Administrere virkningsregler for gennemsøgninger

En virkningsregel for en gennemsøgning definerer den hastighed, hvormed tjenesten Office SharePoint Search anmoder om dokumenter fra et websted under en gennemsøgning. Hastigheden kan defineres enten som antallet af dokumenter, der anmodes om på samme tid (samtidige dokumenter), eller som forsinkelsen mellem anmodninger. Hvis der ikke findes en virkningsregel for en gennemsøgning, ligger antallet af samtidige dokumenter på mellem 5 og 16, afhængigt af indekseringsprogrammets hardwareressourcer.

Du kan bruge virkningsregler for gennemsøgninger til at redigere de belastninger, websteder er genstand for, når du gennemsøger dem.

Udtryk til webstedsnavne evalueres i rækkefølge. Virkningsreglerne for gennemsøgninger skal typisk angives i rækkefølgen mest-specifik-til-mest-generel, fordi den første matchende regel anvendes. For eksempel skal * altid være den sidste regel på listen. Ellers anvendes regler, som er angivet senere, ikke. Hvis du opretter en ny regel under udførelsen af en gennemsøgning, træder den nye regel i kraft, så snart du gemmer den: Du behøver ikke at vente på, at gennemsøgningen afsluttes, før reglen anvendes (dog anvendes den nye regel ikke på indhold, der allerede er gennemsøgt).

Når du vil tilføje, redigere, slette eller ændre rækkefølgen af virkningsregler for gennemsøgninger, skal du først åbne siden Virkningsregler for gennemsøgning:

 • Klik på Virkningsregler for gennemsøgning under Udfører gennemsøgning på siden Administration af søgning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en virkningsregel for gennemsøgning

Redigere en virkningsregel for gennemsøgning

Slette en virkningsregel for gennemsøgning

Ændre rækkefølgen for en virkningsregel for gennemsøgning

Tilføje en virkningsregel for gennemsøgning

 1. Klik på Tilføj regel på siden Virkningsregler for gennemsøgning.

 2. Skriv URL-adressen på webstedet i boksen Websted under Websted på siden Tilføj virkningsregel for gennemsøgning, men medtag ikke protokollen (udelad f.eks. http://). Følgende tabel viser, hvilke jokertegn du kan bruge i webstedets navn, når du tilføjer en regel.

Brug

Hvis du vil

* som navn på webstedet

Anvende reglen på alle websteder.

*.* som navn på webstedet

Anvende reglen på websteder med prikker i navnet.

*.webstedets_navn.com som navn på webstedet

Anvende reglen på alle websteder i domænet webstedets_navn.com (f.eks. *.adventure-works.com).

*.domænenavn_på_øverste_niveau (f.eks. *.com eller *.net) som webstedets navn

Anvende reglen på alle websteder, som slutter med et bestemt domæne på øverste niveau (f.eks. .com eller .net).

?

Erstatte et enkelt tegn i en regel. *.adventure-works?.com vil f.eks. blive anvendt på alle websteder i domænerne adventure-works1.com, adventure-works2.com osv.

 1. Du kan oprette en virkningsregel for gennemsøgninger for *.com, som anvendes på alle internetwebsteder, hvis adresse slutter med .com. En administrator af en portal kan f.eks. tilføje en indholdskilde for samples.microsoft.com. Reglen for *.com anvendes på dette websted, medmindre du tilføjer en virkningsregel for gennemsøgninger, som specifikt gælder for samples.microsoft.com.

 2. Vælg en af følgende indstillinger under Anmodningshyppighed:

  • Anmod om op til det angivne antal dokumenter ad gangen, og vent ikke mellem anmodninger      Du kan angive det maksimale antal anmodninger, som søgetjenesten skal udføre på én gang på webstedet. Klik på antallet af samtidige anmodninger, der skal udføres, i menuen Samtidige anmodninger.

  • Anmod om ét dokument ad gangen, og vent det angivne tidsrum mellem anmodninger      Du kan angive en forsinkelse mellem anmodninger. Søgetjenesten sender én anmodning pr. websted ad gangen og venter derefter i det angivne tidsrum, før den næste anmodning sendes. Angiv, hvor lang tid der skal gå mellem anmodninger, i boksen Tid, der skal ventes (i sekunder).Minimumventetiden mellem anmodninger er ét sekund, mens maksimumventetiden er 999 sekunder.

   Hvis anmodningsfrekvensen er for høj, kan søgetjenesten overbelaste nogle websteder med anmodninger.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

Redigere en virkningsregel for gennemsøgning

 • Klik på Rediger i menuen for den regel, du vil redigere, på listen over regler på siden Virkningsregler for gennemsøgning.

  Du kan se en beskrivelse af de indstillinger, du kan redigere, under Tilføje en virkningsregel for gennemsøgning.

Toppen af siden

Slette en virkningsregel for gennemsøgning

 • Klik på Slet i menuen for den regel, du vil slette, på listen over regler på siden Virkningsregler for gennemsøgning.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen for en virkningsregel for gennemsøgning

 • Vælg en værdi, som angiver den ønskede placering for reglen, på rullelisten i kolonnen Rækkefølge på listen over regler på siden Virkningsregler for gennemsøgning.

  Reglen på den aktuelle plads rykkes ét trin ned sammen med alle regler under den.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×