Office
Log på

Administrere websteder og grupper af websteder

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Websteder bliver vanskelige at vedligeholde, forældede og mindre nyttige, hvis for mange benytter webstedet til forskellige formål. Hvis et websted f.eks. bruges til sporing af kunder, lagring af firmapolitikker og deling af dokumenter om produkter under udvikling, er det meget sværere at organisere webstedet, og det bliver hurtigt overfyldt. Hvis du på den anden side har for mange websteder, kan det være svært at finde de oplysninger, du har brug for.

Denne artikel indeholder

Bestemme antallet af websteder og grupper af websteder

Beslutte, om du vil bruge grupper af websteder eller underordnede websteder

Designe hierarkiet af webstedet

Overvåge brugen af websted

Administrere ubenyttede websteder

Bestemme antallet af websteder og grupper af websteder

En række faktorer er medvirkende til beslutningen om, hvor mange websteder og grupper af websteder, du har brug for, som f.eks.:

 • Hvor mange, der bruger webstederne.

 • Hvordan de, der bruger webstederne, er relateret til eller interagerer med hinanden.

 • Hvordan de vil bruge webstedet.

 • Hvilken type indhold, du forventer at gemme på webstederne.

 • Hvor komplekse, de oplysninger, du forsøger at organisere, er.

Du bør fastlægge din liste over webstedsformål og -brugere og beslutte, hvor mange individuelle websteder, du har brug for.

Toppen af siden

Beslutte, om du vil bruge grupper af websteder eller underordnede websteder

Du skal beslutte, om du vil oprette dine websteder som websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder eller som underordnede websteder inden for samme gruppe af websteder. Denne beslutning baseres på, hvor meget webstederne har til fælles med hinanden, om du ønsker at kunne administrere dem individuelt, og om du ønsker, at de skal dele elementer, som f.eks. navigation eller søgning.

Inden for en gruppe af websteder kan alle websteder bruge de samme, følgende elementer:

 • Navigationslinjer (øverste hyperlinkpanel og brødkrummenavigationslinje)

 • Indholdstyper

 • Arbejdsprocesser

 • Sikkerhedsgrupper

 • Opslagsfelter på tværs af lister

 • Søgeområde

 • Funktionssæt

Vælg websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder, hvis du vil gøre følgende:

 • Adskille sikkerheden for forskellige websteder.

  Bemærk!: Selvom du kan have særskilte tilladelser for et underordnet websted, ønsker du til tider måske ikke, at de to websteder skal have brugere og tilladelser til fælles. I så fald skal du bruge separate grupper af websteder.

 • Flytte gruppen af websteder til en anden database i fremtiden.

 • Sikkerhedskopiere eller gendanne kun dét websted.

 • Begrænse en arbejdsproces til kun dét websted.

 • Bruge kvotaer til separat at administrere den mængde plads, som hvert websted optager.

 • Decentralisere administrationen og have administratorer af grupper af websteder til at udføre opgaver som godkendelse af anmodninger om adgang eller bekræftelse af webstedsbrug.

Vælg underordnede websteder inden for samme gruppe af websteder, hvis du ønsker:

 • At websteder skal dele navigation.

 • At underordnede websteder skal nedarve tilladelser fra overordnede websteder.

 • At websteder skal dele lister.

 • At websteder skal dele designelementer (f.eks. temaer eller typografier).

Toppen af siden

Designe webstedets hierarki

Websteder findes typisk i et hierarki. Øverst i hierarkiet er der et websted på øverste niveau. Under dette websted på øverste niveau kan der være flere underordnede websteder (herunder websteder til dokumentarbejdsområder og websteder til mødearbejdsområder), og hvert underordnet websted kan indeholde andre underordnede websteder. Hele strukturen for et websted på øverste niveau og alle dets underordnede websteder kaldes en gruppe af websteder.

Du kan bruge et webstedsplanlægningsværktøj, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Visio-tegne- og -diagramsoftwareskabelon, som kan hentes, eller en anden metode til at oprette et webstedshierarkidiagram, inklusive alle grupper af websteder, websteder på øverste niveau og underordnede websteder, som du har brug for.

Toppen af siden

Overvåge webstedets anvendelse

Hvis du vil vide, hvilken effekt dit websted har, er du nødt til at spore, hvor mange brugere, der besøger webstedet, typen og antallet af besøg på webstedet og andre oplysninger om anvendelsen af webstedet. Oversigterne og de detaljerede anvendelsesrapporter indeholder f.eks. følgende oplysninger:

 • Antal besøg pr. side

 • Antal forskellige brugere

 • Oplysninger om browser og operativsystem

 • Referencer fra domæner og URL-adresser

Registrering af anvendelsesoplysninger kan bruges til at identificere det indhold på webstedet, der bruges mest (og derfor bør bevares), og det indhold, der bruges mindst (kan evt. arkiveres). Foruden anvendelsesstatistik for webstedet kan du registrere, hvor meget lagerplads dit websted optager og det aktivitetsniveau, som webstedet genererer. Windows SharePoint Services 3.0 indsamler disse oplysninger som en del af kvotaregistreringen for websteder.

Som ejer af webstedet, du kan bevare kontrollen over serverressourcer og omhyggeligt kan overvåge områder som lagerplads ved at markere kvoter, der er angivet for websteder.

Som en hjælp til at administrere websteds- og serverressourcer kan en administrator af den lokale servercomputer angive kvotaer, som bruges til at begrænse mængden af ledig plads på et websted, og antallet af brugere, der føjes til en gruppe af websteder. Disse kvotaer er med til at sikre, at et enkelt websted ikke bruger så mange ressourcer, at andre websteder ikke længere kan fungere.

Serveradministratoren kan bruge låse til at forhindre, at webstederne overskrider grænserne for lagerkvotaer og om nødvendigt forhindre, at alle brugere får adgang til et websted.

Et websted kan låses automatisk, når den maksimale lagerkvota overskrides. Serveradministratoren kan også låse et websted manuelt, hvis det f.eks. strider mod webstedets regler om brug. Resultatet af et låst websted varierer, afhængigt af typen af lås:

 • Når et websted er låst, fordi det overskrider en lagerkvotagrænse, får brugere, der forsøger at overføre nyt indhold, vist en meddelelse om, at disken er fyldt.

 • Når et websted er låst manuelt, får brugere, der forsøger at få vist webstedet, en meddelelse om, at adgangen er nægtet.

Webstedsadministratorer kan ikke selv ophæve låse på websteder, hvis de er blevet låst på grund af overskridelse af kvotagrænser. Det er kun en serveradministrator, der kan ophæve en manuel lås. Kontakt serveradministratoren for at få oplyst aktuelle kvotaværdier og data for webstedet.

Vise kvotadata for et websted

 1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

  Bemærk!: På et websted, for hvilket menuen Webstedshandlinger er brugertilpasset, skal du pege på Indstillinger for websted, og derefter klikke på de indstillinger, som du vil få vist.

 1. Klik på Oversigt over anvendelse i afsnittet Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 2. Hvis du vil se oplysninger om det lager, der bruges, skal du klikke på Tildeling af lagerplads i afsnittet Lager.

 3. På siden Tildeling af lagerplads skal du i afsnittet Vælg en visning benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Dokumentbiblioteker, hvis du vil se tildelingen af lagerplads for dokumentbiblioteker.

  • Klik på Dokumenter, hvis du vil se tildelingen af lagerplads for dokumenter.

  • Klik på Lister, hvis du vil se tildelingen af lagerplads for lister.

  • Klik på Papirkurv, hvis du vil se tildelingen af lagerplads for elementer i papirkurven.

Toppen af siden

Administrere ubenyttede websteder

Hvis du vil styre antallet af ubenyttede websteder på serveren, kan du sende beskeder til ejere af grupper af websteder, hvori de bedes bekræfte, at deres grupper af websteder bruges. Ubekræftede grupper af websteder kan også slettes automatisk. Denne funktion kan aktiveres og konfigureres i Central Administration.

Bekræftelse af brug svarer til beskeder. Når du opretter en gruppe af websteder, føjes webstedet til databasen og logføres som et aktivt websted. Efter et angivet tidsrum, sendes en e-mail-besked til ejeren af gruppen af websteder, hvor ejeren bliver bedt om enten at genbekræfte eller slette den ubenyttede gruppe af websteder. E-mail-beskeden indeholder hyperlinks til bekræftelse af, at en gruppe af websteder er aktiv eller til sletning af en gruppe af websteder. Når en e-mail-besked er sendt til ejeren af gruppen af websteder, er der tre mulige resultater:

 • Hvis webstedet bruges, bekræfter ejeren af gruppen af websteder, at det er aktivt, og gruppen af websteder bevares. Når ejeren klikker på bekræftelseshyperlinket, fornyes webstedets certificeringsdato.

 • Hvis gruppen af websteder ikke bruges, kan ejeren slette den ved at følge instruktionerne i e-mail-beskeden, eller han eller hun kan vælge ikke at foretage sig yderligere. Ejeren fortsætter i en periode med at modtage e-mail-besked jf. det interval, serveradministratoren har angivet, indtil ejeren bekræfter, at gruppen af websteder er i brug eller sletter den.

 • Hvis gruppen af websteder ikke bruges, og serveradministratoren har aktiveret funktionen til automatisk sletning, sendes e-mail-beskeder til ejeren af gruppen af websteder et bestemt antal gange. Hvis ejeren af gruppen af websteder ikke bekræfter brugen af gruppen af websteder, slettes den automatisk.

Følgende fremgangsmåder anbefales som de bedste til at sikre sig imod automatisk sletning af et websted:

 • Kræv en sekundær kontaktperson, når brugere opretter grupper af websteder.

  Opretteren af gruppen af websteder er som standard anført som ejer af gruppen af websteder. Afhængigt af konfigurationen skal brugeren også angive en sekundær kontaktperson for gruppen af websteder. Bekræftelsesbeskeder sendes automatisk til ejeren af gruppen af websteder og den sekundære kontaktperson, hvis en sådan findes.

 • Hold organisationen informeret om ferier og orlov.

  Hvis f.eks. en ejer af en gruppe af websteder ikke er tilgængelig i fire uger, og serveradministratoren har angivet, at grupper af websteder skal slettes efter fire udeladte, ugentlige bekræftelser, kan webstedet blive slettet, uden at ejeren får en chance for at bekræfte brugen.

 • Sørg for, at der foreligger en plan for jævnlig sikkerhedskopiering af grupper af websteder, så du kan gendanne en nylig kopi, hvis en gruppe af websteder slettes utilsigtet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×