Administrere søgeskemaet i SharePoint Online

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Søgeskemaet bestemmer, hvad du kan søge efter, hvordan du kan søge i den, og hvordan resultaterne få vises på dit websted til søgning. I søgeskemaet, kan du se, oprette eller ændre administrerede egenskaber, og kort gennemsøgte egenskaber til administrerede egenskaber. Ved at ændre søgeskemaet, kan du oprette en tilpasset søgeoplevelse.

Om søgeskemaet

Når personer søger efter indhold på dine SharePoint-websteder, er det indholdet af dit søgeindeks, der bestemmer, hvad de finder. Indekset indeholder oplysninger fra alle dokumenter og sider på dit websted.

Søgeindekset er bygget ved at gennemsøge indholdet på dit SharePoint-websted. Crawler henter indhold og metadata fra dokumenter i form af gennemsøgte egenskaber. Søgeskemaet hjælper med at beslutte, hvilke indhold og metadata for at fortsætte efter crawleren. Eksempler på metadata er forfatteren og titlen på et dokument. Hvis du vil have indhold og metadata fra dokumenter til søgeindekset, skal de gennemsøgte egenskaber, der knyttes til administrerede egenskaber. Kun administrerede egenskaber, bevares i indekset. For eksempel er en gennemsøgt egenskab, der er relateret til forfatter knyttet til en administreret egenskab, der er relateret til redigering. Du kan finde flere oplysninger i Introduktion til søgeskemaet til SharePoint .

Søgeskemaet indeholder tilknytningerne fra gennemsøgte egenskaber til administrerede egenskaber, og det indeholder forskellige indstillinger for administrerede egenskaber. Indstillingerne for de administrerede egenskaber definerer, hvad du kan søge efter og hvordan. Det kan f.eks. være, hvilke administrerede egenskaber du senere kan angive som afgrænsere.

Du kan bruge de administrerede egenskaber til at begrænse søgeresultater, f.eks. "søg kun efter elementer, der har denne specifikke forfatter", og vise indholdet af egenskaberne i søgeresultater.

Delve bruger administrerede egenskaber til i Office Graph og få vist indholdskort i Delve. For eksempel kan du se administrerede egenskaber som forfatter, filnavn, ModifiedBy og LastModifiedTime på Delve indholdskort.

Alle dokumenter, som en bruger kan få vist eller redigere i Office 365, kan også blive vist i Delve. Delve ændre ikke en hvilken som helst tilladelser og brugere får kun vist dokumenter, de allerede har adgang til. Nogle gange kan dog du muligvis vil forhindre, at et dokument vises i Delve.

Du kan bruge egenskaben HideFromDelve administrerede til at skjule et dokument fra Delve. Du kan holde gemme dokumentet i Office 365, og andre stadig kan finde det via søgning – det vises bare ikke i Delve længere. Se skjule dokumenter fra Delve.

Du kan finde flere oplysninger om Delve, se Office Delve til Office 365-administratorer

Når du opretter en ny webstedskolonne på en SharePoint-liste, henter crawleren navnet på webstedskolonnen som en ny gennemsøgt egenskab. SharePoint knytter automatisk den nye gennemsøgte egenskab til en ny administreret egenskab, der oprettes automatisk. Denne administrerede egenskab, der oprettes automatisk, kan som standard ikke afgrænses.

Hvis du vil bruge egenskaben som front-end-afgrænser, skal du manuelt knytte den gennemsøgte egenskab til en administreret egenskab, der kan afgrænses. Hvis du vil oprette en ny administreret egenskab i SharePoint Online, som kan afgrænses, skal du bruge en eksisterende ubrugt administreret egenskab og omdøbe den ved hjælp af et alias. Der findes en del administrerede egenskaber til dette formål. De kaldes f.eks. "RefinableString00" og "RefinableDate19."

Du opretter f.eks. en ny webstedskolonne, der kaldes NyeFarver, og du ønsker, at brugere kan bruge NyeFarver som en indstilling, når de afgrænser søgeresultaterne. I søgeskemaet skal du vælge en ubrugt administreret egenskab, f.eks. RefinableString00, og omdøbe egenskaben til Nye farver ved hjælp af et alias. Derefter skal du knytte denne nye administrerede egenskab til den relevante gennemsøgte egenskab.

Du behøver som regel ikke at ændre standardsøgeskemaet for lejeren. Men hvis du vil have en mere avanceret eller tilpasset søgeoplevelse, kan du ændre dette skema.

Du kan ændre søgeskemaet for hele lejeren eller kun for en bestemt gruppe af websteder. Søgeskemaet for gruppen af websteder er baseret på søgeskemaet for lejeren, så du foretager som regel først ændringer på lejerniveau og derefter på niveauet for gruppen af websteder. Eventuelle ændringer, du foretager af en gruppe af websteder, gælder kun for den pågældende gruppe af websteder.

Når du ændrer administrerede egenskaber eller tilføjer nye, træder ændringerne først i kraft, når indholdet er gennemsøgt igen. I SharePoint Online sker gennemsøgning automatisk på baggrund af den definerede tidsplan for gennemsøgning.

Når du har føjet en ny egenskab til en liste eller til et bibliotek, eller når du har ændret egenskaber, der bruges på en liste eller i et bibliotek, skal indholdet gennemsøges igen, før dine ændringer afspejles i søgeindekset. Da dine ændringer er foretaget i søgeskemaet og ikke på et egentligt websted, indekserer crawleren ikke listen eller biblioteket automatisk igen. Du kan sikre dig, at dine ændringer gennemsøges og reindekseres, ved specifikt at anmode om en reindeksering af listen eller biblioteket. Når du gør det, gennemsøges og indekseres listen eller biblioteket igen, så du kan gå i gang med at bruge dine nye administrerede egenskaber i forespørgsler, forespørgselsregler og visningsskabeloner.

Toppen af siden

Bemærk:  Ikke alle indstillinger er tilgængelige i SharePoint Online.

Når du opretter en ny administreret egenskab i SharePoint Online, er der visse begrænsninger. Egenskaben kan f.eks. kun være af typen Tekst eller Ja/Nej, og den kan ikke afgrænses eller sorteres.

Hvis du skal bruge en egenskab af en anden type eller en, der har andre karakteristika end dem, der er tilgængelige, skal du udføre trinnene under Oprette en administreret egenskab ved at omdøbe en eksisterende.

 1. Gå til siden søgeskema for lejeren eller en gruppe af websteder:

  Gå til siden søgeskema for lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema for en gruppe af websteder
  1. Gå til Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Klik på administrerede egenskaber.

 3. Klik på Ny administreret egenskab på siden Administrerede egenskaber.

 4. Skriv navnet på den nye administrerede egenskab i boksen navn på egenskab i sektionen navn og beskrivelse. Angiv en beskrivelse, hvis du vil have.

 5. Vælg en af de tilgængelige indstillinger for egenskaben i sektionen Type:

  • Ja/Nej

  • Tekst

 6. Vælg en eller flere af de tilgængelige indstillinger i sektionen Vigtigste karakteristika.

 7. Klik på Tilføj en tilknytning i sektionen Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber.

 8. Vælg en gennemsøgt egenskab, der skal knyttes til den administrerede egenskab, i dialogboksen Valg af gennemsøgt egenskab, og klik derefter på OK. Gentag dette trin, hvis du vil knytte flere gennemsøgte egenskaber til den samme administrerede egenskab.

 9. I sektionen Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber skal du angive, om du vil medtage:

  • Alt indhold fra alle gennemsøgte egenskaber, der er knyttet til denne administrerede egenskab

  • Indhold fra den første gennemsøgte egenskab, der indeholder en værdi, og eventuelt rækkefølgen

 10. Klik på OK.

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder
  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Søge efter en ubrugte administrerede egenskab på siden administrerede egenskaber. Ved ubrugte mener vi, at egenskaben ikke er knyttet til en gennemsøgt egenskab: kolonnen Tilknyttet gennemsøgte egenskaber er tom. Se tabellen standard for ubrugte administrerede egenskaber få mere at vide.

  Vigtigt: Hvis du senere vil kunne bruge egenskaben som en afgrænser, skal du vælge en administreret egenskab, der er markeret med Afgræns.

 3. Peg på den administrerede egenskab, klik på pilen, og klik derefter på Rediger/tilknyt egenskab.

 4. Angiv det nye navn på egenskaben i feltet Alias i sektionen Alias under Vigtigste karakteristika på siden Rediger administreret egenskab.

 5. Klik på Tilføj en tilknytning i sektionen Tilknytninger til gennemsøgte egenskaber.

 6. Vælg en gennemsøgt egenskab, der skal knyttes til den administrerede egenskab, på siden Valg af gennemsøgt egenskab, og klik derefter på OK. Gentag dette trin, hvis du vil knytte flere gennemsøgte egenskaber til denne administrerede egenskab.

 7. Klik på OK.

  Vigtigt:  Når du har oprettet en ny administreret egenskab på denne måde, skal det bibliotek eller den liste, der skal bruge afgrænseren, gennemsøges og indekseres igen, før egenskaben vises som en indstilling i konfigurationen af afgrænsning. Se Anmode om at reindeksere et dokumentbibliotek eller en dokumentliste.

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder
  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Under fanen Administrerede egenskaber kan du se alle de administrerede egenskaber, indstillingerne for de administrerede egenskaber og de gennemsøgte egenskaber, de er knyttet til.

 3. Hvis du vil have vist gennemsøgte egenskaber og de administrerede egenskaber, de er knyttet til, skal du klikke på Gennemsøgte egenskaber.

 4. Hvis du vil have vist kategorier af gennemsøgte egenskaber, skal du klikke på Kategorier.

Bemærk:  Ikke alle indstillinger er tilgængelige i SharePoint Online.

Redigere en administreret egenskab
 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder
  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Find den administrerede egenskab, du vil redigere i kolonnen Egenskabsnavn på fanen Administrerede egenskaber, eller skriv navnet i feltet Filter.

 3. Peg på den administrerede egenskab på listen, klik på pilen, og klik derefter på Rediger/tilknyt egenskab.

 4. Redigere indstillingerne på siden Rediger administreret egenskab, og klik derefter på OK.

 1. Gå til siden søgeskema:

  For lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til siden søgeskema:

  For en gruppe af websteder
  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Søg efter den administrerede egenskab, du vil slette, under fanen Administrerede egenskaber, eller angiv navnet i feltet Filter.

 3. Peg på den administrerede egenskab, du vil slette, klik på pilen, og klik derefter på Slet.

 4. Klik på OK.

  Vigtigt: Hvis du sletter en administreret egenskab:

  • Brugere kan ikke søge efter egenskaben.

  • En forespørgselsregel, der bruger egenskaben, virker ikke længere.

  • En brugerdefineret webdel, der bruger egenskaben, virker ikke længere.

 1. Gå til søgeskemaet:

  For lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til søgeskemaet:

  For en gruppe af websteder
  1. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Vælg Gennemsøgte egenskaber.

 3. Søg efter den gennemsøgte egenskab, du vil knytte til en administreret egenskab, på siden Gennemsøgte egenskaber, eller angiv navnet i feltet Gennemsøgte egenskaber under Filtre.

 4. Peg på den gennemsøgte egenskab, du vil tilknytte, klik på pilen, og klik derefter på Rediger/tilknyt egenskab.

 5. Klik på Tilføj en tilknytning under Tilknytninger til administrerede egenskaber på siden Rediger gennemsøgt egenskab.

 6. Vælg en administreret egenskab, der skal knyttes til den gennemsøgte egenskab, i dialogboksen Valg af administreret egenskab, og klik derefter på OK. Gentag dette trin, hvis du vil knytte flere administrerede egenskaber til denne gennemsøgte egenskab.

 7. I sektionen Medtag i fuldtekstindeks skal du markere feltet, hvis du vil medtage indholdet af denne gennemsøgte egenskab i fuldtekstindekset.

 8. Klik på OK.

 1. Gå til søgeskemaet:

  For lejeren
  1. Logge på Office 365.

   Vælg vaffelmenuen, og vælg derefter Administration.

  2. Klik på administrator, og klik derefter på SharePoint. Du er nu i SharePoint Administration.

  3. Klik på Søg, og klik derefter på Administrer søgeskema på siden til administration af søgning.

  Gå til søgeskemaet:

  For en gruppe af websteder
  1. Klik på Indstillinger på dit websted, og klik derefter på Indstillinger for websted.

  2. Klik på søgeskema under Administration af gruppe af websteder.

 2. Vælg Kategorier.

 3. På siden Kategorier skal du søge efter den kategori af gennemsøgte egenskaber, du vil have vist eller redigere.

 4. Gør et af følgende:

  1. Hvis du vil se, hvilke gennemsøgte egenskaber der hører til en kategori, og hvilke administrerede egenskaber de er tilknyttet, skal du klikke på kategorien af gennemsøgte egenskaber på siden Kategorier.

  2. Hvis du vil redigere en kategori, skal du pege på den kategori af gennemsøgte egenskaber, du vil redigere, klikke på pilen og derefter klikke på Rediger kategori.

Hvis du ikke vil et dokument, der vises i Delve, kan du oprette en HideFromDelve webstedskolonne af typen Ja/Nej. Denne webstedskolonne opretter en ny gennemsøgte egenskab, ows_HideFromDelve, som er tilknyttet den HideFromDelve administrerede egenskab.

Føje en webstedskolonne til det bibliotek eller den liste, hvor dokumentet er gemt
 1. Log på som administrator af gruppen af websteder, og gå til det websted, hvor det dokument, du vil skjule fra Delve er gemt.

 2. Klik på fanen liste eller et bibliotek på båndet.

 3. Klik på Opret kolonne i gruppen Administrer visninger.

 4. Skriv HideFromDelve i feltet kolonnenavn i sektionen navn og Type, og vælg derefter Ja/Nej (afkrydsningsfelt).

  Vigtigt: Klik på Nej i rullemenuen Standardværdi i afsnittet Yderligere indstillinger for kolonne. Hvis du vælger Ja, skjules alle nye dokumenter fra Delve.

 5. Gør et af følgende:

  • SharePoint-2016 eller SharePoint Online, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Føj til alle indholdstyper.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Føj til standardvisning for SharePoint 2013.

 6. Klik på OK.

Markér det dokument, du vil skjule fra Delve
 1. Gå til det websted, hvor det dokument, du vil skjule fra Delve er gemt.

 2. Find det dokument, du vil skjule i det bibliotek eller den liste, klik på Rediger egenskaber og markér derefter afkrydsningsfeltet HideFromDelve.

 3. Klik på OK.

Efter den næste planlagte gennemsøgning, eller når du anmodning om at reindeksere et dokumentbibliotek eller en liste, er dokumentet skjult i Delve. Hvis du vil dokumentet, der vises i Delve igen, skal du fjerne markeringen i kolonnen HideFromDelve for skjulte dokumentet.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor du har tilføjet den nye egenskab, og klik på titlen på dit websted. Du bør se fanerne bibliotek eller liste.

 2. Klik på fanen Bibliotek eller fanen Liste på båndet.

 3. Klik på biblioteksindstillinger eller Listeindstillinger under afsnittet Indstillinger.

 4. Vælg Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger på siden Indstillinger.

 5. Rul ned til Indeksér dokumentbibliotek igen eller Indeksér listen igen, og klik på knappen. Alt indholdet i dokumentbiblioteket eller på dokumentlisten reindekseres under næste planlagte gennemsøgning.

  Bemærk: Dette kan medføre en massiv belastning på søgesystemet, så sørg for at indeksere kun, når du har foretaget alle de ændringer, der skal være igen indekserede.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Oversigt over gennemsøgte og administrerede egenskaber i SharePoint Server 2013

Oversigt over søgeskemaet i SharePoint Server

Manuelt bede om at gennemsøge og reindeksere på et websted

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×