Aktivere eller deaktivere makroer i Office-dokumenter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel handler om makrosikkerhed og beskriver de forskellige risici i forbindelse med aktivering af makroer, og hvordan Center for sikkerhed og rettighedsadministration i 2007 Microsoft Office-system kan hjælpe med at reducere disse risici.

Nyheder i Office 2010

Office-bloggen

Denne artikel indeholder

Hvad er en makro, og hvilken sikkerhedsrisiko er der?

Aktivere eller deaktivere makroer med Sikkerhedscenter

Hvordan hjælper Sikkerhedscenter med at beskytte mod usikre makroer?

Jeg bliver spurgt i en sikkerhedsadvarsel, om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hvad skal jeg gøre?

Hvad er en makro, og hvilken sikkerhedsrisiko er der?

Makroer automatiserer hyppige opgaver. Mange oprettes med VBA og skrives af softwareudviklere. Der er dog nogle makroer, som udgør en potentiel sikkerhedsrisiko. En person med ondsindet hensigt kan introducere en destruktiv makro i et dokument eller en fil, som kan sprede en virus på computeren.

Toppen af siden

Aktivere eller deaktivere makroer med Sikkerhedscenter

Sikkerhedsindstillingerne for makroer findes i Sikkerhedscenter. Hvis du arbejder i en organisation, har systemadministratoren muligvis ændret standardindstillingerne for at forhindre, at nogen ændrer indstillingerne.

Bemærk: Hvis du ændrer makroindstillingerne i Sikkerhedscenter, ændres de kun for det Office-program, du aktuelt bruger. Makroindstillingerne ændres ikke for alle Office-programmer.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Access

Access

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter på en placering, der er tillid til. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroerne skal deaktiveres, men du ønsker at få vist sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling svarer til Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at makroen kan køres, hvis du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren, hvis makroen er digitalt signeret. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

Toppen af siden

Excel

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter på en placering, der er tillid til. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroerne skal deaktiveres, men du ønsker at få vist sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling svarer til Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at makroen kan køres, hvis du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren, hvis makroen er digitalt signeret. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere, og den bruges til at låse eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord giver den sikkerhed for kode, der er skrevet til at automatisere et Office-program og programmeringsmæssigt manipulere VBA-miljøet (Microsoft Visual Basic for Applications) og objektmodellen. Denne indstilling gælder pr. bruger og pr. program, og den forhindrer adgang som standard. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at bygge selvkopierende kode, der kan beskadige slutbrugersystemer. Hvis en automatiseringsklient skal kunne få adgang til VBA-objektmodellen via programmeringskode, skal den bruger, der kører koden, give eksplicit adgang. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere adgangen.

Tip: Du kan åbne dialogboksen med sikkerhedsindstillinger for makroer under fanen Udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen Udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Excel-indstillinger. Klik på Populære, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Outlook

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.

 2. Klik på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Ingen advarsler, og deaktiver alle makroer Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres.

  • Advarsler om signerede makroer. Alle usignerede makroer er deaktiveret Denne indstilling er standardindstillingen og svarer til indstillingen Deaktiver alle makroer med meddelelse bortset fra, at makroen kan køres, hvis makroen er digitalt signeret, og du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Advarsler om alle makroerKlik på denne indstilling, hvis makroerne skal deaktiveres, men der skal vises sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Ingen sikkerhedskontrol af makroer (anbefales ikke) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

Toppen af siden

PowerPoint

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på PowerPoint-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter på en placering, der er tillid til. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroerne skal deaktiveres, men du ønsker at få vist sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling svarer til Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at makroen kan køres, hvis du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren, hvis makroen er digitalt signeret. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere, og den bruges til at låse eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord giver den sikkerhed for kode, der er skrevet til at automatisere et Office-program og programmeringsmæssigt manipulere VBA-miljøet (Microsoft Visual Basic for Applications) og objektmodellen. Denne indstilling gælder pr. bruger og pr. program, og den forhindrer adgang som standard. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at bygge selvkopierende kode, der kan beskadige slutbrugersystemer. Hvis en automatiseringsklient skal kunne få adgang til VBA-objektmodellen via programmeringskode, skal den bruger, der kører koden, give eksplicit adgang. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere adgangen.

Tip: Du kan åbne dialogboksen med sikkerhedsindstillinger for makroer under fanen Udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen Udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på PowerPoint-indstillinger. Klik på Populære, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Publisher

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.

 2. Klik på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter på en placering, der er tillid til. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroerne skal deaktiveres, men du ønsker at få vist sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling svarer til Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at makroen kan køres, hvis du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren, hvis makroen er digitalt signeret. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere, og den bruges til at låse eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord giver den sikkerhed for kode, der er skrevet til at automatisere et Office-program og programmeringsmæssigt manipulere VBA-miljøet (Microsoft Visual Basic for Applications) og objektmodellen. Denne indstilling gælder pr. bruger og pr. program, og den forhindrer adgang som standard. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at bygge selvkopierende kode, der kan beskadige slutbrugersystemer. Hvis en automatiseringsklient skal kunne få adgang til VBA-objektmodellen via programmeringskode, skal den bruger, der kører koden, give eksplicit adgang. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere adgangen.

Toppen af siden

Visio

 1. Klik på Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.

 2. Klik på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter på en placering, der er tillid til. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroerne skal deaktiveres, men du ønsker at få vist sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling svarer til Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at makroen kan køres, hvis du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren, hvis makroen er digitalt signeret. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere, og den bruges til at låse eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord giver den sikkerhed for kode, der er skrevet til at automatisere et Office-program og programmeringsmæssigt manipulere VBA-miljøet (Microsoft Visual Basic for Applications) og objektmodellen. Denne indstilling gælder pr. bruger og pr. program, og den forhindrer adgang som standard. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at bygge selvkopierende kode, der kan beskadige slutbrugersystemer. Hvis en automatiseringsklient skal kunne få adgang til VBA-objektmodellen via programmeringskode, skal den bruger, der kører koden, give eksplicit adgang. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere adgangen.

Toppen af siden

Word

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Sikkerhedscenter, klik på Indstillinger for Sikkerhedscenter, og klik derefter på Indstillinger for makro.

 3. Klik på de ønskede indstillinger:

  • Deaktiver alle makroer uden meddelelse Klik på denne indstilling, hvis du ikke har tillid til makroer. Alle makroer i dokumenter og sikkerhedsadvarsler om makroer deaktiveres. Hvis der er dokumenter med usignerede makroer, som du har tillid til, kan du placere disse dokumenter på en placering, der er tillid til. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

  • Deaktiver alle makroer med meddelelse Dette er standardindstillingen. Klik på denne indstilling, hvis du ønsker, at makroerne skal deaktiveres, men du ønsker at få vist sikkerhedsadvarsler, når der forekommer en makro. På den måde kan du i hvert enkelt tilfælde vælge, om du vil aktivere en makro.

  • Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer Denne indstilling svarer til Deaktiver alle makroer med meddelelse, bortset fra at makroen kan køres, hvis du allerede har angivet, at du har tillid til udgiveren, hvis makroen er digitalt signeret. Hvis du ikke har angivet, at du har tillid til udgiveren, vises en meddelelse. På den måde kan du vælge at aktivere de signerede makroer eller have tillid til udgiveren. Alle usignerede makroer deaktiveres uden meddelelse.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) Klik på denne indstilling for at tillade, at alle makroer køres. Denne indstilling kan gøre din computer sårbar over for potentielt skadelig kode og anbefales ikke.

  • Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen    Denne indstilling er for udviklere, og den bruges til at låse eller tillade programmeringsmæssig adgang til VBA-objektmodellen fra alle automatiseringsklienter. Med andre ord giver den sikkerhed for kode, der er skrevet til at automatisere et Office-program og programmeringsmæssigt manipulere VBA-miljøet (Microsoft Visual Basic for Applications) og objektmodellen. Denne indstilling gælder pr. bruger og pr. program, og den forhindrer adgang som standard. Denne sikkerhedsindstilling gør det sværere for uautoriserede programmer at bygge selvkopierende kode, der kan beskadige slutbrugersystemer. Hvis en automatiseringsklient skal kunne få adgang til VBA-objektmodellen via programmeringskode, skal den bruger, der kører koden, give eksplicit adgang. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere adgangen.

Tip: Du kan åbne dialogboksen med sikkerhedsindstillinger for makroer under fanen Udvikler på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Hvis fanen Udvikler ikke er tilgængelig, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Word-indstillinger. Klik på Populære, og markér derefter afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

Toppen af siden

Hvordan hjælper Sikkerhedscenter med at beskytte mod usikre makroer?

Inden en makro aktiveres i et dokument, kontrolleres følgende oplysninger i Sikkerhedscenter:

 • Makroen er signeret af udvikleren med en digital signatur.

 • Den digitale signatur er gyldigt.

 • Denne digitale signatur er aktuel (ikke udløbet).

 • Det certifikat, der er knyttet til den digitale signatur, er udstedt af et anerkendt nøglecenter (CA).

 • Den udvikler, der har signeret makroen, er en udgiver, der er tillid til.

Hvis Sikkerhedscenter identificerer et problem med en af disse betingelser, deaktiveres makroen som standard, og Meddelelseslinje vises med en meddelelse om en potentielt usikker makro.

Meddelelseslinje

Hvis du vil aktivere makroen, skal du klikke på Indstillinger på meddelelseslinjen. En sikkerhedsdialogboks åbnes. Se i næste afsnit for at få oplysninger om, hvilke beslutninger du bør tage om makroer og sikkerhed.

Bemærk: I Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Publisher 2007 vises sikkerhedsadvarsler i dialogbokse i stedet for på Meddelelseslinje.

Toppen af siden

Jeg bliver spurgt i en sikkerhedsadvarsel, om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hvad skal jeg gøre?

Når dialogboksen Sikkerhedsindstillinger vises, kan du aktivere makroen eller lade den være deaktiveret. Du bør kun aktivere makroen, hvis du er sikker på, at det kommer fra en pålidelig kilde.

Sikkerhedsindstillinger i Microsoft Office

Vigtigt: Hvis du er sikker på, at dokumentet og makroen kommer fra en troværdig kilde, og de har en gyldig signatur, og du ikke ønsker at få vist en meddelelse om den igen, kan du klikke på Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver i sikkerhedsdialogboksen i stedet for at ændre standardindstillingerne i Sikkerhedscenter til en mindre sikker makrosikkerhedsindstilling. Det føjer udgiveren til din liste over Udgivere, der er tillid til i Sikkerhedscenter. Der er tillid til al software fra den udgiver. Hvis makroen ikke har en gyldig signatur, men du har tillid til den og ønsker ikke at få vist en meddelelse igen, er det bedre at flytte dokumentet til en placering, der er tillid til, end at ændre standardindstillingerne i Sikkerhedscenter til et mindre sikkert sikkerhedsniveau. Dokumenter på placeringer, der er tillid til, kan køres uden at blive kontrolleret af Sikkerhedscenter.

Afhængigt af situationen beskrives det specifikke problem i sikkerhedsdialogboksen. I følgende tabel vises de mulige problemer med råd om, hvad du bør gøre eller ikke gøre i hvert enkelt tilfælde.

Problem

Råd

Makro er ikke signeret     Fordi makroen ikke er digitalt signeret, kan makroudgiverens identitet ikke bekræftes. Det kan derfor ikke afgøres, om makroen er sikker eller ej.

Inden du aktiverer usignerede makroer, skal du sikre dig, at makroen kommer fra en troværdig kilde. Du kan arbejde i dokumentet, selvom du ikke aktiverer makroen.

Der er ikke tillid til makrosignatur     Makroen er potentielt usikker, fordi makroen er digitalt signeret, signaturen er gyldig, men du har ikke valgt at have tillid til den udgiver, der har signeret makroen.

Du kan angive, at du har tillid til makroudgiveren, ved at klikke på Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver i sikkerhedsdialogboksen. Denne indstilling vises kun, hvis signaturen er gyldig. Hvis du klikker på denne indstilling, føjes udgiveren til din liste over Udgivere, der er tillid til i Sikkerhedscenter.

Makrosignatur er ugyldig     Makroen er potentielt usikker, fordi makroen er digitalt signeret, men signaturen er ugyldig.

Du bør ikke aktivere makroer med ugyldige signaturer. Signaturen kan være ugyldig, fordi den er blevet ændret. Yderligere oplysninger finder du under Hvordan ser jeg, om en digital signatur er troværdig?

Makrosignatur er udløbet     Makroen er potentielt usikker, fordi makroen er digitalt signeret, men signaturen er udløbet.

Inden du aktiverer en makro med en udløbet signatur, skal du sikre dig, at makroen kommer fra en troværdig kilde. Hvis du tidligere har brugt dokumentet uden sikkerhedsproblemer, er risikoen ved at aktivere makroen mindre.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×