Afklare strukturen i diagrammer ved hjælp af objektbeholdere og lister

Fordelen ved komplekse diagrammer er normalt, at de indeholder relaterede figurer, der er identificeret og mærket. Synlige samlinger gør det nemmere hurtigt at forstå strukturen i et diagram.

Objektbeholdere

Objektbeholdere er samlinger af figurer, der er omgivet af en synlig kant.

Tilføje objektbeholdere

 1. Markér de figurer, der skal indeholdes.

 2. Klik på Objektbeholder i gruppen Diagramdele under fanen Indsæt.

 3. Hold markøren over objektbeholdertyperne for at se et eksempel på objektbeholderen på siden.

 4. Klik for at indsætte objektbeholderen.

 5. Markér objektbeholderen, og skriv overskriften på figursamlingen.

Hvis der ikke er markeret nogen figurer, når du indsætter en objektbeholder, tilføjes objektbeholderen i midten af den aktuelle visning. Den indeholder egentlig ikke nogen figurer, selvom det ser ud, som om der er figurer inden i den. Disse figurer findes blot samme sted, men de er ikke indeholdt i objektbeholderen.

Funktionsmåde for indeholdte figurer

Indeholdte figurer har en særlig relation til objektbeholderen og påvirkes af de handlinger, der udføres med objektbeholderen:

 • Når du flytter en objektbeholder, flyttes de indeholdte figurer sammen med den.

 • Når du kopierer en objektbeholder, kopieres de indeholdte figurer også.

 • Når du sletter en objektbeholder, slettes de indeholdte figurer.

Føje figurer til en objektbeholder

Du kan føje figurer til en objektbeholder ved at slippe dem i objektbeholderen. Du kan se, at en figur er indeholdt, ved at markere den – objektbeholderen lyser med en lys gul/orange fremhævning, når de indeholdte figurer markeres.

Hvis objektbeholderen ikke fremhæves, når du markerer en figur i den, kan du flytte figuren en anelse inde i objektbeholderen. Det har samme effekt, som når du slipper figuren i objektbeholderen. Du kan også højreklikke på figuren, pege på Objektbeholder og derefter klikke på Føj til underliggende objektbeholder.

Du kan også knytte figurer til kanten af objektbeholdere. Når du holder en figur over kanten, vises den gule/orange fremhævning på den pågældende kant. Når du har sluppet figuren, bliver den på kanten, mens du flytter eller tilpasser størrelsen på objektbeholderen.

Formatere en objektbeholder

Når du markerer objektbeholderen, bliver der en fane for Værktøjer til objektbeholder med navnet Formater tilgængelig på båndet. Denne fane indeholder kommandoer til at tilpasse objektbeholderens udseende og funktionsmåde.

 • Angiv margener og automatisk tilpasning af størrelsen.

 • Gør typografien flottere.

 • Angiv medlemskommandoer.

  • Lås objektbeholder     gør, at figurer ikke kan føjes til den markerede objektbeholder eller slettes fra den. Figurer kan dog stadig flyttes rundt inden i objektbeholderen. Figurer kan også slippes i objektbeholderen, men de bliver ikke indeholdt i den.

  • Vælg indhold     vælger simpelthen alle de indeholdte figurer.

  • Opløs objektbeholder     sletter den markerede objektbeholder, men efterlader de figurer, den indeholdt. Hvis du markerer en objektbeholder og trykker på Del, slettes de indeholdte figurer også.

Derudover kan du bruge formateringskommandoerne på fanen Startside. Du kan f.eks. styre placeringen af teksten til objektbeholderoverskriften ved hjælp af kommandoerne til afsnitsjustering.

Toppen af siden

Lister

Lister er særlige former for objektbeholdere – alle de elementer, du føjer til en liste, arrangeres automatisk i en sekvens.

Til forskel fra objektbeholdere er der ingen generelle lister, som du kan føje til et diagram. I stedet opfører visse figurer sig som lister i særlige tilfælde. Som eksempler kan nævnes svømmebanefigurer i tværfunktionelle rutediagrammer, forklaringsfigurer til datagrafik og kontrolelementfigurer som f.eks. en liste i trådrammeskabelonen.

Du kan omarrangere elementer på lister ved at trække dem til nye positioner, og tilføje elementer ved at klikke på listeindsætningspilen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×