Administrere indstillinger for telefonmøder med manuelt opkald for min organisation

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Det kan være nemmere for dig at få vist alle indstillinger for telefonmøder med manuelt opkald på ét sted.

Tildele en licens til telefonmøder med manuelt opkald

Bemærk: Du kan ikke tildele licenser ved hjælp af Skype for Business Administration. Du skal bruge Office 365 Administration.

Sådan tildeles en licens til en bruger
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. I venstre navigationsrude i Office 365 Administration skal du gå til Brugere > Aktive brugere > og derefter vælge brugeren eller brugerne på listen over tilgængelige brugere.

  Bemærk: Hvis du tildeler licenser til op til 20 brugere ad gangen, kan du bruger på Vælg en visning rullepilen og derefter vælge en af indstillingerne for eller oprette din egen visning. Klik på Rediger, Næste to gange og derefter Vælg licensen, og klik på Send. Du kan også tildele licenser til flere brugere ved hjælp af Windows Powershell. Hvis du vil gøre dette se tildele telefonmøder licenser til flere brugere.

 3. I handlingsruden under Tildelt licens skal du klikke på Rediger.

 4. På siden Tildel licens skal du markere Skype for Business PSTN-telefonmøder og derefter klikke på Gem. Hvis du vil vide mere om licenser, skal du se Overblik over licenser i Skype for Business Online.

Bemærk: Når du har tildelt licensen, vises Microsoft muligvis ikke på rullelisten som telefonmødeudbyder. Hvis Microsoft ikke vises, skal du enten logge af Office 365 Administration eller trykke på Ctrl+F5 for at opdatere browservinduet.

Se Tildele en telefonmødelicens til en bruger.

Tildele et møde-id for en bruger

En konference-ID tildeles automatisk til en bruger, når de er konfigureret til telefonmøder med Microsoft som telefonmøder udbyder. Konference-ID, der er tildelt kan være en statisk eller dynamisk og er sendt, i invitationen møde, når mødet er planlagt.

Statisk id'er anvendes, når personer i din organisation som den, når de ikke kan huske et tilfældigt tal, de kan vælge et bestemt tal, eller de har en, der er nemme at huske. Når dynamisk konference-id bruges, hvert møde, en bruger tidsplaner få tildeles en entydig møde-id'et. Hvis du vil tildele dynamiske og ikke statiske konference-id'er, skal du gå hertil.

Skype for Business Administration kan ikke bruges til at tildele et møde-id for en bruger, men du kan bruge Windows PowerShell-cmdlet'en til at gøre dette.

For at tildele et møde-id for en bruger, skal du køre:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Vigtigt: Et møde-id skal bestå af 7 cifre, og du kan ikke ændre det i Skype for Business Administration eller ved hjælp af Windows PowerShell.

Se Set-CsOnlineDialInConferencingUser for at få mere at vide om cmdlet'en.

Vigtigt: Når der er oprettet et nyt møde-id, kan det gamle møde-id ikke bruges af opkaldende. Du bør give brugerne besked om, at de skal ændre deres eksisterende mødeinvitationer for at sikre, at det nye møde-id føjes til invitationerne. Brugerne kan bruge overførselsværktøjet til Skype for Business-møder til at opdatere deres eksisterende møder. Du kan se, hvordan du downloader, installerer og kører Lync-mødeopdateringsværktøjet her:

Se Tildele et møde-id til en bruger.

Ændre telefonmødeudbyderen fra Microsoft til en tredjepartsudbyder

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøde med manuelt opkald > Opkaldsbrugere og derefter vælge den bruger, du vil ændre telefonmødeudbyderen for.

 4. Klik på Rediger i handlingsruden.

 5. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til rullelisten > Udbydernavn og derefter vælge telefonmødeudbyderen for brugeren.

  Bemærk: Du kan kun vælge Microsoft som telefonmødeudbyder eller Ingen, hvis du har valgt flere brugere.

 6. Klik på Gem.

Se Ændre telefonmødeudbyderen for brugere.

Aktivere eller deaktivere afsendelse af mails til opkaldsbrugere

Du kan bruge Skype for Business Administration eller Windows PowerShell til at aktivere eller deaktivere mail fra at blive sendt til brugere.

Brug af Skype for Business Administration
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business og klik i venstre navigationsrude på Telefonmøder med manuelt opkald

 3. På siden Indstillinger for Microsoft-bro skal du markere eller fjerne markeringen i Automatisk afsendelse af mails til brugere, hvis der foretages ændringer i konfigurationen af telefonmøder med manuelt opkald

 4. Klik på Gem.

  Du kan også sende en mail til brugeren med indstillinger for telefonmøder med manuelt opkald ved at gå til brugerens egenskaber > Telefonmøder med manuelt opkald > Send mødeoplysninger via mail. Møde-id'et og standardtelefonnummeret for telefonmøder med manuelt opkald medfølger i mødeinvitationen, men ikke pinkoden.

  Se Sende en mail til en bruger med deres oplysninger for telefonmøder med manuelt opkald.

Brug af Windows PowerShell
 • Du kan også bruge Windows PowerShell og køre:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Du kan bruge Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings til at administrere andre indstillinger for din organisation, herunder mail.

Ændre afsenders kontaktoplysninger for de mails, der sendes til brugere

Du kan foretage ændringer i den mail, der sendes automatisk til dine brugere, herunder den faktiske mailadresse og det viste navn for afsenderens kontaktoplysninger. Som standard er afsenderen af mails Office 365, men du kan ændre mailadressen og navn, som vises, ved hjælp af Windows PowerShell og Set-Cs OnlineDialInConferencingTenantSettings-cmdlet'en. For at foretage ændringer til den mailadresse, der bruges til at sende mailen til brugerne, skal du:

 • Angive mailadressen i parameteret SendEmailFromAddress.

 • Angiv mailadressens viste navn i parameteret SendEmailFromDisplayName.

 • Indstille parameteret SendEmailOverride til True.

Du kan foretage ændringer i de mails, der sendes til brugere, f.eks. den mailadresse, som mailen sendes fra, eller mailens viste navn ved at køre:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Hvis du vil ændre mailadressens oplysninger, skal du kontrollere, at indgående mailpolitikker for din organisation tillader mails, der kommer fra den brugerdefinerede mailadresse.

Du kan bruge Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings til at administrere andre indstillinger for din organisation, herunder mail.

Se Mails, der sendes automatisk til brugere, når deres indstillinger ændres.

Nulstille møde-id'et

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration > Telefonmøde med manuelt opkald skal du klikke på Nulstil på siden Handling under Møde-id.

 4. I vinduet Nulstil møde-id? skal du klikke på Ja. Der bliver automatisk oprettet et møde-id, og der sendes en mail med det nye møde-id til brugeren, hvis afsendelse af mail til dine brugere er aktiveret. Det er aktiveret som standard.

  Vigtigt: Når der er oprettet et nyt møde-id, kan det gamle møde-id ikke bruges af opkaldende. Du bør give brugerne besked om, at de skal ændre deres eksisterende mødeinvitationer for at sikre, at det nye møde-id føjes til invitationerne. Brugerne kan bruge overførselsværktøjet til Skype for Business-møder til at opdatere deres eksisterende møder. Du kan se, hvordan du downloader, installerer og kører Lync-mødeopdateringsværktøjet her:

Se Nulstille et møde-id for en bruger.

Nulstille en mødearrangørs pinkode

Statisk id'er anvendes, når personer i din organisation som den, når de ikke kan huske et tilfældigt tal, de kan vælge et bestemt tal, eller de har en, der er nemme at huske. Når dynamisk konference-id bruges, hvert møde, en bruger tidsplaner få tildeles en entydig møde-id'et. Hvis du vil tildele dynamiske og ikke statiske konference-id'er, skal du gå hertil.

Selvom en statisk konference-ID bliver automatisk oprettet og tildelt til en bruger, der kan være tidspunkter, når en bruger ikke vil bruge denne, og du vil angive den til et bestemt tal, eller hvis brugerne ikke kan huske eller har mistet deres konference-ID, kan du bruge Skype for Business-administrationscenter og Windows PowerShell til at få vist , ændre og nulstille deres møde-id'et.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business og klik i venstre navigationsrude på Telefonmøder med manuelt opkald

 3. Klik på opkaldsbrugere, og vælg den bruger, du vil nulstille pinkoden til.

 4. I handlingsruden skal du klikke på Nulstil pinkode.

  Brugere modtager en mail med deres pinkode, når de er aktiveret til telefonmøder med manuelt opkald, eller når pinkoden nulstilles. Men hvis du har deaktiveret automatisk afsendelse af mails, vil en mail om nulstilling af pinkode ikke blive sendt til en bruger, og du skal sende pinkoden manuelt til brugeren. Pinkoden vil kun blive vist en gang, efter den er blevet nulstillet. Efter den er blevet vist, lige efter den er blevet nulstillet, kan pinkoden ikke længere blive vist på brugeregenskaberne og i stedet vises *****.

Se Nulstille en pinkode til telefonmøder med manuelt opkald for en bruger.

Sende en mail med mødeoplysninger til en bruger

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business og klik i venstre navigationsrude på Telefonmøder med manuelt opkald

 3. Klik på opkaldsbrugere, og vælg den bruger, du vil nulstille pinkoden til.

 4. I handlingsruden skal du klikke på Send mødeoplysninger via mail.

  Bemærk: Når du gør dette, sendes pinkode til telefonmøder med manuelt opkald ikke til brugeren.

Se Sende en mail til en bruger med deres oplysninger for telefonmøder med manuelt opkald.

Konfiguration af standardtelefonnummeret til telefonmøder for mødearrangører

Sådan angiver du standardtelefonnummeret til telefonmøder for mødearrangører, når du aktiverer en bruger til telefonmøder
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I venstre navigationsrude skal du gå til Telefonmøde med manuelt opkald > Opkaldsbrugere. Vælg de brugere, du vil aktivere til telefonmøder med manuelt opkald.

 4. I handlingsruden under egenskaberne for brugeren skal du klikke på Rediger.

 5. På siden Egenskaber under Udbydernavn skal du bruge rullelisten til at vælge telefonmødeudbyder.

  • Hvis du vælger Microsoft som telefonmødeudbyder, kan du vælge standardnummeret til telefonmøder på listen.

  • Hvis du vælger en tredjepartsudbyder af lydmøder som telefonmødeudbyder, skal du manuelt angive betalingsnummeret og om nødvendigt også det gratis telefonnummer. Disse telefonnumre vil være standardtelefonnumre.

   Standardtelefonnummeret for telefonmøder med manuelt opkald for en bruger er det nummer, der vises på mødeinvitationen, når brugeren planlægger et møde.

 6. Klik på Gem.

Se Angive det telefonnummer, der skal bruges, når en bruger ringer ind til et møde.

Sådan konfigureres standardtelefonnummeret for mødearrangører, efter du har aktiveret en bruger til telefonmøder med manuelt opkald
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøde med manuelt opkald > Opkaldsbrugere, vælge den bruger, du vil bruge, og i handlingsruden skal du klikke på Rediger.

 4. På siden Egenskaber under navn på udbyder Brug rullelisten til at vælge udbyderen af telefonmøder

  • Hvis brugeren benytter Microsoft som telefonmødeudbyder, kan du vælge standardtelefonnummeret på listen.  

  • Hvis brugeren benytter en tredjepartsudbyder af lydmøder som telefonmødeudbyder, skal du manuelt angive betalingsnummeret og om nødvendigt også det gratis telefonnummer.

   Standardtelefonnummeret for telefonmøder med manuelt opkald for en bruger er det nummer, der vises på mødeinvitationen, når brugeren planlægger et møde.

 5. Klik på Gem.

Se Angive det telefonnummer, der skal bruges, når en bruger ringer ind til et møde.

Konfigurering af indstillinger for telefonmødebro

Konfigurere mødeoplevelsen, når personer deltager i et møde
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøde med manuelt opkald > Indstillinger for Microsoft-bro.

 4. Under Mødedeltagelsesoplevelse skal du vælge følgende handlinger:

  • Afspil en besked, når nogen går ind i eller ud af et møde. Dette er valgt som standard. Men hvis du fjerner markeringen, får brugere, der allerede deltager i mødet, som standard ikke meddelelse om, at en person går ind i eller forlader mødet.

   Dette kan indstilles møde for møde, når en bruger kobler sig på et møde med en Skype for Business-klient, og brugeren ændrer indstillingen Vis meddelelse, når folk kommer til eller forlader mødet i mødets menu for indstillinger for Skype-mødet.

  • Bed opkaldspersoner om at registrere deres navn, før de deltager i mødet. Dette er valgt som standard. Men hvis du fjerner markeringen, bliver opkaldspersoner ikke bedt om at registrere deres navn, før de deltager i et møde.

 5. Når du har foretaget dine ændringer, skal du klikke på Gem.

Se, Angive indstillingerne for en Microsoft-telefonmødebro.

Konfigurere pinkodelængden for møder
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøde med manuelt opkald > Indstillinger for Microsoft-bro.

 4. Under Sikkerhed > Pinkodelængde > skal du angive det ønskede antal cifre i pinkoden og derefter klikke på Gem.

  Pinkoden kan bestå af 4 til 12 cifre. Standardindstillingen er 5.

Se, Angive indstillingerne for en Microsoft-telefonmødebro.

Aktivere eller deaktivere mail fra at blive sendt til opkaldsbrugere
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business og klik i venstre navigationsrude på Telefonmøder med manuelt opkald

 3. På siden Indstillinger for Microsoft-bro skal du markere eller fjerne markeringen i Automatisk afsendelse af mails til brugere, hvis der foretages ændringer i konfigurationen af telefonmøder med manuelt opkald

 4. Klik på Gem.

  Du kan også sende en mail til brugeren med indstillinger for telefonmøder med manuelt opkald ved at gå til brugerens egenskaber > Telefonmøder med manuelt opkald > Send mødeoplysninger via mail.

  Hvis du gør dette, bliver der sendt en mail, der kun indeholder møde-id og mødetelefonnummer, og pinkoden medtages ikke.

  Se Sende en mail til en bruger med deres oplysninger for telefonmøder med manuelt opkald.

Se og indstille primært og sekundært sprog på en telefonmødebro med manuelt opkald

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøder med manuelt opkald og derefter klikke på Microsoft-bro.

 4. I handlingsruden skal du vælge telefonnummeret fra listen, klikke på Indstil sprog, og på siden Indstil sprog skal du klikke på rullelisten under Primært sprog for at få vist hele listen over understøttede sprog.

  Du kan også angive de primære og sekundære sprog, der understøttes, når du vælger Microsoft som udbyder af telefonmøder med manuelt opkald. Opkaldspersonerne får vist sprogene i den rækkefølge, du vælger på rullelisterne.

Se Vise og vælge primært og sekundært sprog for et telefonmødenummer.

Se opkaldsnumre for telefonmøder med manuelt opkald

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøder med manuelt opkald > Microsoft-bro, og derefter kan du under Microsoft-bro:

  • få vist de telefonnumre, der er konfigureret i Office 365 til brug for telefonmøder med manuelt opkald.

  • få vist placeringen, og de primære og sekundære sprog, der anvendes af den automatiske omstilling for telefonmøder med manuelt opkald.

  • Du kan vælge standardtelefonnummeret for telefonmøder med manuelt opkald, der gives til brugerne, når de er aktiveret til telefonmøder med manuelt opkald. Men hvis standardtelefonnummeret på telefonmødebroen med manuelt opkald ændres, ændres telefonnummeret til eksisterende brugere ikke.

Du kan gå til Telefonmøder med manuelt opkald > Opkaldsbrugere og markere brugerens egenskaber for at ændre standardantallet for en bruger ved at vælge et nyt nummer fra listen over numre, der findes i organisationen.

Se Få vist en liste over opkaldsnumre til telefonmøder med manuelt opkald.

Se en liste over brugere, der er aktiveret

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I Skype for Business Administration skal du i venstre navigationsrude gå til Telefonmøde med manuelt opkald > og derefter Opkaldsbrugere.

Se Få vist en liste over brugere, der er aktiveret til telefonmøder med manuelt opkald.

Vil du vide, hvordan du administrerer ved hjælp af Windows PowerShell?

 • Der findes flere forskellige indstillinger, hvor du kan administrere indstillingerne på organisationsniveau ved hjælp af Windows PowerShell. Dermed bliver det nemt at foretage disse indstillinger og anvende dem for alle dine brugere. Her er organisationsniveauindstillingerne:

  For at få mere hjælp til hver cmdlet skal du se Skype for Business Online-cmdlet'er.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Standardværdien er $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Standardværdien er $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Standardindstillingen er 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Standardværdien er $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Standardværdien er $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Standardværdien er $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Standardværdien er $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Standardværdien er $null.

 • Windows PowerShell handler om administration af brugere og om, hvad brugerne må og ikke må gøre. Med Windows PowerShell kan du administrere Office 365 ved hjælp af et enkelt administrationspunkt. Dette kan forenkle dit daglige arbejde, når du har flere opgaver at udføre. Se disse emner for at komme i gang med Windows PowerShell:

 • Windows PowerShell har mange fordele, når det kommer til hastighed, enkelhed og produktivitet i forhold til kun at bruge Office 365 Administration f.eks. når du foretager ændringer for mange brugere ad gangen. Læs mere om disse fordele i følgende emner:

  Windows PowerShell-modulet til Skype for Business Online giver dig mulighed for at oprette en Windows PowerShell-fjernsession med forbindelse til Skype for Business Online. Dette modul, som kun understøttes af 64-bit computere, kan downloades fra Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modul til Skype for Business Online.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Telefonmøder i Office 365

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×