Almindelige fejl, når der køres en tilføjelsesforespørgsel

Når du kører en tilføjelsesforespørgsel, får du muligvis en fejlmeddelelse med teksten, "Microsoft Office Access kan ikke tilføje alle posterne i tilføjelsesforespørgslen."

Denne fejlmeddelelse kan blive vist af en af følgende årsager:

Typekonverteringsfejl    Du forsøger muligvis at tilføje data af én type i et felt af en anden type. Eksempelvis giver det fejl at forsøge at tilføje tekst i et felt, hvor datatypen er angivet til Tal. Kontrollér datatyperne for felter i destinationstabellen, og sørg for, at du tilføjer den rigtige datatype i hvert felt.

Nøglekrænkelse    Du forsøger muligvis at tilføje data i et eller flere felter, som er en del af tabellens primære nøgle, f.eks. feltet ID. Kontrollér destinationstabellens design for at se, om den primære nøgle (eller et indeks) har angivet egenskaben Ingen dubletter til Ja. Derefter skal du kontrollere de data, du tilføjer, for at sikre dig at de overholder reglerne for destinationstabellen.

Låsningsfejl    Hvis destinationstabellen er åben i visningen Design, eller en anden bruger på netværket har den åben, kan dette resultere i låste poster, som forhindrer forespørgslen i at tilføje poster. Sørg for, at alle har lukket databasen.

Overtrædelse af valideringsregler    Kontrollér destinationstabellens design for at se, hvilke valideringsregler der er. Hvis f.eks. et felt er obligatorisk, og din forespørgsel ikke leverer data til det, får du vist fejlen. Kontrollér også destinationstabellen for eventuelle tekstfelter, hvor egenskaben Tillad Nullængde er angivet til Nej. Hvis din forespørgsel ikke tilføjer nogen tegn i sådan et felt, får du vist fejlen. Der kan også være andre valideringsregler, som er skyld i fejlen – f.eks. har du måske følgende valideringsregel for feltet Antal:

>=10

I dette tilfælde kan du ikke tilføje poster med et antal lavere end 10.

Du kan få mere at vide om at oprette tilføjelsesforespørgsler under Tilføje poster ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×