Afspille en makro

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Der er flere måder at afspille en makro på. Du kan altid afspille en makro ved at bruge menukommandoen. Afhængigt af hvordan en makro skal afspilles, kan du muligvis også afspille den ved at trykke på en genvejstast med en CTRL-kombination eller ved at klikke på en værktøjslinjeknap eller et område i et objekt, grafik eller et kontrolelement. En makro kan også afspilles automatisk, når du åbner en projektmappe.

Bemærk: Når du angiver niveauet for makrosikkerhed i Microsoft Office Excel til Deaktiver alle makroer uden meddelelse, afspilles kun de makroer, der er signeret digitalt eller gemt på en placering, du har tillid til, f.eks. startmappen til Excel. Hvis den makro, du vil afspille, ikke er signeret digitalt eller ikke findes på en placering, du har tillid til, kan du midlertidigt ændre det sikkerhedsniveau, der aktiverer alle makroer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan ændre indstillingerne for makrosikkerhed, kan du se ændre indstillingerne for makrosikkerhed i Excel.

Hvad vil du foretage dig?

Afspille en makro

Afspille en makro ved at trykke på CTRL kombination genvejstast

Afspille en makro ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang

Afspille en makro ved at klikke på et område i et grafisk objekt

Afspille en makro automatisk, når en projektmappe åbnes

Afspille en makro

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen kode under fanen udvikler.
   Gruppen Kode under fanen Udvikler

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

  3. Bemærk: For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, der deaktiverer alle makroer, når du er færdig med arbejde med makroer. eller du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne, se ændre indstillingerne for makrosikkerhed i Excel.

 3. Åbn den projektmappe, der indeholder makroen.

 4. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 5. Klik på den makro, du vil afspille, i boksen Makronavn.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på Afspil for at afspille en makro i en Excel-projektmappe.

   Du kan også trykke på CTRL+F8 for at afspille makroen. Du kan afbryde afspilningen af makroen ved at trykke på ESC.

  2. For at afspille en makro fra et Microsoft Visual Basic-modul, skal du klikke på Rediger, og derefter klikke på Run Sub/UserForm Knapflade i menuen Run eller trykke på F5.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at trykke på en genvejstast med en Ctrl-kombination

 1. Hvis fanen Udvikler ikke er synlig, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet, og klik derefter på OK i kategorien populær under vigtigste indstillinger til at arbejde med Excel..

 2. Klik på Makroer i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Gruppen Kode under fanen Udvikler

 3. Kik på den makro, der skal tildeles en genvejstast med en CTRL-kombination, i boksen Makronavn.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Skriv et lille eller stort bogstav, du vil bruge, i feltet genvejstast.
  Note    Genvejstasten ignorerer alle tilsvarende Excel-standardgenvejstaster, mens den projektmappe, der indeholder makroen er åben. Du kan finde en liste over CTRL kombinationer for genvejstaster, der allerede er tildelt i Excel, Excel genvejs- og funktionstaster.

 6. Lav en beskrivelse af makroen i boksen Beskrivelse.

 7. Klik på OK, og derefter på Annuller.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at klikke på en knap på værktøjslinjen Hurtig adgang

.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på Tilpas, og vælg derefter Makroer på listen Vælg kommandoer fra.

 3. Klik på den makro, du har oprettet, på listen, og klik derefter på Tilføj.

 4. Hvis du vil ændre knapfladen for makroen, skal du markere makroen i boksen, hvor den er tilføjet, og derefter klikke på Rediger.

 5. Klik på den knapflade, du vil bruge, under Symbol.

 6. Hvis du vil ændre navnet på den makro, der vises, når markøren placeres oven på knappen, skal du i feltet Vist navn skrive det navn, du vil bruge.

 7. Klik på OK for at føje makroknappen til Værktøjslinjen Hurtig adgang.
  Quick access toolbar

 8. Klik på makroknappen på Værktøjslinjen Hurtig adgang.

Toppen af siden

Afspille en makro ved at klikke på et område i et grafisk objekt

 1. Vælg et eksisterende grafikobjekt, f.eks. et billede, et multimedieklip eller et SmartArt-grafikobjekt, i regnearket.

 2. Hvis du vil oprette et hotspot for det eksisterende objekt, skal du klikke på Figurer i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt, vælge den ønskede figur og derefter tegne den pågældende figur på det eksisterende objekt.

  Gruppen Illustrationer på fanen Indsæt

 3. Marker det hotspot, du har oprettet, og klik derefter på Tildel makro i genvejsmenu.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tildele en eksisterende makro til grafikobjektet, skal du dobbeltklikke på makroen eller indtaste dens navn i feltet Makronavn.

  • Hvis du vil optage en ny makro til at tildele til det markerede grafiske objekt, skal du klikke på post. Når du er færdig med at indspille makroen, skal du klikke på Stop indspilning Knapflade under fanen udvikler i gruppen kode.

Du kan også klikke på Stop indspilning Knapflade i venstre side af statuslinjen.

 • Hvis du vil redigere en eksisterende makro, skal du klikke på navnet på den pågældende makro i feltet Makronavn og derefter klikke på Rediger.

 • Klik på OK.

 • Marker hotspottet i regnearket.

  Derved vises værktøjerne Tegning, og fanen Format tilføjes.

  Gruppen Figurtypografier under fanen Formater under Tegneværktøjer

 • Benyt følgende fremgangsmåde under fanen Format i gruppen Figurtypografier:

  • Klik på pilen ud for Figurfyld, og klik derefter på Intet fyld.

  • Klik på pilen ud for Figurkontur, og klik derefter på Ingen kontur.

Toppen af siden

Afspille en makro automatisk, når en projektmappe åbnes

Hvis du indspiller en makro og gemmer den med navnet "Auto_åbn", afspilles makroen, hver gang du åbner projektmappen med makroen. Alternativt kan en makro afspilles automatisk, når du åbner en projektmappe, hvis du skriver en Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-procedure i hændelsen Åbn i projektmappen ved hjælp af Visual Basic Editor. Hændelsen Åbn er en indbygget projektmappehændelse, der afspiller den tilknyttede makrokode, hver gang projektmappen åbnes.

Oprette en Auto_åbn-makro

 1. Hvis fanen Udvikler ikke kan vælges, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Udviklingsværktøjer i kategorien Populær under Arbejde med Excel og andre Office-programmer, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Sikkerhed for makroer i gruppen kode under fanen udvikler.

   Gruppen Kode under fanen Udvikler

  2. Klik på Aktivér alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk: For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, der deaktiverer alle makroer, når du er færdig med at arbejde med makroer.

 3. Hvis du vil gemme makroen sammen med en bestemt projektmappe, skal du åbne den pågældende projektmappe først.

 4. Klik på Indspil makro i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 5. Skriv Auto_åbn i boksen Makronavn.

 6. Vælg den projektmappe, hvor du vil gemme makroen, på listen Gem makro i.

  Tip: Hvis du vil have en makro skal være tilgængelig, hver gang du bruger Excel, Markér Personlig makroprojektmappe. Når du vælger Personlige makroprojektmappe, opretter Excel en skjult personlig makroprojektmappe (Personal.xlsb), hvis den ikke allerede findes, og makroen gemmes i denne projektmappe. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart i Windows Vista. Denne projektmappe er gemt i mappen C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart i Microsoft Windows XP. Projektmapper i mappen XLStart åbnes automatisk, når Excel starter. Hvis du vil have en makro i din personlige makroprojektmappe skal køres automatisk i en anden projektmappe, skal du også gemme projektmappen i mappen XLStart, så begge projektmapper åbnes, når Excel starter.

 7. Klik på OK, og udfør derefter de handlinger, du vil indspille.

 8. Klik på Stop indspilning Knapflade i gruppen Kode under fanen Udvikler.

  Du kan også klikke på Stop indspilning Knapflade i venstre side af statuslinjen.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du vælger at gemme makroen i Denne projektmappe eller Ny projektmappe i trin 6, skal du gemme projektmappen i eller flytte den til en af XLStart-mapperne.

  • Der er følgende begrænsninger i forbindelse med indspilning af en Auto_åbn-makro:

   • Hvis den projektmappe, som Auto_åbn-makroen er gemt i, allerede indeholder en VBA-procedure i hændelsen Åbn, vil VBA-proceduren for hændelsen Åbn tilsidesætte alle handlinger i makroen Auto_åbn.

   • En Auto_åbn-makro ignoreres, når en projektmappe åbnes automatisk ved hjælp af metoden Åbn.

   • En Auto_åbn-makro afspilles, før andre projektmapper åbnes. Hvis du indspiller handlinger, som du vil have Excel til at udføre for standardprojektmappen Projektmappe1 eller for en projektmappe, der er indlæst fra mappen XLStart, vil makroen Auto_åbn derfor ikke afspilles, når du starter Excel igen, fordi makroen afspilles før standard- og startprojektmapper åbnes.

    Hvis du støder på disse begrænsninger, skal du, i stedet for at indspille en Auto_åbn-makro, oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn som beskrevet i næste afsnit i denne artikel.

Oprette en VBA-procedure for hændelsen Åbn i en projektmappe

I følgende eksempel anvendes hændelsen Åbn til at afspille en makro, når du åbner projektmappen.

 1. Hvis fanen Udvikler ikke er synlig, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få den vist:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Udviklingsværktøjer i kategorien Populær under Arbejde med Excel og andre Office-programmer, og klik derefter på OK.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde, når du vil angive sikkerhedsniveauet midlertidigt for at aktivere alle makroer:

  1. Klik på Makrosikkerhed i gruppen kode under fanen udvikler.
   Gruppen Kode under fanen Udvikler

  2. Klik på Aktiver alle koder (anbefales ikke, da potentielt farlig kode kan køres) i kategorien Indstillinger for makro under Indstillinger for makro, og klik derefter på OK.

   Bemærk: For at forhindre, at der køres potentielt farlig kode, anbefales det, at du vender tilbage til en af de indstillinger, der deaktiverer alle makroer, når du er færdig med at arbejde med makroer.

 3. Gem og luk alle åbne projektmapper.

 4. Åbn den projektmappe, som du vil føje makroen til, eller opret en ny projektmappe.

 5. Klik på Visual Basic i gruppen Kode under fanen Udvikler.

 6. Højreklik på objektet ThisWorkbook i vinduet Projektstifinder, og klik derefter på Vis programkode.

  Tip: Hvis vinduet Projektstifinder ikke er synlig, skal du klikke på Projektstifinder i menuen Vis.

 7. Vælg Projektmappe på listen Objekt over vinduet Kode.

  Derved oprettes der automatisk en tom procedure for hændelsen Åbn, f.eks. som denne:

  1. Private Sub Workbook_Open()

  2. End Sub

 8. Føj følgende kodelinjer til proceduren:

  1. Private Sub Workbook_Open()

   1. MsgBox dato

   2. Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Værdi = dato

  2. End Sub

 9. Skift til Excel, og gem projektmappen som en projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm).

 10. Luk og åbn projektmappen igen. Når du åbner filen igen, køres Workbook_Open-proceduren i Excel, hvor dags dato vises i en meddelelsesboks.

 11. Klik på OK i meddelelsesboksen.

  Læg mærke til, at celle A1 i Ark1 også indeholder datoen som resultat af, at proceduren Workbook_Open er kørt.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×