Aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste på et websted

En af de mange beslutninger, du skal tage, når du opretter en liste, omhandler versionsstyring. Vil du beholde versioner, hver gang et element ændres? Hvis du vil det, hvor mange versioner skal så gemmes? Skal alle brugerne på webstedet kunne se alle kladdeversioner, eller skal de kun være synlige for den, der har oprettet elementet, og for dem, der har tilladelserne Design eller Fuld kontrol? De beslutninger, du tager, afhænger af typen og vigtigheden af elementerne på listerne, formålet med hvert element, behovene i brugergruppen og det sikkerhedsniveau, der skal opretholdes.

I denne artikel

Hvorfor aktivere versionsstyring?

Indstillinger for versioner – sådan bruges de

Aktivere og konfigurere versionsstyring på en liste på et websted

Fjerne versionsstyring fra en liste

Hvorfor aktivere versionsstyring?

Når versionsstyring er aktiveret for lister på et websted, kan du spore og administrere oplysninger, efterhånden som listen udbygges. Du kan finde tidligere versioner, som du kan gendanne, hvis det bliver nødvendigt. Dette er f.eks. meget praktisk, hvis en bruger finder ud af, at tidligere versioner af et element er bedre end senere versioner. Nogle organisationer beholder flere versioner af elementerne på deres lister af juridiske årsager eller af hensyn til revision.

Som standard er versionsstyring slået fra. Hvis du vil slå versionsstyring til med dine ønskede indstillinger, skal du have tilladelsen Fuld kontrol eller Design.

Indstillinger for versioner – sådan bruges de

Dialogboksen Indstillinger for versioner indeholder tre sektioner for lister. I hver sektion skal du træffe nogle beslutninger, når du konfigurerer en liste. Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du når som helst ændre indstillingerne.

 • Sektionen Godkendelse af indhold   . Brug denne sektion til at bestemme, om der skal kræves godkendelse af indhold for de elementer, der er sendt til listen.

 • Versionshistorik for element   Brug denne sektion til at vælge forskellige indstillinger for versionsstyringen. I følgende tabel kan du se indstillingerne og deres funktion.

Valg

Virkning

Opret en version, hver gang du redigerer et element på listen?

Nej er standardindstillingen. Hvis du vælgerJa, oprettes der er en ny version af elementet, hver gang elementet ændres. Hvis der angives Ja i denne sektion, har det betydning for, hvad du kan vælge i sektionen Behold kladder til følgende antal godkendte versioner i dialogboksen Indstillinger for versioner.

Behold følgende antal versioner

Hvis afkrydsningsfeltet for denne valgfri indstilling er markeret, viser tallet under indstillingen, hvor mange versioner af elementet der beholdes på listen. Hvis tallet f.eks. er 25, slettes den ældste version, når du opretter version 26. Derefter er det kun versionerne 2-26, der er tilgængelige.

Behold kladder til følgende antal godkendte versioner

Denne indstilling gælder kun, når der er valgt Ja i sektionen Godkendelse af indhold i dialogboksen Indstillinger for versioner. Hvis det er tilfældet, kan du bestemme det antal kladder, der skal bevares for hver godkendt version. Medmindre du har juridiske eller andre særlige krav, behøver du formentlig ikke at bevare alle kladder for hver godkendt version. Du kan f.eks. vælge kun at bevare kladder for de seneste fem godkendte versioner.

 • Sektionen Sikkerhed for kladdeelement   . Brug denne sektion til at bestemme, hvem der skal kunne se kladderne for de elementer, der endnu ikke er godkendt.

  Vigtigt: Denne indstilling er kun tilgængelig, når sektionen Godkendelse af indhold er indstillet til Ja.

  Du kan tillade, at brugere med læsetilladelser til listen kan se kladdeelementerne, eller du kan angive, at det kun er de brugere, der kan redigere, eller den bruger, der har oprettet elementet, samt de personer, der kan godkende elementer, der kan se kladdeelementerne.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere versionsstyring på en liste på et websted

Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere og konfigurere versionsstyring på en liste.

 1. Gå til den liste, du vil arbejde i. Hvis navnet på listen ikke vises i ruden Hurtig start, skal du klikke på Alt indhold på webstedet og derefter vælge navnet på listen.

 2. Klik på fanen Liste i gruppen Listeværktøjer på båndet.

 3. Klik på Listeindstillinger . Knappen Listeindstillinger på båndet i SharePoint Siden Listeindstillinger åbnes.

 4. Klik på Indstillinger for versioner under Generelle indstillinger. Dialogboksen Indstillinger for versioner åbnes.

 5. Vælg Ja under Skal der kræves godkendelse af indhold for sendte elementer? i afsnittet Versionshistorik for element.

 6. Valgfrit: Vælg det antal versioner, du vil bevare på listen.

 7. Valgfrit: Vælg det antal godkendte versioner, du vil bevare kladder for. Denne indstilling er tilgængelig, når du vælger Ja i sektionen Godkendelse af indhold.

 8. Valgfrit: Bestem, hvilke brugere der skal kunne se kladder af de elementer, der ikke er godkendt. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Kræv godkendelse for sendte elementer er indstillet til Ja i sektionen Godkendelse af indhold. Vælg en af følgende indstillinger i sektionen Sikkerhed for kladdeelement.

  • Alle brugere, der kan læse elementer. Markér denne indstilling for at give adgang til alle dem, der har læsetilladelser til webstedet.

  • Kun brugere, der kan redigere elementer. Markér denne indstilling for at begrænse visningen af kladder til dem, der har redigeringstilladelser til webstedet.

  • Kun brugere, der kan godkende elementer (og elementets forfatter). Markér denne indstilling for at begrænse visning til den oprindelige forfatter til elementet og til dem, der har tilladelse til at godkende elementer i biblioteket.

 9. Klik på OK for at lukke dialogboksen og vende tilbage til siden Listeindstillinger.

Toppen af siden

Fjerne versionsstyring fra en liste

Hvis du på et tidspunkt finder ud af, at det ikke er nødvendigt at anvende versionsstyring for din liste, kan du fjerne versionsstyringen fra listen, hvis du har tilladelserne Fuld kontrol eller Design.

 1. Gå til den liste, du vil arbejde i. Hvis navnet på listen ikke vises i ruden Hurtig start, skal du klikke på Alt indhold på webstedet og derefter vælge navnet på listen.

 2. Klik på fanen Liste i gruppen Listeværktøjer på båndet.

 3. Klik på Listeindstillinger . Knappen Listeindstillinger på båndet i SharePoint Siden Listeindstillinger åbnes.

 4. Klik på Indstillinger for versioner under Generelle indstillinger. Dialogboksen Indstillinger for versioner åbnes.

 5. Klik på Listeindstillinger under Generelle indstillinger på siden Listeindstillinger.

 6. Vælg Nej under Skal der kræves godkendelse af indhold for sendte elementer? i afsnittet Versionshistorik for element.

  Dette fjerner alle de poster, du tidligere har oprettet i denne sektion.

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen og vende tilbage til siden Listeindstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×