Alt om temaer, hurtige typografier, celletypografier og baggrundstypografier

Denne artikel indeholder

Office-dokumenttemaer

Temafarver

Temaskrifttyper

Temaeffekter

Hurtige typografier

Celletypografier i Excel

Baggrundstypografier i PowerPoint

Office-dokumenttemaer

Før i tiden tog det tid at formatere Microsoft Office-dokumenter, så de passede sammen, fordi du skulle vælge farve- eller typografiindstillinger for tabeller, diagrammer og figurer separat. I 2007 Microsoft Office-system forenkler tema oprettelsen af professionelt udseende dokumenter, der passer sammen, ikke kun inden for det enkelte program, men på tværs af flere programmer. De samme temaer er nu tilgængelige i Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Office Word 2007 og Microsoft Office Outlook 2007, og du kan nemt anvende et tema med et enkelt klik. Brug temaer til at give virksomhedens kommunikation et ensartet udseende.

Eksempel på samme tema i flere programmer

Det samme tema brugt i Office PowerPoint 2007,Office Excel 2007 og Office Word 2007

Alt dit indhold er kædet sammen med temaet. Hvis du ændrer temaet, anvendes der et helt sæt nye farver, skrifttyper og effekter på hele 2007 Office-udgivelse-dokumentet. Selvom begrebet temaer også blev brugt om en tidligere funktion i Word, repræsenterer de en helt ny måde at give alle dine 2007 Office-udgivelse-dokumenter et moderne og professionelt udseende på.

Hvis du vil prøve forskellige temaer, skal du lade markøren hvile på en miniature i galleriet Temaer og bemærke, hvordan dokumentet ændres.

Forskellige temaer anvendt på samme SmartArt-grafik

Fire temaer, der er anvendt på samme SmartArt-grafik. Øverst fra venstre, med uret: Metro, Office-standardtemaet, Apex og Trek.

Tip: Du kan hente flere temaer fra Microsoft Office Online. Klik på linket Flere temaer på Microsoft Office Online i galleriet Temaer.

Når du anvender et nyt tema, ændres store dele af dokumentet. WordArt-effekter anvendes på titler, undtagen i Office Word 2007-dokumenter. Tabeller, diagrammer, SmartArt-grafik, figurer og andre objekt opdateres, så de supplerer hinanden. I Office PowerPoint 2007 kan også layoutet og baggrunden for dine dias ændres markant fra tema til tema. Hvis du kan lide udseendet af et tema, når du anvender det på dokumentet, er du færdig med at formatere dokumentet, når du har klikket på det. Hvis du vil forandre dokumentet yderligere, kan du ændre temafarverne, temaskrifttyperne eller temaeffekterne.

Du kan bruge foruddefinerede dokumenttemaer eller oprette dine egne temaer ved at tilpasse et eksisterende dokumenttema og derefter gemme det som et brugerdefineret dokumenttema.

Bemærk: Hvis du bruger Microsoft Office Outlook 2007, uden at Microsoft Office Word 2007 er installeret på computeren, er temaer ikke tilgængelige.

Temaer og skabeloner

Temaer vises i galleriet Temaer. Et tema kan være en enkeltstående filtype, men alle dokumenter, som du opretter ved hjælp af 2007 Office-udgivelse, har et tema – selv nye, tomme dokumenter anvender et tema. De indbyggede temaer indeholder ikke tekst eller data, men temafarver, temaskrifttyper eller temaeffekter gælder for alle dele af dokumentet, herunder tekst og data.

Temafil, dokumentfil og skabelonfil

En skabelon er en særlig dokumenttype, der bruges til at komme hurtigt i gang. Når du åbner en skabelon, åbnes der et nyt dokument med indholdet, layoutet, formateringen, typografierne (i Office Word 2007-dokumenter) og temaet fra den pågældende skabelon.

Når du opretter og gemmer en skabelon, kan du få adgang til den senere i dialogboksen Nyfor det program, du har oprettet den i. Når du opretter og gemmer et tema, vises det i galleriet Temaer.

Forskellen mellem temaer og PowerPoint-designskabeloner

Fra og med Office PowerPoint 2007 er skabeloner dokumenter, du kan bruge til at komme hurtigt i gang, nøjagtigt som i Office Word 2007 og Office Excel 2007, og de kan indeholde startindhold eller standardtekst. Temaer erstatter PowerPoint-diasdesign og kan indeholde en eller flere slidemaster. Alle præsentationer har en master for hver af de vigtigste komponenter: dias, titeldias, talerens noter og uddelingskopier.

I tidligere udgaver af PowerPoint havde designskabelonerne deres eget sæt farveskemaer og skrifttypeskemaer, der kun fungerede for den pågældende designskabelon. I Office PowerPoint 2007 fungerer temafarver og temaskrifttyper med alle 2007 Office-udgivelse-dokumenter. Hensigten med designskabeloner var at tilbyde én hurtig og flot løsning, men med temaer har du mange flere muligheder.

Samspillet mellem temaer og skabeloner i Office Word 2007

Skabeloner indeholder formatering, der er baseret på temaet. Ofte udføres formatering i en skabelon med typografier, som definerer afsnitsformateringen og dele af tekstformateringen, f.eks. størrelsen. Typografier kan også indeholde tabeltypografier. I Office Word 2007 bestemmer temaerne, hvilke farver og skrifttyper der bruges af disse typografier. Definitionerne af de typografier, der bruges til tekst, kan ændres uafhængigt af temaet. Yderligere oplysninger finder du i artiklerne Ændre en typografi ogOprette en ny hurtig typografi.

Hvis du bruger en cv- eller følgebrevsskabelon, der anvender et tema, kan du ændre temaet for at gøre cv'et eller følgebrevet flottere. Hvis cv-skabelonen f.eks. har temaet Urban, kan du anvende temaet Bambusfletværk for at gøre det mere specielt.

Tilpasse temaer

Du kan oprette mange forskellige brugerdefinerede temaer ud fra de indbyggede temaer. Tilpasningen af temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter foregår ved siden af galleriet Temaer. Vælg et tema, foretag ændringer af indstillingerne, eller definer dine egne, og gem derefter indstillingerne som et nyt tema i galleriet. Du kan også slette et brugerdefineret tema, som du ikke længere har brug for.

PowerPoint Ribbon Image

Hvis du ønsker endnu flere nye farver, skrifttyper og effekter, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder for at hente nye temaer fra Microsoft Office Online:

  • IPowerPoint 2007: Klik på knappen Mere Knapflade i gruppen Temaer under fanen Design, og klik derefter på Flere temaer på Microsoft Office Online.

  • IExcel 2007, Outlook 2007 og Word 2007: Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout, og klik derefter på Flere temaer på Microsoft Office Online.

Du kan finde en trinvis vejledning til, hvordan du ændrer eller tilpasser temafarver, i artiklen Anvende eller tilpasse et dokumenttema.

Toppen af siden

Temafarver

Den mest markante ændring, du kan foretage af et Office-dokument, næst efter at ændre temaet, er at ændre temafarver. Med et enkelt klik kan du ændre tonen i et dokument fra uformel til formel eller omvendt, blot ved at ændre temafarverne.

Temafarverne har 12 farveplaceringer. De første fire vandrette farver er til tekst og baggrunde. Tekst, der oprettes med de lyse farver, vil altid kunne læses oven på de mørke farver, og tekst, der oprettes med mørke farver, vil altid kunne læses oven på de lyse farver. De næste seks er markeringsfarver, der altid er synlige oven på de fire potentielle baggrundsfarver. De to sidste farver, der ikke vises på billedet herunder, er reserveret til LINK og fulgt hyperlink.

Temafarver

Temafarver håndterer både lyse og mørke baggrunde, da sidebaggrundene i Word 2007-dokumenter og Excel 2007-regneark ofte er hvide. PowerPoint 2007 bruger stor tekst, nogle gange i lyse farver, på en mørk baggrund. Word 2007 bruger mindre, mørk tekst næsten altid på en hvid baggrund. Generelt bruger Word 2007 ikke temafarverne til tekst – i stedet formateres tekst i Word 2007, så den bruger farven Automatisk, fordi de fleste Word 2007-dokumenter læses på en hvid baggrund. Der er indbygget synlighedsregler i temaet, så du når som helst kan skifte farve, samtidig med at indholdet forbliver læseligt og pænt.

Når du klikker på Farver (eller Temafarver iWord 2007) i gruppen Temaer, repræsenterer de farver, du ser ud for temanavnet, dette temas markerings- og hyperlinkfarver. Hvis du ændrer nogen af disse farver for at oprette dit eget sæt temafarver, opdateres de farver, der vises på knappen Farver (eller Temafarver i Word 2007) og ud for navnet Tema i overensstemmelse hermed.

theme colors

Temafarverne vises i alle farvegallerier sammen med et sæt tonfarver og skygger, der er baseret på temafarverne. Ved at vælge farver fra dette udvidede, afstemte sæt kan du foretage formateringsvalg for individuelt indhold, der følger temaet. Når temafarverne ændres, ændres farvegalleriet, og det samme gør alt dokumentindhold, der bruger temafarverne.

Temafarvevælger

Galleriet Temafarver viser alle farvesættene fra de indbyggede temaer. Hvis du vil oprette dine egne temafarver, skal du klikke på Farver (eller Temafarver i Word 2007) i gruppen Temaer og derefter klikke på Opret nye temafarver.

Du kan finde en trinvis vejledning i, hvordan du tilpasser temafarver, i artiklen Anvende eller tilpasse et dokumenttema.

Toppen af siden

Temaskrifttyper

Professionelle grafikere ved, at det altid er et smagfuldt og sikkert valg at bruge en enkelt skrifttype til hele dokumentet. To skrifttyper er et bedre valg, når de bruges med omhu for at skabe kontrast. Alle Office-temaer indeholder definitioner af to skrifttyper  – en til overskrifter og en til brødtekst. De kan være samme skrifttype (der bruges overalt) eller to forskellige skrifttyper. Alle 2007 Office-udgivelse-programmer bruger disse skrifttyper til at oprette automatiske teksttypografier. Desuden bruger gallerierne Hurtige typografier til tekst og WordArt de samme temaskrifttyper.

Hvis du ændrer temaskrifttyperne i Office PowerPoint 2007, opdateres alle titler og tekstpunkter i præsentationen. I tidligere udgaver af PowerPoint skulle du foretage en global ændring af denne type på en slidemaster.

Når du klikker på Skrifttyper i gruppen Temaer, kan du se navnet på skrifttypen til overskrifter og skrifttypen til brødtekst, der bruges til hver temaskrifttype, under temanavnet. Du kan ændre begge disse skrifttyper og oprette dit eget sæt temaskrifttyper.

Temaskrifttypevælger

Desuden er dialogboksen Opret nye temaskrifttyper opdateret, så den viser de temaskrifttyper, der bruges i øjeblikket.

Dialogboksen Opret nye temaskrifttyper

Du kan finde en trinvis vejledning i, hvordan du tilpasser temaskrifttyper, i artiklen Anvende eller tilpasse et dokumenttema.

Toppen af siden

Temaeffekter

temaeffekter angiver, hvordan effekter anvendes på diagrammer, SmartArt-grafik, figurer og billeder (og også tabeller, WordArt og tekst i Office PowerPoint 2007). Ved hjælp af galleriet Temaeffekter kan du udskifte forskellige sæt effekter for hurtigt at ændre udseendet af disse objekt. Du kan ikke oprette dit eget sæt temaeffekter, men du kan vælge den effekt, du vil bruge i dit eget tema.

I alle temaer er der en effektmatrix, som bruges til at oprette temaeffekten. Effektmatrixen har tre typografiniveauer af streg-, fyld- og specialeffekter, f.eks. skygge- og 3D-effekter. Professionelle designere henviser ofte til disse typografiniveauer som "strøg", "tone" og "dybde". Ved at kombinere tre formateringsdimensioner – streger, fyld og effekter – kan du skabe visuelle virkemidler, der alle passer til de samme temaeffekter.

Her er effektmatrixen for temaet Office (standardtemaet).

Effektmatrix for temaet Office

Alle temaer har forskellige effektmatrixer for forskellige udseender. Et tema har f.eks. et metallisk udseende, og et andet kan ligne matteret glas.

Når du klikker på Effekter (eller Temaeffekter i Word 2007) i gruppen Temaer, kan du se de streg- og fyldeffekter, der er brugt for hvert sæt temaeffekter i galleriet, der vises sammen med det specifikke tema.

Du kan finde en trinvis vejledning i, hvordan du tilpasser temaeffekter, i artiklen Anvende eller tilpasse et dokumenttema.

Toppen af siden

Hurtige typografier

Mens temaer kan bruges til at ændre de overordnede farver, skrifttyper og effekter, der bruges, kan Hurtige typografier (eller Typografier) bruges til at ændre den måde, de forskellige farver, skrifttyper og effekter kombineres på, og hvilken farve, skrifttype og effekt der er dominerende. Når du lader markøren hvile på en miniature af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi ændrer tabellen, SmartArt-grafikken, diagrammet eller figuren.

Designbeskrivelsen (temafarver, temaskrifttyper og temaeffekter) for temaer indeholder gallerier med hurtige typografier, der altid svarer til dokumentets tema. Temaer og hurtige typografier er begge oprettet af professionelle designere, så det sikres, at alle dine dokumenter får et professionelt udseende. Når du vælger blandt de forskellige gallerier med hurtige typografier, vil indholdet være fint afstemt efter det overordnede dokumenttema.

Galleriet Hurtige typografier for figurer

Galleriet Hurtige typografier for figurer

Alle 2007 Office-udgivelse-programmer har deres egne formateringsmuligheder, der er skræddersyet til den dokumenttype, som programmet opretter. Hurtige typografier i Office Word 2007,celletypografier i Office Excel 2007og baggrundstypografier i Office PowerPoint 2007 udfører lignende funktioner på forskellige måder. Temafarverne, temaskrifttyperne og temaeffekterne er som en liste med formateringsingredienser, og den enkelte hurtige typografi er som en opskrift.

Hurtige typografier i Word

I Office Word 2007 kan du vælge et sæt teksttypografier eller foruddefinerede sæt med hurtige typografier (f.eks. Markant), der er designet til at fungere sammen og skabe et flot og professionelt udseende dokument. Et sæt hurtige typografier i Office Word 2007 kan f.eks. indeholde typografier til flere overskriftsniveauer, brødtekst, et citat og en titel. Alle typografifarver og -formater i et enkelt typografisæt er designet til at bruges sammen for at skabe et flot og spændende dokument.

Galleriet Hurtige typografier i Word

Alt, hvad du skal gøre, er at vælge det sæt hurtige typografier, der passer til det dokument, du opretter, og derefter anvende typografierne fra det praktiske galleri, når du opretter dokumentet.

Galleriet Hurtige typografier

Galleriet Hurtige typografier åbnet ved hjælp af miniværktøjslinjen

I de fleste tilfælde har du ikke brug for at ændre typografierne i et sæt med hurtige typografier, fordi typografierne er designet til at supplere hinanden, og det er nemmere at bruge et andet sæt med hurtige typografier. Under visse omstændigheder kan du dog have brug for at ændre attributterne for en typografi i et sæt med hurtige typografier eller tilføje en helt ny typografi, f.eks. en ny tabel- eller listetypografi. Når du gemmer et sæt med hurtige typografier som standardsæt for nye dokumenter, bliver det tema, som i øjeblikket anvendes på dokumentet, også standardtemaet.

Du kan anvende et andet tema på et dokument, der er oprettet med et sæt hurtige typografier, for hurtigt at oprette et professionelt og enestående dokument.

Toppen af siden

Celletypografier i Excel

En celletypografi er et defineret sæt formateringsegenskaber, f.eks. skrifttype og skriftstørrelser, talformater, cellekanter og celleskygge. Du kan også forhindre andre i at ændre bestemte celler ved at bruge en celletypografi, der låser celler. Office Excel 2007 har flere indbyggede celletypografier, du kan anvende eller ændre. Du kan også ændre eller kopiere en celletypografi for at oprette din egen brugerdefinerede celletypografi.

Celletypografier er baseret på det dokumenttema, der er anvendt på hele projektmappen. Når du skifter til et andet tema, opdateres celletypografierne til det nye tema.

Du kan finde flere oplysninger om celletypografier i artiklen Anvende, oprette eller fjerne celletypografi.

Toppen af siden

Baggrundstypografier i PowerPoint

Baggrundstypografier findes kun i Office PowerPoint 2007 og bruger den nye temafarvermodel, der definerer to mørke farver og to lyse farver, som skal bruges til tekst og baggrunde. De lyse farver er altid synlige hen over de mørke farver og omvendt, f.eks. når der bruges mørk farve på en lys baggrund. Der er seks markeringsfarver, der ser pæne ud på alle de fire mulige baggrundsfarver.

Tilgængelige farver til baggrundstypografier

Eksempel på farver i baggrundstypografier

Inden for hvert tema er der desuden tre definitioner af baggrundsfyld: diskret, moderat, og intens. Ved at kombinere de fire baggrundsfarver med de tre temabaggrunde får du 12 mulige baggrundstypografier.

I de indbyggede temaer er den øverste række i galleriet Baggrundstypografier altid massiv udfyldning. Du åbner galleriet Baggrundstypografier ved at klikke på Baggrundstypografier i gruppen Baggrund under fanen Design.

Galleriet Baggrundstypografier

Eksempel på et galleri med baggrundstypografier

Hvis du anvender baggrundstypografierne fra anden række i galleriet vist på illustrationen ovenfor, får du de fire variationer, der vises på følgende illustration.

Varianter af baggrundsgallerier

Fire variationer af baggrundstypografier

Bemærk, hvordan den mørke og lyse tekst og baggrundsfarverne automatisk skiftes, baseret på den baggrund, du vælger. Mange projektorer til diasshows viser mørke baggrunde og lys tekst bedre end lyse baggrunde og mørk tekst. Du kan bruge baggrundstypografierne som en hurtig metode til at tilpasse præsentationen til projektoren.

Du kan finde en trinvis vejledning til, hvordan du føjer en baggrund til diaset, i artiklen Tilføje en baggrund i præsentationen.

Tip: Du kan nøjes med at anvende en baggrundstypografi eller et tema på nogle af dine dias i præsentationen ved at højreklikke på baggrundstypografien eller temaet og derefter klikke på Anvend på markerede dias i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×