Afspille en makro

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er flere måder at afspille en makro i Microsoft Excel. En makro er en handling eller et sæt handlinger, du kan bruge til at automatisere opgaver. Makroer indspilles i Visual Basic for Applications-programmeringssproget. Du kan altid køre en makro ved at klikke på kommandoen makroer på båndet (fanenudvikler, gruppen kode ). Afhængigt af hvordan tildeles en makro til at køre, kan du også kunne køre den ved at trykke på en CTRL kombination genvejstast, ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang eller i en brugerdefineret gruppe på båndet. eller ved at klikke på et område i et objekt, grafik eller kontrolelement. Desuden kan kan du køre en makro automatisk, når du åbner en projektmappe.

Bemærk!    Når du indstiller niveauet for makrosikkerhed i Excel for at deaktivere alle makroer uden meddelelse, kører Excel kun de makroer, der er signeret digitalt eller gemt i en pålidelig placering, som startmappen til Excel på computeren. Hvis den makro, du vil køre er ikke digitalt signeret eller placeret i en placeringer, der er tillid til, kan du midlertidigt ændre sikkerhedsniveauet, der gør det muligt for alle makroer.

Hvad vil du foretage dig?

Afspille en makro

Afspille en makro ved at trykke på en genvejstast med en Ctrl-kombination

Afspille en makro ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang

Afspille en makro ved at klikke på en knap i en brugerdefineret gruppe på båndet

Afspille en makro ved at klikke på et område i et grafisk objekt

Konfigurere en makro til at blive afspillet automatisk, når en projektmappe åbnes

Afspille en makro

Før du afspiller makroer

Du skal muligvis først ændre et par indstillinger i Excel, før du kan afspille makroer:

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen Kode under fanen Udvikler.

   Gruppen Kode under fanen Udvikler

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt skadelig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk!    For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, som deaktiverer alle makroer, når du er færdig med at arbejde med makroer.

Afspille makroen

 1. Åbn den projektmappe, der indeholder makroen.

 2. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 3. Klik på den makro, du vil køre i boksen makronavn.
  Gruppen Kode under fanen Udvikler

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Afspil for at afspille en makro i en Excel-projektmappe.

   Tip!    Du kan også trykke på Ctrl+F8 for at afspille makroen. Du kan afbryde afspilningen af makroen ved at trykke på Esc.

  2. Hvis en makro skal afspilles fra et Microsoft VBA-modul (Visual Basic for Applications), kan du klikke på Rediger og derefter klikke på Run Sub/UserForm i menuen Run eller trykke på F5.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at trykke på en genvejstast med en Ctrl-kombination

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilpas båndet.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler. Gruppen Kode under fanen Udvikler

 3. Kik på den makro, der skal tildeles en genvejstast med en Ctrl-kombination, i feltet Makronavn.

 4. Klik på Indstillinger.

  Dialogboksen Makroindstillinger vises.

 5. Skriv et lille eller stort bogstav, du vil bruge sammen med Ctrl, i feltet Genvejstast.

  Bemærk!    Med genvejstasten ignoreres alle tilsvarende Excel-standardgenvejstaster, mens den projektmappe, der indeholder makroen, er åben.

  Du kan finde en liste over CTRL kombinationer for genvejstaster, der allerede er tildelt i Excel, i artiklen Excel genvejs- og funktionstaster.

 6. Lav en beskrivelse af makroen i feltet Beskrivelse.

 7. Klik på OK for at gemme ændringerne, og klik derefter på Annuller for at lukke dialogboksen Makro.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang

Hvis du vil føje en knap til værktøjslinjen Hurtig adgang, der skal afspille en makro, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer, klik på Indstillinger, og klik derefter på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

 2. Vælg Makroer på listen Vælg kommandoer fra.

 3. Klik på den makro, du har oprettet, på listen, og klik derefter på Tilføj.

 4. Hvis du vil ændre knapfladen for makroen, skal du markere makroen i det felt, den er føjet til, og derefter klikke på Rediger.

 5. Klik på den knapflade, du vil bruge, under Symbol.

 6. Hvis du vil ændre navnet på den makro, der vises, når markøren placeres oven på knappen, skal du i feltet Vist navn skrive det navn, du vil bruge.

 7. Klik på OK for at føje makroknappen til værktøjslinjen Hurtig adgang.

 8. Klik på den makroknap, du netop har tilføjet på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at klikke på en knap i en brugerdefineret gruppe på båndet

Du kan drage fordel af den måde, båndet kan tilpasses på i Excel 2010, og dermed oprette en brugerdefineret gruppe, der vises under en fane på båndet. Du kan derefter tildele en makro til en knap i den pågældende gruppe. Du kan f.eks. føje en brugerdefineret gruppe med navnet "Mine makroer" til fanen Udvikler og derefter føje en makro (der vises som en knap) til den nye gruppe.

Du kan få mere at vide ved at læse artiklen Tilpasse båndet.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at klikke på et område i et grafisk objekt

Du kan oprette et hotspot på et grafikobjekt, som brugere kan klikke på for at afspille en makro.

 1. Indsæt et grafikobjekt, f.eks. et billede, et multimedieklip eller et SmartArt-grafikobjekt, i regnearket.

  Du kan få mere at vide om indsættelse af et grafikobjekt under Tilføje, ændre eller slette figurer.

 2. Hvis du vil oprette et hotspot for det eksisterende objekt, skal du klikke på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, vælge den ønskede figur og derefter tegne den pågældende figur på det eksisterende objekt.

  Billede af båndet i Excel

 3. Højreklik på det hotspot, du har oprettet, og klik derefter på Tildel makro.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tildele en eksisterende makro til grafikobjektet, skal du dobbeltklikke på makroen eller indtaste dens navn i feltet Makronavn.

  • Hvis du vil indspille en ny makro, der skal tildeles til det valgte grafikobjekt, skal du klikke på Indspil, skrive et navn til makroen i dialogboksen Indspil makro og derefter klikke på OK for at starte indspilningen af makroen. Når du er færdig med at indspille makroen, skal du klikke på Stop indspilning Knapflade i gruppen Kode under fanen Udvikler.

   Tip!    Du kan også klikke på Stop indspilning Knapflade i venstre side af statuslinjen.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende makro, skal du klikke på navnet på den pågældende makro i feltet Makronavn og derefter klikke på Rediger.

 5. Klik på OK.

 6. Markér hotspottet i regnearket. Derved vises værktøjerne Tegning, og fanen Format tilføjes.

 7. I gruppen Figurtypografier under fanen Format skal du klikke på pilen ud for Figurfyld og derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Figurtypografier under fanen Formater under Tegneværktøjer

 8. Klik på pilen ud for Figurkontur, og klik derefter på Ingen kontur.

Toppen af siden

Konfigurere en makro til at blive afspillet automatisk, når en projektmappe åbnes

Hvis du indspiller en makro og gemmer den med navnet "Auto_åbn", afspilles makroen, hver gang du åbner projektmappen med makroen. En makro kan også afspilles automatisk, når du åbner en projektmappe, hvis du skriver en VBA-procedure i hændelsen Open i projektmappen ved hjælp af Visual Basic Editor. Hændelsen Open er en indbygget projektmappehændelse, der afspiller den tilknyttede makrokode, hver gang projektmappen åbnes.

Oprette en Auto_åbn-makro

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner i kategorien Tilpas båndet, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen kode under fanen udvikler
   . Gruppen Kode under fanen Udvikler

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk!    For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, som deaktiverer alle makroer, når du er færdig med at arbejde med makroer.

 3. Hvis du vil gemme makroen sammen med en bestemt projektmappe, skal du åbne den pågældende projektmappe først.

 4. Klik på Indspil makro i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 5. Skriv Auto_åbn i feltet Makronavn.

 6. Markér den projektmappe, hvor du vil gemme makroen, på listen Gem makro i.

  Tip!    Hvis du vil have en makro skal være tilgængelig, hver gang du bruger Excel, Markér Personlig makroprojektmappe. Når du vælger Personlige makroprojektmappe, opretter Excel en skjult personlig makroprojektmappe (Personal.xlsb), hvis den ikke allerede findes, og makroen gemmes i denne projektmappe. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart i Windows Vista. Hvis du ikke kan finde det der, er det muligvis blevet gemt i undermappen global i stedet for lokale. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart i Microsoft Windows XP. Projektmapper i mappen XLStart åbnes automatisk, når Excel starter. Hvis du vil have en makro i din personlige makroprojektmappe skal køres automatisk i en anden projektmappe, skal du også gemme projektmappen i mappen XLStart, så begge projektmapper åbnes, når Excel starter.

 7. Klik på OK, og udfør derefter de handlinger, du vil indspille.

 8. Klik på Stop indspilning Knapflade i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Tip!    Du kan også klikke på Stop indspilning til venstre på statuslinjen.

  Knappen Stop optagelse på statuslinjen

Noter   

 • Hvis du vælger at gemme makroen i Denne projektmappe eller Ny projektmappe i trin 6, skal du gemme projektmappen i eller flytte den til en af XLStart-mapperne.

 • Der er følgende begrænsninger i forbindelse med indspilning af en Auto_åbn-makro:

  • Hvis den projektmappe, som Auto_åbn-makroen er gemt i, allerede indeholder en VBA-procedure i hændelsen Åbn, vil VBA-proceduren for hændelsen Åbn tilsidesætte alle handlinger i makroen Auto_åbn.

  • En Auto_åbn-makro ignoreres, når en projektmappe åbnes automatisk ved hjælp af metoden Åbn.

  • En Auto_åbn-makro afspilles, før andre projektmapper åbnes. Hvis du indspiller handlinger, som du vil have Excel til at udføre for standardprojektmappen Projektmappe1 eller for en projektmappe, der er indlæst fra mappen XLStart, vil makroen Auto_åbn derfor ikke afspilles, når du starter Excel igen, fordi makroen afspilles før standard- og startprojektmapper åbnes.

   Hvis du støder på disse begrænsninger, skal du, i stedet for at indspille en Auto_åbn-makro, oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn som beskrevet i næste afsnit i denne artikel.

 • Hvis du vil have Excel til at starte uden at køre en Auto_åbn-makro, skal du holde Skift nede, når du starter Excel.

Oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn i en projektmappe

I følgende eksempel anvendes hændelsen Åbn til at afspille en makro, når du åbner projektmappen.

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner i kategorien Tilpas båndet, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen kode under fanen udvikler.
   Gruppen Kode under fanen Udvikler

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk!    For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, som deaktiverer alle makroer, når du er færdig med at arbejde med makroer.

 3. Gem og luk alle åbne projektmapper.

 4. Åbn den projektmappe, som du vil føje makroen til, eller opret en ny projektmappe.

 5. Klik på Visual Basic i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 6. Højreklik på objektet ThisWorkbook i vinduet Projektstifinder, og klik derefter på Vis programkode.

  Tip!    Klik på Projektstifinder i menuen Vis, hvis vinduet Projektstifinder ikke vises.

 7. Vælg Projektmappe på listen Objekt over vinduet Kode.

  Dette opretter automatisk en tom procedure for hændelsen Åbn som dette:

  privat Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Føj følgende kodelinjer til proceduren:

  Privat Sub Workbook_Open()
  MsgBox dato
  Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Værdi = dato
  End Sub

 9. Skift til Excel, og gem projektmappen som en projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm).

 10. Luk og åbn projektmappen igen. Når du åbner filen igen, køres projektmappe_åbn-proceduren i Excel, hvor dags dato vises i en meddelelsesboks.

 11. Klik på OK i meddelelsesboksen.

  Læg mærke til, at celle A1 i Ark1 også indeholder datoen som resultat af, at proceduren projektmappe_åbn er kørt.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×