Office
Log på

Administrere forespørgselsregler

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som SharePoint Online-administrator kan du forbedre søgeresultaterne ved at oprette og administrere forespørgselsregler. Forespørgselsregler kan få søgninger til at stemme bedre overens med brugerens hensigter.

I en forespørgselsregel kan du angive betingelser og tilknyttede handlinger. Når en forespørgsel opfylder de angivne betingelser i en forespørgselsregel, udfører søgesystemet de handlinger, der er angivet i reglen, for at forbedre relevansen af søgeresultaterne. Det kan være ved at indsnævre resultaterne eller ændre den rækkefølge, resultaterne vises i. En betingelse i en forespørgselsregel kunne f.eks. være, at et udtryk i en forespørgsel stemmer overens med et bestemt udtryk i et SharePoint-ordsæt, eller at en forespørgsel ofte udføres på en bestemt resultatkilde i søgesystemet, f.eks. videoer. Når betingelsen i forespørgselsreglen er opfyldt, kunne en tilknyttet handling være at vise et bestemt element øverst i søgeresultaterne. Det kan f.eks. være, at du har et intranetsted, hvor alle firmabegivenheder findes i et bibliotek, og du vil gøre reklame for et førstehjælpskursus. Det gør du ved at oprette en forespørgselsregel, som får førstehjælpskurset til at blive vist øverst i søgeresultaterne, når nogen søger på "kursus" eller "begivenhed".

Du kan konfigurere forespørgselsregler for én eller flere resultatkilder, og du kan angive en tidsperiode for, hvornår forespørgselsreglen er aktiv.

Se også: forstå forespørgselsregler

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en forespørgselsregel

Oprette og vise en resultatblok

Ændre rangerede søgeresultater ved at ændre forespørgslen

Gøre en forespørgselsregel inaktiv på et websted

Rangere forespørgselsregler for en gruppe af websteder

Oprette en forespørgselsregel

Du kan oprette forespørgselsregler på forskellige niveauer: for hele lejeren, for en gruppe af websteder eller for et websted. Når du opretter forespørgselsregler på lejerniveau, kan forespørgselsreglerne anvendes i alle grupper af websteder. Når du opretter forespørgselsregler på niveauet for grupper af websteder, kan reglerne anvendes på alle websteder i gruppen af websteder. Når du opretter forespørgselsregler på webstedsniveau, kan reglerne kun anvendes på det pågældende websted.

 1. Gå til siden Administrer forespørgselsregler for lejeren, gruppen af websteder eller et websted:

  • For lejeren:

   1. Log på Office 365 Administration.

   2. Vælg Administrator > SharePoint. Du er nu i SharePoint Online Administration.

   3. Klik på søgning, og klik derefter på Administrer forespørgselsregler på siden for administration af søgning.

  • For en gruppe af websteder:

   • Gå til Indstillinger i gruppen af websteder, klik på Indstillinger for websted, og klik derefter på Søg i forespørgselsregler under Administration af gruppe af websteder.

  • For et websted:

   • Gå til Indstillinger webstedet, klik på Indstillinger for websted, og klik derefter på Forespørgselsregler under Søgning.

 2. Vælg en resultatkilde for den nye forespørgselsregel på listen Vælg en resultatkilde på siden Administrer forespørgselsregler.

 3. Klik på Ny forespørgselsregel.

 4. Skriv et navn til forespørgselsreglen i feltet Regelnavn i sektionen Generelle oplysninger på siden Tilføj forespørgselsregel.

 5. Klik for at udvide sektionen Kontekst.

 6. Gør et af følgende i sektionen Kontekst:

  • Vælg Alle kilder, hvis du vil anvende forespørgselsreglen på alle resultatkilder.

  • Hvis du vil anvende forespørgselsreglen på en eller flere bestemte resultatkilder, skal du vælge En af disse kilder. Den resultatkilde, du angav tidligere, vælges som standard. Hvis du vil føje en resultatkilde til forespørgselsreglen, skal du klikke på Tilføj kilde, vælge en resultatkilde i dialogboksen og derefter klikke på Gem.

 7. Hvis du vil begrænse forespørgselsreglen til kategorier – f.eks. hvis en forespørgselsregel kun skal træde i kraft, når der findes et udtryk fra dit ordsæt til administreret navigation i forespørgslen, så skal du gøre følgende:

  • Hvis du vil begrænse forespørgselsreglen til en kategori, skal du klikke på Tilføj kategori. I dialogboksen Importér fra ordbank skal du vælge et udtryk, som udløser forespørgselsreglen, når det optræder i en forespørgsel, og derefter skal du klikke på Gem.

  • Sådan begrænses forespørgselsreglen til et brugersegment:

   1. Klik på Tilføj brugersegment.

   2. Skriv et navn til denne regel i feltet Titel i dialogboksen, og klik derefter på Tilføj udtryk i brugersegment.

   3. I dialogboksen Importér fra ordbank skal du vælge et udtryk, der repræsenterer et brugersegment, og som udløser forespørgselsreglen, når udtrykket optræder i en forespørgsel.

   4. Klik på Gem.

 8. Gør et af følgende i sektionen Forespørgselsbetingelser:

  • Vælg en af betingelserne i den følgende tabel.

  • Klik på Fjern betingelse for at konfigurere denne forespørgsel til at udløses for hver forespørgsel, som en bruger skriver på det niveau, hvor reglen oprettes, og gå derefter videre til næste trin. Hvis du opretter denne regel for en gruppe af websteder, skal du f.eks. klikke på Fjern betingelse, hvis denne regel skal udløses for hver forespørgsel, en bruger skriver i et hvilket som helst søgefelt i gruppen af websteder.

Forespørgselsbetingelse

Beskrivelse

Konfiguration

Eksempel

Forespørgslen matcher nøgleordet præcist

Forespørgselsreglen udløses, når en forespørgsel stemmer nøjagtigt overens med et ord eller et udtryk, du angiver.

Skriv et eller flere udtryk adskilt af semikolon i feltet Forespørgslen stemmer præcist med et af disse udtryk.

Skriv "billede; billed" i feltet. Forespørgselsreglen udløses, når en bruger skriver "billede" eller "billed" i et søgefelt. Reglen udløses ikke, hvis en bruger skriver "´billeder" eller "feriebillede".

Forespørgslen indeholder handlingsordet

Forespørgselsreglen udløses, når en forespørgsel indeholder et ord for noget, brugeren vil foretage sig. Ordet skal stå først eller til sidst i forespørgslen.

Skriv det handlingsord, som udløser forespørgselsreglen, ved at gøre et af følgende:

 • Vælg Handlingsordet er et af disse udtryk, og skriv et eller flere udtryk.

 • Vælg Handlingsordet er et ord i denne ordbog, og klik derefter på Importér fra ordbank. Vælg et ord fra et ordsæt i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

Skriv ordet "download" i feltet Handlingsordet er et af disse udtryk. Når en bruger skriver "download dataark for Contoso Electronics" i et søgefelt, er det muligt, at brugeren ikke leder efter et dokument, der indeholder ordene "download", "Contoso", "Electronics" og "dataark". Derimod vil brugeren højst sandsynligt downloade et dataark for Contoso Electronics. Forespørgselsreglen udløses, og så er det kun ordene "Contoso", "Electronics" og "dataark", der sendes til søgeindekset.

Forespørgslen matcher ordbogen præcist

Forespørgselsreglen udløses, når forespørgslen stemmer nøjagtigt overens med et ord i ordbogen.

Vælg en ordbog på listen Forespørgslen stemmer præcist med et opslag i denne ordbog. Hvis du vil angive en anden ordbog, skal du klikke på Importér fra ordbank, vælge et ord fra et ordsæt i dialogboksen og derefter klikke på Gem.

Et ord, som en bruger skriver i et søgefelt, stemmer perfekt overens med den forudkonfigurerede ordbog Personnavne.

Forespørgslen er mere almindelig i kilden

Forespørgselsreglen udløses, hvis brugerne ofte sender denne forespørgsel fra en anden kilde, som du allerede har angivet.

Vælg en resultatkilde på listen Forespørgslen vil mere sandsynligt blive brugt i denne kilde.

Du har valgt Lokale videoresultater på listen. Forespørgselsreglen udløses, hvis en bruger skriver ordet "kursus" i søgefeltet, og hvis dette ord allerede er blevet skrevet ofte i et søgefelt i søgevertikalen Videoer.

Resultattype, der ofte klikkes på

Forespørgselsreglen udløses, hvis andre brugere ofte har klikket på en bestemt resultattype efter at have skrevet den samme forespørgsel.

Vælg en resultattype på listen Resultattype for de resultatforekomster, der ofte klikkes på.

Du har valgt SharePoint MicroBlog-indlæg på listen. Hvis brugerne ofte klikker på et mikroblogindlæg i søgeresultaterne, skal du overveje at konfigurere det nyeste mikroblogindlæg som det første fremhævede resultat og det næst nyeste mikroblogindlæg som det andet fremhævede resultat (i sektionen Handlinger).

Avanceret forespørgsel på matchende tekst

Du vil bruge et udtryk eller et opslag fra ordbogen, som udløser forespørgselsreglen, og du vil derefter definere mere detaljerede betingelser for udløsning af forespørgselsreglen.

Skriv det udtryk eller ord, som udløser forespørgselsreglen, ved at gøre et af følgende:

 • Vælg Forespørgslen indeholder et af disse udtryk, og skriv et eller flere udtryk.

 • Vælg Forespørgslen indeholder en post i denne ordbog, og klik derefter på Importér fra ordbank. Vælg et ord fra et ordsæt i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

Tilføj derefter flere betingelser ved at afkrydse indstillingerne på listen.

Du valgte Forespørgslen indeholder et af disse udtryk og valgte derefter Starten på forespørgslen passer, men ikke hele forespørgslen. Forespørgselsreglen udløses kun, hvis udtrykket er i starten af en forespørgsel – ikke hvis den er i slutningen.

Klik på Tilføj en alternativ betingelse, hvis du vil tilføje flere betingelser.

Bemærk!: Reglen udløses, når en af betingelserne er sande.

 1. Definer den handling, der skal udføres, når forespørgselsreglen udløses, i sektionen Handlinger. Angiv et af følgende:

  • Hvis du vil fremhæve enkelte resultater, så de vises øverst i søgeresultaterne, skal du klikke på Tilføj fremhævet resultat (i SharePoint 2010-produkter hed dette Guldkorn).

   1. Skriv et navn til dette fremhævede resultat i feltet Titel i dialogboksen.

   2. Skriv URL-adressen til det resultat, der skal fremhæves, i feltet URL-adresse. Vælg Gengiv URL-adressen som et banner og ikke som et link.

   3. Klik på Gem.

    Du kan tilføje adskillige individuelle fremhævede resultater. Hvis der er flere fremhævede resultater, skal du angive den relative rækkefølge.

  • Hvis du vil fremhæve en gruppe af søgeresultater, skal du klikke på Tilføj resultatblok. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Oprette og vise en resultatblok lidt længere nede.

  • Hvis du vil ændre rangerede søgeresultater, skal du klikke på Skift rangerede resultater ved at ændre forespørgslen. Du kan finde flere oplysninger, kan du se ændre rangerede søgeresultater ved at ændre forespørgslen lidt længere nede.

 2. Hvis du vil aktivere forespørgselsreglen i et bestemt tidsrum, skal du klikke på Publicering og angive tidsrummet.

 3. Klik på Gem.

Toppen af siden

Oprette og vise en resultatblok

En resultatblok er adskillige søgeresultater, der vises som en gruppe. På samme måde som du fremhæver et bestemt resultat, kan du fremhæve en resultatblok, når en angivet forespørgselsbetingelse er opfyld.

Når du konfigurerer en forespørgselsbetingelse for en resultatblok, bruger du forespørgselsvariabler. Forespørgselsvariabler er ligesom pladsholdere for værdier, du endnu ikke kender, når du angiver forespørgslen. Men når forespørgslen køres, er disse oplysninger tilgængelige, og systemet bruger dem til at sende forespørgslen til indekset. F.eks. står {User.Name} for det viste navn for brugeren, som har skrevet forespørgslen. En anden variabel er {searchBoxQuery}, som står for den forespørgsel, en bruger skriver i et søgefelt. Når du bruger Forespørgselsgenerator til at konfigurere forespørgslen, vises der en liste med forespørgselsvariabler. Se trin 3 i fremgangsmåden lige nedenfor.

 1. På trin 9 i fremgangsmåden, Oprette en forespørgselsregel, skal du klikke på Tilføj resultatblok i sektionen Handlinger på siden Tilføj forespørgselsregel.

 2. Skriv et navn til resultatblokken i feltet Titel i sektionen Bloktitel.

 3. Klik på Start forespørgselsgenerator i sektionen Forespørgsel for at angive forespørgslen.

 4. Gør følgende i dialogboksen Opret din egen forespørgsel:

  • Vælg indstillinger under fanen GRUNDLÆGGENDE for at definere forespørgslen for resultatblokken:

Liste

Indstillinger

Vælg en forespørgsel

Vælg en resultatkilde for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

Nøgleordsfilter

Brug nøgleordsfiltre til at tilføje forespørgselsvariabler til din forespørgsel. Du kan finde en liste over tilgængelige forespørgselsvariabler i forespørgselsvariabler i SharePoint Server 2013 .

Vælg foruddefinerede forespørgselsvariabler fra listen, og føj dem til forespørgslen ved at klikke på Tilføj nøgleordsfilter.

Egenskabsfilter

Brug egenskabsfiltre til at køre forespørgslen i de administrerede egenskaber, der er angivet som forespørgselsmulige, i søgeskemaet.

Vælg administrerede egenskaber på listen Egenskabsfilter. Klik på Tilføj egenskabsfilter for at føje filteret til forespørgslen.

Bemærk!: Brugerdefinerede administrerede egenskaber vises ikke på listen egenskabsfilter. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret administreret egenskab til din forespørgsel, i feltet forespørgselstekst, Skriv navnet på din brugerdefinerede administreret egenskab, efterfulgt af forespørgselsbetingelsen, for eksempel MyCustomColorProperty:Green

 • Angiv, hvordan dine søgeresultater i resultatblokken skal sorteres, under fanen SORTERING.

  Gør følgende på listen Sortér efter i sektionen Sortér resultater:

  • Hvis du vil sortere efter administrerede egenskaber, der er angivet som sorterbare i søgeskemaet, skal du vælge en administreret egenskab på listen og derefter vælge Faldende eller Stigende. Klik på Tilføj sorteringsniveau, hvis du vil tilføje flere sorteringsniveauer.

  • Hvis du vil sortere efter relevans, skal du vælge Placering og derefter gøre følgende:

   • Vælg, hvilken rangeringsmodel der skal bruges til at sortere søgeresultaterne, på listen Rangeringsmodel (dette er valgfrit).

   • Hvis du vil definere rangeringen yderligere ved at tilføje regler, der ændrer rækkefølgen af søgeresultater, når bestemte betingelser er opfyldt, skal du klikke på Tilføj dynamisk sorteringsregel i sektionen Dynamisk sortering, og derefter skal du angive betingede regler.

 • Du kan få vist et eksempel på den forespørgsel, der sendes, under fanen TEST.

Indstilling

Beskrivelse

Forespørgselstekst:

Viser den endelige forespørgsel, der køres af webdelen Indholdssøgning. Den er baseret på den oprindelige forespørgselsskabelon, hvor dynamiske variabler er erstattet med aktuelle værdier. Du ender muligvis med at foretage ændringer i forespørgslen som en del af forespørgselsreglerne.

Vis flere

Klik for at se flere indstillinger.

Forespørgselsskabelon

Viser indholdet af den forespørgselsskabelon, der anvendes til forespørgslen.

Variabler til forespørgselsskabelon

Viser de forespørgselsvariabler, der anvendes på forespørgslen, samt værdierne for de variabler, der anvendes på den aktuelle side. Du kan skrive andre værdier for at afprøve, hvilken effekt det har på forespørgslen. Klik på knappen Test forespørgsel for at få en forhåndsvisning af søgeresultaterne.

 1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Opret din egen forespørgsel.

 2. Vælg den resultatkilde, hvor du vil anvende resultatblokken, på listen Søg i denne kilde i sektionen Forespørgsel.

 3. Vælg, hvor mange resultater der skal vises i resultatblokken, på rullelisten Elementer.

 4. Klik for at udvide sektionen Indstillinger.

Resultatblokken viser kun det antal søgeresultater, du har angivet på det forrige trin. Men du kan tilføje linket Vis mere nederst i resultatblokken, som viser alle søgeresultaterne for resultatblokken. Hvis du vil tilføje linket Vis mere, skal du vælge Linket "Mere" fører til følgende URL-adresse og derefter skrive en URL-adresse. Du kan bruge forespørgselsvariabler i denne URL-adresse – f.eks. http://www.<websted>/search/results.aspx?k={subjectTerms}.

 1. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre rangerede søgeresultater ved at redigere forespørgslen

Rangeringsmodellen beregner en rangeringsrækkefølge for søgeresultaterne. Du kan ændre denne rangering ved at hæve eller sænke elementer i søgeresultaterne. I en forespørgsel, der f.eks. indeholder "download værktøjskasse", kan du oprette en forespørgselsregel, der genkender ordet "download" som et handlingsord. Når du har gjort dette, kan du ændre de rangerede søgeresultater, og dette fremhæver så URL-adressen på et bestemt websted for overførsel på dit intranet. Du kan også ændre sorteringsrækkefølgen for søgeresultaterne dynamisk, baseret på adskillige variabler som f.eks. filtypenavn eller bestemte nøgleord. Når du ændrer rangerede søgeresultater ved at ændre forespørgslen, vil du se, at resultaterne bliver sikkerhedsjusteret og kan forbedres. Desuden vises søgeresultaterne ikke, hvis dokumentet ikke længere er der.

 1. På trin 9 i fremgangsmåden, Oprette en forespørgselsregel, skal du klikke på Ændr rangerede resultater ved at ændre forespørgslen i sektionen Handlinger på siden Tilføj forespørgselsregel.

 2. Gør følgende i dialogboksen Opret din egen forespørgsel:

  • Rediger indstillingerne under fanen GRUNDLÆGGENDE for at ændre rangerede søgeresultater:

Liste

Indstillinger

Vælg en forespørgsel

Vælg en resultatkilde for at angive, hvilket indhold der skal søges i.

Nøgleordsfilter

Brug nøgleordsfiltre til at tilføje forespørgselsvariabler til din forespørgsel. Du kan finde en liste over tilgængelige forespørgselsvariabler i forespørgselsvariabler i SharePoint Server 2013 .

Vælg foruddefinerede forespørgselsvariabler fra listen, og føj dem til forespørgslen ved at klikke på Tilføj nøgleordsfilter.

Egenskabsfilter

Brug egenskabsfiltre til at køre forespørgslen i de administrerede egenskaber, der er angivet som forespørgselsmulige, i søgeskemaet.

Vælg administrerede egenskaber på rullelisten Egenskabsfilter. Klik på Tilføj egenskabsfilter for at føje filteret til forespørgslen.

 • Angiv, hvordan søgeresultaterne skal sorteres, under fanen SORTERING:
  Gør følgende på rullelisten Sortér efter:

  • Hvis du vil sortere efter administrerede egenskaber, der er angivet som sorterbare i søgeskemaet, skal du vælge en administreret egenskab på listen og derefter vælge Faldende eller Stigende. Klik på Tilføj sorteringsniveau, hvis du vil tilføje flere sorteringsniveauer.

  • Hvis du vil sortere efter relevans, skal du vælge Placering og derefter gøre følgende:

   • Vælg, hvilken rangeringsmodel der skal bruges til at sortere søgeresultaterne, på listen Rangeringsmodel (dette er valgfrit).

   • Hvis du vil definere rangeringen yderligere ved at tilføje regler, der ændrer rækkefølgen af søgeresultater, når bestemte betingelser er opfyldt, skal du klikke på Tilføj dynamisk sorteringsregel i sektionen Dynamisk sortering, og derefter skal du angive betingede regler.

 • Du kan få vist et eksempel på den forespørgsel, der sendes, under fanen TEST.

Indstilling

Beskrivelse

Forespørgselstekst:

Viser den endelige forespørgsel, der køres af webdelen Indholdssøgning. Den er baseret på den oprindelige forespørgselsskabelon, hvor dynamiske variabler er erstattet med aktuelle værdier. Du ender muligvis med at foretage ændringer i forespørgslen som en del af forespørgselsreglerne.

Vis flere

Klik for at få vist flere oplysninger.

Forespørgselsskabelon

Viser indholdet af den forespørgselsskabelon, der anvendes til forespørgslen.

Variabler til forespørgselsskabelon

Viser de forespørgselsvariabler, der anvendes på forespørgslen, samt værdierne for de variabler, der anvendes på den aktuelle side. Du kan skrive andre værdier for at afprøve, hvilken effekt det har på forespørgslen. Klik på knappen Test forespørgsel for at få en forhåndsvisning af søgeresultaterne.

 1. Klik på OK for at lukke dialogboksen Opret din egen forespørgsel.

 2. Klik på Gem.

Toppen af siden

Gøre en forespørgselsregel inaktiv på et websted

Forespørgselsregler, der oprettes på lejerniveau nedarves af grupper af websteder og af websteder. På samme måde nedarves forespørgselsregler, der oprettes på niveauet for grupper af websteder, af websteder i gruppen af websteder. Hvis du ikke ønsker, at en forespørgselsregel skal gælde på et websted, som nedarver reglen, kan du gøre forespørgselsreglen inaktiv for webstedet.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Indstillinger på dit websted.

 2. Klik på Forespørgselsregler i sektionen Søgning på siden Indstillinger for websted.

 3. Vælg den resultatkilde, som indeholder den forespørgselsregel, du vil gøre inaktiv, i menuen Vælg en resultatkilde på siden Administrer forespørgselsregler.

 4. Peg på den forespørgselsregel, du vil gøre inaktiv, i kolonnen Navn, klik på den pil, der vises, og klik derefter på Gør inaktiv.

Toppen af siden

Rangere forespørgselsregler for en gruppe af websteder

Når der er flere aktive forespørgselsregler for en lejer, en gruppe af websteder eller for et websted, kan der udløses mere end én regel for en forespørgsel, der udføres på dette niveau. Som standard udløses reglerne ikke i en bestemt rækkefølge. Men hvis du vil styre den rækkefølge, reglerne udløses i, kan du være nødt til at tilføje de forespørgselsregler, du opretter, i forespørgselsgrupper. Hvis du vil gøre dette, skal du vælge de regler, der skal føjes til en gruppe, og derefter angiver du den rækkefølge, reglerne i gruppen skal udløses i, hvis de aktiveres. Du kan også forhindre forespørgselsregler, som rangerer lavest i en gruppe, i at blive udløst, selvom de aktiveres.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Indstillinger i gruppen af websteder.

 2. Klik på Søg i forespørgselsregler i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 3. Vælg den resultatkilde, som indeholder de forespørgselsregler, du vil gruppere, i menuen Vælg en resultatkilde på siden Administrer forespørgselsregler.

 4. For hver forespørgselsregel, du har oprettet, som du vil føje til en gruppe, skal du pege på reglen og markere afkrydsningsfeltet.

  Bemærk!: De forespørgselsregler, du har oprettet for denne gruppe af websteder, står anført i sektionen Defineret for denne gruppe af websteder.

 5. Klik på Sortér de valgte regler.

 6. Gør et af følgende i dialogboksen Sortér de valgte regler, og klik derefter på OK:

  • Vælg Flyt regler til en ny gruppe med dette navn, og skriv derefter et navn til gruppen.

  • Vælg Flyt regler til eksisterende gruppe, og vælg en gruppe på listen.

 7. Gør følgende på siden Administrer forespørgselsregler:

  1. Hvis du vil ændre rækkefølgen for udløsningen af en regel i en gruppe, skal du ændre reglens nummerorden.

  2. Hvis du vil forhindre forespørgselsregler, der rangerer lavest i en gruppe, i at blive udløst, skal du gå til rækken med den forespørgselsregel i gruppen, der udløses sidst, og derefter skal du vælge Stop på listen Fortsæt/stop i kolonnen Handlinger.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×