Angiv, ryd eller fjern tabulatorstop

Hvad vil du foretage dig?

Indstille tabulatorer

Tilføje fyldtegn eller stiplede linjer mellem tabulatorer

Ændre afstanden mellem standardtabulatorer

Rydde tabulatorafstand

Indstille tabulatorer

Bemærk: Du kan også bruge layoutindstillingerne til Word-dokumentet til at konfigurere dokumentet. Du kan f.eks. nemt oprette en indholdsfortegnelse eller et indeks uden en eneste tabulator. Du kan også bruge de foruddefinerede indstillinger for tabeller, sidehoveder og sidefødder. Herudover er der i Word foruddefinerede forsider og forskellige sidelayoutindstillinger, som gør det nemmere at konfigurere dokumentet.

Indstille tabulatorer ved hjælp af linealen

 1. Klik på tabulatorvælgeren til venstre for linealen, indtil den viser den ønskede type tabulator.

  Bemærkninger: Hvis den vandrette lineal ikke vises langs toppen af dokumentet, skal du klikke på knappen Vis lineal øverst i det lodrette rullepanel.

  Knappen Lineal

 2. Klik på det sted på linealen, hvor tabulatoren skal angives.

Tabulatorer på linealen

Billede af fane

Venstretabulering angiver startpositionen for tekst, der derefter løber mod højre, når du skriver.

Knap for Centreringstabulering

Centreringstabulering angiver en placering midt i teksten. Teksten centreres omkring denne placering, når du skriver.

Billede af fane

Højretabulering angiver tekstens højre side. Når du skriver, løber teksten mod venstre.

Billede af fane

Decimaltabulering justerer teksten rundt om decimaltegnet. Decimaltegnet står på samme sted uafhængigt af tallets længde. (Du kan kun justere tal omkring et decimaltegn. Du kan ikke bruge en decimaltabulering til at justere tal omkring et andet tegn. f.eks. en bindestreg eller et og-tegn.)

Knap for Søjletabulering

Søjletabulering angiver ikke tekstens placering. Den indsætter en lodret søjle på tabulatorpositionen.

Bemærkninger om brugen af den vandrette lineal til at angive tabulatorer

 • Som standard er der ingen tabulatorer, når du åbner et nyt tomt dokument.

 • De sidste to indstillinger på tabulatorvælgeren gælder faktisk indryk. Du kan klikke på disse og derefter klikke på linealen for at indsætte et indryk i stedet for at trække mærkerne for indryk på linealen. Klik på Indrykning af første linje Knapflade , og klik derefter på det sted på den øverste halvdel af den vandrette lineal, hvor den første linje i afsnittet skal begynde. Klik på Hængende indrykning Knapflade , og klik derefter på det sted på den nederste halvdel af den vandrette lineal, hvor den anden og de efterfølgende linjer i afsnittet skal begynde.

 • Når du indstiller en søjletabulator, vises der en lodret søjle på det sted, hvor du indsætter tabulatoren (du behøver ikke trykke på tabulatortasten). En søjletabulator ligner formatering med gennemstregning, men den løber lodret gennem afsnittet på tabulatorens placering. Ligesom andre tabulatortyper kan du indstille en søjletabulator, før eller efter du skriver teksten i afsnittet.

 • Du kan fjerne en tabulator ved at trække den væk fra linealen (op eller ned). Når du slipper museknappen, forsvinder tabulatoren.

 • Du kan også trække eksisterende tabulatorer til venstre eller højre på linealen til en anden position.

 • Hvis du har markeret flere afsnit, vises kun tabulatorerne i det første afsnit på linealen.

Indstille tabulatorer ved hjælp af dialogboksen Tabulatorer

Hvis du vil placere tabulatorer på bestemte placeringer, som du ikke kan angive ved at klikke på linealen, eller du vil indsætte et bestemt tegn (fyldtegn), kan du i stedet bruge dialogboksen Tabulatorer.

 1. Klik på Sidelayout, klik på dialogboksstarteren Afsnit, og klik derefter på Tabulatorer.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 2. Skriv den placering, hvor tabulatoren skal være, under Placering.

 3. Klik på den ønskede type tabulator under Justering.

 4. Hvis du vil føje prikker til tabulatoren eller tilføje en anden type fyldtegn, skal du klikke på den relevante indstilling under Fyldtegn.

 5. Klik på Angiv.

 6. Gentag trin 2-5 for at tilføje endnu en tabulator, eller klik på OK.

Dele af denne artikel er uddrag fra Kursus på Office.com.

Toppen af siden

Tilføje fyldtegn eller stiplede linjer mellem tabulatorer

Du kan tilføje fyldtegn mellem tabulatorer eller vælge andre formateringsindstillinger i dialogboksen Tabulatorer.

 1. Skriv den tekst, der skal vises før fyldtegnet.

 2. Indstil den tabulator, du vil bruge, på den vandrette lineal.

 3. Klik på fanen Sidelayout, klik på dialogboksstarteren Afsnit, og klik derefter på Tabulatorer.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 4. Klik på den indstilling for fyldtegn, du vil bruge, under Fyldtegn.

 5. Klik på OK, og tryk derefter på tabulatortasten.

  Når du trykker på Enter for at starte en ny linje, er den formaterede tabulator tilgængelig på den nye linje.

Tip: Hvis du vil bruge tabulatorer og fyldtegn med prikker til at formatere indholdsfortegnelsen med, bør du overveje at bruge Word til automatisk at oprette en indholdsfortegnelse.

Toppen af siden

Ændre afstanden mellem standardtabulatorer

Hvis du indstiller manuelle tabulatorer, afbrydes standardtabulatorerne af de manuelle tabulatorer, du indstiller. Manuelle tabulatorer, som indstilles på linealen, tilsidesætter standardindstillingerne for tabulatorer.

 1. Klik på dialogboksstarteren for Afsnit under fanen Sidelayout.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 2. Klik på Tabulatorer i dialogboksen Afsnit

 3. Angiv den afstand, du vil have mellem standardtabulatorerne, i boksen Standardtabulatorer.

  Når du trykker på tabulatortasten, standser tabulatoren vandret på siden med den angivne afstand.

Toppen af siden

Rydde tabulatorafstand

Hvis du har tilføjet manuelle tabulatorer, kan du rydde afstanden for en tabulator eller for alle manuelle tabulatorer. Når du har ryddet afstanden, flyttes tabulatortegnene til standardplaceringerne.

 1. Klik på dialogboksstarteren for Afsnit under fanen Sidelayout.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 2. Klik på Tabulatorer i dialogboksen Afsnit

 3. Klik på placeringen af den tabulator, du vil rydde, på listen Placering, og klik derefter på Ryd.

  Tip:  Hvis du vil fjerne afstanden fra alle manuelle tabulatorer, skal du klikke på Ryd alt.

 4. Gentag trin 3 for hver enkelt tabulatorplacering, der skal ryddes.

 5. Klik på OK.

Vigtigt:  Tabulatortegnene fjernes ikke. Hvis du vil fjerne dem, skal du slette dem manuelt eller bruge søg og erstat ved hjælp af ^t i feltet Søg efter, hvor feltet Erstat med er tomt. Du kan åbne dialogboksen Søg og erstat under fanen Startside ved at klikke på Erstat i gruppen Redigering.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×