Administrere grupper af websteder og globale indstillinger i SharePoint Administration

Du kan administrere gruppen af websteder og globale indstillinger i SharePoint Administration. Som SharePoint Online-administrator kan du bruge SharePoint Administration til at:

 • Oprette og administrere grupper af websteder samt allokere og overvåge lagerplads til grupper af websteder

 • Administrere tilladelser og brugere og bidrage til at sikre indholdet på webstederne

 • Administrere brugerprofiler og konfigurere personlige websteder (Mine websteder)

 • Aktivere og konfigurere bestemte SharePoint Online-funktioner eller globale indstillinger

Her er en oversigt over vigtige detaljer, du bør overveje, når du planlægger udvidelse, konfiguration og administration af dit SharePoint Online-miljø.

En gruppe af websteder har samme ejer og deler administrative indstillinger som f.eks. tilladelser. Når du opretter en gruppe af websteder, oprettes der automatisk et websted på øverste niveau. Derefter kan du oprette et eller flere underordnede websteder under webstedet på øverste niveau.

Hierarkisk diagram af en gruppe af websteder, som viser et websted på øverste niveau samt underordnede websteder.

Med websteder på øverste niveau og underordnede websteder er der mulighed for forskellige styringsniveauer, når det gælder funktionerne og indstillingerne for websteder. Ved hjælp af dette hierarki kan du give brugerne et hovedarbejdswebsted til hele teamet plus individuelle arbejdswebsteder og delte websteder til biprojekter. Du kan oprette separate grupper af websteder til forskellige divisioner eller til eksterne websteder.

Indstillinger for grupper af websteder i SharePoint Administration

Hvordan du vælger at organisere grupper af websteder, afhænger af din organisations størrelse og dens forretningsbehov.

Hvis du finder frem til nogle få grundlæggende oplysninger – f.eks. hvad en gruppe af websteder skal bruges til, og hvilke brugere der skal have adgang til den – så kan dette hjælpe dig med at træffe beslutninger mht. hvilken type webstedsskabelon, du skal bruge, hvor meget lagerplads der skal allokeres, samt hvor mange grupper af websteder det er nødvendigt at oprette. Hvis du har brug for at gennemgå lagringsbegrænsningerne eller antallet af grupper af websteder, som understøttes for dit abonnement, skal du se SharePoint Online: grænser og begrænsninger for software. Når du er parat til at begynde at oprette grupper af websteder, kan du gøre dette via SharePoint Administration.

Hvis du vil have afklaring på dette:

Skal du spørge om dette :

Hvilke webstedsskabeloner skal vi bruge?

Når du opretter en gruppe af websteder, kan du bruge en webstedsskabelon. En webstedsskabelon er på forhånd udfyldt med lister, biblioteker, sider og andre elementer eller funktioner, som opfylder forskellige forretningsmæssige behov. Du kan bruge skabelonen, som den er, eller du kan tilpasse webstedet ud fra dine behov.

Hvert websted nedarver egenskaberne fra den skabelon, du vælger til din gruppe af websteder. Du kan bruge mere end én webstedsskabelon i en gruppe af websteder.

 • Hvilken type indhold skal lagres på webstederne?

 • Skal webstedet opfylde et helt specielt behov?

 • Hvordan skal folk interagere med indholdet?

Hvor mange grupper af websteder har vi brug for?

Forretningsmæssige behov og de overordnede grænser for lagerplads har betydning for denne beslutning.

Bestemte typer af websteder, f.eks. det offentlige websted, App-katalog, søgecenteret eller værten for Mit websted eksisterer som enkeltstående grupper af websteder. Nogle af disse oprettes muligvis automatisk til dig, når du tilmelder dig Office 365. Måske har du brug for flere grupper af websteder, hvis organisationen har andre særlige behov. Det kan f.eks. være, at visse grupper har brug for at begrænse adgangen til deres indhold.

Bemærk: Oplysningerne om det offentlige SharePoint Online-websted i denne artikel er kun relevante, hvis din organisation har købt Office 365 før d. 9. marts 2015. Kunder, der aktuelt bruger denne funktion, vil fortsat have adgang til funktionen i mindst to år efter overgangsdatoen d. 9. marts 2015. Nye kunder, der abonnerede på Office 365 efter overgangsdatoen, har ikke adgang til denne funktion. Office 365-kunder har herefter adgang til brancheførende tredjepartstjenester, der giver dem adgang til at have et offentligt websted med en komplet onlineløsning og -tilstedeværelse. Du kan finde flere oplysninger om denne ændring i Oplysninger om ændringer af funktionen SharePoint Online-websted i Office 365.

 • Er der divisioner eller grupper, som har brug for separate data?

 • Er der behov for forskellige grupper af websteder til særlige formål?

 • Planlægger du at bruge apps til SharePoint, og vil du i så fald oprette et websted af typen App-katalog

Hvor meget lagerplads har vi brug for til hver enkelt gruppe af websteder?

Når organisationen køber SharePoint Online-tjenesten, får den allokeret en pulje med lagerplads, som er baseret på det antal brugerlicenser, den har købt, og den type Office 365-ordning, den har købt. Den samlede størrelse af lagerpladsen udgør en pulje, så du kan bestemme, hvor meget plads der skal gives til hvert enkelt websted (minimum 50 MB).

Når du tildeler lagerplads til en ny gruppe af websteder, kan du se den samlede mængde lagerplads, som er allokeret til organisationen, og hvor meget af organisationens samlede lagerplads der mangler at blive allokeret til nye grupper af websteder. Når du har angivet størrelsen på lagerpladsen for en gruppe af websteder, kan du altid øge den på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt. Du kan overvåge, hvor meget lagerplads der anvendes af hver enkelt gruppe af websteder, og hvis en gruppe af websteder er ved at nærme sig grænsen for lagerpladsen, kan der gives besked om dette.

Hvis du ser, at organisationen er ved at løbe tør for lagerplads, er der tre ting, du kan gøre:

 • Reducer mængden af indhold på SharePoint Online-websteder.

 • Slet en eller flere grupper af websteder.

 • Køb mere lagerplads af Microsoft eller udbyderen.

Det er vigtigt at holde øje med, hvor meget plads der bruges, og opstille retningslinjer og politikker sammen med administratorerne og ejerne af grupperne af webstederne mht. de begrænsninger på filstørrelsen, der skal gælde i organisationen.

Du kan få mere at vide under Ændr lagerplads og serverressourceforbrug for gruppe af websteder eller Administrer lagergrænser for gruppe af websteder.

 • Hvor mange grupper af websteder regner du med at skulle bruge i det hele?

 • Hvor meget lagerplads følger der med til dit abonnement?

 • Har bestemte grupper af websteder større krav til lagerplads en andre pga. den type eller mængde af indhold, de skal indeholder?

 • Vil du gøre det muligt for webstedets brugere at oprette deres egne teamwebsteder i en bestemt gruppe af websteder? Du kan få mere at vide om at gøre det muligt at oprette websteder under Lade brugere oprette deres egne teamwebsteder.

Har vi brug for understøttelse af flere sprog?

MUI-funktionen (Multilingual User Interface) giver brugerne mulighed for at få vist websteder eller websider på et andet sprog end det, der er angivet som standard for webstedet eller gruppen af websteder. MUI-funktionen er ikke et oversættelsesværktøj, men ændrer blot det viste sprog for visse standardelementer i grænsefladen.

MUI ændrer kun brugergrænsefladen for den enkelte bruger, og det ændrer ikke den måde, som webstedet vises på for andre brugere. Alt det indhold, der er oprettet på webstedets standardsprog, vil stadig blive vist på standardsproget.

MUI er aktiveret som standard. Men hvis MUI skal anvendes på en gruppe af websteder, skal funktionen også aktiveres af administratoren af gruppen af websteder. Du og dine webstedsejere skal beslutte, hvilket standardsprog, der skal bruges i grupperne af websteder, fordi når sproget er valgt, kan det ikke ændres.

Når du opretter en gruppe af websteder, er det vigtigt at kontrollere, at landestandarden og de internationale indstillinger på webstedet er korrekte. Når du f.eks. opretter franske websteder, sættes landestandarden altid til Frankrig, også selvom du befinder dig i Canada. Derfor er det en god idé, uanset hvilket sprog du vælger, at kontrollere, at både landestandarden og de internationale indstillinger svarer korrekt til din placering.

Du kan få mere at vide om flersprogede websteder under Introduktion til flersprogede funktioner.

 • Skal nogle grupper af websteder oprettes på bestemte sprog?

Har du planer om at bruge det offentlige websted til at oprette et internetsted?

Du kan få mere at vide om at planlægge det offentlige websted, herunder oplysninger om brug af et brugerdefineret domæne, i artiklen Planlægge det offentlige websted i planlægningsvejledningen til SharePoint Online.

 • Har du allerede et internetsted til din virksomhed, eller ønsker du at bruge det websted, der oprettes til dig automatisk i SharePoint Online?

Styring er det sæt politikker, roller, ansvarsområder og processer, der bestemmer, hvordan organisationen samarbejder for at nå de forretningsmæssige mål. Disse mål drejer sig om den tjeneste, du yder, samt administrationen af den immaterielle ejendom, dine medarbejdere skaber. Når du planlægger grupperne af websteder, skal du også udarbejde en plan for, hvordan du styrer dem.

Når du overvejer, hvordan grupperne af websteder skal struktureres og styres, så overvej disse svar på spørgsmålene.

Hvis du vil arkivere dette:

Skal du spørge om dette:

En effektiv gruppe af websteder består af grupper af enkeltpersoner og team, som har samme fælles mål.

Vil opbygningen af gruppen af websteder gøre organisationen mere effektiv?

Et sikkert websted, som er åbent for dem, der har brug for oplysningerne, men hvor oplysningerne er blokeret for dem, der ikke må se dem.

Giver opbygningen af informationsarkitekturen mulighed for at imødekomme lovmæssige krav, behov for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhedsmål?

En tilladelsesmodel, som giver mulighed for læseadgang, skriveadgang eller begge dele.

Hvilken type adgang til indholdet skal brugerne have?

Godkendelse af eksterne brugere udelukkende på de grupper af websteder, hvor det er nødvendigt. Du kan finde flere oplysninger om at give eksterne brugere adgang til dine websteder i Del websteder eller dokumenter med brugere uden for organisationen.

Skal brugere uden for virksomheden have adgang?

En administreret plan for de websteder, hvor vedligeholdelsen er god.

Hvem får tilladelse til at oprette og administrere webstederne i gruppen af websteder?

Placeringer af bestemte handlinger og programmer, f.eks. sandkasseløsninger.

Hvilke funktioner skal være aktiveret for brugerne?

En gruppe af websteder, hvor indholdet er nyttigt for dem, der deler webstedet.

Vil det indhold, der findes i søgeresultaterne, være relevant for dem, der deler grupper af websteder?

En løsning, som kan administreres og er nem at opgradere.

Hvor meget tilpasning må der foretages?

Som SharePoint-administrator kan du også gendanne slettede grupper af websteder. Med Papirkurv kan du gendanne slettede grupper af websteder, så længe de ikke har ligget i Papirkurv i mere end 30 dage. Efter 30 dage i Papirkurv bliver en gruppe af websteder automatisk slettet permanent. Med Papirkurv får du tid til at sikre dig, at gruppen af websteder ikke indeholder data, som organisationen skal bruge. Du kan få mere at vide under Gendanne en slettet gruppe af websteder.

Administrere tilladelser og bidrage til at sikre indhold

En vigtig overvejelse når du vil konfigurere og installere en gruppe af websteder, er tilladelser og sikkerhed. Administration af brugerbase og sikring af indhold og data skal tages i betragtning for et vellykket websted.

Der findes tre administrationsroller til administrationen af SharePoint Online-tjenesten:

 • Global administrator    Administrator for Office 365-portalen. Kan administrere tjenestelicenser, brugere og grupper, domæner og tjenester, der abonneres på. I Office 365 er en global administrator også en SharePoint Online-administrator.

 • SharePoint-administrator    Global administrator, hvis primære opgave er at administrere et SharePoint Online-miljø via SharePoint Administration. Kan oprette og administrere grupper af websteder, vælge administratorer til grupper af websteder, angive indstillinger for lejere og konfigurere Business Connectivity Services og Secure Store, InfoPath Forms Services, Datastyring, Søg og Brugerprofiler.

 • Administrator for gruppe af websteder    En bruger med administratortilladelser til at administrere en gruppe af websteder. En gruppe af websteder kan have flere administratorer, men kun én primær administrator. SharePoint Online-administratoren skal tildele tilladelser til den primære administrator for gruppen af websteder, når der oprettes en gruppe af websteder, og der kan derefter føjes flere administratorer til gruppen af websteder.

Når du opretter en gruppe af websteder i SharePoint Online, en global administrator eller en SharePoint Online-administrator, vælges der en primær administrator for gruppen af websteder. Det er en god ide at vælge en eller flere administratorer for en gruppe af websteder for en sikkerheds skyld, og det er også en god ide at tilknytte en sekundær global administrator i Office 365.

Du kan få mere at vide under Administrer administratorer for en gruppe af websteder.

Toppen af siden

SharePoint Online giver brugere af webstedet mulighed for at invitere eksterne brugere (dvs. brugere, som ikke har en licens til jeres Office 365-abonnement) til at se eller redigere indhold på webstederne. Hvis du undrer dig over, hvilke typer brugere der kvalificerer sig som eksterne brugere, og hvilke rettigheder en ekstern bruger har, skal du se Administrer ekstern deling for dit online SharePoint-miljø. Ekstern deling er en effektiv samarbejdsfunktion, som kan understøtte organisationens behov for at samarbejde med eksterne leverandører, kunder eller klienter. Det er derfor vigtigt med omhyggelig administration af ekstern deling for at sikre, at det indhold, som ikke må deles, er tilstrækkeligt beskyttet.

Der er tre måder, hvorpå brugere kan dele indhold på webstedet med personer uden for organisationen:

 • De kan dele et helt websted ved at invitere eksterne brugere til at logge på webstedet med en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto.

 • De kan dele separate dokumenter ved at invitere eksterne brugere til at logge på webstedet med en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto.

 • De kan sende brugere et gæstelink, som de kan bruge til at se separate dokumenter eller hele webstedet anonymt.

Ekstern deling er aktiveret som standard for dit SharePoint Online-miljø (lejer) og grupperne af websteder deri. Du kan vælge at slå det fra globalt, før andre begynder at bruge websteder, eller indtil du ved præcis, hvordan du vil bruge funktionen. Du kan vælge at tillade ekstern deling for bestemte grupper af websteder, mens du vil lade det være deaktiveret for grupper af websteder, som lagrer indhold som er følsomt og ikke vedkommer andre personer uden for virksomheden. Du bør overveje nøje, hvor du vil aktivere ekstern deling, samt hvilket niveau af ekstern deling du vil tillade.

Du kan konfigurere ekstern deling på to niveauer i SharePoint Administration:

 1. Du kan slå ekstern deling til eller fra globalt for et helt SharePoint Online-miljø (eller lejer).    Hvis du slår ekstern deling til, kan du angive, om du kun vil tillade deling med godkendte brugere, eller om du vil tillade brugerne at dele indhold med både godkendte brugere og anonyme brugere ved hjælp af gæstelinks.

 2. Du kan slå ekstern deling til eller fra for bestemte grupper af websteder.    Dette gør det muligt at sikre indhold på bestemte grupper af websteder, som du ikke vil dele. Du kan også angive, hvilket niveau af deling du vil tillade på en gruppe af websteder (dele med godkendte brugere eller dele med både godkendte brugere og anonyme brugere via gæstelinks).

Du kan få mere at vide om at aktivere og administrere ekstern deling under Administrere ekstern deling for dit SharePoint Online-miljø. Du kan få mere at vide om, hvordan brugere kan dele indhold, under Dele websteder eller dokumenter med personer uden for organisationen.

SharePoint Online IRM bruger Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), som er en teknologi til informationsbeskyttelse i Office 365. IRM-beskyttelse kan anvendes på filer i SharePoint lister og -biblioteker. Hvis du vil have mere at vide, skal du læse Hvad er Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Når IRM er aktiveret for en liste eller et bibliotek, krypteres filerne, så kun autoriserede personer kan få dem vist eller udføre bestemte handlinger med dem. Hver rettighedsstyret fil indeholder også en udgivelseslicens, der pålægger de personer, der kan få vist filen, begrænsninger. Typiske begrænsninger omfatter at gøre en fil skrivebeskyttet, at deaktivere kopieringen af tekst, at forhindre brugere i at gemme en lokal kopi og at forhindre brugere i at udskrive filen. Klientprogrammer, der kan læse IRM-understøttede filtyper, bruger udgivelseslicensen i selve den rettighedsstyrede fil til at håndhæve disse begrænsninger. På den måde bevares beskyttelsen på en rettighedsstyret fil, selv efter at den hentes.

IRM er deaktiveret som standard, når du tilmelder dig Office 365. Før du aktiverer IRM-tjenesten via SharePoint Administration, skal den globale administrator for Office 365 først installere Windows PowerShell-modulet til rettighedsstyring og derefter oprette forbindelse til rettighedsstyringstjenesten. Du kan få mere at vide under Konfigurere IRM (Information Rights Management) i SharePoint Online og Brug af IRM (Information Rights Management) på en liste eller et bibliotek.

Aktivere personlige websteder og sociale funktioner

En brugerprofil er en samling af egenskaber, som beskriver en SharePoint-bruger. Funktioner som f.eks. Mine websteder og Personsøgning anvender brugerprofiler til at give en omfattende, tilpasset oplevelse for brugerne i organisationen. Fordi der er så mange funktioner, som afhænger af brugerprofiler, går konfigurering af brugerprofiler hånd i hånd med konfigurering af sociale funktioner.

Når der oprettes en brugerkonto i Office 365, kan en administrator angive oplysninger manuelt, herunder stilling, afdeling, telefonnumre og andre egenskaber, som vises på den globale adresseliste i Office 365. Eller en administrator kan bruge værktøjet Microsoft Online Services – Katalogsynkronisering til at kopiere organisationens Active Directory-brugerkonti (og andre Active Directory-objekter) i Office 365. Disse oplysninger leveres som feeds på brugerens SharePoint Online-profil.

Hvad enten du har angivet brugerprofiloplysningerne i Office 365-katalogtjenesten manuelt, eller du har synkroniseret med Active Directory – hvis du vil føje oplysninger til brugerprofilerne, men der ikke er noget felt til det, så kan du overveje at oprette en SharePoint Online-brugerprofilegenskab. Du kan også angive politikker for, hvordan disse egenskaber skal fungere.

Flere brugerprofilegenskaber kan forbedre den sociale side af SharePoint i organisationen med f.eks. personsøgning og anbefalinger. Du kan f.eks. oprette en brugerprofilegenskab til aktuelle projekter, som en medarbejder arbejder på, hvilket gør det muligt for andre brugere at finde eksperter på det enkelte område.

Husk på, at disse egenskaber udelukkende gælder for SharePoint Online, og disse oplysninger kopieres ikke til Office 365. Altså vises disse oplysninger ikke i Office 365-tjenester som f.eks. Exchange Online eller Lync Online, fordi de ikke føjes til den globale adresseliste.

I forbindelse med planlægning af brugerprofiler kan du begynde med at evaluere organisationens samarbejdsbehov ved at finde svar på de følgende spørgsmål. Begræns omfanget af planlægningen ved at fokusere på at tilføje egenskaber, som understøtter vigtige forretningsmæssige behov eller scenarier for hver gruppe af websteder. Hvis en relevant egenskab ikke tager hånd om bestemte scenarier, skal du vente, indtil et bestemt scenarie er identificeret under normal drift i stedet for at planlægge at tilføje en egenskab, blot fordi du tror, du måske har brug for den. Det er muligt, at du slet ikke behøver at tilføje nogen nye egenskaber.

Hvis du vil have en afklaring på dette:

Skal du spørge om dette:

Hvilke egenskaber du vil bruge for de vigtigste brugerprofiler. Egenskaber er vigtige, når du skal finde brugere, oprette målgrupper, som skal bruges, når indholdet skal målrettes, samt etablere relationer mellem kolleger og arbejdsgrupper.

Lever standardegenskaberne for brugerprofiler op til dine behov?

Hvordan brugerne udfylder disse oplysninger, og hvem der kan se dem.

Hvis du opretter nye egenskaber, hvilke politikker skal så gælde for dem?

Om du skal bruge en ensartet taksonomi til at hjælpe SharePoint-søgetjenesten med at matche og finde brugere. Lad os sige, at du f.eks. opretter en profilegenskab med navnet "Spørg mig om". I denne egenskab vil du administrere, hvad brugerne kan angive i dette felt. Hvis du lader dem angive deres egne værdier, kan det være, at de skriver den anderledes, end der vil blive søgt på den pågældende værdi. I dette tilfælde kan du oprette et ordsæt, som angiver hvilke valgmuligheder brugeren har for at angive disse oplysninger.

Har du brug for at oprette et ordsæt for at give brugerne nogle valgmuligheder til at udfylde en ny profilegenskab?

Du kan få mere at vide om ordsæt under Introduktion til administrerede metadata.

Bemærkninger: 

 • Mens Katalogsynkronisering (DirSync) gør det muligt at overføre og synkronisere Active Directory-brugerprofiler med SharePoint Online, overføres Active Directory-oplysningerne kun i én retning – fra den lokale Active Directory-installation til SharePoint Online. Dette sikrer, at brugeroplysningerne i SharePoint Online afspejler den mest aktuelle og nøjagtige tilstand af dine brugerdata i Active Directory. Hvis du vil have mere at vide om Office 365-katalogtjenesten, skal du læse Active Directory-synkronisering i Office 365.

 • Når brugerprofiler synkroniseres fra Active Directory, kan du også synkronisere Active Directory-grupper. Synkronisering af grupper giver SharePoint Online oplysninger om, hvilke brugere der er medlem af hvilke grupper.

 • Hvis din Active Directory-administrator har oprettet brugerdefinerede attributter i Active Directory, tilknyttes disse oplysninger ikke standardegenskaberne for Office 365, og de synkroniseres ikke.

Du kan få mere at vide om at administrere brugerprofiler under Administrere brugerprofiler i SharePoint Online.

SharePoint-målgrupper gør det muligt at vise indhold til bestemte brugere på baggrund af deres job eller opgaver. Målgrupperne kan defineres ved hjælp af en eller en kombination af følgende ting: medlemskab af en distributionsliste eller en Windows-sikkerhedsgruppe, SharePoint-gruppe, rolle i organisationen eller ved hjælp af offentlige egenskaber i brugerprofiler. Indhold kan også målrettes ved hjælp af navigationslinks, listeelementer, bibliotekselementer og webdele.

Før du opretter målgrupper at målrette indhold mod, skal du arbejde sammen med administratorerne for gruppen af websteder og webstedsejerne for at afgøre, hvilke webstedselementer, der skal bruges på deres websteder. Dette hjælper dig til at tænke over, hvordan folk interagerer med de forskellige websteder og afgøre, hvordan du vil bruge indholdsmålretning.

Når disse er defineret, kan målgrupperne bruges til at målrette indhold på forskellig vis. I Microsoft Office 2013-programmer kan du f.eks. angive links, der skal vises i Gem som > Seneste mapper i SharePoint samt angive, hvilke målgrupper hvert link skal være synligt for. På de personlige websteder (tidligere kaldet Mine websteder) kan du angive målgrupper for de navigationslinks, der vises i det øverste linkpanel. I et miljø, hvor målgrupperne er konfigureret, kan webstedsadministratorerne bruge webdele til at målrette indhold efter målgruppen.

Når målgrupperne planlægges i den indledende installation, skal målet være at finde det mindst mulige sæt målgrupper ud fra organisationens behov.

SharePoint Online-målgrupper er forskellige fra SharePoint-tilladelser. Hvis du vil deaktivere en persons adgang til et bestemt websted, dokumentbibliotek eller dokument, kan du gøre det ved at konfigurere tilladelser. Hvis du vil have mere at vide om at planlægge dette, skal du se Planlægge din strategi for tilladelser.

Du kan få mere at vide om at administrere målgrupper under Administrer målgrupper i SharePoint Online.

Mine websteder er personlige websteder, som indeholder et omfattende sæt af funktioner til sociale netværk og samarbejde for hvert medlem i organisationen. Desuden giver Mine websteder Office 365-brugere en central placering, hvor de kan gemme, dele og spore de oplysninger, der er vigtige for dem. Brugerne kan få adgang til deres personlige websteder ved at klikke på Websteder øverst i SharePoint Online-webstedet. Hvis der klikkes på Nyhedsstrøm eller OneDrive føres brugeren til forskellige Mit websted-placeringer, når først gruppen af websteder for Mit websted er blevet oprettet. Hvis du klikker på brugernavnet i øverste højre hjørne på en hvilken som helst side og klikker på Om mig, føres du desuden direkte til siden Mit websted, som beskriver aktiviteter for ejeren af Mit websted.

Som SharePoint Online-administrator kan du tilpasse indholdet på Mit websted til hver enkelt bruger i en hvilken som helst organisation samt aktivere politikker til beskyttelse af personlige oplysninger.

Som standard består Mine websteder af tre primære komponenter:

 • Min nyhedsstrøm er standardlandingssiden. På denne side vises et feed med de seneste aktiviteter, som vedrører de af brugeren angivne medarbejdere og interesser. Brugerne kan tilpasse deres nyhedsstrøm ved at følge medarbejdere, angive interesseområder og konfigurere den type aktiviteter, de vil følge.

 • Mit OneDrive for Business-indhold er en webdelsside, der viser indhold, som en bruger har gemt på Mit websted.

 • Mine websteder er en side med links til websteder, som brugerne har valgt at følge, samt links til foreslåede websteder.

 • Om mig viser brugerens profilside til andre i organisationen, hvor brugerne kan dele deres viden, profilbilleder osv. Selvom siderne Min nyhedsstrøm og Mit OneDrive for Business-indhold kun er tilgængelig for brugeren, så er siden Min profil det, som brugeren og andre ser i organisationen ser, når du åbner brugerens Mit websted.

For at kunne foretage effektiv planlægning for Mine websteder skal en SharePoint Online-administrator afgøre, hvilken kvote der er nødvendig til Mine websteder. SharePoint Online-administratoren kan desuden angive vigtige konfigurationsoplysninger, f.eks. værtsplaceringer, der er tillid til, det foretrukne søgecenter, hvilke konti eller grupper der skal have læsetilladelser på Mine websteder, og andre indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, som kan findes via SharePoint Administration under brugerprofiler. SharePoint Online-administratoren styrer også, hvilke brugerprofilegenskaber der vises på profilsiderne for brugeren af Mit websted.

Administratorer af grupper af websteder eller webstedsejere kan bestemme, om funktionen Webstedsfeed, som findes på teamwebsteder, skal være aktiveret for et websted. Hvis denne funktion aktiveres, oprettes der en webstedsspecifik nyhedsstrøm og et mikrofeed, som kan læses på webstedet, eller følges fra et websted af typen Mit websted.

I den følgende tabel er der en vejledning til tilladelser til sociale funktioner:

Tilladelse

Vejledning

Opret et personligt websted

Som standard kan alle godkendte brugere oprettet et websted af typen Mit websted. Vær sikker på, at standardindstillingen gælder organisationen. Du kan også vælge at bruge en eller flere sikkerhedsgrupper til at give tilladelsen Opret et personligt websted til et undersæt af brugere i organisationen.

Brug sociale funktioner

Som standard kan alle godkendte brugere tilføje vurderinger og sociale mærker til dokumenter, til andre SharePoint Online-elementer og til andre elementer som f.eks. eksterne websider og blogindlæg. Brugerne kan også efterlade improviserede notater på profilsider på Mit websted-websted eller på en SharePoint Online-side. Du kan også bruge en eller flere sikkerhedsgrupper til at give tilladelsen Brug sociale funktioner til et undersæt af brugere i en organisation.

Brug personlige funktioner

Som standard kan alle godkendte brugere redigere deres profiler, tilføje eller redigere kolleger og tilføje eller redigere medlemskaber. Du kan også bruge en eller flere sikkerhedsgrupper for at give tilladelsen Brug personlig funktioner til et undersæt af brugere i organisationen.

Særlige overvejelser

Følgende funktioner til Mit websted kræver særlige overvejelser:

 • Nyhedsstrøm    Funktionen Nyhedsstrøm er aktiveret som standard, så brugerne kan følge kollegernes aktiviteter på siden Nyhedsstrøm på Mine websteder. Brugerne kan kun få vist aktiviteter i nyhedsstrømmen, hvis de har tilladelsen til det. Når du tilrettelægger Mine websteder, bør du overveje funktionens konsekvenser i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger og sikre afhjælpningsløsninger på baggrund af dine krav.

 • Mærke- og notatværktøjet    Mærke- og notatværktøjet kan slås til eller fra i SharePoint Online Administration ved hjælp af tilladelsen Anvend mærker og noter. Denne indstilling gælder for alle brugere, som har tilladelsen Anvend mærker og noter.

Du kan få mere at vide om administration af Mine websteder under Administrere indstillingerne for Mit websted for SharePoint Online. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du kan tilpasse værten for Mit websted, som styrer udseendet og funktionsmåden for nyhedsstrømmen og profilsiderne, der bruges til personlige websteder i organisationen, skal du se Tilpasse værten for Mit websted.

Der findes en række funktioner, der kan konfigureres eller administreres globalt fra SharePoint Administration. Det kan være en hjælp under planlægningen af tid og ressourcer at vurdere, hvorvidt organisationen har forretningsmæssige behov for bestemte funktioner.

Dette trin kan hjælpe med at afgøre, hvorvidt der i organisationen er brug for eksperter inden for bestemte emner, som kan hjælpe det administrative personale med at planlægge konfigurationen af de pågældende funktioner. For at samle de nødvendige behov for at konfigurere funktioner som f.eks. Ordbank eller datastyringsfunktioner som f.eks. Liste over indhold kan det være nødvendigt at arbejde sammen med de personer i organisationen, som har ansvaret for virksomhedstaksonomi, datastyring eller indholdsstyring.

Er der brug for disse egenskaber?

Hvis du vil have mere at vide om at konfigurere dette, skal du se her:

Webstedsdesignere vil kunne oprette og publicere formularer, som webstedets brugere kan udfylde i browseren.

InfoPath Forms Services giver adgang til, at formularer kan gengives i webbrowseren. Funktionen fås til Office 365-planerne E3 og E4. InfoPath Forms Services er understøttet af SharePoint Server 2016.

Du skal kunne arbejde med virksomhedsdata i eksterne programmer, og du vil have muligheden for at integrere disse data på SharePoint Online-websteder.

Du kan bruge Business Connectivity Services til at oprette forbindelse til dataressourcer som f.eks. SQL Azure-databaser eller WCF-datatjenester (Windows Communication Foundation).

Du vil oprette og bruge taksonomier til at klassificere og organisere oplysninger på websteder.

Du kan bruge værktøjet til styring af ordbank til at oprette, importere og administrere hierarkiske samlinger af centralt administrerede ord (kaldet ordsæt).

Det kan være nødvendigt at dirigere indhold automatisk til angivne placeringer på baggrund af datastyring eller kriterier for dokumentadministration.

Du skal konfigurere søgefunktionen for dit SharePoint Online-miljø.

Du vil give brugerne mulighed for at finde og installere internt udviklede virksomhedsapps eller apps fra tredjepart til at tilpasse og udvide websteder.

Du vil oprette et eDiscovery-center til at administrere indhold, som kunne blive en del af eDiscovery-anmodninger i efterforskninger, revisioner eller retssager.

Et eDiscovery-center er en gruppe af websteder og skal oprettes i SharePoint Administration. Skabelonen til et eDiscovery-center findes under fanen Enterprise i dialogboksen for den nye gruppe af websteder. Hver ny sag bliver til et websted gruppen af websteder for eDiscovery-centeret.

Som en del af planlægningen, skal du evaluere, om organisationen har specifikke forretningsmæssige behov, der kan kræve, at du bruger tjenester eller programmer fra tredjepart til at tilpasse SharePoint Online. Organisationen har måske behov for at overflytte en stor mængde indhold eller et stort antal brugere til SharePoint Online-webstedet. Eller det kan være, at du har arbejdsprocesser, der kræver understøttelse af mailaktiverede lister. Hvis du tror, at organisationen kan drage fordel af tjenester eller programmer fra en tredjepart, kan du undersøge de professionelle tjenester og programmer fra partnere på Microsoft Partner Center. Du kan finde eksperter, der kan hjælpe med installationen i skyen eller skræddersy Microsoft Office 365 til behovene i virksomheden. Det er en god ide at udforske og undersøge de tilgængelige tjenester og løsninger fra tredjeparter, når du starter planlægningen.

Gå tilbage til SharePoint Online-planlægningsvejledning til Office 365 til virksomheder.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×