomme.

 4. Klik på den række i tabellen Arbejdsuger, der angiver standardplanen, og klik derefter på Detaljer.

 5. Vælg de dage, som du vil ændre fra arbejdsdage til ikke-arbejdsdage, eller omvendt, i dialogboksen Detaljer for, og vælg derefter et af følgende:

  • Brug standardarbejdstider for disse dage      Vælg de dage, der skal bruge standardarbejdstider, som ligger fra 08:00 til 12:00 og fra 13:00 til 17:00 fra mandag til fredag, og med ikke-arbejdsrelateret tid i weekender.

  • Angiv dage som ikke-arbejdsrelateret tid      Vælg de dage, hvor der ikke kan planlægges arbejde. Hvis der f.eks., ikke er nogen i organisationen, der arbejder på en fredag, skal du vælge Fredag og derefter vælge Indstil dage til ikke-arbejdsrelateret tid.

  • Angive dage til disse specifikke arbejdstider      Hvis du vil angive arbejde arbejdstider for de markerede dage i hele tidsplanen, Skriv de tidspunkter, hvor du vil for at starte i felterne fra og de ønskede arbejdet skal slutte, i felterne til tidspunkter. Eksempelvis hvis personer i din organisation arbejder på en lørdag, Markér lørdag, og vælg derefter angive den eller dage til disse specifikke arbejdstider.

Bemærk: 

 • Hvis du bruger Office Project Professional 2007 til at foretage ændringer til planlægge oplysninger for en virksomhedsressource, skal du først tjekke ressourcen ud. Du kan også opdatere ændringerne til ressourcekalendere ved hjælp af Microsoft Office Project Server 2007.

 • Arbejdstidskalendere kan ikke anvendes på materialeressourcer.

 • Opgave- og ressourcekalendere tilsidesætter projektkalenderen. Du kan derfor vælge ferie for forskellige ressourcer, hvis kalendere er baseret på den samme projektkalender. Hvis du samtidig skal foretage ændringer i alle kalender, f.eks. angive en fridag, kan du anvende projektkalenderen i stedet for at foretage ændringer i hver ressourcekalender.

 • Du kan let angive arbejdstider for ressourcer ved hjælp af siderudeArbejdstider for ressourcer. Klik på Ressourcer på værktøjslinjen Projektguide. Klik på Definer generelle arbejdstider for ressourcer, og følg derefter de instruktioner, der vises i sideruden.

 • Du kan bruge arbejdstiderne i projektkalenderen til at gøre plads for arbejde på opgaver, der ikke er en del af projektet. Hvis gruppemedlemmer realistisk set kun kan bruge seks timer om dagen på projektopgaver, mens de to resterende timer anvendes til møder og administrative opgaver, kan du afspejle dette ved at angive ressourcetilgængeligheden som seks timer om dagen i projektkalenderen.

Toppen af siden

Ændre ressourcetilgængeligheden uden at bruge en kalender

Du kan foretage ændringer til en ressourcens tilgængelighed uden at ændre den ressourcekalender. Dette er nyttigt, hvis du ved, at en ressource er tilgængelig til at arbejde for et bestemt tidsrum på en bestemt opgave, men du ikke vil ændre ressourcens tilgængelighed til andre opgaver i projektet.

Hvis du bruger Office Project Professional 2007 til at foretage ændringer i oplysningerne om tidsplan for en virksomhedsressource, skal du først tjekke ressourcen ud. Du kan også opdatere ændringerne til ressourcekalendere ved hjælp af Project Server 2007.

 1. Klik på Ressourceark i menuen Vis.

 2. Vælg den ressource, hvis start- og slutdato, du vil angive i feltet Ressourcenavn.

 3. Klik på Ressourceoplysninger Knapflade , og klik derefter på fanen Generelt.

 4. Angiv ressourcens startdato i projektet i feltet Tilgængelig fra.

 5. Angiv ressourcens slutdato i projektet i feltet Tilgængelig til.

 6. Skriv det maksimalt antal enheder, denne ressource er tilgængelig i en tidsperiode, i feltet Enheder.

  Du kan angive det maksimale antal enheder som en procentdel (f.eks. 50% eller 100% eller 300%) eller som et decimaltal (f.eks. 0,5 eller 1,0 eller 3,0).

  • Hvis du vil angive, at en enkelt ressource kan anvendes på fuld tid, skal du skrive eller vælge 100% i feltEnheder for den pågældende ressource.

  • Hvis du vil angive, at en ressource er på deltid, kan du indtaste eller vælge en procentdel, der er mindre end 100, for at afspejle den mængde deltid, ressourcen arbejder. Hvis ressourcen arbejder på denne opgave på halv tid, skal du skrive 50%.

  • Hvis du vil angive tildeling af enheder for en gruppe eller for flere ressourcer, skal du angive den procentdel, der angiver arbejdsindsatsen for gruppen eller ressourcen. Hvis ressourcegruppen f.eks. er ansatte, og der er tre ressourcer i gruppen, og du vil tildele dem fuld tid, skal du skrive 300%.

Bemærk: 

 • Selvom tabellen Ressourcetilgængelighed i dialogboksen Ressourceoplysninger ændrer det maksimale antal enheder for en ressource i projektets levetid, ændres ressourcesatser ikke over tid. Du kan angive forskellige satser for en ressource i en tabel med omkostningssatser.

 • Tabellen Ressourcetilgængelighed justerer tilgængeligheden af det maksimale antal enheder gennem et helt projekt, og arbejdsprofiler justerer de forskellige arbejdsniveauer gennem en specifik tildeling.

 • Du kan angive en dato i feltet Tilgængelig til uden at angive en dato i feltet Tilgængelig fra.

Toppen af siden

Oversigt over projektkalendere

Project 2007 bruger følgende typer kalendere til at bestemme ressource tilgængelighed og den måde, at opgaver planlægges:

 • Projektkalender     Denne kalender bruges til at angive standardarbejdsplanen for alle opgaver i et projekt.

 • Ressourcekalender     For hver ressource, som du angav, opretter Project 2007 individuelle ressourcekalendere, der er baseret på siden Indstillinger i standardkalender. Du kan ændre disse kalendere ved at klikke på Skift arbejdstid under fanen Generelt i dialogboksen Ressourceoplysninger. Du kan også oprette og tildele ressourcekalendere for individuelle ressourcer eller ressourcegrupper til at angive bestemte arbejdstider. For eksempel kan du tildele en ressource til udslag Skift eller Nathold. Du kan redigere ressourcekalendere for at angive fritid, som ferier og blade af fravær.

  Bemærk: Hvis du bruger Microsoft Office Project Professional 2007, skal du først tjekke ressourcen ud.

 • Opgavekalender    Opgaver er planlagt ud fra arbejdstider i projektkalenderen. Du kan tilpasse arbejdstider fra projektkalenderen i en opgavekalender, hvis du har opgaver, der skal udføres på forskellige tidspunkter, især opgaver, som er uafhængig af ressourcer. En opgavekalender er især nyttig til udstyr, som afvikler og afslutter opgaver natten eller weekender, der er angivet som ikke-arbejdsrelateret tid i projektkalenderen.

 • Basiskalender    En basiskalender bruges som en skabelon, der projektkalender, ressourcekalender og opgavekalender er baseret på. Project 2007 indeholder tre basiskalendere:

  • Standard (8.00 til 17.00 på hverdage. 1 times frokost)

  • 24 timer

  • Nathold

   Bemærk: Hvis du bruger Microsoft Office Project Professional 2007 med Project Server, skal du redigere ikke projektkalenderen direkte og kan du angive fritid, som ferie gange. I dette tilfælde defineres projektkalenderen af global virksomhedsskabelon. Kun personer med administrative rettigheder (for eksempel din serveradministrator) kan du se og redigere elementer i den globale virksomhedsskabelon.

   Tip: Hvis du konfigurerer den samme kalender hver gang du opretter et nyt projekt, kan du overveje at gemme et færdigt projekt som en skabelon eller føje kalenderen til global fil.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×