Afrunde et tal

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Tal kan afrundes på flere forskellige måder i Excel. Du kan bruge kommandoer på båndet, talformater eller formler.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre antallet af decimalpladser uden at ændre tallet

Brug af funktionen RUND.OP til at runde et tal op

Brug af funktionen RUND.NED til at runde et tal ned

Brug af funktionen AFRUND til at afrunde til det nærmeste tal

Brug af funktionen AFRUND til at afrunde til den nærmeste brøk

Afrunde et tal til et signifikant ciffer

Afrunde et tal til et angivet multiplum

Ændre antallet af decimalpladser uden at ændre tallet

I et regneark

 1. Markér de celler, du vil formatere.

 2. Hvis du vil have vist flere eller færre cifre efter decimaltegnet, skal du klikke på Forøg decimal Knapflade eller Formindsk decimal Knapflade i gruppen Tal under fanen Startside.

I et indbygget talformat

 1. Klik på pilen ud for listen over talformater i gruppen Tal under fanen Startside, og klik derefter på Flere talformater.

  Listen Talformat i gruppen Tal under fanen Startside

 2. Afhængigt af tallenes datatype, skal du klikke på Valuta, Revision, Procent eller Videnskabelig på listen Kategori.

 3. Angiv det antal decimaler, der skal vises, i feltet Antal decimaler.

Toppen af siden

Brug af funktionen RUND.OP til at runde et tal op

I nogle tilfælde kan det være en god ide at bruge funktionen LIGE og ULIGE til at runde op til det nærmeste lige eller ulige tal.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

A

Data

20,3

-5,9

12,5493

Formel

Beskrivelse (resultat)

=RUND.OP(A2;0)

Runder 20,3 op til det nærmeste hele tal (21)

=RUND.OP(A3;0)

Runder -5,9 op til det nærmeste hele tal (-6)

=RUND.OP(A4;2)

Runder 12,5493 op til nul decimaler (12,55)

=LIGE(3,25)

Runder 3,25 op til det nærmeste hele tal (4)

=ULIGE(A2)

Runder 20,3 op til det nærmeste ulige tal (21)

= ROUNDUP(argument1, argument2)   

Funktionen RUND.OP kræver to argumenter:

 • Det første argument er det tal, der skal afrundes. Dette kan være et tal, som du angiver direkte i formlen eller en cellereference.

 • Det andet argument er antallet af decimalpladser, som du vil afrunde resultatet til.

Når du runder et tal op, tilsidesætter formatet på cellen muligvis, hvad du forventer, at der skulle vises. Hvis du f.eks. angiver fire decimalpladser som det andet argument, men cellen er formateret til at vise to tal efter decimalpunktet, har formateringen af cellen førsteprioritet.

Du kan bruge funktionerne LIGE og ULIGE til at runde et tal op til det nærmeste lige eller ulige hele tal. Disse funktioner har begrænset brug, og det er vigtigt at huske, at de altid runder op – og kun til et helt tal.

Toppen af siden

Brug af funktionen RUND.NED til at runde et tal ned

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

A

Data

20,3

-5,9

12,5493

Formel

Beskrivelse (resultat)

=RUND.NED(A2;0)

Runder 20,3 ned til det nærmeste hele tal (20)

=RUND.NED(A3;0)

Afrunder -5,9 nedad (-5)

=RUND.NED(A4;2)

Runder tallet ned til nærmeste hundrededel med to decimaler (12,55)

= ROUNDDOWN(argument1, argument2)   

Funktionen RUND.NED kræver to argumenter:

 • Det første argument er det tal, der skal afrundes. Dette kan være et tal, som du angiver direkte i formlen eller en cellereference.

 • Det andet argument er antallet af decimalpladser, som du vil afrunde resultatet til.

Når du runder et tal ned, tilsidesætter formatet på cellen muligvis, hvad du forventer, at der skulle vises. Hvis du f.eks. angiver fire decimalpladser som det andet argument, men cellen er formateret til at vise to tal efter decimalpunktet, har formateringen af cellen førsteprioritet.

Toppen af siden

Brug af funktionen AFRUND til at afrunde til det nærmeste tal

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

A

Data

20,3

5,9

-5,9

Formel

Beskrivelse (resultat)

=AFRUND(A2;0)

Runder 20,3 ned, fordi brøkdelen er mindre end 0,5 (20)

=AFRUND(A3;0)

Runder 5,9 op, fordi brøkdelen er større end 0,5 (6)

=AFRUND(A4;0)

Runder -5,9 ned, fordi brøkdelen er mindre end -0,5 (-6)

= ROUND(argument1, argument2)   

Funktionen AFRUND kræver to argumenter:

 • Det første argument er det tal, der skal afrundes. Dette kan være et tal, som du angiver direkte i formlen eller en cellereference.

 • Det andet argument er antallet af decimalpladser, som du vil afrunde resultatet til.

Når du afrunder et tal, tilsidesætter formatet på cellen muligvis, hvad du forventer, at der skulle vises. Hvis du f.eks. angiver fire decimalpladser som det andet argument, men cellen er formateret til at vise to tal efter decimalpunktet, har formateringen af cellen førsteprioritet.

Toppen af siden

Brug af funktionen AFRUND til at afrunde til den nærmeste brøk

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

A

Data

1,25

30,452

Formel

Beskrivelse (resultat)

=AFRUND(A2;1)

Afrunder 1,25 til nærmeste tiendedel (en decimalplads). Fordi den del, der afrundes, er 0,05 eller større, rundes tallet op (resultat: 1,3)

=AFRUND(A3;2)

Afrunder 30,452 til nærmeste hundrededel (to decimalpladser). Fordi den del, der afrundes (0,002), er mindre en 0,05, rundes tallet ned (resultat: 30,45)

= ROUND(argument1, argument2)   

Funktionen AFRUND kræver to argumenter:

 • Det første argument er det tal, der skal afrundes. Dette kan være et tal, som du angiver direkte i formlen eller en cellereference.

 • Det andet argument er antallet af decimalpladser, som du vil afrunde resultatet til.

Når du afrunder et tal, tilsidesætter formatet på cellen muligvis, hvad du forventer, at der skulle vises. Hvis du f.eks. angiver fire decimalpladser som det andet argument, men cellen er formateret til at vise to tal efter decimalpunktet, har formateringen af cellen førsteprioritet.

Toppen af siden

Afrunde et tal til et signifikant ciffer

Signifikante cifre er cifre, der bidrager til nøjagtigheden af et tal.

Eksemplerne i dette afsnit bruger funktionerne AFRUND, RUND.OP og RUND.NED. De dækker afrundingsmetoder for positive eller negative tal, hele tal eller brøker, men de viste eksempler repræsenterer kun en meget lille del af mulige scenarier.

Følgende liste indeholder nogle generelle regler, du skal holde dig for øje, når du afrunder tal til signifikante cifre. Du kan eksperimentere med afrundingsfunktionerne og erstatte dine egne tal og parametre for at returnere det ønskede antal signifikante cifre.

 • Når du afrunder et negativt tal, konverteres dette tal først til dens absolutte værdi (dens værdi uden negativt fortegn). Derefter sker afrundingshandlingen, og derefter anvendes det negative fortegn igen. Selvom dette ikke synes logisk, er det den måde afrunding fungerer på. Hvis du f.eks. bruger funktionen RUND.NED til at afrunde -889 til to signifikante cifre, resulterer det i -880. -889 konverteres først til dens absolutte værdi på 889. Derefter rundes det ned til to signifikante cifferresultater (880). Til sidst anvendes det negative fortegn igen, hvilket giver -880.

 • Når funktionen RUND.NED anvendes på et positivt tal, rundes et tal altid ned, og RUND.OP runder altid et tal op.

 • Funktionen AFRUND afrunder et tal, der indeholder en brøk således: Hvis brøken er 0,5 eller mere, rundes tallet op. Hvis brøken er mindre end 0,5, rundes tallet ned.

 • Funktionen AFRUND runder et helt tal op eller ned ved at følge en regel, der ligner den, der anvendes for brøker, hvor multipler på 5 erstattes med 0,5.

 • Det gælder generelt, at når du afrunder et tal, der ikke er et deltal (et helt tal), trækker du længden fra antallet af signifikante cifre, som du vil afrunde til. Hvis du f.eks. vil runde 2345678 ned til 3 signifikante cifre, kan du bruge funktionen RUND.NED med parameteren -4, således: = RUND.NED(2345678,-4). Dette runder tallet ned til 2340000, hvor delen "234" er de signifikante cifre.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

14

15

A

Data

5492820

-362845

22270

-889

-0,25


Formel

Beskrivelse (resultat)


=AFRUND(A2; -4)

Afrunder 5492820 til tre signifikante cifre (5490000). Da dette er et helt tal, og det er syv cifre langt, og du vil afrunde til tre signifikante cifre, trækker du syv fra tre og får den parameter, der skal angives, (-4).

=AFRUND(A3;-2)

Afrunder -362845 til fire signifikante cifre (-362800). Som i det foregående eksempel trækker du længden (seks cifre) fra det ønskede antal signifikante cifre (fire) og får den parameter, der skal angives (-2).

=RUND.NED(A4;-2)

Runder 22270 ned til tre signifikante cifre (22200). Bemærk, at funktionen RUND.NED runder delen "270" af tallet ned til "200".

=RUND.OP(A4;-4)

Runder 22270 op til et signifikant ciffer (30000). I dette eksempel rundes et signifikant ciffer (det første "2") op til "3".

=RUND.OP(A5;-1)

Runder -889 op til to signifikante cifre (-890). Afrunding af et negativt tal kræver, at du først konverterer det til dets absolutte værdi, så oprunding af en negativ værdi faktisk runder det ned.

=RUND.NED(A5;-1)

Runder -889 ned til to signifikante cifre (-880). Ligesom i det foregående eksempel, vil nedrunding af et negativt tal faktisk runde det op.

=AFRUND(A6;1)

Afrunder -0,25 til et signifikant ciffer (-0,3).

=RUND.NED(A6;1)

Runder -0,25 ned til et signifikant ciffer (-0,2).

Toppen af siden

Afrunde et tal til et angivet multiplum

Der kan være tidspunkter, hvor du ønsker at afrunde til et multiplum af et tal, som du angiver. Lad os f.eks. antage, at din virksomhed leverer et produkt i kasser med 18 elementer. Du kan bruge funktionen MAFRUND til at finde ud af, hvor mange kasser du skal bruge til at levere 204 elementer. I dette tilfælde er svaret 12, da 204 divideret med 18 er 11,333, og du vil være nødt til at runde op. Den 12. kasse indeholder kun seks elementer.

Der kan også være tidspunkter, hvor du vil afrunde et negativt tal til et negativt multiplum eller et tal, der indeholder decimalpladser til et multiplum, der indeholder decimalpladser. Du kan bruge funktionen MAFRUND i disse tilfælde.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

A

B

Formel

Beskrivelse (resultat)

=MAFRUND(16; 5)

Afrunder 16 til det nærmeste multiplum af 5 (15)

=MAFRUND(-16; -5)

Afrunder -16 til det nærmeste multiplum af -5 (-15)

=MAFRUND(2,6; 0,08)

Afrunder 2,6 til det nærmeste multiplum af 0,08 (2,64)

=MAFRUND(5; -2)

Returnerer en fejl, fordi 5 og -2 har forskellige fortegn (#NUM!)

= MROUND(argument1, argument2)   

Funktionen MAFRUND kræver to argumenter:

 • Det første argument er det tal, der skal afrundes. Dette kan være et tal, som du angiver direkte i formlen eller en cellereference.

 • Det andet argument er det multiplum, som du vil afrunde resultatet til.

Funktionen MAFRUND fungerer ved at dividere det første argument (det tal, der skal afrundes) med det andet argument (multiplum), smider resten væk og multiplicerer resultatet med multiplet. Hvis du f.eks. bruger 16 og 5 som det første og andet argument, er resultatet 3 (16/5 = 3,2; resten er 0,2). Funktionen MAFRUND smider resten væk og multiplicerer resultatet (3) med multiplet (5) og returnerer den endelige værdi på 15.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×