Aktivere og konfigurere understøttelse af e-mails for en liste eller et bibliotek

Inden en liste eller et bibliotek kan modtage e-mails, skal ejeren af webstedet aktivere og konfigurere understøttelse af indgående e-mails på listen eller biblioteket.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for et bibliotek

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for en meddelelsesliste

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for en kalenderliste

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for et diskussionsforum

Oversigt

En ejer af et websted kan aktivere og konfigurere understøttelse af indgående e-mails for følgende i Windows SharePoint Services 3.0:

 • Dokument-, billed- eller formularbibliotek

 • Meddelelsesliste

 • Kalenderoversigt

 • Diskussionsforum

 • Blog

Når du opretter en liste eller et bibliotek, kan du aktivere understøttelse af indgående e-mails fra enhver af disse typer lister eller biblioteker, hvis understøttelse af indgående e-mails er aktiveret i Central Administration. Denne procedure omfatter angivelse af e-mail-adressen på listen eller biblioteket. Men alle andre konfigurationsindstillinger angives til standardværdierne, når du opretter en liste eller et bibliotek.

Bemærkninger: 

 • Du kan ikke tilføje indhold til lister eller biblioteker på websteder af typen Mødearbejdsområde ved at sende e-mails.

 • Du kan aktivere eller konfigurere understøttelse af indgående e-mails for en liste eller et bibliotek ved hjælp af tilladelsen Administrer lister på listen eller biblioteket. Tilladelsen Administrer lister tildeles som standard til SharePoint-gruppen for ejere af Navn på websted.

Proceduren for ændring af e-mail-indstillingerne for en liste eller et bibliotek varierer efter liste- eller bibliotekstypen. I de følgende afsnit beskrives aktivering og konfiguration af understøttelse af indgående e-mails for de liste- og bibliotekstyper, der er nævnt ovenfor.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for et bibliotek

Gør følgende for at aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for et dokument-, billed- eller formularbibliotek.

 1. Åbn det bibliotek, du vil aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for.

 2. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek, Indstillinger for billedbibliotek eller Indstillinger for formularbibliotek, i menuen Indstillinger Menuen Indstillinger afhængig af den type bibliotek, du aktiverer og konfigurerer.

 3. Klik på Indstillinger for indgående e-mail under Kommunikation.

  Bemærk: Hyperlinket Indstillinger for indgående e-mail er ikke tilgængeligt, hvis understøttelse af indgående e-mails ikke er aktiveret i Central Administration.

 4. Klik på Ja i afsnittet E-mail for at aktivere dette bibliotek til at modtage e-mails.

 5. Skriv et entydigt navn til at bruge som en del af e-mail-adressen for dette bibliotek i boksen E-mail-adresse.

 6. Vælg, hvor vedhæftede filer i e-mails i dette bibliotek skal gemmes, og hvordan de grupperes, i afsnittet Vedhæftede filer i e-mail, og vælg derefter, om filer skal overskrives med det samme navn.

  Hvis du vælger ikke at overskrive filer med det samme navn og senere forsøger at gemme en fil med det samme navn som en, der allerede findes i biblioteket, tilføjes der fire tilfældige cifre til filnavnet for den nye vedhæftede fil. Hvis dette ikke lykkes, tilføjes der et GUID til filnavnet. Hvis ingen af disse handlinger kan producere et entydigt filnavn, slettes den vedhæftede fil.

 7. Vælg, om den oprindelige e-mail-meddelelse skal gemmes i dette bibliotek, i afsnittet E-mail.

  Hvis du vælger Ja, gemmes den oprindelige meddelelse som et separat element i biblioteket.

 8. Vælg, om vedhæftede filer til dine mødeindkaldelser skal gemmes i dette bibliotek, i afsnittet E-mail-mødeindkaldelser.

 9. Vælg, om kun e-mails fra de medlemmer af webstedet, der kan skrive til biblioteket, skal arkiveres, eller om de skal arkiveres, uanset hvem der sender e-mailen, i afsnittet E-mail-sikkerhed.

  Vigtigt: Med arkivering af e-mails fra alle afsendere kan alle (herunder ikke-godkendte brugere) skrive til biblioteket. På grund af den potentielle sikkerhedsrisiko skal du overveje denne mulighed grundigt.

 10. Klik på OK for at gemme indstillingerne.

Bemærk: Hvis du vælger Ja til denne indstilling, arkiveres filer, der er vedhæftet dine mødeindkaldelser, til dokumentbiblioteket. Bemærk, at e-mail-handlere ikke er opmærksom på andre lister, som du sender en bestemt del af en e-mail til. Hvis du sender en mødeindkaldelse til både kalenderen og et dokumentbibliotek, arkiveres mødeindkaldelsen i kalenderlisten, og evt. vedhæftede filer i forbindelse med mødeindkaldelsen arkiveres i dokumentbiblioteket.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for en meddelelsesliste

 1. Åbn den meddelelsesliste, som du vil aktivere og konfigurere understøttelse af indgående e-mails for.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Listeindstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for indgående e-mail under Kommunikation.

  Bemærk: Hyperlinket Indstillinger for indgående e-mail er ikke tilgængeligt, hvis understøttelse af indgående e-mails ikke er aktiveret i Central Administration.

 4. Vælg Ja i afsnittet E-mail for at aktivere denne liste til at modtage e-mail, og skriv derefter det alias, som du vil bruge til at sende e-mails til denne liste med.

 5. Vælg, om du vil arkivere de vedhæftede filer i e-mails i denne liste, i afsnittet Vedhæftede filer i e-mail.

  Bemærk: Hvis du vælger Nej, slettes vedhæftede filer i e-mail.

 6. Vælg, om den oprindelige e-mail-meddelelse skal gemmes i denne liste, i afsnittet E-mail.

  Hvis du vælger Ja, gemmes den oprindelige e-mail som en vedhæftet fil.

 7. Vælg, om mødeindkaldelser, der blev sendt som e-mail i denne liste, skal arkiveres, i afsnittet E-mail-mødeindkaldelser.

  Hvis du vælger Ja for denne indstilling, kan du arkivere dine mødeindkaldelser i listen Meddelelser. Bemærk, at e-mail-programmer ikke ved, hvilke andre lister du sender e-mails til, og derfor kan du sende en mødeindkaldelser både til e-mail-adressen i kalenderen og til e-mail-adressen på listen Meddelelser (hvis du vælger Ja for denne indstilling). På den måde vises mødeindkaldelsen på i kalenderen og på listen Meddelelser.

 8. Vælg, om kun e-mails fra de medlemmer af webstedet, der kan skrive til listen, skal accepteres, eller om de skal accepteres, uanset hvem der sender e-mailen, i afsnittet E-mail-sikkerhed.

  Vigtigt: Med arkivering af e-mails fra alle afsendere kan alle (herunder ikke-godkendte brugere) skrive til biblioteket. På grund af den potentielle sikkerhedsrisiko skal du overveje denne mulighed grundigt.

 9. Klik på OK for at gemme indstillingerne.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for en kalenderliste

 1. Åbn den kalenderliste, som du vil aktivere og konfigurere understøttelse af indgående e-mails for.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Listeindstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for indgående e-mail under Kommunikation.

  Bemærk: Hyperlinket Indstillinger for indgående e-mail er ikke tilgængeligt, hvis understøttelse af indgående e-mails ikke er aktiveret i Central Administration.

 4. Vælg Ja i afsnittet E-mail for at aktivere denne liste til at modtage e-mail, og skriv derefter det alias, som du vil bruge til at sende e-mails til denne liste med.

 5. Vælg, om du vil arkivere vedhæftede filer i e-mails i denne liste, i afsnittet Vedhæftede filer i e-mail.

  Bemærk: Hvis du vælger Nej, slettes vedhæftede filer i e-mail.

 6. Vælg, om kun e-mails fra de medlemmer af webstedet, der kan skrive til listen, skal arkiveres, eller om de skal accepteres, uanset hvem der sender e-mailen, i afsnittet E-mail-sikkerhed.

  Vigtigt: Med arkivering af e-mails fra alle afsendere kan alle (herunder ikke-godkendte brugere) skrive til biblioteket. På grund af den potentielle sikkerhedsrisiko skal du overveje denne mulighed grundigt.

 7. Klik på OK for at gemme indstillingerne.

Toppen af siden

Aktivere og konfigurere e-mail-indstillinger for et diskussionsforum

 1. Åbn det diskussionsforum, som du vil aktivere og konfigurere understøttelse af indgående e-mails for.

 2. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Listeindstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for indgående e-mail under Kommunikation.

  Bemærk: Hyperlinket Indstillinger for indgående e-mail er ikke tilgængeligt, hvis understøttelse af indgående e-mails ikke er aktiveret i Central Administration.

 4. Vælg Ja i afsnittet E-mail for at aktivere denne liste til at modtage e-mail, og skriv derefter det alias, som du vil bruge til at sende e-mails til dette websted med.

 5. Vælg, om du vil arkivere vedhæftede filer i e-mails i denne liste, i afsnittet Vedhæftede filer i e-mail.

  Bemærk: Hvis du vælger Nej, slettes vedhæftede filer i e-mail.

 6. Vælg, om den oprindelige e-mail-meddelelse skal gemmes i denne liste, i afsnittet E-mail.

  Hvis du vælger Ja, gemmes den oprindelige e-mail-meddelelse som en vedhæftet fil.

 7. Vælg, om mødeindkaldelser, der blev sendt som e-mails i denne liste, skal gemmes, i afsnittet E-mail-mødeindkaldelser.

  Hvis du vælger Ja for denne indstilling, kan du arkivere dine mødeindkaldelser i diskussionsforummet. Bemærk, at e-mail-programmer ikke ved, hvilke andre lister du sender e-mails til, og derfor kan du sende en mødeindkaldelse både til e-mail-adressen i kalenderen og til e-mail-adressen i et diskussionsforum (hvis du vælger Ja for denne indstilling). På den måde vises mødeindkaldelsen i kalenderen og i diskussionsforummet.

 8. Vælg, om kun e-mails fra de medlemmer af webstedet, der kan skrive til listen, skal arkiveres, eller om de skal accepteres, uanset hvem der sender e-mailen, i afsnittet E-mail-sikkerhed.

  Vigtigt: Med arkivering af e-mails fra alle afsendere kan alle (herunder ikke-godkendte brugere) skrive til biblioteket. På grund af den potentielle sikkerhedsrisiko skal du overveje denne mulighed grundigt.

 9. Klik på OK for at gemme indstillingerne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×