Angiv og rediger datatyper i databasemodeldiagrammer

Du kan betragte datatyper som regler, der begrænser, hvilken slags oplysninger der kan angives i hver kolonne for en tabel i en database. Hvis du f.eks. vil sikre dig, at ingen angiver et navn i et felt, der er beregnet til kun at indeholde datoer, kan du angive det pågældende felts datatype som værende en datodatatype. Datatyper angives for hver enkelt kolonne i vinduet Databaseegenskaber, når du opretter en tabel for første gang.

Bemærk!: Databasemodeldiagrammet findes kun i visse versioner af Visio. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Kan du ikke finde databasemodelleringsfunktionerne?

Angiv datatyper for kolonnerne i en databasemodeltabel

 1. Dobbeltklik på figuren for den tabel, der indeholder de kolonner, du vil angive datatyper for.

 2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

 3. Klik på cellen i den Datatype-kolonne, du vil ændre.

 4. Klik på pilen, der peger nedad, ud for den aktuelle datatype, og vælg en anden datatype på listen.

Vælg mellem portable og fysiske datatyper

Flytbare datatyper er generisk definerede typer, der er tilknyttet lignende kompatible fysiske datatyper i andre databasesystemer. Fysiske datatyper er de datatyper, som destinationsdatabasen understøtter. Hvis driveren f.eks. er angivet til Access, er alle datatyper, der er tilgængelige i Microsoft Office Access, tilgængelige som fysiske datatyper i modellen.

 1. Dobbeltklik på figuren for den tabel, der indeholder de kolonner, du vil angive datatyper for.

 2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

 3. Under listen over kolonner skal du klikke på enten Flytbare datatyper eller Fysiske datatyper.

  • Portable datatyper er generisk definerede typer, der er tilknyttet lignende kompatible fysiske datatyper i andre databasesystemer.

  • Fysiske datatyper bestemmes af den databasedriver, der er angivet for modellen. For at få mere at vide om datatyperne for din driver skal du se dokumentationen for administrationssystemet til destinationsdatabasen (DBMS).

Rediger, hvilke fysiske datatyper der er tilgængelige

Andre databaseadministrationssystemer understøtter andre fysiske datatyper. Hvis din driver f.eks. er angivet til Access, er alle datatyper, der er tilgængelige i Access, tilgængelige som fysiske datatyper i modellen. Hvis du ikke ser de datatyper, som du forventer, kan du være nødt til at ændre den driver, som du har angivet, i dialogboksen Driverindstillinger.

Hvis du vil bruge dine datatyper for DBMS i modellen, skal du angive driverne til det pågældende system i dialogboksen driverindstillinger.

 1. Afgør, hvilken databasedriver der er angivet for diagrammet.

  • Dobbeltklik på en tabel, og klik på Kolonner i vinduet Databaseegenskaber under Kategorier.

  • Se under listen over kolonner ud for valgmulighederne for flytbare og fysiske datatyper.

  • Bemærk det administrationssystem for destinationsdatabase, der vises i parentes.

 2. Rediger destinationsdatabasens driver.

  • I menuen Database skal du pege på Indstillinger og derefter klikke på Drivere.

  • På fanen Drivere skal du markere Visio-driveren til dit administrationssystem for destinationsdatabasen.

  • Klik på Konfiguration, og markér afkrydsningsfeltet for den relevante ODBC-driver.

Opret en brugerdefineret datatype

Brugerdefinerede datatyper er datatyper, som du kan oprette og genbruge i den databasemodel, de blev oprettet i. Dette kan f.eks. være relevant, hvis tabellen indeholder en kolonne med taldatatype til sporing af aktiver, og du ved, at du muligvis vil ændre fra et talbaseret til et tegnbaseret system til sporing af aktiver. Hvis du bruger en brugerdefineret datatype, kan du når som helst ændre egenskaberne fra tal til tegn. Dette ændrer alle berørte kolonner med den pågældende type, men det ændrer ikke andre kolonner med taldatatype.

 1. Klik på Brugerdefinerede typer i menuen Database.

 2. I dialogboksen Brugerdefinerede typer skal du klikke på Tilføj.

 3. I dialogboksen Tilføj ny brugerdefineret type skal du angive et navn.

 4. For at oprette din nye datatype ud fra en eksisterende datatype skal du vælge afkrydsningsfeltet Kopiér fra og derefter vælge navnet på en eksisterende brugerdefineret datatype.

 5. Klik på OK. Angiv portable datatypeegenskaber for datatypen.

 6. Klik på OK.

Angiv en samlingstype for en kolonne

Samlingstyper gør det muligt at gemme flere værdier i et felt. Hvis du f.eks. har en tabel med oplysninger om musik, kan det være nyttigt at vælge samlingstype til genrer som klassisk, pop og folkemusik. Samlingstyper kan optimere en database ved at gemme data i en enkel entitet fremfor at anvende fremmede nøgler og sekundære tabeller.

 1. Dobbeltklik på tabellen, der indeholder den kolonne, du vil angive som en samlingstype.

 2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

 3. Klik på den kolonne, du vil angive som en samlingstype, og klik derefter på Rediger.

 4. I dialogboksen Kolonneegenskaber skal du klikke på fanen Samling og vælge én af følgende samlingstyper:

  • Ikke-sorteret, ikke-gentagende værdigruppe (sæt) Gør det muligt for et felts populationsforekomster at have flere værdier, men hver værdi skal være unik. Værdierne har ingen tilknyttede sorteringskriterier. De er derfor ikke sorteret.

  • Sorteret værdigruppe (liste) Opretter en sorteret samling af elementer, der tillader dublerede elementer. Hvert element i samlingen har en ordensplacering. En ordensplacering er en placering, som en værdi kan sorteres efter. Da to værdier kan være den samme, kan de skelnes ud fra deres ordensplaceringer.

  • Ikke-sorteret, gentagende værdigruppe (multisæt) Opretter en samling af elementer, som kan have dublerede værdier. Elementerne har ikke ordensplaceringer.

 5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Kolonneegenskaber.

Opret en sammensat datatype med figuren Type

Skabelonen Databasemodeldiagram understøtter både relationelle og objektrelationelle databasemodeller, så du kan arbejde med både enkle og sammensat datatyper. Enkle datatyper, der bruges af både relationelle og objektrelationelle databaser, understøtter én værdi pr. kolonne. Objektrelationelle databaser understøtter også sammensatte datatyper, hvor en kolonne kan indeholde flere værdier eller felter, og hvert felt kan have forskellige datatyper. Du kan f.eks. definere en adresse som en sammensat datatype, der indeholder kolonner til gade, postnummer og by.

 1. Træk en Type-figur fra den objektrelationelle stencil over i dit databasemodeldiagram.

 2. Dobbeltklik på figuren Type for at åbne vinduet Databaseegenskaber, og klik derefter på Felter under Kategorier.

 3. Klik på en tom linje, og begynd at skrive et nyt Fysisk navn, der skal føjes til et felt.

 4. Angiv en datatype ved at skrive den eller ved at vælge en fra listen for det pågældende felt.

 5. For at undgå null-værdier skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Påkrævet.

 6. Klik på Definition under Kategorier for at definere den pågældende Type som Navngiven, Særskilt eller Domæne.

 7. Vælg de ønskede indstillinger:

  • Navngivet rækketype Vælg denne for at angive, at typen ikke er et alias for en anden type.

  • Særskilt type Vælg denne for at angive, at typen er baseret på en anden type og har den samme repræsentation som den type, den er baseret på, men er sin helt egen, særskilte type.

   Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke vælge indstillinger i kategorien Felter.

  • Domæne Vælg denne for at angive, at typen er et alias for en anden type. Den er en indirekte repræsentation af den samme type.

   Hvis du vælger denne indstilling, får du mulighed for at vælge indstillingen Alias-samlingstype, og du vil ikke kunne vælge indstillinger i kategorien Felter.

  • Alias-samlingstype (kun synlig, hvis Domæne er valgt) Vælg en indstilling for at angive, om en attributs værdi er en samling af en enkelt værdi, et sæt, en liste eller et multisæt. I relationsdatabaser er alle attributsamlingstyper enkelte værdier. For objektrelationelle databaser kan du angive flere samlingstyper.

Tildel en sammensat datatype til en kolonne

Hvis du opretter en sammensat type med figuren Type, kan du tildele den til en kolonne og dermed angive, at kolonnen omfatter alle typens kolonner. Du kan f.eks. have en tabel med kolonne-id, navn og adresse, hvor adresse er en type, der er sammensat af kolonnerne for gade, postnummer og by.

 1. Dobbeltklik på den tabel, hvor du vil bruge den sammensatte datatype.

 2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

 3. Klik på pilen, der peger nedad, ud for den aktuelle datatype, og vælg en anden på listen.

Opret en typebaseret tabel

Hvis du opretter en sammensat type med figuren Type, kan du tildele den til en tabel og dermed definere alle kolonner i tabellen, der er baseret på den pågældende type. Hvis du f.eks. har en type med kolonnerne En, To og Tre, kan du tildele den pågældende type til tabellen, og så indeholder tabellen automatisk kolonnerne.

Bemærk!: Dette kan kun udføres med en tom tabel.

 1. Træk en Entitets-figur over på modeldiagrammet.

 2. Dobbeltklik på en tabel, og klik på Definition i vinduet Databaseegenskaber under Kategorier.

 3. Klik på pilen, der peger nedad, ud for den aktuelle datatype, og vælg en anden på listen.

Kan du ikke finde databasemodelleringsfunktionerne?

Det er meget sandsynligt, at din version af Visio ikke indeholder de funktioner, du leder efter. For at finde ud af hvilken udgave af Visio, du har, skal du klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Navnet på versionen findes i den øverste linje med tekst i dialogboksen.

Visio Standard indeholder ikke skabelonen Diagram over databasemodel.

Professional- og Premium-versionerne af Visio understøtter reverse engineering-funktionerne for skabelonen Diagram over databasemodel (dvs. brug af en eksisterende database til at oprette en datamodel i Visio), men de understøtter ikke forward engineering (dvs. brug af en Visio-databasemodel til at generere SQL-kode).

Bemærk!: Du kan finde den fulde pakke af databasemodelleringsfunktioner, herunder både reverse engineering og forward engineering, i Visio til Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects er kun inkluderet i MSDN Premium-abonnementer, som er tilgængelige med rollebaserede udgaver af Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hvis du bruger Visio Online Plan 2 og vil vide mere om, hvordan du ombygger en eksisterende database til en databasemodel, skal du se emnet Foretag reverse engineering af en eksisterende database.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×