Analysere implementeringsindstillinger

Regelimplementering angiver, hvordan PerformancePoint-forretningsplanlægningsmodel behandler og gemmer en forretningsregel, og hvordan reglen interagerer med underliggende data.

Læs denne artikel for at få baggrundsoplysninger og generelle retningslinjer, du kan bruge, når du skal beslutte, hvilken implementering du skal vælge i forbindelse med en bestemt forretningsregel.

  Implementering og ydeevne

Implementeringsvalget er en af de primære faktorer med hensyn til ydeevne, men ydeevnen påvirkes også væsentligt af andre faktorer. Antallet og kompleksiteten af dataforespørgsler har f.eks. stor indvirkning på ydeevnen, ligesom eventuelle afhængigheder mellem regler har. Derfor kan ydeevnen varierer betydeligt mellem forskellige implementeringer af den samme forretningsregel.

Vigtigt: Hvis det er muligt, anbefaler vi, at du opretter forretningsregler i PerformancePoint-udtrykssproget (PerformancePoint Expression Language – PEL). Når du bruger PEL til at skrive en regel, kan du skrive reglen én gang, køre reglen med forskellige implementeringer og derefter sammenligne ydeevnen for hver enkel implementering samt vælge den mest effektive implementering.

  Implementering og lagerplacering

Implementeringsvalget afgør lagerplaceringen. Hvis du f.eks. implementerer en regel med MdxScript, lagrer PerformancePoint-planlægningsserveren en formel i modelkuben, som svarer til reglen. Den gemte formel køres, hver gang de berørte celler i kuben forespørges, og i planlægningsserveren cachelagres de beregnede værdier i kubens hukommelse.

Når du vælger SQL-implementering, kan planlægningsserveren gemme reglen som en lagret procedure i SQL Server-databasen. Regler med en SQL-implementering skal specifikt igangsættes i et planlagt job eller køres ved hjælp af en brugerkommando.

  Implementering og behandling

I forbindelse med behandling af en forretningsregel opretter Forretningsplanlægningsmodel først en midlertidig formular af forretningsreglen. Derefter videresender planlægningsserveren den midlertidige formular til dens destinationskomponent, hvorfra den køres.

Brug tabellen nedenfor til at afgøre, hvilken implementeringsindstilling der er bedst egnet til et givent sæt omstændigheder.

Hvordan skal reglen fungere?

Undersøg derefter


Vil reglen være en del af modeldefinitionen? Skal Forretningsplanlægningsmodel køre reglen, hver gang modellen forespørges?


MdxScript -implementering er et definitionsregelsæt.


Skal reglen køre som et planlagt job eller som en del af en større proces?


SQL- eller MdxQuery- implementering i et procedureregelsæt.


Skal Forretningsplanlægningsmodel køre reglen automatisk?


SQL- eller MdxQuery- implementering i et automatisk regelsæt.


Skal reglen skrive værdier tilbage til faktatabellen?


SQL- eller MdxQuery- implementering i et automatisk regelsæt eller i et procedureregelsæt


Foretager reglen beregninger af data i modelkuben?


MdxQuery- implementering i et automatisk regelsæt eller i et procedureregelsæt


Skal reglen generere et meget stort medlemssæt?


SQL- implementering i et automatisk regelsæt eller i et procedureregelsæt


Skal reglen bruge funktioner, der muligvis ikke understøttes af PerformancePoint Expression Language?


MdxQuery- implementering i et automatisk regelsæt eller i et procedureregelsæt


Vigtigt: Du kan ikke vælge en implementering af en specialiseret regeltype, f.eks. en konsolideringsregel eller en valutaregel. Alle specialiserede regeltyper har en fast, specialiseret implementering.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×