Administrere lister og biblioteker med mange elementer i SharePoint 3.0

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når en liste eller et bibliotek har et stort antal elementer, skal du nøje planlægge, hvordan du organiserer listen eller biblioteket, og hvordan brugerne skal have adgang til dataene. Ved at planlægge og bruge nogle få nøgleliste- og -biblioteksfunktioner kan du sikre, at brugerne kan finde oplysninger, uden at det påvirker resten af webstedets ydeevne i negativ grad.

Denne artikel indeholder

Måder at administrere store lister og biblioteker

Indeksere en kolonne

Oprette en filtreret visning ved hjælp af en indekseret kolonne

Føje en indekseret kolonne til en eksisterende visning

Angive begrænsninger for RSS-Feeds

Måder at administrere store lister og biblioteker på

Når antallet af elementer i en liste eller bibliotek nærmer sig to tusinde, kan ydeevnen for listen eller biblioteket begynde at sænke hastigheden eller påvirke andre områder af webstedet. Disse problemer kan skyldes brugerhandlinger som sorterings- eller hente et stort antal elementer på samme tid. Du kan dog gemme millioner af elementer i lister og biblioteker, så længe du planlægger og konfigurerer listen eller biblioteket korrekt.

Det mest almindelige eksempel på en brugerhandling, der påvirker ydeevnen, forekommer, når en bruger opretter eller åbner en visning af elementerne på en meget stor liste eller i et meget stort bibliotek. Når du definerer en visning, har du mulighed for at returnere alle elementerne eller filtrere et delsæt af elementer baseret på en bestemt kolonne. Når det samlede antal elementer på en liste eller i et bibliotek er meget stort, er det vigtigt at begrænse antallet af elementer, som en bruger arbejder med ad gangen. Det omfatter filtrering af det samlede sæt af elementer til et mindre antal, som er mere overskueligt for slutbrugeren og databasen.

Afhængigt af typen af liste eller bibliotek, kan du bruge den organisatoriske struktur og visse funktioner for at hjælpe brugerne med at arbejde med store antal elementer. Følgende afsnit indeholder tip og teknikker til at sikre, at brugerne hurtigt kan få adgang til oplysninger på en liste eller i et bibliotek.

Oprette indekserede kolonner

Hvis du vil forbedre en stor listes eller et stort biblioteks ydeevne, kan du indeksere en kolonne. En indekseret kolonne gør det muligt for Windows SharePoint Services 3.0 hurtigt at analysere dataene i den pågældende kolonne, også selvom der arbejdes med tusindvis eller millionvis af elementer. For at en visning hurtigt skal kunne filtrere et stort antal elementer, skal filteret anvendes på en kolonne, der er indekseret.

I forbindelse med oprettelse og brug af indekserede kolonner er det vigtigt at overveje følgende:

 • Hvert ekstra kolonneindeks forbruger ekstra ressourcer i databasen. Derfor bør du kun føje indekser til kolonner, som vil blive brugt aktivt i visninger på listen eller i biblioteket.

 • Når du definerer en visning i lister og biblioteker med mange elementer, er det vigtigt at bruge et filter, der returnerer ikke mere end to tusinde elementer.

 • Du kan kun bruge én indekseret kolonne i et visningsfilter. Du kan filtrere på mange forskellige kolonner, men det er vigtigt, at den første kolonne, du bruger til at filtrere visningen, har et indeks, og at det reducerer det samlede antal returnerede elementer betydeligt.

 • Definering af en visning, der bruger et OR-filter, har ingen fordele ved en indekseret kolonne.

 • Det har ikke de samme fordele at definere en elementgrænse i en visning, som filtrering ved hjælp af en indekseret kolonne.

Oprette filtrerede visninger

I forbindelse med lister eller biblioteker med store antal elementer har brugerne adgang til elementerne med en blanding af visninger og søgning. I det følgende er nogle forslag til visninger, der fungerer fint med en indekseret kolonne:

 • Senest ændret    Hvis du vil oprette en visning af kun de elementer, der er ændret i den seneste uge, kan du indeksere kolonnen ændret og derefter anvende filteret ændret (indekseret)  er større end  [i dag] -7.

 • Nye elementer    Hvis du vil oprette en visning af kun indeholder de elementer, som blev tilføjet i den seneste uge, kan du indeksere kolonnen oprettet og derefter anvende filteret oprettet  er større end  [i dag] -7.

 • Mine elementer    Hvis du vil oprette en visning af kun indeholder de elementer, du har tilføjet, kan du indeksere kolonnen Oprettet af og derefter anvende filteret Oprettet af  er lig med  [mig].

 • Forfalder i dag    Lister eller biblioteker med en Forfaldsdato kolonne, kan du indeksere kolonnen og derefter anvende filteret Forfaldsdato  er lig med  [i dag].

 • Opdateringer af diskussionsfora    Hvis du vil oprette en visning af kun de diskussioner, der er blevet opdateret i den seneste måned, kan du indeksere kolonnen Senest opdateret i et diskussionsforum, oprette en ny visning i emnet og derefter anvende filteret Senest opdateret  er større end  [i dag] -30.

 • Brugere og grupper     Hvis du har mange brugere, der besøger dit websted, kan du forbedre præstationen af siderne Alle grupper og Alle brugere ved at indeksere kolonnen Indholdstype for Liste over brugeroplysninger.

  Bemærk: Selv om der kun vises få brugere på siden Alle brugere, vil mange besøgende på webstedet resultere i at inaktive brugere skrives til Liste over brugeroplysninger, hvilket stadigt kan påvirke denne listes præstation.

Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om oprettelse eller ændring af visninger og om formler og funktioner, som du kan bruge til at filtrere visninger, i afsnittet Se også.

Bemærk: Fordi det at oprette visninger, der bruger et kolonneindeks, korrekt er mere kompliceret for store lister og biblioteker, kan det være en god ide at fjerne tilladelsen Administrer personlige visninger fra bidragydere for en stor liste eller et stort bibliotek. Ved at fjerne tilladelsen kan du forhindre brugere i at oprette en visning, der spænder over alle elementerne, og som kan påvirke resten af webstedets ydeevne i negativ grad.

Organisere elementer i mapper

Selvom det samlede antal elementer på en liste eller et bibliotek er meget store, er en visning af en enkelt mappe så hurtigt som en visning, der filtrerer det samlede antal elementer ved hjælp af en indekseret kolonne. I nogle tilfælde kan være det muligt at distribuere alle elementer i en liste eller et bibliotek i flere mapper, så ingen mappen indeholder mere end to tusinde elementer.

Hvis du bruger mapper til at organisere en stor liste eller et stort bibliotek, er det vigtigt at overveje følgende:

 • Hver mappe skal indeholde mere end to tusinde elementer for at sikre hurtig visninger af elementer i mappen.

 • Hvis du vælger at vise alle elementer uden mapper, når du opretter en visning på listen eller i biblioteket, skal du bruge et filter, der er baseret på en indekseret kolonne.

 • Det er praktisk at få standardvisningen til at vise alle de tilgængelige mapper uden filtrering, så brugerne kan vælge den relevante mappe, når de indsætter nye elementer. Dette forhindrer, at elementer tilføjes forkert uden for mapperne på listen eller i biblioteket.

Toppen af siden

Indeksere en kolonne

Hvis du vil forbedre en stor listes eller et stort biblioteks ydeevne, kan du indeksere en kolonne. Du kan derefter bruge den indekserede kolonne til at filtrere nye eller eksisterende visninger af listen eller biblioteket.

Bemærk: Hvert ekstra kolonneindeks forbruger ekstra ressourcer i databasen. Derfor bør du kun føje indekser til kolonner, som vil blive brugt aktivt i visninger på listen eller i biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

  1. Klik på Listeindstillinger i menuen Indstillinger for settings menu , eller klik på Indstillinger for typen bibliotek, du åbner.

   F.eks. skal du i et dokumentbibliotek klikke på Indstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klik på Indekserede kolonner under Kolonner.

 3. Marker afkrydsningsfeltet ud for hver kolonne, som du vil indeksere.

 4. Klik på OK.

Vigtigt: Bemærk, at en opslagskolonne, der er angivet til "Tillad flere værdier" ikke kan indekseres og vises ikke på siden indekserede kolonner.

Tip: Hvis du har mange brugere, der besøger dit websted, kan du indeksere kolonnen Indholdstype for Liste over brugeroplysninger. Dette kan forbedre præstationen af siderne Alle grupper og Alle brugere på webstedet. Disse sider kan du bruge til at administrere brugere og grupper på dit websted.

Toppen af siden

Oprette en filtreret visning ved hjælp af en indekseret kolonne

Når du har indekseret en kolonne, kan du føje den til en ny visning, når du opretter visningen, og derefter bruge den indekserede kolonne til at filtrere visningen. Før du opretter en visning, kan det være en god ide at tilføje flere kolonner for at gøre det mere fleksibelt at sortere, gruppere og filtrere. Hvis du opretter en visning for en mobil enhed, skal du tage begrænsningerne for gruppens mobile enheder i betragtning. Du kan finde hyperlinks til flere oplysninger om oprettelse af kolonner og visninger i afsnittet Se også.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 2. Vis menuen Menuen Vis , klik på Opret visning.

 3. Klik på den type visning, du vil oprette, under Vælg et visningsformat. Til de fleste situationer i biblioteker kan du klikke på Standardvisning, men du kan vælge andre visninger til specifikke situationer.

 4. Skriv et navn til visningen, som Sorted efter efternavn i boksen Visningsnavn.

 5. Klik på Vis kun elementerne, hvis følgende er sandt i sektionen Filter, og vælg derefter, hvordan du vil filtrere de emner, der er baseret på en af de kolonner, der er indekseret. Vælg kolonnen ændret (indekseret) og betingelsen er lig med for eksempel for at oprette en visning af kun elementer, der ændres i dag, og skriv derefter [i dag].

  Bemærk: Hvis der ikke vises kolonner, hvor der står (indekseret) efter navnet, er der ingen indekserede kolonner tilgængelige for den pågældende liste eller det pågældende bibliotek. Du skal indeksere en kolonne først.

 6. Vælg eventuelle andre indstillinger til visningen, som f.eks. hvilke kolonner, du vil vise eller skjule, og hvordan du vil sortere elementerne.

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Føje en indekseret kolonne til en eksisterende visning

Når du har indekseret en kolonne, kan du føje den til en eksisterende visning og derefter bruge den til at filtrere visningen.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på dets navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens eller bibliotekets navn.

 2. Vis menuen Menuen Vis , klik på Rediger denne visning.

 3. Klik på Vis kun elementerne, hvis følgende er sandt i sektionen Filter, og vælg derefter, hvordan du vil filtrere de emner, der er baseret på en af de kolonner, der er indekseret. Vælg kolonnen ændret (indekseret) og betingelsen er lig med for eksempel for at oprette en visning af kun elementer, der blev ændret i dag, og skriv derefter [i dag].

  Bemærk: Hvis der ikke vises kolonner, hvor der står (indekseret) efter navnet, er der ingen indekserede kolonner tilgængelige for den pågældende liste eller det pågældende bibliotek. Du skal indeksere en kolonne først.

 4. Vælg eventuelle andre indstillinger til visningen, som f.eks. hvilke kolonner, du vil vise eller skjule, og hvordan du vil sortere elementerne.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Angive grænser for RSS-kilder

Når understøttelse af RSS er blevet aktiveret i Central administration og på niveauet for gruppen af websteder, kan du aktivere og konfigurere RSS-understøttelse for følgende listetyper på dine websteder: dokumentbiblioteker, billedbiblioteker, formularbiblioteker, meddelelseslister, kalenderlister, blogge, undersøgelser og diskussionsfora. Når brugere åbner RSS-kilden for en liste eller et bibliotek, er det som med en visning af alle elementerne på listen. Standard-RSS-visningen begrænser antallet af elementer, der returneres, baseret på den dato, hvor elementet sidst blev ændret ved hjælp af et filter i kolonnen Ændret. Som med alle andre visninger er det vigtigt, hvis listen eller biblioteket indeholder mange elementer, at indeksere kolonnen Ændret, hvis brugerne åbner RSS-kilden.

Benyt denne fremgangsmåde til at ændre antallet af elementer og dage, som ændringer medtages for i en RSS-kilde.

 1. Hvis listen ikke allerede er åben, skal du klikke på dens navn på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen.

 2. Menuen Indstillinger for settings menu , klik på Listeindstillinger.

 3. Klik på RSS-indstillinger i afsnittet Kommunikation.

  Bemærk: Hyperlinket RSS-indstillinger er ikke tilgængeligt, hvis understøttelse af RSS ikke er aktiveret både i Central administration og på niveauet for gruppen af websteder.

 4. I afsnittet Elementbegrænsning skal du skrive det maksimale antal elementer og dage, der skal medtages i en RSS-kilde.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×