Afspille en makro

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er flere måder at afspille en makro i Microsoft Excel. En makro er en handling eller et sæt handlinger, du kan bruge til at automatisere opgaver. Makroer indspilles i Visual Basic for Applications-programmeringssproget. Du kan altid køre en makro ved at klikke på kommandoen makroer på båndet. Afhængigt af hvordan tildeles en makro til at køre, kan du også kunne køre den ved at trykke på en CTRL kombination genvejstast, ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang eller i en brugerdefineret gruppe på båndet. eller ved at klikke på et område i et objekt, grafik eller kontrolelement. Desuden kan kan du køre en makro automatisk, når du åbner en projektmappe.

Bemærk: Når du indstiller niveauet for makrosikkerhed i Excel for at deaktivere alle makroer uden meddelelse, kører Excel kun de makroer, der er signeret digitalt eller gemt i en pålidelig placering, som startmappen til Excel på computeren. Hvis den makro, du vil køre er ikke digitalt signeret eller placeret i en placeringer, der er tillid til, kan du midlertidigt ændre sikkerhedsniveauet, der gør det muligt for alle makroer.

Før du afspiller makroer

Du vil ændre et par indstillinger i Excel, før du kan afspille makroer:

 1. Hvis fanen udvikler ikke er tilgængelig, vises. Yderligere oplysninger finder du se få vist fanen udvikler.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen Kode under fanen Udvikler.

   Fanen Udvikler på båndet
  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt skadelig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk: For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, som deaktiverer alle makroer, når du er færdig med at arbejde med makroer.

 1. Åbn den projektmappe, der indeholder makroen.

 2. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Fanen Udvikler på båndet
 3. Klik på den makro, du vil afspille, i feltet Makronavn.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan også trykke på CTRL + F8 for at køre makroen. Tryk på ESC for at stoppe makroen.

  • Hvis du vil afspille en makro fra en Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modul, skal du klikke på Rediger, og derefter klikke på Run Sub/UserForm i menuen Run eller tryk på F5.

 1. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Fanen Udvikler på båndet
 2. Klik på den makro, der skal tildeles en genvejstast med en Ctrl-kombination, i feltet Makronavn.

 3. Klik på Indstillinger.

  Dialogboksen Makroindstillinger vises.

 4. Skriv et lille eller stort bogstav, du vil bruge sammen med Ctrl, i feltet Genvejstast.

  Bemærk: Genvejstasten ignorerer alle tilsvarende Excel-standardgenvejstaster, mens den projektmappe, der indeholder makroen, er åben.

  Du kan finde en liste over Ctrl kombinationer for genvejstaster, der allerede er tildelt i Excel, i artiklen Excel genvejs- og funktionstaster.

 5. Lav en beskrivelse af makroen i feltet Beskrivelse.

 6. Klik på OK for at gemme ændringerne, og klik derefter på Annuller for at lukke dialogboksen Makro.

For at køre en makro fra en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang, skal først du tilføje knappen på værktøjslinjen. For at gøre det, kan du se tildele en makro til en knap.

Du kan oprette en brugerdefineret gruppe, der vises på en fane på båndet og derefter tildele en makro til en knap i den pågældende gruppe. For eksempel kan du tilføje en brugerdefineret gruppe med navnet "Mine makroer" til fanen udvikler, og Tilføj derefter en makro (der vises som en knap) til den nye gruppe. For at gøre det, kan du se tildele en makro til en knap.

Afspille en makro ved at klikke på et område i et grafisk objekt

Du kan oprette et hotspot på et grafikobjekt, som brugerne kan klikke på for at afspille en makro.

 1. Indsæt et grafikobjekt, f.eks. et billede, et multimedieklip eller et SmartArt-grafikobjekt, i regnearket.

  Se tilføje, ændre eller slette figurerfor at få mere for at vide om indsættelse af et grafisk objekt.

 2. Hvis du vil oprette et hotspot på det eksisterende objekt, skal du klikke påIndsæt > figurer, Vælg den figur, du vil bruge, og derefter tegne figuren på det eksisterende objekt.

  Figurer
 3. Højreklik på det hotspot, du har oprettet, og klik derefter på Tildel makro.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tildele en eksisterende makro til grafikobjektet, skal du dobbeltklikke på makroen eller indtaste dens navn i feltet Makronavn.

  • Hvis du vil optage en ny makro til at tildele til det markerede grafiske objekt, skal du klikke på post, Skriv et navn til makroen i dialogboksen Indspil makro og derefter klikke på OK for at begynde indspilningen af makroen. Når du er færdig med at indspille makroen, skal du klikke på Stop indspilning Knapflade under fanen udvikler i gruppen kode.

   Tip: Du kan også klikke på Stop indspilning Knapflade i venstre side af statuslinjen.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende makro, skal du klikke på navnet på den pågældende makro i feltet Makronavn og derefter klikke på Rediger.

 5. Klik på OK.

 6. Vælg hotspottet i regnearket. Dette viser fanen Tegnefunktioner, tilføje en Formatér.

 7. I gruppen Figurtypografier under fanen Format skal du klikke på pilen ud for Figurfyld og derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Farveindstillingsmenuen Fyldfarve til figur

 8. Klik på pilen ud for Figurkontur, og klik derefter på Ingen kontur.

Hvis du indspiller en makro og gemme den med navnet Auto_åbn, kører makroen, hver gang du åbner den projektmappe, der indeholder makroen. En anden måde at køre en makro automatisk, når du åbner en projektmappe er at skrive en VBA-procedure i hændelsen Åbn i projektmappen ved hjælp af Visual Basic Editor. Hændelsen Åbn er en indbygget projektmappe begivenhed, der kører makrokoden, hver gang du åbner projektmappen.

Oprette en Auto_åbn-makro

 1. Hvis du vil gemme makroen sammen med en bestemt projektmappe, skal du åbne den pågældende projektmappe først.

 2. Klik på Indspil makro i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 3. Skriv Auto_åbn i feltet Makronavn.

 4. Markér den projektmappe, hvor du vil gemme makroen, på listen Gem makro i.

  Tip: Hvis du vil have en makro skal være tilgængelig, hver gang du bruger Excel, Markér Personlig makroprojektmappe. Når du vælger Personlige makroprojektmappe, opretter Excel en skjult personlig makroprojektmappe (Personal.xlsb), hvis den ikke allerede findes, og makroen gemmes i denne projektmappe. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart i Windows Vista. Hvis du ikke kan finde det der, er det muligvis blevet gemt i undermappen global i stedet for lokale. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart i Microsoft Windows XP. Projektmapper i mappen XLStart åbnes automatisk, når Excel starter. Hvis du vil have en makro i din personlige makroprojektmappe skal køres automatisk i en anden projektmappe, skal du også gemme projektmappen i mappen XLStart, så begge projektmapper åbnes, når Excel starter.

 5. Klik på OK, og udfør derefter de handlinger, du vil indspille.

 6. Klik på Stop indspilning Knapflade i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Tip: Du kan også klikke på Stop indspilning i venstre side af statuslinjen.

  Knappen Stop optagelse på statuslinjen

Bemærkninger: 

 • Hvis du vælger at gemme makroen i Denne projektmappe eller Ny projektmappe i trin 6, skal du gemme projektmappen i eller flytte den til en af XLStart-mapperne.

 • Der er følgende begrænsninger i forbindelse med indspilning af en Auto_åbn-makro:

  • Hvis den projektmappe, som Auto_åbn-makroen er gemt i, allerede indeholder en VBA-procedure i hændelsen Åbn, vil VBA-proceduren for hændelsen Åbn tilsidesætte alle handlinger i makroen Auto_åbn.

  • En Auto_åbn-makro ignoreres, når en projektmappe åbnes automatisk ved hjælp af metoden Åbn.

  • En Auto_åbn-makro afspilles, før andre projektmapper åbnes. Hvis du indspiller handlinger, som du vil have Excel til at udføre for standardprojektmappen Projektmappe1 eller for en projektmappe, der er indlæst fra mappen XLStart, vil makroen Auto_åbn derfor ikke afspilles, når du starter Excel igen, fordi makroen afspilles før standard- og startprojektmapper åbnes.

   Hvis du støder på disse begrænsninger, skal du, i stedet for at indspille en Auto_åbn-makro, oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn som beskrevet i næste afsnit i denne artikel.

 • Hvis du vil have Excel til at starte uden at køre en Auto_åbn-makro, skal du holde Skift nede, når du starter Excel.

Oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbning af en projektmappe

I følgende eksempel anvendes hændelsen Åbn til at afspille en makro, når du åbner projektmappen.

 1. Gem og Luk alle åbne projektmapper.

 2. Åbn den projektmappe, som du vil føje makroen til, eller opret en ny projektmappe.

 3. Klik på Visual Basic i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 4. Højreklik på objektet ThisWorkbook i vinduet Projektstifinder, og klik derefter på Vis programkode.

  Tip: Hvis vinduet Projektstifinder ikke er synlig, skal du klikke på Projektstifinder i menuen Vis.

 5. Vælg Projektmappe på listen Objekt over vinduet Kode.

  Dette opretter automatisk en tom procedure for hændelsen Åbn som dette:

  privat Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. Føj følgende kodelinjer til proceduren:

  Privat Sub Workbook_Open()
  MsgBox dato
  Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Værdi = dato
  End Sub

 7. Skift til Excel, og gem projektmappen som en projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm).

 8. Luk og åbn projektmappen igen. Når du åbner filen igen, køres projektmappe_åbn-proceduren i Excel, hvor dags dato vises i en meddelelsesboks.

 9. Klik på OK i meddelelsesboksen.

  Bemærk: Cellen A1 i Ark1 også indeholder datoen som resultat proceduren projektmappe_åbn er kørt.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers communityeller foreslå en ny funktion eller forbedring af Excel bruger stemme

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Køre en makro, når du åbner en projektmappe automatisk

Automatisere opgaver med makrooptageren

Indspil en makro til at åbne bestemte projektmapper, når Excel starter

Oprette og gemme alle makroerne i en enkelt projektmappe

Gemme en makro

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×