Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En makro er en række kommandoer, som du kan bruge til at automatisere en gentaget opgave, og som kan køres, når du skal udføre opgaven. Denne artikel indeholder oplysninger om de risici, der er involveret i arbejdet med makroer, og du kan få oplysninger om, hvordan makroer aktiveres eller deaktiveres i Sikkerhedscenter.

I denne artikel

Aktivere makroer, når meddelelseslinjen vises

Aktivere makroer i Backstage-visningen

Aktivere makroer én gang, når sikkerhedsadvarslen vises

Ændre makroindstillinger i Sikkerhedscenter

Forklaring til makroindstillinger

Hvad er en makro, hvem opretter dem, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Aktivere makroer, når meddelelseslinjen vises

Når du åbner en fil med makroer, vises den gule meddelelseslinje med et skjold og knappen Aktivér indhold. Hvis du ved, at makroen eller makroerne stammer fra en pålidelig kilde, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

Følgende billede er et eksempel på meddelelseslinjen, når der er makroer i filen.

Meddelelseslinje med sikkerhedsadvarsel til makroer

Toppen af siden

Aktivere makroer i Backstage-visningen

En anden metode er at aktivere makroer i en fil via Backstage-visningen i Microsoft Office, som vises, når du klikker på fanen Filer,når den gule meddelelseslinje vises.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Aktivér indhold i området Sikkerhedsadvarsel.

 3. Klik på Aktivér altid dokumenters aktive indhold under Aktivér alt indhold.
  Filen bliver til et dokument, der er tillid til.

Følgende billede er et eksempel på indstillingerne for Aktivér indhold.

Rullelisten Sikkerhedsadvarsel

Toppen af siden

Aktivere makroer én gang, når sikkerhedsadvarslen vises

Brug følgende fremgangsmåde til at aktivere makroer, så længe filen er åben. Når du lukker filen og derefter åbner den igen, vises advarslen igen.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Aktivér indhold i området Sikkerhedsadvarsel.

 3. Vælg Avancerede indstillinger.

 4. Klik på Aktivér indholdet for denne session for hver makro i dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre makroindstillinger i Sikkerhedscenter

Makroindstillingerne findes i Sikkerhedscenter. Hvis du arbejder i en organisation, har systemadministratoren muligvis ændret standardindstillingerne for at forhindre, at nogen ændrer indstillingerne.

Vigtigt: Hvis du ændrer makroindstillingerne i Sikkerhedscenter, ændres de kun for det Office-program, du aktuelt bruger. Makroindstillingerne ændres ikke for alle Office-programmer.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Center for sikkerhed og rettighedsadministration, og klik derefter på Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration.

 4. Klik på Makroindstillinger i Center for sikkerhed og rettighedsadministration.

 5. Foretag de ønskede valg.

 6. Klik på OK.

Følgende billede viser området Indstillinger for makro i Sikkerhedscenter.

området indstillinger for makro i sikkerhedscenter

Brug oplysningerne i følgende afsnit til at få mere at vide om makroindstillinger.

Toppen af siden

Forklaring til makroindstillinger

 • Deaktivere alle makroer uden meddelelse     Makroer og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres.

 • Deaktivere alle makroer med meddelelse     Makroer deaktiveres, men sikkerhedsadvarsler vises, hvis der findes makroer. Aktiver makroer i hvert enkelt tilfælde.

 • Deaktivere alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer     Makroer deaktiveres, men sikkerhedsadvarsler vises, hvis der findes makroer. Men hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, afspilles makroen, hvis du har tillid til udgiveren.Hvis du har ikke tillid til udgiveren, får du besked, så du kan aktivere den signerede makro og have tillid til udgiveren.

 • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)     Alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode.

 • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Forbyde eller tillade programmeringsmæssig adgang til Visual Basic for Applications (VBA)-objektmodellen fra en automationsklient. Denne sikkerhedsindstilling er til kode, der er skrevet for at automatisere et Office-program og ændre VBA-miljøet og -objektmodellen. Det er en indstilling, der gælder pr. bruger og pr. program, og den nægter som standard adgang, og det hindrer uautoriserede programmer i at bygge skadelig kode, der gentager sig selv. Hvis automationsklienter skal have adgang til VBA-objektmodellen, skal brugeren, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Bemærk: Microsoft Publisher og Microsoft Access har ikke indstillingen Hav tillid til adgang til VBA-projektmodelobjektet.

Toppen af siden

Hvad er en makro, hvem opretter dem, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Makroer automatiserer ofte anvendte opgaver for at spare tid på arbejde med tastatur og mus. Mange er oprettet ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA) og er skrevet af softwareudviklere. Nogle makroer kan dog udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. En person med ondsindet hensigt, som også kaldes for en hacker, kan lægge en ødelæggende makro ind i en fil, som kan sprede en virus på din computer eller i organisationens netværk.

I denne artikel

Hvad er en makro, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Aktivere eller deaktivere makroer med Sikkerhedscenter

Hvilket program bruger du?

Hvordan kan Sikkerhedscenter med at beskytte mig mod usikre makroer?

En sikkerhedsadvarsel spørger, om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hvad skal jeg gøre?

Hvad er en makro, og hvad er sikkerhedsrisikoen?

Makroer automatisere ofte brugte opgaver. mange er oprettet med VBA og er skrevet af softwareudviklere. Dog udgør nogle makroer en potentiel sikkerhedsrisiko. En person i et ondsindet angreb kan præsentere en destruktive makro, i et dokument eller en fil, som kan spredes en virus på din computer.

Toppen af siden

Aktivere eller deaktivere makroer med Sikkerhedscenter

Sikkerhedsindstillinger for makroer er placeret i Sikkerhedscenter. Men hvis du arbejder i en organisation, systemadministratoren kan have ændret standardindstillingerne for at forhindre andre i at ændre nogen indstillinger.

Bemærk: Hvis du ændrer makroindstillingerne i Sikkerhedscenter, ændres de kun for det Office-program, du aktuelt bruger. Makroindstillingerne ændres ikke for alle Office-programmer.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Access

Access

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, skal du klikke på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Deaktivere alle makroer uden meddelelse  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du lægge dokumenterne i en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelseDette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroer deaktiveres, men du vil have sikkerhedsadvarsler om, at der findes makroer. På den måde kan du vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer i enkelte tilfælde.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktivere alle makroer med meddelelse bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, så kan makroen køres, hvis du i forvejen har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde kan du vælge at aktivere disse signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden at der vises en anmærkning.

  • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

Toppen af siden

Excel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, skal du klikke på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Deaktivere alle makroer uden meddelelse  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du lægge dokumenterne i en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelseDette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroer deaktiveres, men du vil have sikkerhedsadvarsler om, at der findes makroer. På den måde kan du vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer i enkelte tilfælde.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktivere alle makroer med meddelelse bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, så kan makroen køres, hvis du i forvejen har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde kan du vælge at aktivere disse signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden at der vises en anmærkning.

  • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Tip: Du kan åbne dialogboksen makro sikkerhed indstillinger under fanen udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger. Klik på populære, og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Outlook

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.

 2. Klik på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Ingen advarsler og deaktiverer alle makroer,  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres.

  • Advarsler i forbindelse med signerede makroer; alle ikke-signerede makroer er deaktiveret  Dette er standardindstillingen og er den samme som indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at om makroen er signeret af en udgiver, der er tillid til, kan køre makroen, hvis du allerede har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde, du kan vælge at aktivere disse signerede makroer eller har tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Advarsler i forbindelse med alle makroer  Klik på denne indstilling, hvis du vil deaktivere makroer, men du vil have vist sikkerhedsadvarsler, hvis der er makroer. Denne måde, kan du vælge hvornår du skal aktivere disse makroer på grundlag af sag.

  • Ingen sikkerhedskontrol for makroer (anbefales ikke)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

Toppen af siden

PowerPoint

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på PowerPoint-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, skal du klikke på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Deaktivere alle makroer uden meddelelse  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du lægge dokumenterne i en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelseDette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroer deaktiveres, men du vil have sikkerhedsadvarsler om, at der findes makroer. På den måde kan du vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer i enkelte tilfælde.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktivere alle makroer med meddelelse bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, så kan makroen køres, hvis du i forvejen har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde kan du vælge at aktivere disse signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden at der vises en anmærkning.

  • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Tip: Du kan åbne dialogboksen makro sikkerhed indstillinger under fanen udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på PowerPoint-indstillinger. Klik på populære, og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Publisher

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.

 2. Klik på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Deaktivere alle makroer uden meddelelse  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du lægge dokumenterne i en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelseDette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroer deaktiveres, men du vil have sikkerhedsadvarsler om, at der findes makroer. På den måde kan du vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer i enkelte tilfælde.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktivere alle makroer med meddelelse bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, så kan makroen køres, hvis du i forvejen har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde kan du vælge at aktivere disse signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden at der vises en anmærkning.

  • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Toppen af siden

Visio

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.

 2. Klik på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Deaktivere alle makroer uden meddelelse  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du lægge dokumenterne i en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelseDette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroer deaktiveres, men du vil have sikkerhedsadvarsler om, at der findes makroer. På den måde kan du vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer i enkelte tilfælde.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktivere alle makroer med meddelelse bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, så kan makroen køres, hvis du i forvejen har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde kan du vælge at aktivere disse signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden at der vises en anmærkning.

  • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Toppen af siden

Word

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, skal du klikke på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de indstillinger, du vil:

  • Deaktivere alle makroer uden meddelelse  Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du lægge dokumenterne i en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelseDette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroer deaktiveres, men du vil have sikkerhedsadvarsler om, at der findes makroer. På den måde kan du vælge, hvornår du vil aktivere disse makroer i enkelte tilfælde.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling er den samme som indstillingen Deaktivere alle makroer med meddelelse bortset fra, at hvis makroen er digitalt signeret af en udgiver, der er tillid til, så kan makroen køres, hvis du i forvejen har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har tillid til udgiveren, får du besked. På den måde kan du vælge at aktivere disse signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden at der vises en anmærkning.

  • Aktivere alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres)  Klik på denne indstilling for at tillade alle makroer til at køre. Denne indstilling gør computeren udsatte for potentielt skadelig kode og kan ikke anbefales.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere og bruges til bevidst at låse for eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord er det en sikkerhedsindstilling til kode, der er skrevet til automatisering af et Office-program og til programmeringsmæssigt at manipulere Microsoft Visual Basic for Applications-miljøet (VBA) og objektmodellen. Det er en indstilling, der angives pr. bruger og pr. program, og den tillader som standard ikke adgang. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at oprette skadelig kode, der kopierer sig selv. Hvis automatiseringsklienter skal kunne få programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen, skal den bruger, der kører koden, give adgang. Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere adgang.

Tip: Du kan åbne dialogboksen makro sikkerhed indstillinger under fanen udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger. Klik på populære, og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Hvordan kan Sikkerhedscenter med at beskytte mig mod usikre makroer?

Før du aktiverer en makro i et dokument, kontrollerer Sikkerhedscenter for følgende oplysninger:

 • Makroen er signeret af udvikleren med en digital signatur.

 • Den digitale signatur er gyldigt.

 • Denne digitale signatur er aktuel (ikke udløbet).

 • Det certifikat, der er knyttet til den digitale signatur er udstedt af et anerkendt nøglecenter (CA).

 • Den udvikler, der har signeret makroen er en udgiver, der er tillid til.

Hvis Sikkerhedscenter registreres et problem med et af følgende, makroen er som standard deaktiveret, og meddelelseslinjen vises, for at give dig besked om en potentielt usikre makroer.

Meddelelseslinje

For at aktivere makro Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen, en sikkerhedsdialogboks åbnes. Se næste afsnit for at få oplysninger om at beslutninger om makroer og sikkerhed.

Bemærk: I Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Publisher 2007 vises sikkerhedsadvarsler i dialogbokse, ikke på meddelelseslinjen.

Toppen af siden

En sikkerhedsadvarsel spørger, om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hvad skal jeg gøre?

Når dialogboksen Indstillinger for sikkerhed vises, kan du aktivere makroen eller lade det være deaktiveret. Hvis du er sikker på, at den kommer fra en pålidelig kilde, skal du aktivere makroen.

Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger

Vigtigt: Hvis du er sikker på, at dokumentet og makroen, er fra en pålidelig kilde og har en gyldig signatur, og du ikke vil have besked om dem igen, i stedet for at ændre standardindstillingerne i Sikkerhedscenter til en mindre sikker indstilling for makrosikkerhed, kan du klikke på Hav tillid til alle dokument uments fra denne udgiver i sikkerhedsdialogboksen. Det føjer udgiveren til listen Udgivere, der er tillid til i Sikkerhedscenter. Al software fra denne udgiver, der er tillid til. I de tilfælde, hvor makroen ikke har en gyldig signatur, men du har tillid til den og ikke vil have besked igen, i stedet for at ændre standardindstillingerne i Sikkerhedscenter til en mindre sikker indstilling for makrosikkerhed, er det bedre at flytte dokumentet til en pålidelig placering. Dokumenter på placeringer er tilladt at køre uden at blive kontrolleret ved i Sikkerhedscenter.

Afhængigt af situationen, i sikkerhedsdialogboksen denne artikel beskrives det specifikke problem. I følgende tabel vises de mulige problemer og råd om, hvad du bør eller ikke gøre i hver sag.

Problem

Råd

Makroen er ikke signeret     Fordi makroen ikke er signeret digitalt, kan ikke makro udgiverens identitet bekræftes. Det er derfor ikke muligt at finde ud af, om makroen er sikker.

Før du aktiverer usignerede makroer, skal du kontrollere makroen kommer fra en pålidelig kilde. Du kan stadig arbejder i dokumentet, selvom du ikke aktiverer makroen.

Makrohandlingen signatur er ikke tillid til     Makroen er potentielt usikre, fordi makroen er blevet digitalt signeret, signaturen er gyldig, og du har valgt ikke at have tillid til den udgiver, der har signeret makroen.

Du kan angive tillid makro publisher ved at klikke på Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver i sikkerhedsdialogboksen. Denne indstilling vises kun, hvis signaturen er gyldig. Klik på denne indstilling føjer udgiveren til listen Udgivere, der er tillid til i Sikkerhedscenter.

Makrohandlingen signaturen er ugyldig     Makroen er potentielt usikre, fordi makroen er blevet digitalt signeret og signaturen er ugyldig.

Vi anbefaler, at du ikke aktiverer makroer med ugyldige signaturer. En mulig årsag signaturen er ugyldig er, at den er blevet ændret. Se, hvordan du se, om en digital signatur er troværdigkan finde flere oplysninger.

Makrohandlingen signatur er udløbet     Makroen er potentielt usikre, fordi makroen er blevet digitalt signeret og signaturen er udløbet.

Før du aktiverer makroer med udløbet signaturer, Sørg for, at makroen kommer fra en pålidelig kilde. Hvis du har brugt dette dokument tidligere uden sikkerhedsproblemer, der findes potentielt mindre risikoen ved at aktivere makroen.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×