Akseindstillinger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bruge disse indstillinger til at foretage ændringer i formateringen akser i dit diagram.

Vigtigt!: Der er forskellige akseindstillinger tilgængelige, afhængigt af den valgte aksetype og diagramtypen.

Denne artikel indeholder

Værdiaksen

Kategoriaksen

Tid skala akse

Serieakse

Værdiakse

Vigtigt!: I de fleste diagrammer vises værdier på den lodrette akse og kategorier på den vandrette akse. I liggende søjlediagrammer vises værdier på den vandrette akse og kategorier på den lodrette akse. I XY-punktdiagrammer og boblediagrammer vises værdier på både den vandrette og den lodrette akse.

Minimum     Bestemmer det tal, værdiaksen begynder med.

Automatisk     Bruger den standardminimumindstilling, der bestemmes af Microsoft Office Excel 2007.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardminimumindstillingen. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Minimum.

Maksimum     Bestemmer det tal, værdiaksen slutter med.

Automatisk     Bruger den standardmaksimumindstilling, der bestemmes af Office Excel 2007.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardmaksimumindstillingen. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Maksimum.

Overordnet enhed     Bestemmer intervallet for aksemærker og gitterlinjer i et diagram til den overordnede enhed.

Automatisk     Bruger standardindstillingen for den overordnede måleenhed, der bestemmes af Excel.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardindstillingen for den overordnede måleenhed. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Overordnet enhed.

Underordnet enhed     Bestemmer intervallet mellem aksemærker og gitterlinjer i diagrammet for den underordnede enhed.

Automatisk     Bruger standardindstillingen for den underordnede måleenhed, der bestemmes af Excel.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardindstillingen for den underordnede måleenhed. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Underordnet enhed.

Værdier i omvendt rækkefølge     Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist værdierne på værdiaksen i omvendt rækkefølge. Når du ændrer rækkefølgen af værdierne på denne akse fra bund til top, spejlvendes kategorietiketterne på kategoriaksen fra bunden til toppen af diagrammet. Hvis du ændrer rækkefølgen af kategorierne fra venstre mod højre, spejlvendes værdietiketterne fra venstre til højre side af diagrammet.

Logaritmisk skala     Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre værdiaksen logaritmisk. En logaritmisk skala kan ikke bruges til negative værdier eller nulværdier.

Visningsenheder     Vælg eller indtast de ønskede enheder på denne liste for at ændre visningsenhederne på værdiaksen. Hvis du indtaster en værdi, der ikke findes på listen, skal du trykke på ENTER for at anvende enheden.

Vis enhedsangivelse på diagrammet     Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist en etiket, der beskriver enhederne. Det er praktisk at ændre visningsenheden, når diagramværdierne består af store tal, som skal gøres kortere og mere læsevenlige på aksen. Du kan f.eks. vise diagramværdier fra 1.000.000 til 50.000.000 som 1 til 50 på aksen og indsætte en etiket, som angiver, at enhederne er udtrykt i millioner.

Overordnet aksemærketype     Angiver, hvordan overordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen (standardindstillingen), og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Underordnet aksemærketype     Angiver, hvordan underordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen, og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Akseetiketter     Angiver, hvordan aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Høj, hvis de skal vises på højre side af aksen, Lav, hvis de skal vises på venstre side af aksen, og Ved aksen, hvis de skal vises ud for aksen.

Vandret akse krydser     Giver dig mulighed for at ændre, hvor den vandrette akse (kategoriaksen) skal krydse den lodrette akse (værdiaksen). I 3D-diagrammer ændres denne indstilling Gulv krydser ved.

Automatisk     Bruger standardindstillingen, der bestemmes af Excel.

Akseværdi     Angiver akseværdien der, hvor akserne krydses. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Akseværdi.

Maksimal akseværdi     Angiver at den vandrette akse (kategoriaksen) krydser den lodrette akse (værdiaksen) ved den højeste værdi på aksen. Når du klikker på denne indstilling, flyttes kategorietiketterne til den modsatte side af diagrammet.

Toppen af siden

Kategoriakse

Vigtigt!: I de fleste diagrammer vises kategorier på den vandrette akse. I liggende søjlediagrammer vises kategorier på den lodrette akse og værdier på den vandrette akse. I XY-punktdiagrammer og boblediagrammer vises værdier i stedet for kategorier på den vandrette akse.

Interval mellem aksemærker     Ændrer intervallet mellem aksemærker. Indtast det ønskede tal i feltet Interval mellem aksemærker. Det indtastede tal bestemmer, hvor mange kategorier der vises mellem aksemærkerne.

Interval mellem etiketter     Ændrer intervallet mellem akseetiketter.

Automatisk     Bruger standardindstillingen, der bestemmes af Excel.

Angiv intervalenhed     Giver dig mulighed for at angive din egen intervalenhed. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Angiv intervalenhed. Skriv f.eks. 1 for at få vist en etiket for hver kategori, 2 for at få vist en etiket for hver anden kategori, 3 for at få vist en etiket for hver tredje kategori osv.

Kategorier i omvendt rækkefølge     Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist kategorierne i omvendt rækkefølge.

Akseetiketter med flere niveauer     Viser akseetiketter på mere end én linje i diagrammet. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis regnearket indeholder flere niveauer af data, der kan bruges til etiketterne.

Etiketafstand fra akse     Bestemmer placeringen af akseetiketter. Indtast et lavere tal i feltet Etiketafstand fra akse for at placere etiketterne tættere på aksen, eller indtast et højere tal, hvis der skal være større afstand mellem etiketten og aksen.

Aksetype     Giver dig mulighed for at angive den aksetype, du vil bruge. Hvis du vil bruge en tekst- eller datoakse, skal du klikke på Tekstakse eller Datoakse under Aksetype og derefter vælge de relevante indstillinger.

Vælg automatisk ud fra data     Denne indstilling er valgt som standard og bestemmer den aksetype, der er mest relevant at bruge til den pågældende datatype.

Tekstakse     Ændrer kategoriaksen til en akse, hvor der kun vises tekst. Teksten og datapunkterne er jævnt fordelt på en tekstakse.

Datoakse     Ændrer kategoriaksen til en akse, hvor der vises datoer. På en datoakse vises datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er angivet i rækkefølge eller i den samme basisenhed.

Overordnet aksemærketype     Angiver, hvordan overordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen (standardindstillingen), og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Underordnet aksemærketype     Angiver, hvordan underordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen, og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Akseetiketter     Angiver, hvordan aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Høj, hvis de skal vises på højre side af aksen, Lav, hvis de skal vises på venstre side af aksen, og Ved aksen, hvis de skal vises ud for aksen.

Lodret akse krydser     Giver dig mulighed for at ændre, hvor den lodrette akse (værdiaksen) skal krydse den vandrette akse (værdiaksen).

Automatisk     Bruger standardindstillingen, der bestemmes af Excel.

Ved kategorien     Angiver det kategorinummer, hvor akserne krydses. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Ved kategorien.

Ved maksimal kategori     Angiver, at den lodrette akse (værdiaksen) krydser den vandrette akse (kategoriaksen) efter den sidste kategori på x-aksen.

Positionsakse     Påvirker den måde, datamærker og etiketter vises på aksen. Denne indstilling er tilgængelig for 2D-område-, kolonne- og kurvediagrammer.

På aksemærker     Justerer datapunkterne og -etiketterne efter aksemærkerne. Denne indstilling er tilgængelig for 2D-område-, kolonne- og kurvediagrammer.

Mellem aksemærker    Viser datapunkterne og -etiketterne mellem aksemærkerne. Denne indstilling er tilgængelig for 2D-område-, kolonne- og kurvediagrammer.

Toppen af siden

Tidsskalaakse

Vigtigt!: En kategoriakse bliver en tidsskalaakse, når Aksetype er angivet til Datoakse.

Minimum     Bestemmer det tal, den lodrette akse (værdiaksen) begynder med.

Automatisk     Bruger standardminimumindstillingen, der bestemmes af Excel.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardminimumindstillingen. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Minimum.

Maksimum     Bestemmer det tal, datoaksen slutter med.

Automatisk     Bruger standardmaksimumindstillingen, der bestemmes af Excel.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardmaksimumindstillingen. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Maksimum.

Overordnet enhed     Bestemmer intervallet for aksemærker og gitterlinjer i et diagram til den overordnede enhed.

Automatisk     Bruger standardindstillingen for den overordnede måleenhed, der bestemmes af Excel.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardindstillingen for den overordnede måleenhed. Klik på denne indstilling, indtast et andet tal i feltet Overordnet enhed, og vælg derefter den ønskede basisenhed på listen.

Underordnet enhed     Bestemmer intervallet mellem aksemærker og gitterlinjer i diagrammet for den underordnede enhed.

Automatisk     Bruger standardindstillingen for den underordnede måleenhed, der bestemmes af Excel.

Fast     Giver dig mulighed for at ændre standardindstillingen for den underordnede måleenhed. Klik på denne indstilling, indtast et andet tal i feltet Underordnet enhed, og vælg derefter den ønskede basisenhed på listen.

Basisenhed     Angiver den basisenhed, der vises på aksen. Vælg den ønskede basisenhed på denne liste. Denne indstilling er kun tilgængelig for en datoakse.

Datoer i omvendt rækkefølge     Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist basisenhederne i omvendt rækkefølge på datoaksen.

Aksetype     Giver dig mulighed for at angive den aksetype, du vil bruge. Hvis du vil bruge en tekst- eller datoakse, skal du klikke på Tekstakse eller Datoakse under Aksetype og derefter vælge de relevante indstillinger.

Vælg automatisk ud fra data     Denne indstilling er valgt som standard og bestemmer den aksetype, der er mest relevant at bruge til den pågældende datatype.

Tekstakse     Ændrer datoaksen til en tekstakse, hvor der kun vises tekst. Teksten og datapunkterne er jævnt fordelt på en tekstakse.

Datoakse     Denne akse er som standard valgt som datoakse og viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er angivet i rækkefølge eller i den samme basisenhed.

Overordnet aksemærketype     Angiver, hvordan overordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen (standardindstillingen), og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Underordnet aksemærketype     Angiver, hvordan underordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen, og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Akseetiketter     Angiver, hvordan aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Høj, hvis de skal vises på højre side af aksen, Lav, hvis de skal vises på venstre side af aksen, og Ved aksen, hvis de skal vises ud for aksen.

Lodret akse krydser     Giver dig mulighed for at ændre, hvor den lodrette akse (værdiaksen) skal krydse datoaksen.

Mellem datoer     Bruger standardindstillingen, der bestemmes af Excel.

På dato     Angiver den dato, hvor akserne krydses. Klik på denne indstilling, og indtast derefter den ønskede dato i feltet På dato.

På seneste dato     Angiver, at værdiaksen krydser datoaksen efter den sidste dato på denne akse.

Positionsakse     Påvirker den måde, datamærker og etiketter vises på aksen. Denne indstilling er tilgængelig for 2D-område-, kolonne- og kurvediagrammer.

På aksemærker     Justerer datapunkterne og -etiketterne efter aksemærkerne. Denne indstilling er tilgængelig for 2D-område-, kolonne- og kurvediagrammer.

Mellem aksemærker    Viser datapunkterne og -etiketterne mellem aksemærkerne. Denne indstilling er tilgængelig for 2D-område-, kolonne- og kurvediagrammer.

Toppen af siden

Serieakse

Vigtigt!: Der vises kun serier på diagrammets dybdeakse i ægte 3D-diagrammer, f.eks. et 3D-kolonnediagram.

Interval mellem aksemærker     Ændrer intervallet mellem aksemærker. Indtast det ønskede tal i feltet Interval mellem aksemærker. Det indtastede tal bestemmer, hvor mange serier der vises mellem aksemærkerne.

Interval mellem etiketter     Ændrer intervallet mellem akseetiketter.

Automatisk     Bruger standardindstillingen, der bestemmes af Excel.

Angiv intervalenhed     Giver dig mulighed for at angive din egen intervalenhed. Klik på denne indstilling, og indtast derefter det ønskede tal i feltet Angiv intervalenhed. Skriv f.eks. 1 for at få vist en etiket for hver serie, 2 for at få vist en etiket for hver anden serie, 3 for at få vist en etiket for hver tredje serie osv.

Serie i omvendt rækkefølge     Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist serierne i omvendt rækkefølge.

Overordnet aksemærketype     Angiver, hvordan overordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen (standardindstillingen), og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Underordnet aksemærketype     Angiver, hvordan underordnede aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Indenfor, hvis de skal vises inden for aksen, Udenfor, hvis de skal vises uden for aksen, og Krydsende, hvis de skal vises på begge sider af aksen.

Akseetiketter     Angiver, hvordan aksemærker skal vises. Klik på Ingen, hvis der ikke skal vises aksemærker, Høj, hvis de skal vises på højre side af aksen, Lav, hvis de skal vises på venstre side af aksen, og Ved aksen, hvis de skal vises ud for aksen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×