Administrere tilladelser for en liste, et bibliotek, en mappe, et dokument eller et listeelement

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist brugere og SharePoint-grupper, der er knyttet til en liste eller et bibliotek

Få vist brugere og SharePoint-grupper, der er knyttet til en mappe, et dokument eller et listeelement

Føje brugere til en liste eller et bibliotek

Føje brugere til en mappe, et dokument eller et listeelement

Oprette en ny SharePoint-gruppe fra en liste eller et bibliotek

Oprette en ny SharePoint-gruppe fra en mappe, et dokument eller et listeelement

Redigere tilladelsestildelinger for tilladelsesniveauer på en liste eller et bibliotek

Redigere tilladelsestildelinger for tilladelsesniveauer på en mappe, et dokument eller et listeelement

Bryde nedarvningen af tilladelser på en liste eller et bibliotek

Bryde nedarvningen af tilladelser på en mappe, et dokument eller et listeelement

Nedarve tilladelser for en liste eller et bibliotek

Nedarve tilladelser for en mappe, et dokument eller et listeelement

Fjerne brugertilladelser fra en liste eller et bibliotek

Fjerne brugertilladelser fra en mappe, et dokument eller et listeelement

Windows SharePoint Services 3.0 giver mulighed for at administrere tilladelser på enkelte lister og biblioteker og på bestemte mapper, dokumenter og listeelementer i disse lister og biblioteker. Hvis du har følsomme oplysninger, der er gemt i et bestemt objekt, og du ikke vil vise oplysninger for alle medlemmer af et websted, du kan tilføje eller fjerne brugere og SharePoint-grupper med tilladelsesniveauer, som du vil have dem på et bestemt objekt.

Alle brugere med tilladelsen Administrer tilladelser for et bestemt objekt, der kan sikres, f.eks. en liste, et bibliotek, en mappe i en liste eller et bibliotek, et dokument eller et listeelement, kan administrere tilladelser for det pågældende objekt, der kan sikres.

Som standard har ejere af websteder tilladelsen Administrer tilladelser. Alle brugere med tilladelsen Fuld kontrol for et bestemt objekt, der kan sikres, kan også administrere tilladelser for det pågældende objekt, der kan sikres.

Toppen af siden

Få vist brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet en liste eller et bibliotek

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, hvor du vil vise brugere og SharePoint-grupper.

 2. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek eller Listeindstillinger i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til dette dokumentbibliotek eller Tilladelser til denne liste i kolonnen Tilladelser og administration på siden Tilpas.

  Tilladelser: Objekt på siden navn vises alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tildelte tilladelsesniveauer), der er anvendt på dette objekt.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for objektet, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for objektet, der kan sikres.

Toppen af siden

Få vist brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet en mappe, et dokument eller et listeelement

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder de mapper, det dokument eller det listeelement, som du vil vise brugere og SharePoint-grupper for.

 2. Placer markøren på den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil vise tilladelser for, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelser: Objekt navn siden viser alle brugere og SharePoint-grupper og deres tildelte tilladelsesniveauer, der er anvendt på dette objekt.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for objektet, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for objektet, der kan sikres.

Toppen af siden

Tilføje brugere til en liste eller et bibliotek

Brug den følgende fremgangsmåde til at tilføje brugere til en eksisterende SharePoint-gruppe, der aktuelt er tilknyttet en bestemt liste eller et bestemt bibliotek. Hvis der bruges separate tilladelser for det objekt, der kan sikres, som du konfigurer, kan du også tilføje brugere direkte til objektet, der kan sikres, sammen med de ønskede tilladelser, eller tilføje eksisterende SharePoint-grupper til denne liste med de ønskede tilladelser.

Bemærk: Hvis der nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres, kan du ikke bruge brugere eller SharePoint-grupper direkte for objektet, der kan sikres. I dette tilfælde kan du kun tilføje brugere til eksisterende SharePoint-grupper. Imidlertid kan du, hvis du opretter entydige tilladelser for objektet, der kan sikres, derefter tilføje brugere.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper til.

 2. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek eller Listeindstillinger i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til dette dokumentbibliotek eller Tilladelser til denne liste i kolonnen Tilladelser og administration på siden Tilpas.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet denne liste eller dette bibliotek, og de tildelte tilladelsesniveauer.

  Bemærk: Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres. I dette tilfælde tilføjes de brugere og SharePoint-grupper, som du tilføjer, også til det overordnede objekt (som dette objekt, der kan sikres, nedarver disse tilladelser fra). Hvis der bruges separate tilladelser (ikke nedarvet fra det overordnede objekt), påvirker de brugere og SharePoint-grupper, som du tilføjer til dette objekt, der kan sikres, kun dette objekt, der kan sikres, samt alle andre enheder, der nedarver tilladelser fra dette objekt, der kan sikres.

 4. Klik på Tilføj brugere i menuen Ny.

  Bemærk: Menuen Ny vises ikke, hvis listen eller biblioteket arver tilladelser fra dens eller dets overordnede websted. I dette tilfælde skal du klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger, og derefter klikke på OK for at bekræfte, at du vil oprette entydige tilladelser.

 5. Angiv de brugere og SharePoint-grupper, som du vil tilføje til dette objekt, der kan sikres, i afsnittet Tilføj brugere.

 6. Tilføj brugerne til en eksisterende SharePoint-gruppe, eller giv dem tilladelse direkte til det objekt, der kan sikres, i afsnittet Giv tilladelse, og marker ét eller flere af afkrydsningsfelterne for at give disse brugere de ønskede tilladelser til dette objekt, der kan sikres.

  Bemærkninger: 

  • Hvis der nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres, kan du ikke tilføje brugere eller SharePoint-grupper direkte til dette objekt, der kan sikres. I stedet kan du kun tilføje brugere til en eksisterende SharePoint-gruppe.

  • Du kan ikke tilføje en SharePoint-gruppe til en anden SharePoint-gruppe. Hvis du tilføjede en SharePoint-gruppe i trin 5, skal du vælge Giv brugerne direkte tilladelse.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje brugere til en mappe, et dokument eller et listeelement

Brug de følgende trin til at tilføje brugere til en eksisterende SharePoint-gruppe, der aktuelt er tilknyttet en bestemt mappe, et bestemt dokument eller et bestemt listeelement. Hvis der bruges separate tilladelser for det objekt, der kan sikres, som du konfigurerer, kan du også tilføje brugere direkte til dette objekt, der kan sikres, med de ønskede tilladelser, eller tilføje eksisterende SharePoint-grupper til denne liste med de ønskede tilladelser

Bemærk: Hvis der nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres, kan du ikke tilføje brugere eller SharePoint-grupper direkte til objektet, der kan sikres. I dette tilfælde kan du kun tilføje brugere til eksisterende SharePoint-grupper, der aktuelt er tilknyttet til dette objekt, der kan sikres. Imidlertid kan du, hvis du opretter entydige tilladelser for objektet, der kan sikres, derefter tilføje brugere

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper til.

 2. Placer markøren på den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil tilføje brugere eller SharePoint-grupper i, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper og deres tildelte tilladelsesniveauer, der anvendes for dette objekt, der kan sikres.

  Bemærk: I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres. I dette tilfælde tilføjes de brugere og SharePoint-grupper, som du tilføjer, også til det overordnede objekt (som dette objekt, der kan sikres, nedarver disse tilladelser fra). Hvis der bruges separate tilladelser (ikke nedarvet fra det overordnede objekt), påvirker de brugere og SharePoint-grupper, som du tilføjer til dette objekt, der kan sikres, kun dette objekt, der kan sikres, og alle andre enheder, der nedarver fra dette objekt, der kan sikres.

 3. Klik på Tilføj brugere i menuen Ny.

  Bemærk: Menuen Ny vises ikke, hvis listen eller biblioteket arver tilladelser fra dens eller dets overordnede websted. I dette tilfælde skal du klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger, og derefter klikke på OK for at bekræfte, at du vil oprette entydige tilladelser.

 4. Angiv de brugere og SharePoint-grupper, som du vil tilføje til dette objekt, der kan sikres, i afsnittet Tilføj brugere.

 5. Tilføj brugerne til en eksisterende SharePoint-gruppe, eller giv dem tilladelse direkte til det objekt, der kan sikres, i afsnittet Giv tilladelse, og marker ét eller flere af afkrydsningsfelterne for at give disse brugere de ønskede tilladelser for dette objekt, der kan sikres.

  Bemærkninger: 

  • Hvis der nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres, kan du ikke tilføje brugere eller SharePoint-grupper til dette objekt, der kan sikres. I stedet kan du kun tilføje brugere til en eksisterende SharePoint-gruppe.

  • Du kan ikke tilføje en SharePoint-gruppe til en anden SharePoint-gruppe. Hvis du har tilføjet en SharePoint-gruppe i trin 5, skal du vælge Giv brugerne direkte tilladelse.

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette en ny SharePoint-gruppe fra en liste eller et bibliotek

Denne fremgangsmåde kan kun udføres fra en liste eller et bibliotek, der nedarver tilladelser fra det overordnede websted.

Bemærk: Uanset udgangspunktet oprettes alle SharePoint-grupper på webstedsgruppeniveau. Det betyder, at alle SharePoint-grupper er tilgængelige for alle websteder i gruppen.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil oprette en ny SharePoint-gruppe i.

 2. Klik på Indstillinger for dokumentbibliotek eller Listeindstillinger i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til dette dokumentbibliotek eller Tilladelser til denne liste i kolonnen Tilladelser og administration.

  På siden Tilladelser vises alle de brugere og SharePoint-grupper, der er tildelt denne liste eller dette bibliotek, samt deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 4. Hvis listen eller biblioteket nedarver tilladelser fra det overordnede objekt, skal du klikke på Administrer tilladelser for overordnet i menuen Handlinger. Ellers kan du ikke oprette en SharePoint-gruppe for denne liste eller dette bibliotek.

 5. Klik på Ny gruppe i menuen Ny.

 6. Angiv indstillingerne for den nye SharePoint-gruppe, herunder de tilladelsesniveauer, som du vil tildele til den, på siden Ny gruppe, og klik derefter på Opret.

  Når du har oprettet den nye SharePoint-gruppe, kan du gå til siden Personer og grupper og tilføje den nye SharePoint-gruppe.

Toppen af siden

Oprette en ny SharePoint-gruppe fra en mappe, et dokument eller et listeelement

Brug følgende trin til at oprette en ny SharePoint-gruppe og tildele den til en mappe, et dokument eller et listeelement. Denne fremgangsmåde kan kun udføres fra en mappe, et dokument eller listeelement, der nedarver tilladelser fra det overordnede websted.

Bemærk: Uanset udgangspunktet oprettes alle SharePoint-grupper på webstedsgruppeniveau. Dette betyder, at alle SharePoint-grupper er tilgængelige på alle websteder i gruppen af websteder.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil oprette en ny SharePoint-gruppe i.

 2. Placer markøren på den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil oprette en ny SharePoint-gruppe i, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper (og deres tildelte tilladelsesniveauer), der anvendes for dette objekt, der kan sikres.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 3. Hvis listen eller biblioteket nedarver tilladelser fra det overordnede objekt, skal du klikke på Administrer tilladelser for overordnet i menuen Handlinger. Ellers kan du ikke oprette en SharePoint-gruppe for denne liste eller dette bibliotek.

 4. Klik på Ny gruppe i menuen Ny.

 5. Angiv indstillingerne for den nye SharePoint-gruppe, herunder de tilladelsesniveauer, som du vil tildele til den, på siden Ny gruppe, og klik derefter på Opret.

  Når du har oprettet den nye SharePoint-gruppe, skal du gå til siden Personer og grupper og tilføje brugere til den nye SharePoint-gruppe.

Toppen af siden

Redigere tilladelsestildelinger for tilladelsesniveauer på en liste eller i et bibliotek

Brug følgende trin for at redigere tilladelsestildelingerne for udvalgte brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet en liste eller et bibliotek. Bemærk, at udførelsen af disse trin deaktiverer nedarvningen, hvis det objekt, der kan sikres, som du redigerer tilladelsesniveauer for, nedarver tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

Du kan senere vælge at gennedarve tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres. Bemærk, at alle separate tilladelser, der er oprettet for dette objekt, der kan sikres, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildelinger af tilladelsesniveauer, der blev oprettet for dette objekt, der kan sikres, mens der blev anvendt separate tilladelser, slettes i forbindelse med nedarvning fra det overordnede objekt.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil redigere tilladelsesniveauerne for.

 2. Klik på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til denne liste eller Tilladelser til dette dokumentbibliotek i kolonnen Tilladelser og administration på siden Tilpas.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet dette bibliotek, samt deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Bruger/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 4. Hvis listen eller biblioteket nedarver tilladelser, skal du først stoppe nedarvningen af tilladelser for at redigere tilladelsesniveauer for dette objekt, der kan sikres. Du kan gøre dette ved at klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger og derefter klikke på OK for at bekræfte.

 5. Marker afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, som du vil redigere tilladelsesniveauer for dette objekt, der kan sikres, for.

 6. Klik på Rediger brugertilladelser i menuen Handlinger.

 7. Vælg de ønskede tilladelsesniveauer, og ryd de, som du ikke ønsker, i afsnittet Vælg tilladelser, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Redigere tilladelsestildelinger for tilladelsesniveauer på en mappe, et dokument eller et listeelement

Brug følgende trin til at redigere tilladelsesniveauerne for de valgte brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet en mappe, et dokument eller et listeelement. Bemærk, at udførelsen af de følgende trin deaktiverer denne nedarvning, hvis det objekt, der kan sikres, som du redigerer tilladelsesniveauer for, nedarver tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

Du kan senere vælge at gennedarve tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres. Bemærk, at alle separate tilladelser, der er oprettet for dette objekt, der kan sikres, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildelinger af tilladelsesniveauer, der blev oprettet for dette objekt, der kan sikres, mens der blev anvendt separate tilladelser, slettes i forbindelse med nedarvning fra det overordnede objekt.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil redigere tilladelsesniveauer for.

 2. Klik på rullemenuen til højre for den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil redigere tilladelsesniveauer for, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  Tilladelser: Objekt navn på siden vises alle brugere og SharePoint-grupper på dette objekt og deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 3. Hvis listen eller biblioteket nedarver tilladelser, skal du først stoppe nedarvningen af tilladelser for at redigere tilladelsesniveauer for dette objekt, der kan sikres. Du kan gøre dette ved at klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger og derefter klikke på OK for at bekræfte.

 4. Marker afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, som du vil redigere tilladelsesniveauer for dette objekt, der kan sikres, for.

 5. Klik på Rediger brugertilladelser i menuen Handlinger.

 6. Vælg de ønskede tilladelsesniveauer, og ryd de, som du ikke ønsker, i afsnittet Vælg tilladelser, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Deaktivere tilladelsesnedarvningen for en liste eller et bibliotek

Som standard nedarver lister og biblioteker tilladelser fra det overordnede websted. Brug følgende trin, hvis du vil deaktivere denne nedarvning og oprette separate tilladelser for en bestemt liste eller et bestemt bibliotek.

Du kan senere vælge at gennedarve tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres. Bemærk, at nedarvning af tilladelser fra det overordnede objekt sletter alle separate tilladelser, der evt. er oprettet for dette objekt, der kan sikres, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildelinger af tilladelsesniveauer, der er oprettet for dette objekt, som kan sikres, ved hjælp af separate tilladelser. Bemærk, at alle tildelinger af separate tilladelsesniveauer også slettes fra mapper i lister og biblioteker, listeelementer og dokumenter i listen eller biblioteket, når du vælger at gennedarve tilladelser.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil deaktivere nedarvning fra det overordnede objekt, der kan sikres, for.

 2. Klik på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til denne liste eller Tilladelser til dette dokumentbibliotek i kolonnen Tilladelser og administration.

  Tilladelser: Objekt navn siden viser alle brugere og SharePoint-grupper for dette objekt og deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 4. Klik på Rediger tilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

  Bemærk: Indstillingen Rediger tilladelser er ikke tilgængelig i menuen Handlinger, hvis dette objekt, der kan sikres, har separate tilladelser, der ikke nedarves fra det overordnede objekt, der kan sikres.

Toppen af siden

Deaktivere tilladelsesnedarvningen for en mappe, et dokument eller et listeelement

Som standard nedarver mapper, dokumenter og listeelementer tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres. I de fleste tilfælde betyder dette, at de kan nedarve deres tilladelser fra den liste eller det bibliotek, som de er en del af. I de tilfælde, hvor mapper, dokumenter og listeelementer er en del af andre mapper, nedarver de som standard tilladelser fra den mappe, de er en del af. Brug følgende trin, hvis du vil deaktivere denne nedarvning og oprette separate tilladelser for en bestemt mappe, et bestemt dokument eller et bestemt listeelement.

Du kan senere vælge at gennedarve tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres. Bemærk, at nedarvning af tilladelser fra det overordnede objekt sletter alle separate tilladelser, der er oprettet for dette objekt, der kan sikres, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildelinger af tilladelsesniveauer, der blev oprettet for dette objekt, der kan sikres, ved hjælp af separate tilladelser.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder den mappe, det bibliotek eller det listeelement, som du vil deaktivere nedarvning fra det overordnede objekt, der kan sikres, for.

 2. Placer markøren på den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil deaktivere nedarvningen for, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper for dette objekt, der kan sikres, og deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 3. Klik på Rediger tilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

  Bemærk: Indstillingen Rediger tilladelser er ikke tilgængelig i menuen Handlinger, hvis dette objekt, der kan sikres, har separate tilladelser, der ikke nedarves fra det overordnede objekt, der kan sikres.

Toppen af siden

Nedarve tilladelser for en liste eller et bibliotek

Som standard nedarver lister og biblioteker tilladelser fra det overordnede websted. Men denne nedarvning kan deaktiveres for at oprette separate tilladelser for et bestemt objekt, der kan sikres. Du kan til enhver tid gennedarve tilladelser. Brug følgende trin til at gennedarve tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres, for en liste eller et bibliotek, der aktuelt anvender separate tilladelser, som ikke nedarves fra det overordnede objekt.

Nedarvning af tilladelser fra det overordnede objekt sletter alle separate tilladelser, der er oprettet for dette objekt, der kan sikres, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildelinger af tilladelsesniveauer, der blev oprettet for dette objekt, der kan sikres, ved hjælp af separate tilladelser.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil gennedarve tilladelser for.

 2. Klik på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til denne liste eller Tilladelser til dette dokumentbibliotek i kolonnen Tilladelser og administration på siden Tilpas.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet dette bibliotek, og deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Bruger/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis afkrydsningsfelterne ikke vises ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarver der allerede tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 4. Klik på Nedarv tilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

  Bemærk: Indstillingen Nedarv tilladelser er ikke tilgængelig i menuen Handlinger, hvis der allerede nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres.

Toppen af siden

Nedarve tilladelser for en mappe, et dokument eller et listeelement

Som standard nedarver mapper, dokumenter og listeelementer tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres. I de fleste tilfælde betyder dette, at de nedarver deres tilladelser fra den liste eller det bibliotek, som de er en del af. Hvis mapper, dokumenter og listeelementer er en del af andre mapper, nedarver de som standard tilladelser fra den mappe, der er en del af. Brug følgende trin til at gennedarve tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres, for en mappe, et dokument eller et listeelement, der aktuelt bruger separate tilladelser, som ikke nedarves fra det overordnede objekt.

Nedarvning af tilladelser fra det overordnede objekt sletter alle separate tilladelser, som evt. er oprettet for dette objekt, der kan sikres, f.eks. separate SharePoint-grupper eller tildelinger af tilladelsesniveauer, der oprettes for dette objekt, der kan sikres, ved hjælp af separate tilladelser.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil gennedarve tilladelser for.

 2. Placer markøren på den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil gennedarve tilladelser for, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Administrere tilladelser.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper for dette objekt, der kan sikres, samt deres tildelte tilladelsesniveauer.

  I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der allerede tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

 3. Klik på Nedarv tilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

  Bemærk: Indstillingen Nedarv tilladelser er ikke tilgængelig i menuen Handlinger, hvis der allerede nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, der kan sikres.

Toppen af siden

Fjerne brugertilladelser fra en liste eller et bibliotek

Brug de følgende trin til at fjerne brugere eller SharePoint-grupper fra en liste eller et bibliotek.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, som du vil fjerne brugertilladelser for.

 2. Klik på Listeindstillinger eller Indstillinger for dokumentbibliotek i menuen Indstillinger.

 3. Klik på Tilladelser til denne liste eller Tilladelser til dette dokumentbibliotek i kolonnen Tilladelser og administration på siden Tilpas.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper, der er tilknyttet dette bibliotek, samt deres tildelte tilladelsesniveauer.

  Bemærkninger: 

  • I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Bruger/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

  • Hvis der nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, kan du ikke fjerne brugere for dette objekt, der kan sikres. Hvis du vil slette brugere og SharePoint-grupper fra det overordnede objekt, der kan sikres, (som dette objekt, der kan sikres, nedarver disse tilladelser fra), skal du administrere tilladelserne for det overordnede objekt.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil administrere tilladelserne for det overordnede objekt, skal du klikke på Administrer tilladelser for overordnede i menuen Handlinger.

  • Hvis du aktuelt nedarver tilladelser fra det overordnede objekt og vil deaktivere denne nedarvning og oprette separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres, skal du klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger og derefter klikke på OK for at bekræfte handlingen.

  • Hvis listen eller biblioteket allerede bruger separate tilladelser, der ikke nedarves fra det overordnede objekt, skal du gå videre til næste trin.

 5. Marker afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, som du vil fjerne fra dette liste eller dette bibliotek.

 6. Klik på Fjern brugertilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

Toppen af siden

Fjerne brugertilladelser fra en mappe, et dokument eller et listeelement

Brug følgende trin for at fjerne brugere eller SharePoint-grupper fra en mappe, et dokument eller et listeelement.

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, der indeholder den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil fjerne brugertilladelserne for.

 2. Placer markøren på den mappe, det dokument eller det listeelement, som du vil fjerne brugertilladelserne for, klik på på den pil, der vises, og klik derefter på Administrer tilladelser.

  På siden Tilladelser vises alle brugere og SharePoint-grupper for dette objekt, der kan sikres, og deres tildelte tilladelsesniveauer.

  Bemærkninger: 

  • I sidebeskrivelsen beskrives nedarvningsstatus for dette objekt, der kan sikres. Der vises også afkrydsningsfelter ud for kolonnen Brugere/grupper, hvis der bruges separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres. Hvis der ikke vises afkrydsningsfelter ud for bruger- og gruppenavnene på siden Tilladelser, nedarves der tilladelser fra et overordnet objekt, der kan sikres.

  • Hvis der nedarves tilladelser fra det overordnede objekt, kan du ikke fjerne brugere for dette objekt, der kan sikres. Hvis du vil slette brugere og SharePoint-grupper fra det overordnede objekt, der kan sikres (som dette objekt, der kan sikres, nedarver disse tilladelser fra), skal du administrere tilladelserne for det overordnede objekt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil administrere tilladelserne for det overordnede objekt, skal du klikke på Administrer tilladelser for overordnet i menuen Handlinger.

  • Hvis du aktuelt nedarver tilladelser fra det overordnede objekt og vil deaktivere denne nedarvning og oprette separate tilladelser for dette objekt, der kan sikres, skal du klikke på Rediger tilladelser i menuen Handlinger og derefter klikke på OK for at bekræfte handlingen.

  • Hvis dette objekt, der kan sikres, allerede bruger separate tilladelser, der ikke nedarves fra det overordnede objekt, skal du gå videre til næste trin.

 4. Marker afkrydsningsfelterne for de brugere og SharePoint-grupper, som du vil fjerne fra dette objekt, der kan sikres.

 5. Klik på Fjern brugertilladelser i menuen Handlinger, og klik derefter på OK for at bekræfte handlingen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×