Administrere jobs (hændelser) i projektserverkøen

Når oplysninger om projekt og timesedler udgives i Microsoft Office Project Server 2007, behandles oplysningerne i projektserverkøen. Du kan ændre, hvordan job (eller hændelser), der er stillet i kø, planlægges, få vist jobbene i køen og genstarte bestemte job i køen.

Projektserverkøen indeholder to separate køer:

 • Projektkø     Denne anvendes til projektmeddelelser, der er relateret til lagring, udgivelse, rapportering og kubeopbygning. Projektkøens tabeller og lagrede procedurer er gemt i Office Project Server 2007-arbejdsdatabasen.

 • Timeseddelkø     Denne anvendes til timeseddelmeddelelser, der er relateret til lagring og indsendelse af en timeseddel. Timeseddelkøens tabeller og lagrede procedurer er gemt i den udgivne Office Project Server 2007-database.

Hvad vil du foretage dig?

Redigere indstillingerne for jobkøen

Konfigurere jobkøgitteret

Annullere job eller forsøge job igen i køen

Redigere indstillingerne for jobkøen

 1. Klik på Serverindstillinger fra Hurtig start.

 2. Klik på Køindstillinger på siden Serverindstillinger.

 3. På listen Køtype skal du markere Projekt eller Timeseddel for at angive den kø, du vil redigere.

  Hvis du klikker på Gem i slutningen af denne procedure, gemmes indstillingerne for den valgte køtype. Hvis du vil redigere og gemme indstillingerne for den anden køtype, skal du gentage proceduren.

 4. I afsnittet Maksimalt antal jobprocessortråde skal du skrive det maksimale antal job i køen, som kan behandles af serveren ad gangen.

  Tip: Hvis du skriver -1 behandles det maksimale antal tråde (op til 20) af serveren.

 5. I afsnittet Forespørgselsinterval (i millisekunder) skal du skrive det antal millisekunder, som projektserverkøen skal vente, før der sendes en forespørgsel til projekt- eller timeseddeldatabasen om nye job.

 6. I afsnittet Forsøgsinterval for underjob (i millisekunder) skal du skrive det antal millisekunder, som projektserverkøen skal vente, før jobbet forsøges igen, hvis det eller de oprindelige forsøg mislykkedes.

 7. I afsnittet Forsøgsgrænse for underjob (i millisekunder) skal du skrive det antal gange, som projektserverkøen skal fortsætte med at forespørge databasen, hvis det eller de oprindelige forsøg mislykkedes.

 8. I afsnittet SQL-forsøgsinterval (i millisekunder) skal du skrive antallet af millisekunder, der skal forløbe, mellem hvert forsøg på at behandle et job.

 9. I afsnittet SQL-forsøgsgrænse (i millisekunder) skal du skrive det maksimale antal gange, som projektserverkøen skal forsøge at behandle jobbet.

 10. Klik på Gem.

Toppen af siden

Konfigurere jobkøgitteret

 1. Klik på Serverindstillinger fra Hurtig start.

 2. Klik på Administrer kø på siden Serverindstillinger.

 3. På listen Filtertype i afsnittet Filtertype skal du vælge den type job, du vil have vist, under Jobgitter.

 4. I afsnittet Job/jobgruppe-id'er skal du skrive job-id-nummeret eller et jobgruppe-id. Dette afsnit vises kun, hvis du markerede Efter id på listen Filtertype.

  Jobgruppe-id'er er associeret med relaterede job. Hvis f.eks. en bruger udgiver et projekt, indeholder dette job automatisk andre associerede job, der er relateret til meddelelser, rapportering osv.

  Tip: Kopier id'et fra jobgitteret for at bestemme, hvilket job eller jobgruppe-id der skal bruges. Før du gør dette, skal du indsætte kolonnerne job-id og jobgruppe-id i Jobgitter ved hjælp af tabellen Tilgængelige kolonner i afsnittet Kolonner.

 5. I afsnittet Længde af historik skal du skrive antal dages historiske data, du vil have vist i jobgitteret. Hvis du klikker på indstillingen Vis alle job, der opfylder kriterierne, kan du få vist alle job, der opfylder filterkriterierne.

 6. I afsnittet Jobtyper skal du vælge den type joboplysninger, du vil have vist i jobgitteret.

 7. I afsnittet Jobafslutningsstatusser skal du vælge den type jobstatusoplysninger, du vil have vist i jobgitteret.

 8. I afsnittet Projekttyper skal du vælge de projekter, du vil overvåge, i jobgitteret.

  Dette afsnit vises kun, hvis du markerede Efter projekt på listen Filtertype.

 9. I afsnittet Kolonner skal du vælge de kolonner, du vil have vist i jobgitteret.

 10. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du angive, hvis du vil annullere de relaterede underjob, når du markerer et job og derefter klikker på Annuller job.

  • Annuller job, der er ved at blive sat i kø     Marker denne indstilling, hvis du kun vil annullere job, der er på vej i kø.

  • Annuller efterfølgende job i korrelationen     Marker denne indstilling, hvis du vil annullere det eller de udvalgte job og alle relaterede underjob. Dette minimerer potentielle synkroniseringsproblemer med opgaven og med ressourceoplysninger, der kan være associeret med projektet eller timesedlen.

   Bemærkninger: 

   • Hvis du vil have flere oplysninger om et mislykket job, skal du klikke på hyperlinket for fejlmeddelelsen i kolonnen Fejl i Jobgitter.

   • Gruppemedlemmer kan også få vist job i køen. Gruppemedlemmer kan klikke på Personlige indstillinger på hurtigstartmenuen og derefter klikke på Mine køjob. På siden Mine køjob kan gruppemedlemmer kun få vist deres egne job i køen. Gruppemedlemmer bør også mindes om, at ændringer af sider i Microsoft Office Project Web Access ikke nødvendigvis sker med det samme, hvis der aktuelt er flere job i projektserverkøen. De kan trykke på F5 for at opdatere en side, indtil deres ændringer vises.

   • Du kan også bruge hændelseshandlere til at få vist status eller ydeevne af køjob og andre processer. I hurtigstartmenuen skal du klikke på Serverindstillinger og derefter klikke på Konfiguration af hændelseshandler på serverside.

Toppen af siden

Annullere job eller forsøge job igen i køen

 1. Marker jobbet i jobgitteret, og klik derefter på Annuller job. Du kan også klikke på Forsøg job igen for de markerede job, hvis statusoplysningerne i kolonnen Jobtilstand angiver, at der opstod et problem under behandling af jobbet.

  Bemærk: Du kan ikke forsøge job igen, hvis jobbet har jobtilstanden Mislykket og blokeret korrelation.

 2. Klik på Opdater status for at opdatere jobgitteret, så det afspejler de foretagne ændringer.

Hvorfor er der visse handlinger, jeg ikke kan udføre i Project Web Access?

Afhængigt af de tilladelsesindstillinger, du har brugt til at logge på Project Web Access, kan du muligvis ikke se eller bruge bestemte funktioner. Desuden kan det, du ser på nogle sider, adskille sig fra det dokumenterede, hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke har tilpasset Hjælp tilsvarende.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×