Analysere valgmuligheder i forbindelse med regler

Hver regeltype i Forretningsplanlægningsmodel er designet til at styre forskellige opgavetyper. Selvom nogle af forskellene mellem regeltyperne er synlige i modellen eller hos udvikleren, som skriver en regel, er de fleste af forskellene interne i systemets komponenter til behandling. Forretningsplanlægningsmodel bruger f.eks. regeltypen til at vælge specialiserede moduler, der mest effektivt behandler de bestemte krav i den pågældende regeltype.

Brug opgavetypen, som reglen skal udføre, til at bestemme, hvilken regeltype der skal bruges:

  • Brugerdefineret regel    Den mest fleksible. Sammen med de mange implementeringsindstillinger kan du skrive reglen i SQL, MDX eller det udtrykssprog, der er indbygget i PerformancePoint-planlægningsserver.

  • Specialregel    Måske den mest effektive til en meget specifik opgave. I modsætning til en brugerdefineret regel, som er fleksibel, kan specialregler være meget restriktive. Forretningsplanlægningsmodel optimerer hvert aspekt af implementeringen af reglen.

  • Foruddefineret skabelon    Kan spare timevis af udviklingstid og samtidig tilbyde måder, som du kan tilpasse en regel for at oprette en regel på.

Brug følgende spørgsmål til at fastlægge den bedste regeltype, der skal bruges, eller til at oprette den opgave, du vil udføre.

Hvis din regel skal...

Skal du undersøge denne indstilling...


Tildele bestemte værdier til bestemte celler, når du udfører reglen manuelt.


Tildelingsregel i et procedurebaseret regelsæt.


Tildele bestemte værdier til bestemte celler, når Planlægningsserver kører reglen automatisk.


Tildelingsregel i et automatisk regelsæt.


Beregne celler i kuben, hver gang modellen implementeres.


Definitionsregel.


Fordele omkostninger eller ressourcer hen over en dimension.


Allokeringsregel.


Udføre en specialiseret opgave:

» Eksportere data til et eksternt program.

» Oprette en økonomisk konsolideringsrapport.

» Konvertere valutaer.

» Afstemme interne transaktioner.

» Administrere modelegenskaber.


En af disse specialregler:

» Udgående regel.

» Konsolideringsregel.

» Regel for valutaomveksling.

» Regel for intern afstemning.

Regel for modelvariabel.


Beregne en fælles forretningsværdi eller udføre en fælles opgave:

» Aktuel værdi.

» Afskrivning.

» Afvigelser mellem angivne tidsperioder.

» Akkumulerede værdier på tværs af angivne tider.

» Forholdstal og gennemsnit.

» Angive basistal til et budget eller en prognose.

» Kombinere oplysninger fra de to scenarier.


En af disse foruddefinerede skabeloner med forretningsregler:

» Skabelon for aktuel værdi eller aktuel nettoværdi.

» Afskrivningsskabeloner, der anvender standardformler.

» Afvigelse fra en specificeret periodeskabelon eller afvigelse mellem scenarieskabeloner.

» Period til dato-skabeloner eller gennemsnitlig balance-skabeloner.

» Skabeloner til regler, der beregner kørselspriser, forholdstal, fast vækst og afkast.

» Skabelon til scenarie-crossover.

Øverst på siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×