Afbryde arbejdet på en opgave (opdele en opgave)

Hvis du må afbryde arbejdet på en Opgave, kan du opdelt opgave opgaven, så en del af opgaven starter senere i tidsplanen.

Når du flytter delte opgaver, kan du vælge at flytte en del af den opdelte opgave, eller du kan vælge at flytte hele den opdelte opgave med dens afbrydelser.

Hvad vil du foretage dig?

Opdele en opgave

Flytte én del af en opdelt opgave

Flytte alle dele af en opdelt opgave

Justere varigheden af opdelte opgaver

Ændre Gantt-søjleformatet for opdelte opgaver

Opdele en opgave

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Klik på Opdel opgave i gruppen Tidsplan under fanen Opgave.

 3. Klik på det område af opgavens Gantt-søjle, der indeholder den dato, hvor opdelingen skal forekomme, og træk den anden del af søjlen til den dato, hvor arbejdet skal begynde igen.

Bemærk: 

 • Du kan opdele en opgave flere gange.

 • Hvis du vil ophæve opdelingen af en opgave, skal du trække en del af Gantt-søjlen, så den rører ved den anden del.

 • Hvis du identificerer ikke-arbejdsrelateret tid i en kalender for at angive en opdeling, vises den ikke-arbejdsrelaterede tid ikke som en opdelt opgave i visningen Gantt-diagram.

 • Hvis projektet indeholder opgaver, der allerede er blevet opdelt, men du ikke ved hvorfor, er projektet måske blevet udjævnet, samtidig med at opdelinger er tilladt. Klik på Udjævningsindstillinger i gruppen Niveau i menuen Funktioner under fanen Ressource. I dialogboksen Ressourceudjævning skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde for at tillade opdelinger som følge af udjævning eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre opdelinger under ressourceudjævning.

Toppen af siden

Flytte én del af en opdelt opgave

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Placer markøren på en hvilken som helst del af den opdelte opgave, bortset fra første del. Markøren ændres til en krydspil Opdelingsmarkør .

 3. Træk opgavesøjlen til venstre for at starte den pågældende del på et tidligere tidspunkt, eller træk den til højre for at starte den på et senere tidspunkt.

Bemærk: 

 • Hvis du trækker i første del af en opdelt opgave, flyttes hele opgaven.

 • Hvis du trækker en del af en opdelt opgave og slipper den direkte ved siden af en anden del af den opdelte opgave, indlemmes den i denne anden del.

 • Hvis projektet indeholder opgaver, der allerede er blevet opdelt, men du ikke ved hvorfor, er projektet måske blevet udjævnet, samtidig med at opdelinger er tilladt. Klik på Udjævningsindstillinger i gruppen Niveau i menuen Funktioner under fanen Ressource. I dialogboksen Ressourceudjævning skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde for at tillade opdelinger som følge af udjævning eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre opdelinger under ressourceudjævning.

Toppen af siden

Flytte alle dele af en opdelt opgave

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Placer markøren på den første del af den opdelte opgave. Markøren ændres til en krydspil Opdelingsmarkør .

 3. Træk opgavesøjlen mod venstre for at starte opgaven på et tidligere tidspunkt, eller træk den mod højre for at starte opgaven på et senere tidspunkt.

Bemærk: 

 • Hvis du trækker i en hvilken som helst del af en opdelt opgave, bortset fra første del, flytter du kun den pågældende del af opgaven og ikke hele opgaven.

 • Du kan også ændre startdatoen eller slutdatoen, hvis du vil flytte hele opgaven og de relaterede dele.

 • Hvis projektet indeholder opgaver, der allerede er blevet opdelt, men du ikke ved hvorfor, er projektet måske blevet udjævnet, samtidig med at opdelinger er tilladt. Klik på Udjævningsindstillinger i gruppen Niveau i menuen Funktioner under fanen Ressource. I dialogboksen Ressourceudjævning skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde for at tillade opdelinger som følge af udjævning eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at forhindre opdelinger under ressourceudjævning.

Toppen af siden

Justere varigheden af opdelte opgaver

Hvis du vil ændre varighed af hele den opdelte opgave (herunder alle dens enkelte dele), skal du skrive en ny varighed i feltet Varighed for opgaven i visningen Gantt-diagram. Det kan være nødvendigt at flytte dele af en opdelt opgave, efter at varigheden er ændret.

Du kan også justere varigheden af hver enkelt del af en opdelt opgave.

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Anbring markøren over højre ende af en del af den opdelte opgave, indtil markøren ændres til en udvidelsespil Udvidelsespil .

 3. Træk til venstre for at afkorte delens varighed, eller træk til højre for at forlænge delens varighed.

  Tip: Hvis du vil ophæve opdelingen af en opgave, skal du trække en del af den opdelte Gantt-søjle hen mod den anden del, indtil begge sider rører hinanden og forbindes.

Toppen af siden

Ændre Gantt-søjleformatet for opdelte opgaver

I visningen Gantt-diagram vises opdelte opgaver som standard med stiplede linjer, der forbinder hver enkelt opdelingsdel. Du kan ændre udseendet af opdelingen ved at ændre opdelingssøjlens format.

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

 2. Klik på feltet i det nederste højre hjørne i gruppen Gantt-diagramtypografi under fanen Formatér.

 3. I dialogboksen Søjleformater skal du klikke på Opdelt i kolonnen Navn i tabellen.

 4. Under fanen Søjler under Midterste skal du klikke på indstillingerne for den opdelte søjle på listerne Form, Mønster og Farve.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×