Administrere store lister og biblioteker i Office 365

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Uanset om de er store eller små, er lister og biblioteker vigtige for dig på mange måder. Men når en liste eller et bibliotek vokser i størrelse og måske overstiger 5.000 elementer, så er det tid til omhyggeligt at planlægge og organisere, hvordan dataene tilgås. Hvorfor er det lige 5.000, der er grænseværdien? Det er fordi, det er grænseværdien for listevisning, hvor de fleste liste- og bibliotekshandlinger blokeres, hvis denne grænse overskrides. Denne blokering kan være frustrerende, men den forhindrer, at påvirke tjenestens ydeevne negativt for andre brugere. Her får du et par råd om, hvordan du kan sikre, at du ikke blokeres, at du kan løse problemet, hvis du blokeres, så du kan bevare overblikket uden at blive afbrudt.

I denne artikel

Grundlæggende oplysninger i forbindelse med administration af store biblioteker og lister

Du får tid til at lægge en plan, da du får en meddelelse på indstillingssiden for listen eller biblioteket, når listen overstiger 3.000 elementer. Så er det tid til at oprette filtrerede visninger med et kolonneindeks, som er den primære metode til administration af store lister og biblioteker, der har overskredet grænseværdien for listevisningen. Men hver situation er unik, og du har muligvis ikke haft en chance for at lægge en ny plan, eller du har ikke kunnet styre det selv. Når først en bruger føjer et element til en liste eller en fil til et bibliotek, og denne handling overskrider grænseværdien for listevisningen, kan du gå i stå. Så har du et problem, der kan være svært at løse. Følgende handlinger kræver, at du har adgang til hele listen eller biblioteket, men hvis du er blokeret, så kan du ikke foretage de handlinger, der skal til, for at du kan komme videre.

Vigtige handlinger

 • Oprette eller fjerne et indeks.

 • Bruge kommandoen Åbn med i Stifinder.

 • Filtrere og sortere ud fra ikke-indekserede kolonner.

 • Angive tilladelser.

 • Vise totaler.

 • Gemme en liste som en skabelon med data.

Andre handlinger

 • Slette en mappe eller en liste.

 • Ændre en kolonne eller kolonnetype (undtagen en navneændring).

 • Aktivere eller deaktivere listen over vedhæftede filer.

 • Oprette en opslagskolonne, der gennemtvinger en relation.

 • Kopiere eller omdøbe en mappe.

Der er heldigvis to hurtige handlinger, du kan foretage for at løse dette blokeringsproblem. Du kan:

 • Oprette et indeks i en liste med op til 20.000 elementer.

 • Slette en mappe eller liste (eller et websted), der indeholder op til 100.000 elementer.

Der er også andre metoder, du kan bruge for at undgå at blive blokeret eller for at løse et blokeringsproblem.

Planlægge dine overførsler omhyggeligt

Før du overfører filer og lister til Office 365, er det vigtigt at være opmærksom på grænseværdien for listevisningen. Du vil ofte være nødt til at omorganisere dine filer eller revurdere dine lister, før du overfører, så de fungerer problemfrit i Office 365.

 • Biblioteker    Analyser de filer, du har. Tænk over, hvor meget af indholdet der bruges regelmæssigt, og om du vil gemme det hele i Office 365. I Windows Stifinder kan du søge i dine filer efter størrelse og dato, så du hurtigt kan finde de store eller nyeste filer. Du kan reorganisere filerne i mapper, så ingen enkeltstående mappe overskrider grænseværdien for listevisningen. Organiser indholdet i mapper efter emner eller kategorier. Organiser f.eks. kontrakter i mapper efter den måned, kontrakten blev underskrevet, fakturaer efter oprettelsesdato eller filer efter brugerdefinerede kategorier, der svarer til din virksomhed.

 • Lister    Det er også muligt at oprette mapper i en liste, men vær opmærksom på, at der ikke findes nogen nem måde at flytte elementer mellem mapper på, som det er tilfældet med biblioteker. Overvej at opdele store lister i flere lister, så ingen liste overskrider grænseværdien for listevisningen. Denne metode virker rigtig godt i nogle tilfælde, når der er en praktisk måde at underopdele data på, som giver mening for brugerne. Hvis opdeling i lister ikke er praktisk, kan du overføre en del af dataene, så du når under grænseværdien for listevisningen.

  Når du har overført dine liste- eller biblioteksdata, kan du oprette en filtreret visning med et kolonneindeks eller bruge andre metoder, der er beskrevet i de følgende afsnit, før du tilføjer resten af dataene.

Du finder flere oplysninger og en video om, hvordan filer flyttes til et bibliotek i Konfigurere lagring og deling af filer for Office 365.

Bruge automatisk indeksadministration

For at reducere blokerede handlinger, identificerer og opretter Office 365 automatisk et indeks til en offentlig visning ved at gøre følgende:

 • Identificerer lister og biblioteker, der nærmer sig, eller allerede overstiger grænseværdien for listevisningen.

 • Identificerer visninger, der ikke har et indeks men burde have det.

 • Opretter et indeks for disse visninger. I nogle tilfælde kan to visninger dele det samme indeks.

Automatisk administration af indeks er standard, men du kan slå det til eller fra ved brug af indstillingen Tillad automatisk administration af indeks på siden med avancerede indstillinger for liste eller bibliotek. En ændring af denne indstilling påvirker ikke et indeks, du allerede har oprettet. Men hvis du sletter det indeks, der er oprettet af automatisk administration af indeks, oprettes det måske automatisk igen. Bemærk, at det kan tage op til 24 timer at oprette dette indeks, og at denne funktion ikke er designet til at fungere med private visninger.

Standardvisninger

Som en yderligere hjælp til dig, når du administrerer store lister og biblioteker, viser standardvisningen af en liste eller et bibliotek resultaterne på følgende måde:

Hvis listen eller biblioteket ikke overstiger listevisningens grænseværdi:

 • Biblioteket viser først mapper og derefter filerne.

 • Lister viser elementer fra nyeste til ældste i id-kolonnen.

Hvis listen eller biblioteket ikke overstiger grænseværdien for listevisning:

 • Biblioteket viser mapper og filer, der er sorteret i alfabetisk rækkefølge efter kolonnen Navn.

 • Lister viser elementer fra ældste til nyeste i id-kolonnen.

Slette rækker eller filer

Hvis du har oprindeligt eller en sikkerhedskopi af dataene, kan du slette rækker eller filer (op til 100.000), indtil du ikke længere overskrider grænsen grænseværdi for listevisning for at få adgang til listen eller biblioteket. Du kan nu oprette en filtreret visning med et kolonneindeks eller indføre andre strategier, der er beskrevet i følgende afsnit. Derefter kan du tilføje igen vil slettede elementer fra en sikkerhedskopi. Du kan finde flere oplysninger om sletning af data, administrere papirkurven på et SharePoint-websteder.

Bruge søgning

Du kan også finde dokumenter eller elementer i et stort bibliotek eller en liste ved at bruge feltet Søg og indtaste et nøgleord eller udtryk. Søgningen har sine egne indekseringsmekanismer, og de er ikke underlagt grænseværdien for listevisning. Når du bruger feltet Søg, kan du gradvist udvide søgeområdet:

 • Søgeområdet er som standard først baseret på alle elementerne i den aktuelle visning og eventuelle undermapper. Du får vist resultaterne i kolonner, du kan filtrere og sortere i. Hvis grænseværdien for listevisning er overskredet, får du ikke vist alle resultater.

 • Hvis du ikke finder det, du leder efter, kan du udvide søgeområdet til at omfatte hele listen, herunder alle undermapper, unanset den aktuelle visning eller grænseværdien for listevisning.

 • Endelig kan du udvide søgningens omfang og søge på hele webstedet. I dette tilfælde vises alle resultaterne på standardsiden for søgning på webstedet. Du kan yderligere indsnævre resultaterne ved at bruge Forbedringspanel til at filtrere, f.eks. efter forfatteren for et dokument eller oprettelsesdatoen for et listeelement. Du kan endda bruge boolesk syntaks og logiske operatorer til at formulere mere komplicerede forespørgsler.

Bemærk: Feltet Søg er kun tilgængeligt for lister og biblioteker, der er vist som visninger fra klientsiden. Selvom det er standard, at feltet Søg er vist, kan det være skjult af egenskaben webdelen listevisning, Søgefelt, i værktøjsrudens sektion Diverse.

Bruge metadatanavigation

Metadatanavigation er som standard aktiveret på de fleste websteder. Denne funktion kan automatisk vælge det bedste indeks, hver gang en visning indlæses. Når du viser nye visninger, anvender filtre på visninger, rydder filtre eller anvender en sortering i et felt, fastsætter forespørgselsoptimering den bedste måde, hvorpå der kan oprettes en forespørgsel i databasen. Hvis grænseværdien for listevisning overskrides, kan du stadig se et undersæt af resultater.

Når du bruger en visning, der ikke kan bruge et indeks til at oprette en forespørgsel på listen eller biblioteket, opretter og udfører metadatanavigation på dynamisk vis en fallback-forespørgsel. En fallback-forespørgsel er en modificeret udgave af den oprindelige forespørgsel, der viser delvise resultater, fordi det kun forespørger på en del af listen i stedet for hele listen. Op til 1.250 af de nyeste elementer vises, efter hvornår disse elementer blev føjet til listen.

Få mere at vide under Konfigurere navigation af metadata for en liste eller et bibliotek.

Knappen Tilbage til toppen Toppen af siden

Oprette en filtreret visning med et kolonneindeks

En filtreret visning med et kolonneindeks er ikke kun en metode til at hente elementer mere effektivt på. Det er en primær metode, når der arbejdes med store lister og biblioteker for at undgå at blive blokeret. Det er en proces i to trin at oprette en filtreret visning med en indekseret kolonne: opret et indeks for en kolonne og opret en visning, der anvender den indekserede kolonne til filtrering af visningen:

 • Indekser    Et indeks henter elementer hurtigt og kan forbedre listers og bibliotekers ydeevne. Du kan oprette op til 20 indekser til lister og biblioteker. Unikke værdier kræver et indeks, og id-kolonnen indekseres automatisk. Da hvert indeks føjer overhead til hver databasefunktion for at vedligeholde indekset, er det bedst kun føje indekser til de mest almindelige eller sandsynlige kolonner, der bruges til at oprette en forespørgsel på listen eller biblioteket.

 • Filtreret visninger    Når du opretter en filtreret visning, Sørg for, at den første kolonne i filterudtrykket indekseres og, enkelt filterudtrykket, som refererer til den indekserede kolonne ikke overstiger grænseværdi for listevisning. Andre kolonner, du angiver i filteret kan eller ikke kan indekseres, men visningen bruger ikke disse indeks, selvom det endelige resultat af den filtrerede visning returnerer mindre end grænseværdi for listevisning. Hvis du bruger to eller flere kolonner i filterudtrykket, bruge operatoren AND, men Sørg for, at den første kolonne i udtrykket returnerer den mindste mængde data.

  Bemærk: Hvis du flytter elementer i papirkurven, der stadig skal tælles disse elementer, når du bestemmer, om filterudtrykket overstiger grænseværdi for listevisning. Hvis du fjerner markeringen papirkurven tælles ikke længere.

Oprette en filtreret visning med et kolonneindeks

 1. Log på Office 365, og gå til det websted, der indeholder listen eller biblioteket.

 2. Klik på navnet på Hurtig start, eller klik på menuen Indstillinger Knappen Indstillinger for Office 365 . Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet.

Sådan oprettes et simpelt indeks

 1. Klik på Liste eller Bibliotek > Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 2. Under sektionen Kolonner skal du lægge mærke til hver kolonnes type. Sørg for, at du vælger en understøttet kolonnetype i trin 5.

  Understøttede kolonnetyper

  • Enkelt tekstlinje

  • Valg (enkelt værdi)

  • Tal

  • Valuta

  • Dato og klokkeslæt

  • Person eller Gruppe (enkelt værdi)

  • Administrerede metadata

  • Ja/Nej

  • Opslag

  Kolonnetyper, der ikke understøttes

  • Flere tekstlinjer

  • Valg (flere værdier)

  • Beregnet

  • Hyperlink eller billede

  • Brugerdefinerede kolonner

  • Person eller gruppe (flere værdier)

  • Eksterne data

  Bemærkninger: Selvom du kan indeksere en opslagskolonne for at forbedre ydeevnen, forhindrer det ikke, at grænseværdien for listevisning overskrides. Indeksering af opslagskolonnen i den anden liste eller det andet bibliotek forbedrer heller ikke opslagshandlingens ydeevne.

  Hver opslagskolonne i en listevisning medfører, at der oprettes en forbindelse til en anden tabel. Hver ekstra opslagskolonne i en visning øger kompleksiteten af metadatanavigation og listevisningsforespørgsler. Foruden almindelige opslagskolonner tæller alle administrerede metadata med én værdi, administrerede metadata med flere værdier, person- og gruppekolonner med én værdi og person- og gruppekolonner med flere værdier med som opslagskolonner, hvilket kan medføre, at forespørgslen kan overskride grænseværdien for listevisning.

 3. Klik på Indekserede kolonner.

 4. Klik på Opret et nyt indeks på siden Indekserede kolonner.

 5. I sektionen Primære kolonne under Primære kolonne til dette indeks skal du vælge en understøttet kolonnetype fra trin 2.

  Bemærk: Et sammensat indeks er baseret på to kolonner, primær og sekundær, og det kan bruge hver af kolonnerne for at få hurtig adgang til dataene. Hvis du vil oprette et sammensat indeks i sektionen Sekundær kolonne under Sekundær kolonne til dette indeks, skal du vælge en anden understøttet kolonnetype. Sammensatte indekser skal ikke bruges i forbindelse med filtrerede visninger for at forhindre blokering, men de bruges med metadatanavigation.

Oprette en filtreret visning

 1. Klik på fanen Liste eller Bibliotek under Listeværktøjer eller Biblioteksværktøjer på båndet.

 2. Klik på Opret visning i gruppen Administrerede visninger.

 3. Klik på valgmuligheden, f.eks. Standardvisning, eller en eksisterende visning, som du vil bruge til at oprette din visning.

 4. Skriv et navn til visningen i boksen Visningsnavn.

 5. Vælg Gør denne visning til standardvisning, hvis du vil gøre denne visning til standardvisning for listen eller biblioteket. Du kan gøre en offentlig visning til standardvisningen for en liste eller et bibliotek.

 6. I sektionen Filtrer skal du klikke på Vis kun elementerne, hvis følgende er sandt, og vælg derefter, hvordan du vil filtrere de elementer, der er baseret på en af de kolonner, der er indekseret. For eksempel:

  For at få vist

  • Elementer, der er ændret i den seneste uge.

  • Elementer, der er tilføjet før sidste uge

  • Mine elementer

  • Elementer, der forfalder i dag

  • Elementer, der er opdateret den sidste måned

  • Elementer, der er klar til arkivering

  • Elementer fra Mexico

  • Elementer, der begynder med "D"

  • Elementer fra 2008 og Nordøst.

  Filtrer efter (indekseret kolonne med fed)

  • Ændret er større end [dato] -7.

  • Oprettet er mindre end [dato] -7.

  • Oprettet af er lig med [mig].

  • Forfaldsdato er lig med [dato].

  • Senest opdateret er større end [dato] -30.

  • Ændringsdato er mindre end d. 31. december 2006.

  • LandOmråde er lig med Mexico.

  • Navn starter med D.

  • Område er lig med "NE" OG År er lig med 2008.
   Område har mindre værdier end År.

 7. Vælg eventuelt andre indstillinger til visningen, f.eks. hvilke kolonner du vil vise eller skjule, og hvordan du vil sortere elementerne.

  Du kan få flere oplysninger om visninger under Oprette, ændre eller slette en visning af en liste eller et bibliotek.

 8. Klik på OK.

  Bemærk: Hvis en liste eller et bibliotek har RSS-understøttelse aktiveret, bruger RSS-feedet standard RSS-visningen, som filtrerer resultaterne efter datoværdierne i kolonnen Ændret. Hvis du har en stor liste eller et stort bibliotek, er det en god idé at indeksere kolonnen Ændret. Du kan også reducere antallet af hentede elementer ved at ændre antallet af elementer og dage, for hvilke ændringerne er inkluderet i et RSS-feed. Få mere at vide under Administrere RSS-feeds for et websted eller en gruppe af websteder.

Knappen Tilbage til toppen Toppen af siden

Flere oplysninger om administration af store biblioteker

De følgende afsnit beskriver flere måder at administrere store biblioteker på.

Organisere biblioteker i mapper

Selvom mapper ikke er nødvendige for at bruge store biblioteker, er de med til organisere dine data og forbedre effektiviteten af din adgang til dataene. Når du opretter en mappe, opretter du også et internt indeks i baggrunden. Dette interne indeks oprettes også til rodmappen eller det øverste niveau i en liste eller et bibliotek. Når du får adgang til elementer i en mappe, bruger du effektivt dette interne indeks til at få adgang til dataene. Husk på, at hver mappe eller undermappe tælles som et element til grænseværdien for listevisning. Det er vigtigt at overveje følgende, når du bruger mapper til at organisere et stort bibliotek:

 • Det er ofte nyttigt at få standardvisningen til at vise alle de tilgængelige mapper først uden nogen filtrering, så brugerne kan vælge den ønskede mappe, når de indsætter nye elementer. Hvis alle mapper vises, er det også mindre sandsynligt, at elementerne tilføjes forkert uden for mapperne i biblioteket.

 • Hvis en mappe indeholder flere elementer end grænseværdien for listevisning, eller hvis du vælger valgmuligheden Vis alle elementer uden mapper i sektionen Mapper, når du opretter en visning, så risikerer du at blive blokeret. Men du kan stadig Oprette en filtreret visning med et kolonneindeks.

Åbne OneDrive for Business-biblioteket

OneDrive for Business er et personligt bibliotek beregnet til lagring og organisering af arbejdsfiler i Office 365. Når du bruger OneDrive for Business-synkroniseringsappen, kan du også arbejde med filer på din lokale computer og synkronisere ændringerne mellem din lokale computer og Office 365. I modsætning til dokumentbiblioteker på et teamwebsted har OneDrive for Business-biblioteket en grænseværdi for listevisning på 20.000 elementer. Få mere at vide under Flytte filer i SharePoint Server 2013 OneDrive for Business til Office 365.

Bemærk: OneDrive for Business adskiller sig fra OneDrive, som er beregnet til personlig lagring – adskilt fra arbejdspladsen.

Bruge Indholdsstyring

Du kan bruge Indholdsstyring, når du vil omdirigere filer til bestemte dokumentbiblioteker, mapper eller måske andre websteder. Indholdsstyring kan automatisk oprette mapper, der er baseret på metadataegenskaber og afbalancere indholdet i forskellige mapper for at bevare en maksimal størrelse for hver enkelt mappe. Når en bestemt størrelsesbegrænsning er nået, oprettes en ny undermappe, der kan indeholde yderligere filer. Du kan f.eks. omdirigere dokumenter og oprette nye mapper automatisk, f.eks. mapper der er baseret på dag, måned og år. Få mere at vide under Konfigurere Indholdsstyring til at omdirigere dokumenter og Oprette regler for Indholdsstyring for omdirigering af dokumenter.

Bruge websted til dokumentcenter

Du kan bruge et websted til dokumentcenter, når du vil oprette, administrere og gemme et stort antal dokumenter. Et dokumentcenter er baseret på en webstedsskabelon og udviklet til at fungere som et centralt lager til administration af mange dokumenter. Funktioner som f.eks. metadatanavigation og navigation med trævisning, indholdstyper og webdele hjælper dig med effektivt at organisere og hente dokumenter på en måde, der giver mening for dine brugerne. Du kan bruge et websted til dokumentcenter som et forfattermiljø, hvor brugeraktiviteten er høj eller som et indholdsarkiv med lejlighedsvis adgang. Indholdsforvaltere kan hurtigt konfigurere metadata-dreven navigation, så det fungerer godt i de fleste biblioteker uden eksplicit at oprette indekser, men også til at yde assistance ved oprettelse af yderligere indekser til forbedring af ydeevnen over et bredere udvalg af filtre og visninger. Få mere at vide under Bruge et websted til dokumentcenter.

Bemærk: Webstedet til dokumentcenter findes ikke i Office 365 Business Essentials eller Office 365 Business Premium. Det er heller ikke tilgængeligt i Office 365 Small Business og Office 365 Small Business Premium, som er ikke længere kan købes.

Knappen Tilbage til toppen Toppen af siden

Flere oplysninger om administration af store lister

De følgende afsnit beskriver flere måder, hvorpå store lister kan administreres.

Synkronisere store lister

Det vil oftest være mest praktisk og effektivt for dig at tage data offline. Du kan foretage ændringer på din lokale enhed og derefter synkronisere ændringerne og løse konflikter på en effektiv måde. Når du arbejder med store lister, hjælper det at bruge offline synkronisering for at "rense", analysere eller rapportere data, da det mindsker presset på databaseaktiviteten og minimerer brugen af online ressourcer.

Hvis funktionen Access Services er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end grænseværdien for listevisning tillader, nemlig op til 50.000 elementer som standard. Både Access 2013 og Excel 2013 behandler automatisk listedata i mindre batches og samler derefter dataene igen. Det er en teknik, der gør det muligt at arbejde med væsentlig flere data end grænseværdien for listevisning tillader, og det uden påvirke tjenestens ydeevne for andre brugere.

Bruge Microsoft Access 2013       Du kan læse og skrive de fleste lister fra Microsoft Access 2013 ved at linke til dem. Access 2013 fungerer godt sammen med næsten alle SharePoint-datatyper. Når du opretter et link til dem, har du mulighed for at oprette forbindelse til data i en liste, idet du opretter en tovejsforbindelse, hvor du kan få vist og redigere de nyeste data i både listen og i din Access-database. Access opretter en kopi af listen i en Access-tabel, cachelagrer listedataene på klienten, anvender en effektiv, skrivemulig cache i hukommelsen og overfører kun ændrede listeelementer, som alle gør, at forespørgsler og opdateringer kan udføres meget hurtigere. En dialogboks til konfliktløsning hjælper også med en problemfri administration af uoverensstemmende opdateringer. Få mere at vide under Importere fra eller sammenkæde data med en SharePoint-liste.

Bruge Microsoft Excel 2013        Du kan eksportere en liste til en Excel-tabel, som opretter en envejsdataforbindelse mellem Excel-tabellen og listen. Når du opdaterer dine data på listen og opdaterer Excel-tabellen, erstatter Excel 2013 Excel-dataene med de nyeste listedata og overskriver de ændringer, du har foretaget i den pågældende Excel-tabel. Når dataene er i Excel-tabellen, har du fordel af de mange dataanalysefunktioner i Excel 2013, f.eks pivottabeller, professionelt udseende diagrammer og minidiagrammer, betinget formatering med ikoner, datalinjer, farveskalaer og what if-analyser. Få mere at vide under Synkronisere en liste med et regnearksprogram.

Bruge en Access-app

En Access-app er en SharePoint-app, du kan oprette uden brug af kode. Generelt set er en app en fokuseret, specifik løsning, der er let at distribuere og tilgængelig på markedet. Tænk på en app som en nem og alternativ måde at pakke, distribuere, køre, overvåge og lukke ned for en løsning. I stedet for at lagre data i lister, bruger en Access-App en SQL Server-database til at gemme data, og den er derfor ikke underlagt af grænseværdien for listevisning. Databasen er en SQL Server Azure-database, der er aktiveret med en gratis konto og gratis lagerplads. Dette forbedrer skalerbarheden af Access løsninger væsentligt og udgør en effektiv håndtering af potentielt millioner af poster. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en Access-app.

Knappen Tilbage til toppen Toppen af siden

Forbedre ydeevnen for sider

Når du øger størrelsen af HTML-kildekoden bag en webside, vil der normalt være en tilsvarende øgning af den tid, det tager at gengive siden. Jo større siden er, jo længere tid tager det at vise den. Standardtypografi for en liste- eller biblioteksvisning er for eksempel tabeltypografien, der viser alle data, ét element pr. tabelrække, på én side. Jo flere rækker du viser, jo længere tid vil det tage at vise dataene. Når du opretter en filtreret visning med et kolonneindeks og indfører den rigtige strategi til administration af store lister og biblioteker, er der flere måder, du kan bruge til hurtigere at få vist resultaterne i din browser:

Angive en elementbegrænsning på en side

Når du angiver en elementbegrænsning på en side, kan du direkte kontrollere, hvor mange elementer der vises ad gangen ved at bruge et bestemt antal. Standardantallet er 30.

Funktionsbillede

Du kan vælge mellem to metoder, når du angiver en elementbegrænsning på en side:

 • Hvis du vælger Vis elementer i bundter af den angivne størrelse (til sideinddeling), så opretter du en visning side-for-side af de data, der er nyttige, når du navigerer gennem elementer.

 • Hvis du vælger Begræns det samlede antal returnerede elementer til den angivne mængde, opretter du en fast grænse, der returnerer eller ikke returnerer hele resultatet af dine filtreringshandling, men det kan være nyttigt, når du tester visningen, opretter en model eller henter de øverste værdier i en visning.

Bruge visningstypen Indholdsrude

Hvis du vil se alle oplysninger om elementerne på listen i et lodret rudeformat, skal du bruge Indholdsrude. Du kan hurtigt navigere i dataene ved at føre musemarkøren hen over elementtitlen i et rulleområde til venstre på siden for at få vist alle kolonneværdierne for det element, der i øjeblikket vises på den lodrette liste til højre på siden. Der vises færre startdata, hvilket gør visningen hurtigere. Denne typografi er også nyttig, når listen er bred eller indeholder mange kolonner og kræver vandret rulning for at få vist alle dataene.

Funktionsbillede

Bruge visningstypen Gruppér efter

Visningstypen Gruppér efter grupperer data efter en kategori (op til to niveauer), som du vælger, når du definerer visningen, og det gør den indledende visning af listevisningen meget mindre. Du klikker på en plus-/minusknap for at udvide/skjule en bestemt gruppe af data og indlæser kun det nødvendige undersæt af data til den aktuelle side.

Funktionsbillede

Denne visningstype begrænser ikke kun visningen af dataene, men også hentningen af data. Sørg for, at standardindstillingen Vis gruppering er angivet til Skjult. Du kan også styre sideinddelingen af grupperede data på samme måde som data, der ikke er grupperet. I nogle situationer, f.eks ved enkel rapportering eller når der er behov for en større eller mindre detaljeringsgrad for at finde og opdatere dataene, kan det være meget mere effektivt at bruge denne visningstype.

Du kan få flere oplysninger om visninger under Oprette, ændre eller slette en visning af en liste eller et bibliotek

Knappen Tilbage til toppen Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×