Aktivere eller deaktivere funktioner for grupper af websteder

Som administrator for enten Office 365 Enterprise eller SharePoint Server 2013 kan du aktivere funktioner for en gruppe af websteder, så de bliver tilgængelige for alle websteder i gruppen af websteder. Du kan også deaktivere en funktion, der ikke længere er brug for. Eksempelvis skal du for at kunne bruge publiceringsskabelonen til at oprette et publiceringswebsted først aktivere funktionen SharePoint Server-publiceringsinfrastruktur.

Sådan aktiveres eller deaktiveres en funktion for en gruppe af websteder:

 1. Gå til > Indstillinger for websted > Administration af gruppe af websteder > Funktioner for gruppen af websteder.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Aktivér for at aktivere funktionen for gruppen af websteder.

  • Klik på Deaktiver for at deaktivere funktionen for gruppen af websteder.

I visse tilfælde er der et tilsvarende program eller en tjeneste, der skal installeres eller aktiveres, før en funktion for en gruppe af websteder fungerer. Du kan få mere at vide i tabellerne nedenfor.

Funktioner for grupper af Office 365-websteder

Hvis du har abonnement til Office 365 Enterprise, er følgende funktioner for grupper af websteder tilgængelige:

Funktionsnavn

Beskrivelse

Tilknyttet funktion eller tjeneste

Sammenlagt virksomhedskalender

Viser flere virksomhedskalendere i en overlejring sammen med Exchange- og SharePoint-kalenderne.

Ingen

Syndikeringshub for indholdstype

Angiver et eksisterende websted, f.eks. hubwebstedet for Virksomhedsmetadata, og føjer funktionalitet til det websted, der implementeres via Shared Services-programmet Virksomhedsmetadata.

Ingen

Webstedstilladelser på tvær af farme

Tillader, at interne SharePoint-programmer har adgang til websteder på tværs af farme.

Ingen

Brugerdefineret hjælp til gruppe af websteder

Opretter et Hjælp-bibliotek, som kan bruges til opbevaring af brugerdefineret hjælp til en gruppe af websteder.

Ingen

Arbejdsproces til godkendelse af fordeling

Administrerer udløb og opbevaring af dokumenter ved at give brugerne mulighed for at bestemme, om de vil beholde eller slette udløbne dokumenter.

Arbejdsprocesfunktion

Dokument-id-tjeneste

Tildeler entydige, læselige dokument-id'er til dokumenter i gruppen af websteder, som kan bruges til at hente elementer uafhængigt af deres aktuelle placering, og som gør det nemmere at administrere og registrere oplysninger.

Aktiverer webdelen Dokument-id

Dokumentgrupper

Leverer de dokumenttyper, der kræves for at oprette og bruge Dokumentgrupper, som kan bruges til at administrere flere dokumenter som én samlet enhed. Hver dokumentgruppe har sin egen versionshistorik, arbejdsproces og delte metadata, mens hvert indholdselement bevarer sin egen specifikke versionshistorik, arbejdsproces og egne metadata.

Ingen

Hjælp-samling for Duet-slutbrugere

Aktiverer Hjælp-samlingen for Duet-slutbrugere.

Ingen

Indholdstyper i Duet Enterprise-rapporter

Angiver de felt- og indholdstyper, der anvendes af Duet Enterprise-rapporter.

Ingen

Direkte datastyring

Giver mulighed for at definere og deklarere data direkte. I stedet for at administrere poster i et arkiv kan du bruge direkte datastyring til at administrere poster i det samme dokumentlager som aktive dokumenter. Når du deklarerer, at et dokument er en post, forbliver det på den samme placering, men det administreres som en post. Du kan bestemme, hvilke handlinger der skal gøre, at et aktivt dokument bliver til en post, begrænse, hvem der kan udføre postrelaterede handlinger, begrænse de handlinger, som brugere kan udføre med poster, samt angive en opbevaringspolitik for aktive dokumenter.

Ingen

Biblioteks- og mappebaseret opbevaring

Giver listeadministratorer mulighed for at tilsidesætte tidsplaner for opbevaring af indholdstyper og indstille tidsplaner for lister, biblioteker og mapper.

Ingen

Låsningstilstand for brugere med tilladelsen Begrænset adgang

Når dette er aktiveret, er tilladelser for brugere med "begrænset adgang", f.eks. anonyme brugere, reduceret, hvilket forhindrer adgang til programsider med visning af elementegenskaber eller lister. Hvis der gælder separate tilladelser for et dokument, en mappe eller et bibliotek, vil disse brugere ikke kunne:

 • Trække og slippe dokumenter for at overføre dokumenter

 • Klikke sig frem til den påvirkede mappe

 • Bruge funktionen Delt med

 • Åbne dokumenter i Office-klienten

 • Visse forklaringsfunktioner i dokumenter og mapper gengives muligvis ikke som forventet.

Åbn dokumenter i klientprogrammer som standard

Konfigurerer links til dokumenter, så de som standard åbnes i klientprogrammerne i stedet for i browseren.

Ingen

Indholdstypen Project Server-godkendelse

Anvendes af arbejdsprocessen til Project Server-godkendelse.

Microsoft Project Server 2013

Båndet i Project Web App

Aktiverer kontrolelementerne på båndet for Project Web App-sider.

Microsoft Project Server 2013

Project-programtjeneste

Indstillinger for Project Web App

Indstillinger for projektstyring i Project Web App.

Microsoft Project Server 2013

Project-programtjeneste

Arbejdsproces til godkendelse af udgivelse

Sender en side til godkendelse. Godkenderne kan godkende eller afvise siden, tildele godkendelsesopgaven til en anden eller anmode om ændringer af siden. Denne arbejdsproces kan redigeres i SharePoint Designer.

Ingen

Rapportering

Opretter rapporter om oplysninger, der indsamles i SharePoint Online.

Ingen

Hjælp til rapport- og datasøgning

Leverer de indholdstyper, webstedskolonner og biblioteksskabeloner, der kræves for at understøtte rapport- og datasøgning i Enterprise Search Center.

Ingen

Eksempelforslag

Tilføjer eksempelarbejdsprocessen for Project Server.

Microsoft Project Server 2013

Project-programtjeneste

Sitemap til søgemaskine

Genererer automatisk et sitemap for søgemaskinen, som indeholder alle gyldige URL-adresser på et SharePoint-websted med jævne mellemrum, hvilket kan bruges til at forbedre søgemaskineoptimeringen.

Anonym adgang skal være aktiveret

Webdele og skabeloner til Search Server

Aktiverer de følgende webdele for Search Server:

 • Felt til avanceret søgning

 • Søgning på traditionelt/forenklet kinesisk

 • Personafgrænsningspanel

 • Felt til personsøgning

 • Kerneresultater for personsøgning

 • Relaterede forespørgsler

 • Forbedringspanel

 • Søgehandlingslinks

 • Søg i guldkorn

 • Søgestatistik

 • Resultater af samlet søgning

 • Øverste resultater af en samlet søgning

Se liste med webdele

SharePoint 2007-arbejdsprocesser

Aktiverer en samlet gruppe af arbejdsprocesfunktioner fra SharePoint 2007, som er lige til at bruge.

Ingen

SharePoint Server Enterprise-funktioner for en gruppe af websteder

Aktiverer følgende tjenester:

 • InfoPath Forms Services

 • Visio Services

 • Access Services

 • Excel Services

Gælder kun for SharePoint Server Enterprise-licenser

SharePoint Server-publiceringsinfrastruktur

Aktiverer et sæt af funktioner til styring af webindhold som f.eks. teamwebsteder og offentlige websteder. Dette omfatter centrale biblioteker, indholdstyper, mastersider og sidelayout. Gør det muligt at foretage sideplanlægning og andre publiceringsfunktioner for en gruppe af websteder.

Ingen

SharePoint Server Standard-funktioner for en gruppe af websteder

Aktiverer følgende tjenester:

 • Brugerprofiltjeneste

 • Søgetjeneste

Gælder kun for SharePoint Server Standard-licenser

Webstedspolitik

Gør det muligt for administratorer af en gruppe af websteder at angive tidsplaner for opbevaring, der gælder for et websted og alt dens indhold.

Ingen

Tre-tilstandsarbejdsproces

Aktiverer den arbejdsproces, som bruges til at registrere elementer på en liste.

Ingen

Video og rich media

Indeholder biblioteker, indholdstyper og webdele til lagring, administration og visning af medieaktiver som f.eks. billeder, lydklip og videoer.

Ingen

Arbejdsprocesser

Aktiverer et samlet sæt af arbejdsprocesfunktioner, som er klar til brug.

Ingen

SharePoint Server 2013-funktioner for en gruppe af websteder

Hvis du er SharePoint Server 2013-administrator, kan du bruge følgende funktioner for grupper af websteder:

Funktionsnavn

Beskrivelse

Afhængigheder

Funktionen Indholdsinstallationskilde

Aktiverer indholdsinstallationsspecifikke kontroller af gruppen af kildewebsteder og gør det muligt at konfigurere indholdsinstallation fra denne gruppe af websteder til en gruppe af destinationswebsteder.

Ingen

Syndikeringshub for indholdstype

Angiver et eksisterende websted, f.eks. hubwebstedet for Virksomhedsmetadata, og føjer funktionalitet til det websted, der implementeres via Shared Services-programmet Virksomhedsmetadata.

Ingen

Webstedstilladelser på tvær af farme

Tillader, at interne SharePoint-programmer har adgang til websteder på tværs af farme.

Ingen

Udgivelse på tværs af grupper af websteder

Gør det muligt at angive liste- og dokumentbiblioteker som katalogkilder til publicering af oplysninger på tværs af grupper af websteder.

Ingen

Brugerdefineret hjælp til gruppe af websteder

Opretter et Hjælp-bibliotek, som kan bruges til opbevaring af brugerdefineret hjælp til denne gruppe af websteder.

Brugerdefineret hjælp til gruppe af websteder

Arbejdsproces til godkendelse af fordeling

Administrerer udløb og opbevaring af dokumenter ved at give deltagerne mulighed for at bestemme, om de vil beholde eller slette udløbne dokumenter.

Arbejdsproces til godkendelse af fordeling

Dokument-id-tjeneste

Tildeler id'er til dokumenter i gruppen af websteder. De kan bruges til at hente elementer uafhængigt af deres aktuelle placering.

Dokument-id-tjeneste

Dokumentgrupper

Indeholder de indholdstyper, der kræves for at oprette og bruge dokumentgrupper. Opret en dokumentgruppe, når du vil administrere flere dokumenter som ét enkelt arbejdsprodukt.

Ingen

Direkte datastyring

Giver mulighed for at definere og deklarere data direkte. I stedet for at administrere poster i et arkiv kan du bruge direkte datastyring til at administrere poster i det samme dokumentlager som aktive dokumenter. Når du deklarerer, at et dokument er en post, forbliver det på den samme placering, men det administreres som en post. Du kan bestemme, hvilke handlinger der skal gøre, at et aktivt dokument bliver til en post, begrænse, hvem der kan udføre postrelaterede handlinger, begrænse de handlinger, som brugere kan udføre med poster, samt angive en opbevaringspolitik for aktive dokumenter.

Ingen

Biblioteks- og mappebaseret opbevaring

Giver listeadministratorer mulighed for at tilsidesætte tidsplaner for opbevaring af indholdstyper og indstille tidsplaner for lister, biblioteker og mapper.

Ingen

Låsningstilstand for brugere med tilladelsen Begrænset adgang

Når dette er aktiveret, er tilladelser for brugere med "begrænset adgang", f.eks. anonyme brugere, reduceret, hvilket forhindrer adgang til programsider med visning af elementegenskaber eller lister. Hvis der gælder separate tilladelser for et dokument, en mappe eller et bibliotek, vil disse brugere ikke kunne:

 • Trække og slippe dokumenter for at overføre dokumenter

 • Klikke sig frem til den påvirkede mappe

 • Bruge funktionen Delt med

 • Åbne dokumenter i Office-klienten

 • Visse forklaringsfunktioner i dokumenter og mapper gengives muligvis ikke som forventet.

Ingen

Åbn dokumenter i klientprogrammer som standard

Konfigurerer links til dokumenter, så de som standard åbnes i klientprogrammerne i stedet for i browseren.

Ingen

Funktioner til grupper af websteder i PerformancePoint Services

Aktiverer PerformancePoint Services-webstedet, herunder indholdstyper og webstedsdefinitioner for gruppen af websteder.

Microsoft PerformancePoint-tjeneste

Arbejdsproces til godkendelse af udgivelse

Sender en side til godkendelse. Godkenderne kan godkende eller afvise siden, tildele godkendelsesopgaven til en anden eller anmode om ændringer af siden. Denne arbejdsproces kan redigeres i SharePoint Designer.

Ingen

Rapportering

Opretter rapporter om oplysninger, der indsamles i SharePoint Online.

Ingen

Hjælp til rapport- og datasøgning

Leverer de indholdstyper, webstedskolonner og biblioteksskabeloner, der kræves for at understøtte rapport- og datasøgning i Enterprise Search Center.

Sitemap til søgemaskine

Genererer automatisk et sitemap for søgemaskinen, som indeholder alle gyldige URL-adresser på et SharePoint-websted med jævne mellemrum, hvilket kan bruges til at forbedre søgemaskineoptimeringen.

Anonym adgang skal være aktiveret.

Webdele og skabeloner til Search Server

Aktiverer de følgende webdele for Search Server:

 • Felt til avanceret søgning

 • Søgning på traditionelt/forenklet kinesisk

 • Personafgrænsningspanel

 • Felt til personsøgning

 • Kerneresultater for personsøgning

 • Relaterede forespørgsler

 • Forbedringspanel

 • Søgehandlingslinks

 • Søg i guldkorn

 • Søgestatistik

 • Resultater af samlet søgning

 • Øverste resultater af en samlet søgning

Se liste med webdele

SharePoint 2007-arbejdsprocesser

Aktiverer en samlet gruppe af arbejdsprocesfunktioner fra SharePoint 2007, som er lige til at bruge.

Ingen

SharePoint Server Enterprise-funktioner for en gruppe af websteder

Aktiverer følgende tjenester:

 • InfoPath Forms Services

 • Visio Services

 • Access Services

 • Excel Services

Gælder kun for SharePoint Server Enterprise-licenser

SharePoint Server-publiceringsinfrastruktur

Aktiverer et sæt af funktioner til styring af webindhold som f.eks. teamwebsteder og offentlige websteder. Dette omfatter centrale biblioteker, indholdstyper, mastersider og sidelayout. Gør det muligt at foretage sideplanlægning og andre publiceringsfunktioner for en gruppe af websteder.

Ingen

SharePoint Server Standard-funktioner for en gruppe af websteder

Aktiverer følgende tjenester:

 • Brugerprofiltjeneste

 • Søgetjeneste

Gælder kun for SharePoint Server Standard-licenser

Webstedspolitik

Gør det muligt for administratorer af en gruppe af websteder at angive tidsplaner for opbevaring, der gælder for et websted og alt dens indhold.

Ingen

Tre-tilstandsarbejdsproces

Aktiverer den arbejdsproces, som bruges til at registrere elementer på en liste.

Ingen

Video og rich media

Indeholder biblioteker, indholdstyper og webdele til lagring, administration og visning af medieaktiver som f.eks. billeder, lydklip og videoer.

Arbejdsprocesser

Aktiverer et samlet sæt af arbejdsprocesfunktioner, som er klar til brug.

Ingen

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×