Afspille en makro i Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan afspille en makro på flere måder i Excel. En makro er en handling eller et sæt handlinger, du kan bruge til at automatisere opgaver. For at afspille makroen kan du:

 • Gå til fanen Udvikler, og klik på Makroer i gruppen Kode.

 • Tryk på Ctrl plus en genvejstast, afhængigt af hvordan makroen er indstillet til at blive afspillet.

 • Klik på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang eller i en brugerdefineret gruppe på båndet.

 • Klik på et område i et objekt, i grafik eller et kontrolelement.

 • Afspil automatisk en makro, når du åbner en projektmappe.

Hvad vil du foretage dig?

Afspille en makro i Excel

Afspille en makro i Excel ved at trykke på Ctrl plus en genvejstast

Afspille en makro i Excel ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang

Afspille en makro i Excel ved at klikke på en knap i en brugerdefineret gruppe på båndet

Afspille en makro i Excel ved at klikke på et område i et grafisk objekt

Konfigurere en Excel-makro skal køres, når du åbner en projektmappe

Afspille en makro i Excel

Før du afspiller makroer

Du skal muligvis først ændre et par indstillinger i Excel, før du kan afspille makroer:

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen Kode under fanen Udvikler.

   Gruppen Kode under fanen Udvikler i Excel

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt skadelig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk!    For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, gå tilbage til en af de indstillinger, der deaktiverer alle makroer, når du er færdig med arbejde med makroer.

Afspille makroen

 1. Åbn den projektmappe, der indeholder makroen.

 2. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 3. Klik på den makro, du vil afspille, i feltet Makronavn.

  Gruppen Kode under fanen Udvikler i Excel

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at køre en makro i en Excel-projektmappe, skal du klikke på Kør.
   Tip    du kan også trykke på Ctrl + F8 for at køre makroen. Du kan afbryde udførelse af makroen ved at trykke på Esc.

  • Hvis en makro skal afspilles fra et Microsoft VBA-modul (Visual Basic for Applications), kan du klikke på Rediger og derefter klikke på Run Sub/UserForm i menuen Run eller trykke på F5.

Toppen af siden

Afspille en makro i Excel ved at trykke på Ctrl plus en genvejstast

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 3. Klik på den makro, der skal tildeles en genvejstast med en Ctrl-kombination, i feltet Makronavn.

 4. Klik på Indstillinger. Dialogboksen Makroindstillinger vises.

 5. Skriv et lille eller stort bogstav, du vil bruge sammen med Ctrl, i feltet Genvejstast.

  Bemærk!    Genvejstasten ignorerer alle tilsvarende Excel-standardgenvejstaster, mens den projektmappe, der indeholder makroen, er åben.

 6. Lav en beskrivelse af makroen i feltet Beskrivelse.

 7. Klik på OK for at gemme ændringerne, og klik derefter på Annuller for at lukke dialogboksen Makro.

Toppen af siden

Afspille en makro i Excel ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang

Hvis du vil køre en makro fra en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du først føje knappen til værktøjslinjen. Sådan gør du:

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 2. Vælg Makroer på listen Vælg kommandoer fra.

 3. Klik på den makro, du har oprettet, på listen, og klik derefter på Tilføj.

 4. Hvis du vil ændre knapfladen for makroen, skal du markere makroen i det felt, den er føjet til, og derefter klikke på Rediger.

 5. Klik på den knapflade, du vil bruge, under Symbol.

 6. Hvis du vil ændre navnet på den makro, der vises, når markøren placeres oven på knappen, skal du i feltet Vist navn skrive det navn, du vil bruge.

 7. Klik på OK for at føje makroknappen til Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 8. Klik på den makroknap, du netop har tilføjet på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

Toppen af siden

Afspille en makro i Excel ved at klikke på en knap i en brugerdefineret gruppe på båndet

Du kan drage fordel af den måde, som båndet kan tilpasses på, og oprette en brugerdefineret gruppe, der vises under en fane på båndet. Du kan derefter tildele en makro til en knap i den pågældende gruppe. Du kan f.eks. føje en brugerdefineret gruppe med navnet "Mine makroer" til fanen Udvikler og derefter føje en makro, der vises som en knap, til den nye gruppe.

Toppen af siden

Afspille en makro i Excel ved at klikke på et område i et grafisk objekt

Du kan oprette et hotspot på et grafikobjekt, som brugere kan klikke på for at afspille en makro.

 1. Indsæt et grafikobjekt, f.eks. et billede, et multimedieklip eller et SmartArt-grafikobjekt, i regnearket.

 2. Hvis du vil oprette et hotspot for det eksisterende objekt, skal du klikke på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, vælge den ønskede figur og derefter tegne den pågældende figur på det eksisterende objekt.

  Gruppen Illustrationer under fanen Indsæt i Excel

 3. Højreklik på det hotspot, du har oprettet, og klik derefter på Tildel makro.

 4. Vælg den makro, du vil bruge, og klik på OK.

 5. Højreklik på figuren igen, og klik på Formatér figur.

  Opgaveruden Formatér figur vises.

 6. Klik på Intet fyld under Fyld, og markér Ingen streg under Streg.

Toppen af siden

Konfigurere en Excel-makro skal køres, når du åbner en projektmappe

Hvis du indspiller en makro og gemmer den med navnet "Auto_åbn", afspilles makroen, hver gang du åbner projektmappen med makroen. En makro kan også afspilles automatisk, når du åbner en projektmappe, hvis du skriver en VBA-procedure i hændelsen Open i projektmappen ved hjælp af Visual Basic Editor. Hændelsen Open er en indbygget projektmappehændelse, der afspiller den tilknyttede makrokode, hver gang projektmappen åbnes.

Oprette en Auto_åbn-makro

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner i kategorien Tilpas båndet, og klik derefter på OK.

 2. Hvis du får vist en advarsel om makroer, skal du midlertidigt angive sikkerhedsniveauet til at aktivere alle makroer.

  1. Klik på fanen udvikler i gruppen kodeMakrosikkerhed.
   Gruppen Kode under fanen Udvikler i Excel

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.
   Note
       For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, der deaktiverer alle makroer, når du er færdig med arbejde med makroer.

 3. Hvis du vil gemme makroen sammen med en bestemt projektmappe, skal du åbne den pågældende projektmappe først.

 4. Klik på Indspil makro i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 5. Skriv Auto_åbn i feltet Makronavn.

 6. Vælg den projektmappe, hvor du vil gemme makroen på listen Gem makro i.
  Tip    Hvis du vil have en makro skal være tilgængelig, hver gang du bruger Excel, Markér Personlig makroprojektmappe. Når du vælger denne indstilling, kan du i Excel opretter en skjult personlig makroprojektmappe (Personal.xlsb), hvis den ikke allerede findes, og makroen der gemmes.

I Windows 7 gemmes Personal.xlsb i C:\Users\brugernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart i Windows Vista. Hvis du ikke kan finde det der, er det muligvis blevet gemt i undermappen global i stedet for lokale. Projektmapper i mappen XLStart åbnes automatisk, når Excel starter.

Hvis en makro i din personlige makroprojektmappe skal afspilles automatisk i en anden projektmappe, skal du også gemme den pågældende projektmappe i XLStart-mappen, så begge projektmapper åbnes, når Excel starter.

 1. Klik på OK, og udfør derefter de handlinger, du vil indspille.

 2. Når du har registreret alle dine handlinger, skal du klikke på Stop indspilning Knapflade i gruppen kode under fanen udvikler.
  Tip    du kan også klikke på Stop indspilning i venstre side af statuslinjen.

  Knappen Stop optagelse nederst til venstre i Excel-regneark

Bemærkninger

 • Hvis du vælger at gemme makroen i Denne projektmappe eller Ny projektmappe i trin 6, skal du gemme projektmappen i eller flytte den til mappen XLStart på din computer.

 • Der er følgende begrænsninger i forbindelse med indspilning af en Auto_åbn-makro:

  • Hvis den projektmappe, som Auto_åbn-makroen er gemt i, allerede indeholder en VBA-procedure i hændelsen Åbn, vil VBA-proceduren for hændelsen Åbn tilsidesætte alle handlinger i makroen Auto_åbn.

  • En Auto_åbn-makro ignoreres, når en projektmappe åbnes automatisk ved hjælp af metoden Åbn.

  • En Auto_åbn-makro afspilles, før andre projektmapper åbnes. Hvis du derfor optager handlinger, som Excel skal udføre i standardprojektmappen Projektmappe1 eller for en projektmappe, der er indlæst fra mappen XLStart, vil makroen Auto_åbn derfor ikke afspilles, når du starter Excel igen, fordi makroen afspilles før standard- og startprojektmapper åbnes.

   Hvis du støder på disse begrænsninger, skal du, i stedet for at indspille en Auto_åbn-makro, oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn som beskrevet i næste afsnit i denne artikel.

 • Hvis du vil have Excel til at starte uden at køre en Auto_åbn-makro, skal du holde Skift nede, når du starter Excel.

Oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn i en projektmappe

I følgende eksempel anvendes hændelsen Åbn til at afspille en makro, når du åbner projektmappen.

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner i kategorien Tilpas båndet, og klik derefter på OK.

 2. Hvis du får vist en advarsel om makroer, skal du midlertidigt angive sikkerhedsniveauet til at aktivere alle makroer.

  1. Klik på fanen udvikler i gruppen kodeMakrosikkerhed.
   . Gruppen Kode under fanen Udvikler i Excel

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.
   Note
       For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, der deaktiverer alle makroer, når du er færdig med arbejde med makroer.

 3. Gem og luk alle åbne projektmapper.

 4. Åbn den projektmappe, som du vil føje makroen til, eller opret en ny projektmappe.

 5. Klik på Visual Basic i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 6. Højreklik på objektet ThisWorkbook i vinduet Projektstifinder, og klik derefter på Vis programkode.
  Vinduet Projektstifinder viser kode for denne Excel-projektmappe

  tip    Hvis vinduet Projektstifinder ikke er synlig i menuen Vis, klik på Projektstifinder.

 7. Vælg projektmappe på listen objekt over kodevinduet (den generelle word). Dette opretter automatisk en tom procedure for hændelsen Åbn som dette:

  privat Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Føj følgende kodelinjer til proceduren:

  privat Sub Workbook_Open()

  MsgBox dato
  Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Værdi = dato

  End Sub

 9. Skift til Excel, og gem projektmappen som en projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm).

 10. Luk og åbn projektmappen igen. Når du åbner filen igen, køres projektmappe_åbn-proceduren i Excel, hvor dags dato vises i en meddelelsesboks.

 11. Klik på OK i meddelelsesboksen.

  Læg mærke til, at celle A1 i Ark1 også indeholder datoen som resultat af, at proceduren Projektmappe_åbn er kørt.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×