Aktivere eller deaktivere digitale signaturer

Når du udformer en formularskabelon, kan du angive, om brugere kan bruge digitale signaturer, når de udfylder formularer, der er baseret på formularskabelonen. Du kan bruge en digital signatur af mange af de samme årsager, som hvis du underskriver et trykt dokument. En digital signatur bruges til at godkend digitale oplysninger  – f.eks. formularskabeloner, formularer, e-mail og dokumenter  – ved hjælp af computerkryptografi. Når en formular er signeret, er det ikke muligt at ændre hverken hele formularen eller den del, der blev signeret, uden at signaturen bliver ugyldig.

Bemærk: Hvis en formularskabelon er udformet på basis af et XML-skema, kan du kun aktivere digitale signaturer for formularskabelonen, hvis XML-skemaet har en node, der er i navneområde for digitale XML-signaturer for World Wide Web Consortium (W3C).

Denne artikel indeholder

Overvejelser om kompatibilitet

Aktivere digitale signaturer, så brugere kan signere en hel formular

Aktivere digitale signaturer, så brugere kan signere en del af en formular

Deaktivere digitale signaturer

Overvejelser om kompatibilitet

Når du opretter en formularskabelon, kan du aktivere digitale signaturer, så brugerne kan føje dem til hele formularen eller bestemte dele af den. I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du også udforme en browserkompatibel formularskabelon. En browserkompatibel formularskabelon er en formularskabelon, der er udformet i InfoPath ved anvendelse af en bestemt kompatibilitetstilstand. En browserkompatibel formularskabelon kan være browseraktiveret, når den udgives til en server, der kører InfoPath Forms Services. I browserkompatible formularskabeloner kan du kun aktivere digitale signaturer til at blive føjet til bestemte dele af de formularer, brugerne udfylder. Når du aktiverer digitale signaturer for dele af formularen, gælder signaturerne kun for data i de pågældende dele af formularen.

Toppen af siden

Aktivere digitale signaturer, så brugere kan signere en hel formular

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Digitale signaturer under Kategori, og klik derefter på Aktiver digitale signaturer for hele formularen.

  Bemærk: Hvis du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er indstillingen Aktiver digitale signaturer for hele formularen ikke tilgængelig, da webbrowserkompatible formularskabeloner kun understøtter digitale signaturer for specifikke dele af formularskabelonen. Hvis du ændrer kompatibilitetsindstillingerne for formularskabelonen efter at have aktiveret digitale signaturer, skal du køre Designkontrol for at kontrollere, at indstillingerne for digitale signaturer er angivet korrekt. Yderligere oplysninger om Designkontrol finder du i afsnittet Se også.

 3. Hvis formularen er udformet på basis af en database, en webtjeneste eller et XML-skema, der indeholder et navneområde til digital signatur, skal du klikke på Vælg XPath Knappen Datakilde for at angive den gruppe i datakilden, hvor signaturen skal gemmes. Gruppen skal indgå i et navneområde for en digital signatur.

  Bemærk: Hvis du udformer en formularskabelon, der ikke er baseret på en database, en webtjeneste eller et XML-skema, der indeholder et digitalt navneområde, er denne indstilling ikke tilgængelig. I dette tilfælde skal du fortsætte med trin 5.

 4. Klik på det felt eller den gruppe, du vil aktivere digitale signaturer for, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil have brugerne til at signere formularen, før de sender den, skal du markere afkrydsningsfeltet Bed brugere om at signere formularen, hvis de har sendt den uden en digital signatur.

  Bemærk: Hvis du ikke allerede har aktiveret afsendelse af formularskabeloner for formularen, skal du gøre dette, når du har markeret dette afkrydsningsfelt.

Toppen af siden

Aktivere digitale signaturer, så brugere kan signere en del af en formular

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Digitale signaturer under Kategori, og klik derefter på Aktiver digitale signaturer for dele af formularen.

 3. Klik på Tilføj.

 4. Brug dialogboksen Sæt af data, der kan signeres til at skrive et navn for den del af formularskabelonen, du vil aktivere digitale signaturer for.

 5. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ved siden af boksen Felter og grupper, der kan signeres.

 6. Klik på det felt eller den gruppe, du vil aktivere digitale signaturer for, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Indstillinger for signatur i dialogboksen Sæt af data, der kan signeres:

  • Hvis du kun vil tillade én signatur for denne del af formularskabelonen, skal du klikke på Tillad kun én signatur.

  • Hvis du vil tillade flere signaturer, der er uafhængige af hinanden, og som kan tilføjes eller fjernes uden at påvirke de andre signaturer, skal du klikke på Alle signaturer er uafhængige af hinanden (medunderskrift).

  • Hvis du vil tillade flere signaturer, der signerer forudgående signaturer, skal du klikke på Hver signatur bekræfter de foregående signaturer (kontrasignering).

 8. Brug boksen Bekræftende meddelelse for signatur til at skrive den tekst, du vil vise brugerne, når de signerer denne del af formularen, og klik derefter på OK to gange.

 9. I formularskabelonen skal du knytte den del af formularskabelonen, du har aktiveret digitale signaturer for, til en sektion.

  Sådan gør du

  1. Placer markøren det sted, hvor du vil indsætte sektionen.

  2. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilde i menuen Vis.

  3. Brug opgaveruden Datakilde til at højreklikke på det felt eller den gruppe, du har aktiveret digitale signaturer for, og klik derefter på Sektion med kontrolelementer.

   Bemærk: Hvis du har angivet et felt eller en gruppe, der gentages, skal du vælge en ikke-gentaget gruppe, der indeholder feltet eller gruppen.

 10. Dobbeltklik på etiketten Sektion i formularskabelonen under den sektion, der indeholder de andre sektioner eller kontrolelementer, du lige har indsat.

 11. Klik på fanen Digitale signaturer.

 12. Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at signere sektionen digitalt.

 13. Klik i boksen Signer følgende data i formularen, når sektionen er signeret på navnet på den sektion, du har oprettet en digital signatur for i trin 4.

 14. Hvis du vil have vist signaturer i sektionen, efterhånden som de tilføjes, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis signaturer i sektionen.

 15. Hvis du vil skrivebeskytte kontrolelementerne i sektionen, når de er signeret, skal du markere afkrydsningsfeltet Gør objekterne skrivebeskyttet, når de er signeret.

Toppen af siden

Deaktivere digitale signaturer

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Digitale signaturer under Kategori, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil deaktivere digitale signaturer for hele formularskabelonen, skal du klikke på Aktiver ikke digitale signaturer.

  • Hvis du vil deaktivere digitale signaturer for en bestemt del af formularskabelonen, skal du klikke på Aktiver digitale signaturer for dele af formularen, klikke på den ønskede formularskabelondel på listen Data i formularen, som kan signeres og derefter klikke på Fjern.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×