Administrere tilknytning af metadataegenskaber

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Tilknytning af metadataegenskaber knytter egenskaber, som er trukket ud fra dokumenter under gennemsøgninger (gennemsøgte egenskaber), til administrerede egenskaber, som brugere kan anvende i søgeforespørgsler.

Tre forskellige dokumenttyper kan f.eks. have forskellige navne for den egenskab, der identificerer forfatteren. Én dokumenttype kan bruge navnet "forfatter", en anden "ophavsmand" og en tredje "egenskab3" for denne egenskab. Du kan knytte hver af disse gennemsøgte egenskaber til den administrerede egenskab Forfatter, således at når en bruger forespørger ud fra forfatter, så medtages der relevante resultater fra de tre dokumenttyper. Søgninger kan kun udføres med administrerede egenskaber, ikke gennemsøgte egenskaber.

Når du vil administrere tilknytning af metadataegenskaber, skal du først åbne siden Tilknytning af metadataegenskaber:

 • Klik på Metadataegenskaber under Forespørgsler og resultater på siden Administration af søgning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje en administreret egenskab

Redigere en administreret egenskab

Slette en administreret egenskab

Knytte en gennemsøgt egenskab

Tilføje en administreret egenskab

 1. Klik på Ny administreret egenskab på siden Tilknytning af metadataegenskaber.

 2. Skriv navnet på den nye administrerede egenskab i boksen Egenskabsnavn under Navn og type på siden Ny administreret egenskab.

 3. Skriv en beskrivelse af egenskaben i boksen Beskrivelse.

 4. Vælg en af følgende indstillinger under Typen af oplysninger i denne egenskab for egenskaben:

  • Tekst

  • Heltal

  • Decimal

  • Dato og klokkeslæt

  • Ja/Nej

 5. Vælg en af følgende indstillinger under Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber:

  • Medtag værdier fra alle tilknyttede gennemsøgte egenskaber      Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at værdier fra alle gennemsøgte egenskaber skal tilknyttes for et givet dokument. En forespørgsel vedrørende en egenskab i et dokument, hvori alle gennemsøgte egenskaber er tilknyttede, returnerer et resultat, hvis nogen af de tilknyttede gennemsøgte egenskaber stemmer overens.

  • Medtag værdier fra en enkelt gennemsøgt egenskab på baggrund af den angivne rækkefølge      Vælg denne indstilling, hvis du vil have, at kun en enkelt værdi skal tilknyttes. Når flere gennemsøgte egenskaber tilknyttes en administreret egenskab, vil den valgte egenskab være den første på listen, som har en værdi for et givet dokument. Du kan ændre rækkefølgen på listen ved hjælp af knapperne Flyt op og Flyt ned.

 6. Klik på Tilføj tilknytning for at føje en tilknytning til listen.

 7. Dialogboksen Valg af gennemsøgt egenskab åbnes. Konfigurer indstillingerne på følgende måde:

  • Klik på enten Alle kategorier eller en bestemt type af dokumentkategori (f.eks. Office eller XML) i menuen Vælg en kategori.

  • Vælg en gennemsøgt egenskab i Vælg en gennemsøgt egenskab for at tilknytte den administrerede egenskab, du tilføjer.

   Eftersom listen over gennemsøgte egenskaber sandsynligvis er lang, kan du skrive navnet (eller den første del af navnet) på egenskaben, du søger efter, i boksen Navn på gennemsøgt egenskab og derefter klikke på Søg.

  • Klik på OK.

 8. Marker afkrydsningsfeltet Tillad, at denne egenskab bruges i områder under Brug i søgeområder på siden Ny administreret egenskab, hvis du vil kunne bruge egenskaben til at definere søgeområder med.

  Tip!: Marker kun dette afkrydsningsfelt for de egenskaber, du vil bruge i søgeområder. Hver egenskab, der angives som et søgeområde, øger størrelsen af indekset, hvilket du i videst muligt omfang bør undgå.

 9. Klik på OK.

 10. Klik på OK i boksen med meddelelsen om, at ændringer af egenskaber ikke træder i kraft før efter den næste fulde gennemsøgning.

  Bemærk!: Ændringer af tilknytningerne for egenskaben anvendes dokumentvis, så snart et dokument er gennemsøgt, uanset gennemsøgningstypen. En fuldstændig gennemsøgning sikrer, at ændringerne anvendes konsekvent i hele indekset.

Toppen af siden

Redigere en administreret egenskab

Du kan redigere en administreret egenskab, hvis du vil knytte en gennemsøgt egenskab til den.

 • Klik på Rediger/tilknyt egenskab i menuen for den administrerede egenskab, du vil redigere, på listen Visning af administrerede egenskaber på siden Tilknytning af metadataegenskaber.

  Du kan finde oplysninger om indstillingerne for administreret egenskab, herunder hvordan du tilføjer en ny tilknytning i sektionen Tilføj en administreret egenskab .

Toppen af siden

Slette en administreret egenskab

Når du sletter en administreret egenskab har det følgende konsekvenser:

 • Brugere kan ikke længere forespørge ved hjælp af denne egenskab.

 • Hvis et søgeområde bruger denne egenskab i sine regler, nedbrydes søgeområdet.

 • Hvis brugerdefinerede søgeprogrammer eller webdele bruger denne egenskab, nedbrydes de.

Sådan slettes en administreret egenskab:

 • Klik på Slet i menuen for den administrerede egenskab, du vil slette, på listen Visning af administrerede egenskaber på siden Tilknytning af metadataegenskaber.

Toppen af siden

Tilknytte en gennemsøgt egenskab

Du kan knytte gennemsøgte egenskaber til administrerede egenskaber ved at redigere den gennemsøgte egenskab.

 1. Klik på Gennemsøgte egenskaber på siden Tilknytning af metadataegenskaber.

 2. Vælg den kategori, som den gennemsøgte egenskab tilhører, på listen Visning af gennemsøgte egenskaber.

 3. Klik på Rediger/tilknyt egenskab i menuen for den gennemsøgte egenskab, du vil redigere, på listen over gennemsøgte egenskaber.

 4. Klik på Tilføj tilknytning under Tilknytninger til administrerede egenskaber på siden Rediger gennemsøgt egenskab.

 5. Konfigurer indstillingerne på følgende måde i dialogboksen Valg af administreret egenskab:

  1. Vælg en administreret egenskab på listen Vælg en administreret egenskab, og klik derefter på OK.

  2. Klik på OK.

 6. Hvis du vil medtage egenskaber for den gennemsøgte værdi i søgeindekset på siden Rediger gennemsøgt egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag værdier for denne egenskab i søgeindekset. Med denne indstilling kan du søge på værdier for den gennemsøgte egenskab, når du udfører fuldtekstsøgning (normalt kan du kun søge i gennemsøgte egenskaber, når du bruger en egenskabsbaseret søgning).

 7. Klik på OK.

 8. Klik på OK i boksen med meddelelsen om, at ændringer af egenskaber ikke træder i kraft før efter den næste fulde gennemsøgning.

  Bemærk!: Ændringerne udføres reelt dokument for dokument under gennemsøgningen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×