Administrere grupper af websteder og globale indstillinger i SharePoint Administration

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge SharePoint-administrationscenter til som SharePoint Online-administrator:

 • Oprette og administrere grupper af websteder herunder allokere og overvåge lagerplads til grupper af websteder

 • Administrere tilladelser og brugere og bidrage til at sikre indholdet på webstederne

 • Administrere brugerprofiler og konfigurere personlige websteder (Mine websteder)

 • Aktivere og konfigurere bestemte SharePoint Online funktioner eller globale indstillinger

Her er en oversigt over vigtige detaljer, du bør overveje, når du planlægger udvidelse, konfiguration og administration af dit SharePoint Online-miljø.

Åbn Administration

 • Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 • Vælg appstarter-ikonet Når du klikker på det ikon, der ligner en vaffel og repræsenterer en knap, vises der flere felter for programmer, som du kan vælge. øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 • Vælg Administration > SharePoint i ruden til venstre.

En gruppe af websteder har samme ejer og deler administrative indstillinger som f.eks. tilladelser. Når du opretter en gruppe af websteder, oprettes der automatisk et websted på øverste niveau. Derefter kan du oprette et eller flere underordnede websteder under webstedet på øverste niveau.

Hierarkisk diagram af en gruppe af websteder, som viser et websted på øverste niveau samt underordnede websteder.

Med websteder på øverste niveau og underordnede websteder er der mulighed for forskellige styringsniveauer, når det gælder funktionerne og indstillingerne for websteder. Ved hjælp af dette hierarki kan du give brugerne et hovedarbejdswebsted til hele teamet plus individuelle arbejdswebsteder og delte websteder til biprojekter. Du kan oprette separate grupper af websteder til forskellige divisioner eller til eksterne websteder.

Indstillinger for grupper af websteder i SharePoint Administration

Hvordan du beslutter dig for at organisere grupper af websteder, afhænger af størrelsen af din organisation og virksomhedens behov. Oplysninger om oprettelse af grupper af websteder, skal du se oprette eller slette en gruppe af websteder.

Hvis du finde ud af nogle få grundlæggende oplysninger om. – for eksempel, hvad der skal bruges en gruppe af websteder til, og som brugere skal have adgang til den – og derefter dette hjælper dig med at træffe beslutninger om, hvilken type af webstedsskabelon til brug, hvor meget lagerplads skal allokeres , og hvor mange grupper af websteder, det være nødvendigt at oprette. Hvis du vil gennemgå grænser for lagerplads eller antallet af grupper af websteder, der understøttes for din plan, skal du se SharePoint Online begrænsninger.

Hvis du vil have afklaring på dette:

Skal du spørge om dette :

Hvilke webstedsskabeloner skal vi bruge?

Når du opretter en gruppe af websteder, kan du bruge en webstedsskabelon. En webstedsskabelon er på forhånd udfyldt med lister, biblioteker, sider og andre elementer eller funktioner, som opfylder forskellige forretningsmæssige behov. Du kan bruge skabelonen, som den er, eller du kan tilpasse webstedet ud fra dine behov.

Hvert websted nedarver egenskaberne fra den skabelon, du vælger til din gruppe af websteder. Du kan bruge mere end én webstedsskabelon i en gruppe af websteder.

 • Hvilken type indhold skal lagres på webstederne?

 • Skal webstedet opfylde et helt specielt behov?

 • Hvordan skal folk interagere med indholdet?

Hvor mange grupper af websteder har vi brug for?

Forretningsmæssige behov og de overordnede grænser for lagerplads har betydning for denne beslutning.

Bestemte typer af websteder, f.eks. det offentlige websted, App-katalog, søgecenteret eller værten for Mit websted eksisterer som enkeltstående grupper af websteder. Nogle af disse oprettes muligvis automatisk til dig, når du tilmelder dig Office 365. Måske har du brug for flere grupper af websteder, hvis organisationen har andre særlige behov. Det kan f.eks. være, at visse grupper har brug for at begrænse adgangen til deres indhold.

Bemærk: Oplysningerne om det offentlige SharePoint Online-websted i denne artikel er kun relevante, hvis din organisation har købt Office 365 før d. 9. marts 2015. Kunder, der aktuelt bruger denne funktion, vil fortsat have adgang til funktionen i mindst to år efter overgangsdatoen d. 9. marts 2015. Nye kunder, der abonnerede på Office 365 efter overgangsdatoen, har ikke adgang til denne funktion. Office 365-kunder har herefter adgang til brancheførende tredjepartstjenester, der giver dem adgang til at have et offentligt websted med en komplet onlineløsning og -tilstedeværelse. Du kan finde flere oplysninger om denne ændring i Oplysninger om ændringer af funktionen SharePoint Online-websted i Office 365.

 • Er der divisioner eller grupper, som har brug for separate data?

 • Er der behov for forskellige grupper af websteder til særlige formål?

 • Planlægger du at bruge apps til SharePoint, og vil du i så fald oprette et websted af typen App-katalog

Hvor meget lagerplads har vi brug for til hver enkelt gruppe af websteder?

Når organisationen køber tjenesten SharePoint Online, tildeles en samling af lagerplads, der er baseret på antallet af brugerlicenser den købt og typen af det har købt Office 365-plan. Den samlede mængde lagerplads er grupperede, så du kan finde ud af, hvor meget lagerplads give til hver gruppe af websteder (mindste 50 MB).

Når du tildeler lagerplads til en ny gruppe af websteder, kan du se den samlede mængde lagerplads, som er allokeret til organisationen, og hvor meget af organisationens samlede lagerplads der mangler at blive allokeret til nye grupper af websteder. Når du har angivet størrelsen på lagerpladsen for en gruppe af websteder, kan du altid øge den på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt. Du kan overvåge, hvor meget lagerplads der anvendes af hver enkelt gruppe af websteder, og hvis en gruppe af websteder er ved at nærme sig grænsen for lagerpladsen, kan der gives besked om dette.

Hvis du ser, at organisationen er ved at løbe tør for lagerplads, er der tre ting, du kan gøre:

 • Reducere mængden af indhold på webstederne SharePoint Online.

 • Slet en eller flere grupper af websteder.

 • Køb mere lagerplads af Microsoft eller udbyderen.

Det er vigtigt at holde øje med, hvor meget plads der bruges, og opstille retningslinjer og politikker sammen med administratorerne og ejerne af grupperne af webstederne mht. de begrænsninger på filstørrelsen, der skal gælde i organisationen.

Du kan finde yderligere oplysninger finder lagergrænser for til Administrer grupper af websteder.

 • Hvor mange grupper af websteder regner du med at skulle bruge i det hele?

 • Hvor meget lagerplads følger der med til dit abonnement?

 • Har bestemte grupper af websteder større krav til lagerplads en andre pga. den type eller mængde af indhold, de skal indeholder?

 • Vil du gøre det muligt for webstedets brugere at oprette deres egne teamwebsteder i en bestemt gruppe af websteder? Du kan få mere at vide om at gøre det muligt at oprette websteder under Lade brugere oprette deres egne teamwebsteder.

Har vi brug for understøttelse af flere sprog?

MUI-funktionen (Multilingual User Interface) giver brugerne mulighed for at få vist websteder eller websider på et andet sprog end det, der er angivet som standard for webstedet eller gruppen af websteder. MUI-funktionen er ikke et oversættelsesværktøj, men ændrer blot det viste sprog for visse standardelementer i grænsefladen.

MUI ændrer kun brugergrænsefladen for den enkelte bruger, og det ændrer ikke den måde, som webstedet vises på for andre brugere. Alt det indhold, der er oprettet på webstedets standardsprog, vil stadig blive vist på standardsproget.

MUI er aktiveret som standard. Men hvis MUI skal anvendes på en gruppe af websteder, skal funktionen også aktiveres af administratoren af gruppen af websteder. Du og dine webstedsejere skal beslutte, hvilket standardsprog, der skal bruges i grupperne af websteder, fordi når sproget er valgt, kan det ikke ændres.

Når du opretter en gruppe af websteder, er det vigtigt at kontrollere, at landestandarden og de internationale indstillinger på webstedet er korrekte. Når du f.eks. opretter franske websteder, sættes landestandarden altid til Frankrig, også selvom du befinder dig i Canada. Derfor er det en god idé, uanset hvilket sprog du vælger, at kontrollere, at både landestandarden og de internationale indstillinger svarer korrekt til din placering.

Du kan få mere at vide om flersprogede websteder under Introduktion til flersprogede funktioner.

 • Skal nogle grupper af websteder oprettes på bestemte sprog?

Styring er det sæt politikker, roller, ansvarsområder og processer, der bestemmer, hvordan organisationen samarbejder for at nå de forretningsmæssige mål. Disse mål drejer sig om den tjeneste, du yder, samt administrationen af den immaterielle ejendom, dine medarbejdere skaber. Når du planlægger grupperne af websteder, skal du også udarbejde en plan for, hvordan du styrer dem.

Når du overvejer, hvordan grupperne af websteder skal struktureres og styres, så overvej disse svar på spørgsmålene.

Hvis du vil arkivere dette:

Skal du spørge om dette:

En effektiv gruppe af websteder består af grupper af enkeltpersoner og team, som har samme fælles mål.

Vil opbygningen af gruppen af websteder gøre organisationen mere effektiv?

Et sikkert websted, som er åbent for dem, der har brug for oplysningerne, men hvor oplysningerne er blokeret for dem, der ikke må se dem.

Giver opbygningen af informationsarkitekturen mulighed for at imødekomme lovmæssige krav, behov for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedsmål?

En tilladelsesmodel, som giver mulighed for læseadgang, skriveadgang eller begge dele.

Hvilken type adgang til indholdet skal brugerne have?

Godkendelse af eksterne brugere udelukkende på de grupper af websteder, hvor det er nødvendigt. Du kan finde flere oplysninger om at give eksterne brugere adgang til dine websteder i Del websteder eller dokumenter med brugere uden for organisationen.

Skal brugere uden for virksomheden have adgang?

En administreret plan for de websteder, hvor vedligeholdelsen er god.

Hvem får tilladelse til at oprette og administrere webstederne i gruppen af websteder?

Placeringer af bestemte handlinger og programmer, f.eks. sandkasseløsninger.

Hvilke funktioner skal være aktiveret for brugerne?

En gruppe af websteder, hvor indholdet er nyttigt for dem, der deler webstedet.

Vil det indhold, der findes i søgeresultaterne, være relevant for dem, der deler grupper af websteder?

En løsning, som kan administreres og er nem at opgradere.

Hvor meget tilpasning må der foretages?

Som SharePoint-administrator, vil du også kunne gendanne slettede grupper af websteder. Papirkurven kan du gendanne slettede grupper af websteder, som de ikke har været i Papirkurv, der er længere end 90 dage. Efter 90 dage i papirkurven slettes automatisk permanent en gruppe af websteder. Papirkurv til notesbog giver du tidspunktet for at sikre dig, at gruppen af websteder ikke indeholder data, din organisation har brug for. Du kan finde flere oplysninger, kan du se gendanne en slettet gruppe af websteder.

Administrere tilladelser og bidrage til at sikre indhold

En vigtig overvejelse når du vil konfigurere og installere en gruppe af websteder, er tilladelser og sikkerhed. Administration af brugerbase og sikring af indhold og data skal tages i betragtning for et vellykket websted.

Der findes tre administrationsroller administrationen af tjenesten SharePoint Online:

 • Global administrator    Administrator for Office 365-portalen. Kan administrere tjenestelicenser, brugere og grupper, domæner og tjenester, der abonneres på. I Office 365 er en global administrator også en SharePoint Online-administrator.

 • SharePoint-administrator    Global administrator, hvis primære opgave er at administrere et SharePoint Online-miljø via SharePoint Administration. Kan oprette og administrere grupper af websteder, vælge administratorer til grupper af websteder, angive indstillinger for lejere og konfigurere Business Connectivity Services og Secure Store, InfoPath Forms Services, Datastyring, Søg og Brugerprofiler.

 • Administrator for gruppe af websteder    Bruger med administratortilladelser til at administrere en gruppe af websteder. En gruppe af websteder kan have flere administratorer, men kun én primær administrator. SharePoint Online administratoren skal tildele tilladelser til administrator den primære gruppe af websteder, når du opretter en gruppe af websteder og kan føje flere administratorer for gruppen af websteder bagefter.

Når du opretter en gruppe af websteder i SharePoint Online, angiver en global administrator eller SharePoint-administrator en primær gruppe af websteder. Det er en god beskytter til at angive en eller flere administratorer for grupper af websteder som sikkerhedskopier, ligesom er det en god ide at have en sekundær global administrator i Office 365.

Du kan få mere at vide under Administrer administratorer for en gruppe af websteder.

SharePoint Online giver mulighed for brugerne at invitere eksterne brugere (det vil sige, brugere, der ikke har en licens til Office 365-abonnement) til at få vist eller Rediger indhold på websteder. Hvis du undrer dig om, hvilke typer af brugere, der er kvalificeret skal være eksterne brugere, og hvad rettigheder en ekstern bruger har, kan se administrere ekstern deling for dit SharePoint Online-miljø. Ekstern deling er en effektiv samarbejde funktion, der kan understøtte din organisations behov til at samarbejde med eksterne leverandører, kunder og klienter. Men det er vigtigt at administrere ekstern deling omhyggeligt for at sikre, at det indhold, du ikke vil delte er tilstrækkeligt beskyttet.

Der er tre måder, hvorpå brugere kan dele indhold på webstedet med personer uden for organisationen:

 • De kan dele et helt websted ved at invitere eksterne brugere til at logge på webstedet med en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto.

 • De kan dele separate dokumenter ved at invitere eksterne brugere til at logge på webstedet med en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto.

 • De kan sende brugere et gæstelink, som de kan bruge til at se separate dokumenter eller hele webstedet anonymt.

Ekstern deling er aktiveret som standard for SharePoint Online miljø (lejer) og grupper af websteder i den. Du vil slå den fra globalt før personer begynde med at bruge websteder, eller indtil du vide præcis, hvordan du vil bruge funktionen. Du kan beslutte, du vil tillade ekstern deling for bestemte grupper af websteder, mens så det er slået fra i grupper af websteder, der skal gemmes indhold, der er følsomme til din virksomhed. Du bør give omhyggelig overvejelse hvor du aktivere ekstern deling og adgangsniveau for ekstern deling, du har givet.

Du kan konfigurere ekstern deling på to niveauer i SharePoint Administration:

 1. Du kan slå ekstern deling til eller fra globalt for en hel SharePoint Online-miljø (eller lejer).    Hvis du slår ekstern deling, kan du desuden angive Hvis du vil tillade deling kun med godkendte brugere, eller hvis du vil tillade brugere at dele indhold med både godkendte brugere og anonyme brugere via gæstelinks.

 2. Du kan slå ekstern deling til eller fra for bestemte grupper af websteder.    Dette giver dig mulighed for at sikre indholdet på bestemte grupper af websteder, du ikke vil dele. Du kan også angive, hvilket niveau ved at dele, du vil give tilladelse i en gruppe af websteder (deling med godkendte brugere eller dele med både godkendte brugere og anonyme brugere via gæstelinks).

Du kan få mere at vide om at aktivere og administrere ekstern deling under Administrere ekstern deling for dit SharePoint Online-miljø. Du kan få mere at vide om, hvordan brugere kan dele indhold, under Dele websteder eller dokumenter med personer uden for organisationen.

SharePoint Online IRM bruger Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en informationsteknologi beskyttelse i Office 365. Beskyttelse af Information Rights Management (IRM) kan anvendes i filer i SharePoint-lister og biblioteker. Hvis du vil vide mere, skal du læse Hvad er Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Når IRM er aktiveret for en liste eller et bibliotek, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan få dem vist eller udføre bestemte handlinger med dem. Hver rettighedsstyret fil indeholder også en udgivelseslicens, der pålægger de personer, der kan få vist filen, begrænsninger. Typiske begrænsninger omfatter at gøre en fil skrivebeskyttet, at deaktivere kopieringen af tekst, at forhindre brugere i at gemme en lokal kopi og at forhindre brugere i at udskrive filen. Klientprogrammer, der kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger udgivelseslicensen i selve den rettighedsstyrede fil til at håndhæve disse begrænsninger. På den måde bevares beskyttelsen på en rettighedsstyret fil, selv efter at den hentes.

IRM er deaktiveret, når du tilmelde dig Office 365 som standard. Før du har aktiveret IRM-tjenesten ved hjælp af SharePoint-administrationscenter, skal den globale administrator i Office 365 først installere Windows PowerShell-modulet til (Rights Management) og derefter oprette forbindelse til rettighedsstyringstjenesten. Finde flere oplysninger i konfigurere oplysninger Rights Management (IRM) i SharePoint Online og Anvende Information Rights Management til en liste eller bibliotek.

Aktivere personlige websteder og sociale funktioner

En brugerprofil er en samling af egenskaber, som beskriver en SharePoint-bruger. Funktioner som f.eks. Mine websteder og Personsøgning anvender brugerprofiler til at give en omfattende, tilpasset oplevelse for brugerne i organisationen. Fordi der er så mange funktioner, som afhænger af brugerprofiler, går konfigurering af brugerprofiler hånd i hånd med konfigurering af sociale funktioner.

Når der oprettes en brugerkonto i Office 365, kan en administrator angive oplysninger manuelt, herunder stilling, afdeling, telefonnumre og andre egenskaber, som vises på den globale adresseliste i Office 365. Eller en administrator kan bruge værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering til at kopiere organisationens Active Directory-brugerkonti (og andre Active Directory-objekter) i Office 365. Disse oplysninger leveres som feeds på brugerens SharePoint Online-profil.

Hvad enten du har angivet brugerprofiloplysningerne i Office 365-katalogtjenesten manuelt, eller du har synkroniseret med Active Directory – hvis du vil føje oplysninger til brugerprofilerne, men der ikke er noget felt til det, så kan du overveje at oprette en SharePoint Online-brugerprofilegenskab. Du kan også angive politikker for, hvordan disse egenskaber skal fungere.

Flere brugerprofilegenskaber kan forbedre den sociale side af SharePoint i organisationen med f.eks. personsøgning og anbefalinger. Du kan f.eks. oprette en brugerprofilegenskab til aktuelle projekter, som en medarbejder arbejder på, hvilket gør det muligt for andre brugere at finde eksperter på det enkelte område.

Husk på, at disse egenskaber er specifikke for SharePoint Online og disse oplysninger ikke replikeres til Office 365. Det betyder, at Office 365-tjenester, som Exchange Online eller Skype for Business, ikke får vist disse oplysninger, fordi den ikke blive føjet til den globale adresseliste.

I forbindelse med planlægning af brugerprofiler kan du begynde med at evaluere organisationens samarbejdsbehov ved at finde svar på de følgende spørgsmål. Begræns omfanget af planlægningen ved at fokusere på at tilføje egenskaber, som understøtter vigtige forretningsmæssige behov eller scenarier for hver gruppe af websteder. Hvis en relevant egenskab ikke tager hånd om bestemte scenarier, skal du vente, indtil et bestemt scenarie er identificeret under normal drift i stedet for at planlægge at tilføje en egenskab, blot fordi du tror, du måske har brug for den. Det er muligt, at du slet ikke behøver at tilføje nogen nye egenskaber.

Hvis du vil have en afklaring på dette:

Skal du spørge om dette:

Hvilke egenskaber skal du bruge til din core brugerprofiler? Egenskaber er vigtige, når finde brugere, oprettelse af målgrupper skal bruges, når målretning af indhold og etablere relationer mellem kollegaer og arbejdsgrupper.

Lever standardegenskaberne for brugerprofiler op til dine behov?

Hvordan brugerne udfylder disse oplysninger, og der vil kunne se det?

Hvis du opretter nye egenskaber, hvilke politikker skal så gælde for dem?

Har du brug for en ensartet taksonomi til at matche og finde brugere med SharePoint search-tjenesten? Lad os antage, du opretter en profilegenskab, der hedder "Spørg mig om". I denne egenskab vil du administrere hvad brugerne kan angive i dette felt. Hvis du lader dem angive i deres egen værdi kan de skrive den anderledes end hvordan nogen vil søge efter den. I dette tilfælde kan du oprette et ordsæt, der angiver, hvilke indstillinger for en bruger kan vælge at udfylde disse oplysninger.

Har du brug for at oprette et ordsæt for at give brugerne nogle valgmuligheder til at udfylde en ny profilegenskab?

Du kan få mere at vide om ordsæt under Introduktion til administrerede metadata.

Bemærkninger: 

 • Hvor katalogsynkronisering (DirSync) lader Active Directory brugerprofiler til at blive overført og synkroniseres med SharePoint Online, der kun går Active Directory-oplysninger i én retning – fra den lokale Active Directory-installation til SharePoint Online. Dette sikrer, at brugeroplysninger i SharePoint Online afspejler den mest opdaterede og præcise tilstand for dit brugerdata i Active Directory. Læs konfigurere katalogsynkronisering for Office 365 og Installere Office 365-katalogsynkronisering (DirSync) i Microsoft Azurekan finde flere oplysninger om Office 365-katalogtjenesten.

 • Når brugerprofiler synkroniseres fra Active Directory, kan du også synkronisere Active Directory-grupper. Synkronisering af grupper giver SharePoint Online oplysninger om, hvilke brugere der er medlem af hvilke grupper.

 • Hvis din Active Directory-administrator har oprettet brugerdefinerede attributter i Active Directory, tilknyttes disse oplysninger ikke standardegenskaberne for Office 365, og de synkroniseres ikke.

Du kan få mere at vide om at administrere brugerprofiler under Administrere brugerprofiler i SharePoint Online.

SharePoint-målgrupper gør det muligt at vise indhold til brugere, der er baseret på deres job eller opgave. Målgrupper kan defineres ved en eller en kombination af elementer: medlemskab af en distributionsliste, Windows-sikkerhedsgruppe, SharePoint-gruppe organisationsrolle. eller offentlige egenskaber bruger profiler Du kan målrette indhold til målgrupper til navigationslinkene, listeelementer, bibliotekselementer og webdele.

Før du opretter målgrupper at målrette indhold mod, skal du arbejde sammen med administratorerne for gruppen af websteder og webstedsejerne for at afgøre, hvilke webstedselementer, der skal bruges på deres websteder. Dette hjælper dig til at tænke over, hvordan folk interagerer med de forskellige websteder og afgøre, hvordan du vil bruge indholdsmålretning.

Når defineret, kan målgrupper bruges til at målrette indholdet på flere måder. For eksempel for Microsoft Office 2016-programmer, kan du angive de links, der vises i Gem som > SharePoint seneste mapper, og Angiv de målgrupper, der kan få vist hvert link. På personlige websteder (tidligere kendt som mit websted), kan du angive målgrupper til navigationslinkene websted, der vises på det øverste hyperlinkpanel. I et miljø, hvori målgrupper er konfigureret, kan webstedsadministratorer bruge webdele for at målrette indhold efter målgruppen.

Når målgrupperne planlægges i den indledende installation, skal målet være at finde det mindst mulige sæt målgrupper ud fra organisationens behov.

SharePoint Online målgrupper adskiller sig fra SharePoint-tilladelser. Hvis du vil deaktivere en persons adgang til et bestemt websted, et dokumentbibliotek eller et dokument, kan du gøre det ved at konfigurere tilladelser. Du kan finde flere oplysninger om planlægning af dette, kan du se planlægge din strategi for tilladelser.

Du kan få mere at vide om at administrere målgrupper under Administrer målgrupper i SharePoint Online.

Mine websteder er personlige websteder, som indeholder et omfattende sæt af funktioner til sociale netværk og samarbejde for hvert medlem i organisationen. Desuden giver Mine websteder Office 365-brugere en central placering, hvor de kan gemme, dele og spore de oplysninger, der er vigtige for dem. Brugerne kan få adgang til deres personlige websteder ved at klikke på Websteder øverst i SharePoint Online-webstedet. Hvis der klikkes på Nyhedsstrøm eller OneDrive føres brugeren til forskellige Mit websted-placeringer, når først gruppen af websteder for Mit websted er blevet oprettet. Hvis du klikker på brugernavnet i øverste højre hjørne på en hvilken som helst side og klikker på Om mig, føres du desuden direkte til siden Mit websted, som beskriver aktiviteter for ejeren af Mit websted.

Som SharePoint Online-administrator kan du tilpasse indholdet på Mit websted til hver enkelt bruger i en hvilken som helst organisation samt aktivere politikker til beskyttelse af personlige oplysninger.

Som standard består Mine websteder af tre primære komponenter:

 • Min nyhedsstrøm er standardlandingssiden. På denne side vises et feed med de seneste aktiviteter, som vedrører de af brugeren angivne medarbejdere og interesser. Brugerne kan tilpasse deres nyhedsstrøm ved at følge medarbejdere, angive interesseområder og konfigurere den type aktiviteter, de vil følge.

 • Mit OneDrive for Business-indhold er en webdelsside, der viser indhold, som en bruger har gemt på Mit websted.

 • Mine websteder er en side med links til websteder, som brugerne har valgt at følge, samt links til foreslåede websteder.

 • Om mig viser brugerens profilside til andre i organisationen, hvor brugerne kan dele deres viden, profilbilleder osv. Selvom siderne Min nyhedsstrøm og Mit OneDrive for Business-indhold kun er tilgængelig for brugeren, så er siden Min profil det, som brugeren og andre ser i organisationen ser, når du åbner brugerens Mit websted.

For effektivt at planlægge Mine websteder, skal en administrator for SharePoint Online bestemme, hvad kvote Mine websteder kræver. Desuden kan SharePoint Online administratoren angive vigtige konfigurationsoplysninger, såsom værtsplaceringer, foretrukne søgecenter, hvilke konti eller grupper skal være læsetilladelser på mit websted, og andre beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedsindstillinger, der kan findes i SharePoint Administration, under brugerprofiler. SharePoint Online administratoren kontrollerer også brugerprofilegenskaber, der vises på mit websted brugernes profilsider.

Administratorer af grupper af websteder eller webstedsejere kan bestemme, om funktionen Webstedsfeed, som findes på teamwebsteder, skal være aktiveret for et websted. Hvis denne funktion aktiveres, oprettes der en webstedsspecifik nyhedsstrøm og et mikrofeed, som kan læses på webstedet, eller følges fra et websted af typen Mit websted.

I den følgende tabel er der en vejledning til tilladelser til sociale funktioner:

Tilladelse

Vejledning

Opret et personligt websted

Som standard kan alle godkendte brugere oprettet et websted af typen Mit websted. Vær sikker på, at standardindstillingen gælder organisationen. Du kan også vælge at bruge en eller flere sikkerhedsgrupper til at give tilladelsen Opret et personligt websted til et undersæt af brugere i organisationen.

Brug sociale funktioner

Alle godkendte brugere kan som standard tilføje bedømmelser og sociale mærker, dokumenter, andre SharePoint Online elementer samt andre elementer som eksterne websider og blogindlæg. Brugere kan også lade improviseret noter på profilsider på et mit websted-websted eller en SharePoint Online side. Du kan også bruge en eller flere sikkerhedsgrupper til at give tilladelsen Brug sociale funktioner til et undersæt af brugere i en organisation.

Brug personlige funktioner

Som standard kan alle godkendte brugere redigere deres profiler, tilføje eller redigere kolleger og tilføje eller redigere medlemskaber. Du kan også bruge en eller flere sikkerhedsgrupper for at give tilladelsen Brug personlig funktioner til et undersæt af brugere i organisationen.

Særlige overvejelser

Følgende funktioner til Mit websted kræver særlige overvejelser:

 • Nyhedsstrøm    Funktionen Nyhedsstrøm er aktiveret som standard, så brugerne kan følge kollegernes aktiviteter på siden Nyhedsstrøm på Mine websteder. Brugerne kan kun få vist aktiviteter i nyhedsstrømmen, hvis de har tilladelsen til det. Når du tilrettelægger Mine websteder, bør du overveje funktionens konsekvenser i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger og sikre afhjælpningsløsninger på baggrund af dine krav.

 • Mærke- og notatværktøjet    Værktøjet mærker og noter kan slås til eller fra i SharePoint-administrationscenter ved hjælp af ved at angive tilladelsen Anvend mærker og noter. Denne indstilling gælder for alle brugere, der har tilladelsen Anvend mærker og noter.

Du kan finde flere oplysninger om administration af mine websteder, kan du se Administrere mit websted indstillinger for SharePoint Online.

Der er nogle funktioner, der kan være konfigureret eller administrerede globalt fra SharePoint Administration. Til at hjælpe dig med at planlægge tid og ressourcer, det er praktisk at evaluere, om din organisation har en virksomhed har du brug for for bestemte funktioner.

Dette trin kan hjælpe med at afgøre, hvorvidt der i organisationen er brug for eksperter inden for bestemte emner, som kan hjælpe det administrative personale med at planlægge konfigurationen af de pågældende funktioner. For at samle de nødvendige behov for at konfigurere funktioner som f.eks. Ordbank eller datastyringsfunktioner som f.eks. Liste over indhold kan det være nødvendigt at arbejde sammen med de personer i organisationen, som har ansvaret for virksomhedstaksonomi, datastyring eller indholdsstyring.

Er der brug for disse egenskaber?

Hvis du vil have mere at vide om at konfigurere dette, skal du se her:

Webstedsdesignere vil kunne oprette og publicere formularer, som webstedets brugere kan udfylde i browseren.

InfoPath Forms Services gør det muligt for formularer kan gengives i browseren. Det er tilgængelige for E3 og E4 Office 365-planer. InfoPath Forms Services understøttes af SharePoint Server 2016.

Du skal kunne arbejde med virksomhedsdata i eksterne programmer, og du vil have muligheden for at integrere disse data på SharePoint Online-websteder.

Du kan bruge Business Connectivity Services til at oprette forbindelse til dataressourcer som f.eks. SQL Azure-databaser eller WCF-datatjenester (Windows Communication Foundation).

Du vil oprette og bruge taksonomier til at klassificere og organisere oplysninger på websteder.

Du kan bruge værktøjet til styring af ordbank til at oprette, importere og administrere hierarkiske samlinger af centralt administrerede ord (kaldet ordsæt).

Det kan være nødvendigt at dirigere indhold automatisk til angivne placeringer på baggrund af datastyring eller kriterier for dokumentadministration.

Du skal konfigurere søgefunktionen for dit SharePoint Online-miljø.

Du vil give brugerne mulighed for at finde og installere internt udviklede virksomhedsapps eller apps fra tredjepart til at tilpasse og udvide websteder.

Du vil oprette et eDiscovery-center til at administrere indhold, som kunne blive en del af eDiscovery-anmodninger i efterforskninger, revisioner eller retssager.

Et eDiscovery-center er en gruppe af websteder og skal oprettes i SharePoint Administration. Skabelonen til et eDiscovery-center findes under fanen Enterprise i dialogboksen for den nye gruppe af websteder. Hver ny sag bliver til et websted gruppen af websteder for eDiscovery-centeret.

Som en del af din planlægning, skal du evaluere om din organisation har specifikke behov, som du muligvis skal bruge tredjepartstjenester eller programmer til at tilpasse SharePoint Online. Din organisation muligvis for eksempel kan du overføre en stor mængde indhold eller et stort antal brugere til webstedet SharePoint Online. Eller du skal muligvis forretningsprocesser, der kræver understøttelse mail-aktiverede lister. Hvis du mener, at din organisation kan få glæde af tredjepartstjenester eller programmer, skal du undersøge professionelle tjenester og programmer, der er tilgængelige fra Microsoft Partner Centerpartnere. Du kan finde eksperter kan hjælpe dig med at installere i skyen eller skræddersy Microsoft Office 365 til behovet i din virksomhed. Det er en god ide at udforske og undersøge tilgængelige tredjepartstjenester og løsninger i starten af din planlægningsprocessen.

Gå tilbage til SharePoint Online-planlægningsvejledning til Office 365 til virksomheder.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×