Administrere søgeskemaet i SharePoint Online

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Søgeskemaet bestemmer hvad du kan søge efter, hvordan du kan søge i den, og hvordan du kan præsentere resultaterne på dit websted til søgning. Ved at ændre søgeskemaet, kan du tilpasse brugernes søgeoplevelse i SharePoint Online.

Om søgeskemaet

Når brugeren søger efter indhold på SharePoint websteder, finder Søg kun Hvad er i søgeindekset, og viser kun resultater, som brugeren har tilladelse til at se.

Søg opdager oplysninger ved gennemsøgning elementer på dit websted. De fundne indhold og metadata kaldes Egenskaber for elementet. Søgeskemaet har en liste over gennemsøgte egenskaber , der hjælper med at beslutte, hvilke indhold og metadata til at uddrage crawleren.

Ikke alle gennemsøgt indhold eller metadata er nyttigt at have i søgeindekset, så søgeskemaet har en liste over nyttige typer af indhold og metadata, kaldet administrerede egenskaber. Indekset indeholder kun indhold og metadata fra de administrerede egenskaber. Eksempler på nyttige metadata for indekset er forfatteren og titlen på et dokument.

Søg leveres med relevante gennemsøgte egenskaber, der er knyttet til administrerede egenskaber. For eksempel gennemsøgte egenskaber, der er relateret til forfatternavn kortet til en administreret egenskab, der er relateret til redigering. Hvis du føjer en administreret egenskab, skal du knytte den til en gennemsøgt egenskab til at hente indhold i indekset. Når det websted, bibliotek eller liste er blevet gennemsøgt, kan brugerne søge efter indhold og metadataene i nye eller ændrede administrerede egenskaber. Du kan finde flere oplysninger i Introduktion til søgeskemaet til SharePoint .

Hver administreret egenskab har indstillinger, der bestemmer, hvordan brugere kan søge efter indholdet af den administrerede egenskab, og hvordan indholdet kan blive vist i søgeresultaterne.

Du kan oprette nye, brugerdefinerede administrerede egenskaber, men dette kan kun indeholde tekst eller Ja/Nej. Hvis du har brug for andre indholdstyper i din brugerdefinerede administreret egenskab, skal du bruge en af de ubrugte, indbyggede administrerede egenskaber, som leveres med. Disse administrerede egenskaber kan indeholde oplysninger i heltal, decimaler, dato og klokkeslæt, dobbelt præcision slæk eller binært format. Du kan "omdøbe" disse ubrugte administrerede egenskaber ved hjælp af indstillingen alias.

Du kan ændre deres tilknytninger til gennemsøgte egenskaber for de indbyggede administrerede egenskaber, men den eneste indstilling, kan du ændre er alias.

Definere hvilket indhold, som brugere kan søge og få resultater for

Hvis du angiver en administreret egenskab, der kan søges i, føjes indholdet til indekset. Det betyder, at en simpel forespørgsel for "Sørensen" returnerer elementer, der indeholder ordet "Sørensen", og elementer, hvis egenskaben "Forfatter" indeholder "Sørensen". Hvis brugerne skal kunne "kun søge efter elementer, der har samme bestemt forfatter" skal du, angive egenskaben forfatter skal kunne forespørges. Derefter for at finde kun elementer, der har en forfatter med navnet Smith, kan brugere forespørge efter "Forfatter".

Hvis du vil forhindre visning af indholdet i en administreret egenskab op som søgeresultater, kan du deaktivere den størrelse indstilling for den administrerede egenskab.

Hvis du ikke vil anonyme brugere kan se oplysningerne i en administreret egenskab, for eksempel hvem der har skrevet et element, du Deaktiver indstillingen "Sikre til anonyme" for den administrerede egenskab.

Få bedre søgeresultater, når du har flersproget indhold og metadata med specialtegn

Når søgning indekserer indhold, eller når det behandler forespørgsler, opdeler en strøm af tekst i mindre dele som ord, sætninger, symboler eller andre elementer, der giver mening. Disse dele kaldes tokens. Når brugerne angiver en forespørgsel, forsøger Søg til at finde tokens i indekset, der svarer til tokens i forespørgslen.

For de fleste sprog Søg ændrer tekst til små, fjerner diakritiske tegn, erstatter specialtegn, som tegnsætning, med luft og skift derefter under mellemrum.

Seneste på mellemrum fungerer fint for et sprog som engelsk, men ikke så godt for østasiatiske sprog. Antag, at du har et dokumentbibliotek, der indeholder produktdataark både på engelsk og kinesisk. Hver dataark er et produkt-id med ikke-alfanumeriske tegn, f.eks. "11.132-84-115 4". Når søgning behandler dataarket, det registrerer sproget, og tokenizes alt er i overensstemmelse med det valgte sprog. Produkt-id i et kinesisk dataark er tilfældet, tokenized, som om den var kinesisk tekst, og i en engelsk data ark produkt-id er tokenized, som om den var Dansk tekst. Når brugerne søger efter et produkt-id, Søg tokenizes deres forespørgsel efter sprogindstillingen på SharePoint-webstedet, de er på. Hvis webstedet er indstillet til engelsk, og brugeren søger efter et produkt-id, der blev tokenized som kinesisk tekst, muligvis ikke svarer til tokens, og brugerne får ikke nogen resultater.

Her er, hvordan du kan forbedre resultaterne for brugere: Når Søg gennemsøgninger dataarket, pakker produkt-id. Knyt den gennemsøgte egenskab for produkt-id til en ny administreret egenskab, "ProductID". Aktiverer neutrale angivet en sprog tokenværdi for "ProductID" administrerede egenskab, og få brugerne til at søge efter produkt-id'er mod "ProductID" administrerede egenskab, sådan ud: ProductID: "11.132-8". Fordi du har aktiveret sprog neutrale angivet en tokenværdi for "ProductID", søgning bruger sprog neutrale angivet en tokenværdi til forespørgslen og finder tilsvarende resultater for forespørgslen.

Få bedre søgeresultater, når du har metadata med specialtegn

For at hjælpe brugere med at få bedre søgeresultater, når de søger i administrerede egenskaber, der indeholder metadata med ikke-alfanumeriske tegn, kan du aktivere indstillingen angivet en bedre tokenværdi for den administrerede egenskab.

Lad os se på eksemplet med et produkt dataark bibliotek igen.

Brugere, der foretrækker at hurtigt vil angive en forespørgsel og derefter gennemse resultaterne for at finde de leder efter, dataarket angiver typisk forespørgsler som ProductID: "132 884". Fordi søgning opdeler indhold til søgeindekset i mindre dele end det tager for forespørgsler, kan søgning ikke kunne finde matches for disse forespørgsler. Når forespørgslen er tokenized få mere, er det mere sandsynligt, at der er ens mellem tokens i søgeindekset og i forespørgslen. Brugere kan også forespørge efter midterste eller den sidste del af produkt-id.

Brugere, der søge efter et dataark og forventer, at kun få resultater, der svarer til det fulde produkt-id, skrive typisk forespørgsler som ProductID: "11.132-884-115 4". Få bedre forespørgsel angivet en tokenværdi gøre ikke en forskel for sådanne forespørgsler.

Finde ud af, hvilken titel skal vises i søgeresultaterne

En enkelt gennemsøgt egenskab kan knyttes til flere administrerede egenskaber. Eller flere gennemsøgte egenskaber kan knyttes til en enkelt administreret egenskab, for eksempel både "Writer" og "Forfatter" gennemsøgte egenskaber kan knyttes til den "Redigere" administreret egenskab.

For eksempel et dokument i et bibliotek kan have en SharePoint-titel, en titel i filens metadata og indholdet kan have en titel, der er formateret med typografien "Titel". Alle dette er tilknyttet "Titel" administreret egenskaben. Det er titlen på den gennemsøgte egenskab, der er størst på listen over tilknytning og, som har en værdi, der er inkluderet i indekset.

Automatisk oprettede administrerede egenskaber

Nogle administrerede egenskaber, der genereres automatisk. Et eksempel er, når du tilføjer en webstedskolonne til en SharePoint-bibliotek eller liste. Når søgning gennemsøgninger listen genererer den automatisk en gennemsøgte og en administreret egenskab for webstedskolonnen, og en tilknytning mellem dem. Et andet eksempel er under gennemsøgning finder metadata i et dokument, du har overført til SharePoint. Hvis der ikke allerede er en tilknytning til en administreret egenskab til pågældende metadata, som 'Titel' genererer Søg automatisk en administreret egenskab. Typen af gennemsøgte egenskaber bestemmer indstillingerne for den automatisk oprettede administrerede egenskab.

Søgeskemaet viser navnet på automatisk oprettede administrerede egenskaber og deres tilknytninger til gennemsøgte egenskaber i grå i søgeskemaet. Søgeskemaet holde ikke indstillingerne for de administrerede automatisk oprettede administrerede egenskaber. Indstillingerne findes, men de er skjult i søgeskemaet. Du kan føje tilknytninger til andre administrerede egenskaber for gennemsøgte egenskaber, men hvis du ændrer en anden indstilling, du tilsidesætte de andre indstillinger, (skjulte) og den automatisk oprettede administrerede egenskab er konverteret til en almindelig administreret egenskab. Hvis du beslutter at ændre en automatisk oprettede administreret egenskab, gennemgå alle indstillingerne omhyggeligt, på samme måde som du ville gøre, når du opretter en ny egenskab manuelt.

Hvis du vil bruge en administreret egenskab som en afgrænser på siden med søgeresultater, kan du bruge indstillingen begrænsningsmulig. Denne indstilling er kun tilgængelig på de indbyggede administrerede egenskaber. Hvis du vil bruge en ny administreret egenskab, eller en automatisk oprettede administreret egenskab, som en afgrænser, omdøbe en eksisterende, ubrugte administrerede egenskab (som er begrænsningsmulig) ved hjælp af et alias. Der findes en hel administrerede egenskaber til dette formål. De har navne som "RefinableString00" og "RefinableDate19."

For eksempel, du opretter en ny webstedskolonne kaldet "NewColors", og brugerne skal kunne bruge "NewColors" som en valgmulighed, når de afgrænse søgeresultaterne. I søgeskemaet, du vælger en ubrugte administrerede egenskab, for eksempel "RefinableString00," og omdøbe egenskaben til "NewColors" ved hjælp af indstillingen Alias. Derefter skal knytte du denne ny administreret egenskab til den relevante gennemsøgte egenskab.

Som regel, behøver du ikke at ændre søgeskemaet standard for lejeren, medmindre du vil oprette en mere avanceret eller tilpassede søgeoplevelse.

Du kan ændre søgeskemaet for hele lejeren eller kun for en bestemt gruppe af websteder. Søgeskemaet for gruppen af websteder er baseret på søgeskemaet for lejeren, så du foretager som regel først ændringer på lejerniveau og derefter på niveauet for gruppen af websteder. Eventuelle ændringer, du foretager af en gruppe af websteder, gælder kun for den pågældende gruppe af websteder.

Når du ændrer administrerede egenskaber eller tilføje nye, træder ændringerne i kraft, når indholdet er blevet igen gennemsøgte. I SharePoint Online sker gennemsøge automatisk baseret på definerede gennemsøgning tidsplanen.

Når du har tilføjet en ny egenskab til en liste eller i et bibliotek, eller når du har ændret egenskaber, der bruges i en liste eller et bibliotek, har søgning til Gennemsøg indholdet igen, før ændringerne afspejles i søgeindekset. Da dine ændringer er foretaget i søgeskemaet, og ikke på webstedet faktisk søgningen ikke automatisk Gennemsøg igen på listen eller biblioteket. Hvis du vil sikre dig, at dine ændringer er gennemsøgte, kan du specifikt anmode om en reindeksere af listen eller biblioteket. Når du gør dette, bliver indholdet listen eller biblioteket igen gennemsøgte, så du kan begynde at bruge din nye administrerede egenskaber i forespørgsler, forespørgselsregler og visningsskabeloner.

Toppen af siden

Delve bruger administrerede egenskaber til i Office Graph og få vist indholdskort i Delve. For eksempel kan du se administrerede egenskaber som forfatter, filnavn, ModifiedBy og LastModifiedTime på Delve indholdskort.

Alle dokumenter, som en bruger kan få vist eller redigere i Office 365, kan også blive vist i Delve. Delve ændre ikke en hvilken som helst tilladelser og brugere får kun vist dokumenter, de allerede har adgang til. Nogle gange kan dog du muligvis vil forhindre, at et dokument vises i Delve.

Du kan bruge egenskaben HideFromDelve administrerede til at skjule et dokument fra Delve. Du kan holde gemme dokumentet i Office 365, og andre stadig kan finde det via søgning – det vises bare ikke i Delve længere. Se skjule dokumenter fra Delve.

Du kan finde flere oplysninger om Delve, se Office Delve for Office 365-administratorer

Bemærk!:  Ikke alle indstillinger er tilgængelige i SharePoint Online.

Når du opretter en ny administreret egenskab i SharePoint Online, er der visse begrænsninger. Egenskaben kan f.eks. kun være af typen Tekst eller Ja/Nej, og den kan ikke afgrænses eller sorteres.

Hvis du har brug for en egenskab for en anden type eller en, der har andre egenskaber end hvad der er tilgængeligt, skal du følge trinnene under oprette en administreret egenskab ved at omdøbe en eksisterende liste.

 1. Gå til siden søgeskema for lejeren eller en gruppe af websteder:

  Gå til siden søgeskema for lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema for en gruppe af websteder

  1. Gå til Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Klik på administrerede egenskaber.

 3. Klik på Ny administreret egenskab på siden Administrerede egenskaber.

 4. Skriv navnet på den nye administrerede egenskab i boksen navn på egenskab i sektionen navn og beskrivelse. Angiv en beskrivelse, hvis du vil have.

 5. Vælg en af de tilgængelige indstillinger for egenskaben i sektionen Type:

  • Ja/Nej

  • Tekst

 6. Vælg en eller flere af de tilgængelige indstillinger i sektionen Vigtigste karakteristika.

 7. Klik på Tilføj en tilknytning i sektionen Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber.

 8. Vælg en gennemsøgt egenskab, der skal knyttes til den administrerede egenskab, i dialogboksen Valg af gennemsøgt egenskab, og klik derefter på OK. Gentag dette trin, hvis du vil knytte flere gennemsøgte egenskaber til den samme administrerede egenskab.

 9. I sektionen Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber skal du angive, om du vil medtage:

  • Alt indhold fra alle gennemsøgte egenskaber, der er knyttet til denne administrerede egenskab

  • Indhold fra den første gennemsøgte egenskab, der indeholder en værdi, og eventuelt rækkefølgen

 10. Klik på OK.

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder

  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Søge efter en ubrugte administrerede egenskab på siden administrerede egenskaber. Ved ubrugte mener vi, at egenskaben ikke er knyttet til en gennemsøgt egenskab: kolonnen Tilknyttet gennemsøgte egenskaber er tom. Se tabellen standard for ubrugte administrerede egenskaber kan finde flere oplysninger.

  Vigtigt!: Hvis du senere vil kunne bruge egenskaben som en afgrænser, skal du vælge en administreret egenskab, der er markeret med Afgræns.

 3. Peg på den administrerede egenskab, klik på pilen, og klik derefter på Rediger/tilknyt egenskab.

 4. Angiv det nye navn på egenskaben i feltet Alias i sektionen Alias under Vigtigste karakteristika på siden Rediger administreret egenskab.

 5. Klik på Tilføj en tilknytning i sektionen Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber.

 6. Vælg en gennemsøgt egenskab, der skal knyttes til den administrerede egenskab, på siden Valg af gennemsøgt egenskab, og klik derefter på OK. Gentag dette trin, hvis du vil knytte flere gennemsøgte egenskaber til denne administrerede egenskab.

 7. Klik på OK.

  Vigtigt!: Når du har oprettet en ny administreret egenskab på denne måde, det bibliotek eller den liste, der anvender afgrænsning, skal gennemsøges igen og igen indekseret før egenskaben vises som en valgmulighed i afgrænsning konfigurationen. Se anmode om at reindeksere et dokumentbibliotek eller en liste.

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder

  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Under fanen Administrerede egenskaber kan du se alle de administrerede egenskaber, indstillingerne for de administrerede egenskaber og de gennemsøgte egenskaber, de er knyttet til.

 3. Hvis du vil have vist gennemsøgte egenskaber og de administrerede egenskaber, de er knyttet til, skal du klikke på Gennemsøgte egenskaber.

 4. Hvis du vil have vist kategorier af gennemsøgte egenskaber, skal du klikke på Kategorier.

Bemærk!:  Ikke alle indstillinger er tilgængelige i SharePoint Online.

Redigere en administreret egenskab

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder

  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Find den administrerede egenskab, du vil redigere i kolonnen Egenskabsnavn på fanen Administrerede egenskaber, eller skriv navnet i feltet Filter.

 3. Peg på den administrerede egenskab på listen, klik på pilen, og klik derefter på Rediger/tilknyt egenskab.

 4. Redigere indstillingerne på siden Rediger administreret egenskab, og klik derefter på OK.

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder

  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Søg efter den administrerede egenskab, du vil slette, under fanen Administrerede egenskaber, eller angiv navnet i feltet Filter.

 3. Peg på den administrerede egenskab, du vil slette, klik på pilen, og klik derefter på Slet.

 4. Klik på OK.

  Vigtigt!: Hvis du sletter en administreret egenskab:

  • Brugere kan ikke søge efter egenskaben.

  • En forespørgselsregel, der bruger egenskaben, virker ikke længere.

  • En brugerdefineret webdel, der bruger egenskaben, virker ikke længere.

 1. Gå til søgeskemaet:

  For lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til søgeskemaet:

  For en gruppe af websteder

  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Vælg Gennemsøgte egenskaber.

 3. Søg efter den gennemsøgte egenskab, du vil knytte til en administreret egenskab, på siden Gennemsøgte egenskaber, eller angiv navnet i feltet Gennemsøgte egenskaber under Filtre.

 4. Peg på den gennemsøgte egenskab, du vil tilknytte, klik på pilen, og klik derefter på Rediger/tilknyt egenskab.

 5. Klik på Tilføj en tilknytning under Tilknytninger til administrerede egenskaber på siden Rediger gennemsøgt egenskab.

 6. Vælg en administreret egenskab, der skal knyttes til den gennemsøgte egenskab, i dialogboksen Valg af administreret egenskab, og klik derefter på OK. Gentag dette trin, hvis du vil knytte flere administrerede egenskaber til denne gennemsøgte egenskab.

 7. I sektionen Medtag i fuldtekstindeks skal du markere feltet, hvis du vil medtage indholdet af denne gennemsøgte egenskab i fuldtekstindekset.

 8. Klik på OK.

 1. Gå til søgeskemaet:

  For lejeren

  1. Logge på Office 365.

  2. Klik på Administrator og derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til søgeskemaet:

  For en gruppe af websteder

  1. Klik på Indstillinger på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Vælg Kategorier.

 3. På siden Kategorier skal du søge efter den kategori af gennemsøgte egenskaber, du vil have vist eller redigere.

 4. Gør et af følgende:

  1. Hvis du vil se, hvilke gennemsøgte egenskaber der hører til en kategori, og hvilke administrerede egenskaber de er tilknyttet, skal du klikke på kategorien af gennemsøgte egenskaber på siden Kategorier.

  2. Hvis du vil redigere en kategori, skal du pege på den kategori af gennemsøgte egenskaber, du vil redigere, klikke på pilen og derefter klikke på Rediger kategori.

Hvis du ikke vil et dokument, der vises i Delve, kan du oprette en HideFromDelve webstedskolonne af typen Ja/Nej. Denne webstedskolonne opretter en ny gennemsøgte egenskab, ows_HideFromDelve, som er tilknyttet den HideFromDelve administrerede egenskab.

Føje en webstedskolonne til det bibliotek eller den liste, hvor dokumentet er gemt

 1. Log på som administrator af gruppen af websteder, og gå til det websted, hvor det dokument, du vil skjule fra Delve er gemt.

 2. Klik på fanen liste eller et bibliotek på båndet.

 3. Klik på Opret kolonne i gruppen Administrer visninger.

 4. Skriv HideFromDelve i feltet kolonnenavn i sektionen navn og Type, og vælg derefter Ja/Nej (afkrydsningsfelt).

  Vigtigt!: Klik på Nej i rullemenuen Standardværdi i afsnittet Yderligere indstillinger for kolonne. Hvis du vælger Ja, skjules alle nye dokumenter fra Delve.

 5. Gør et af følgende:

  • SharePoint-2016 eller SharePoint Online, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Føj til alle indholdstyper.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Føj til standardvisning for SharePoint 2013.

 6. Klik på OK.

Markér det dokument, du vil skjule fra Delve

 1. Gå til det websted, hvor det dokument, du vil skjule fra Delve er gemt.

 2. Find det dokument, du vil skjule i det bibliotek eller den liste, klik på Rediger egenskaber og markér derefter afkrydsningsfeltet HideFromDelve.

 3. Klik på OK.

Efter den næste planlagte gennemsøgning, eller når du anmodning om at reindeksere et dokumentbibliotek eller en liste, er dokumentet skjult i Delve. Hvis du vil dokumentet, der vises i Delve igen, skal du fjerne markeringen i kolonnen HideFromDelve for skjulte dokumentet.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor du har tilføjet den nye egenskab, og klik på titlen på dit websted. Du bør se fanerne bibliotek eller liste.

 2. Klik på fanen Bibliotek eller fanen Liste på båndet.

 3. Klik på biblioteksindstillinger eller Listeindstillinger under afsnittet Indstillinger.

 4. Vælg Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger på siden Indstillinger.

 5. Rul ned til Indeksér dokumentbibliotek igen eller Indeksér listen igen, og klik på knappen. Alt indholdet i dokumentbiblioteket eller på dokumentlisten reindekseres under næste planlagte gennemsøgning.

  Bemærk!: Dette kan medføre en massiv belastning på søgesystemet, så sørg for at indeksere kun, når du har foretaget alle de ændringer, der skal være igen indekserede.

Relaterede emner

Oversigt over gennemsøgte og administrerede egenskaber i SharePoint Server 2013
Oversigt over søgeskemaet i SharePoint Server
manuelt bede om at gennemsøge og reindeksere på et websted

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×