Administrere en anden persons mail og kalender

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne funktion kræver, at du bruger en Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto. De fleste private og personlige konti bruger ikke Microsoft Exchange. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Exchange-konti og om, hvordan du finder ud af, hvilken version af Exchange din konto er knyttet til, via linkene i afsnittet Se også.

Der er to måder at arbejde med andre personers Microsoft Outlook mapper på - mappedeling og Stedfortræderadgang.

Hvis du er stedfortræder og rutinemæssigt svarer på e-mails på vegne af andre, kan du føje de pågældende personers Exchange-postkasse til din egen konto for at få hurtig adgang.

Denne artikel indeholder

Om at arbejde med en anden persons mapper

Føje en anden persons postkasse til din profil

Åbne en anden persons mapper

Svare på mødeindkaldelser for en anden person

Oprette mødeindkaldelser på vegne af en anden person

Oprette en mail på vegne af en anden person

Besvare en mail på vegne af en anden person

Gemme sendt post i en anden persons sendt post-mappe

Ændre, hvor slettede elementer skal placeres

Om at arbejde med en anden persons mapper

Før du kan arbejde med en anden persons mapper i Outlook, skal den pågældende person give dig tilladelse til disse mapper. Dette kan ske på forskellige måder.

Stedfortræderadgang er en funktion i Outlook, der giver én person tilladelse til at handle på en anden Outlook brugers vegne. Den mest almindelige situation, hvor funktionen anvendes, er mellem en overordnet og dennes medarbejder. Medarbejderen kan være ansvarlig for at vedligeholde den overordnedes tidsplan, herunder oprette og svare på mødeindkaldelser. Nogle medarbejdere kan også overvåge den overordnedes indbakke.

Deling af mapper er en måde at give adgang mellem to personer på, som er anderledes end stedfortræderadgang, da den ikke omfatter tilladelse for vedkommende til at handle på vegne af den anden. Deling af mapper er nyttig, hvis du ønsker, at nogen skal have adgang til én af dine mapper, måske mens du er på ferie, men de skal ikke kunne svare på mødeindkaldelser eller e-mails på dine vegne.

I denne artikel antages det, at du allerede har stedfortræderadgang. Yderligere oplysninger om, hvordan der gives stedfortrædertilladelse, findes i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Føje en anden persons postkasse til din profil

Hvis du ofte arbejder med en anden persons Exchange-mapper, ønsker du sandsynligvis at tilføje den anden persons Exchange-postkasse i din Outlook-profil. Hvis du gør dette, åbnes den anden persons postkasse automatisk, hver gang du åbner Outlook. Den anden postkasse vises i navigationsruden under Exchange-postkassemapperne.

Bemærk: Den person, der deler en postkasse, skal give dig tilladelsen Mappe synlig til Exchange-postkassens rodmappe. Den delte postkasse vises typisk som Postkasse - brugernavn.

Instruktioner til tilladelsen Mappe synlig

Benyt følgende fremgangsmåde i Outlook, hvis du er en overordnet:

 1. Højreklik i Exchange-postkassens rodmappe, og klik derefter på Rediger tilladelser for deling.

  Den delte postkasse vises typisk som Postkasse - brugernavn.

 2. Klik på stedfortræderens navn.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Mappe synlig under Andet under Tilladelser.

 4. Klik på OK.

Benyt følgende fremgangsmåde i Outlook, hvis du er stedfortræder:

 1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Exchange-kontotypen på listen, og klik derefter på Skift.

  Account Settings

 3. Klik på Flere indstillinger, og klik derefter på fanen Avanceret.

 4. Klik på Tilføj, og skriv derefter postkassenavnet for den person, hvis postkasse du vil føje til din brugerprofil. Hvis du ikke kender personens postkassenavn, skal du spørge den person, som gav dig Stedfortræderadgang.

  Open additional mailboxes

Toppen af siden

Åbne en anden persons mapper

 1. Peg på Åbn i menuen Filer, og klik derefter på Anden brugers mappe.

  Tip: For at undgå dette trin i fremtiden skal du se instruktionerne til, hvordan du føjer en anden persons postkasse til navigationsruden i afsnittet føje en anden persons postkasse til din profil .

 2. Skriv i boksen Navn navnet på den person, der gav dig dele- eller stedfortræderadgang, eller klik på Navn for at vælge navnet på en liste.

 3. Klik på listen Mappetype i den mappe, som du vil åbne.

Toppen af siden

Svare på mødeforespørgsler for en anden person

Når en overordnet markerer afkrydsningsfeltet Send kun mødeindkaldelser og svar til mine stedfortrædere og ikke til mig selv under fanen Stedfortrædere (kommandoen Indstillinger i menuen Funktioner), får stedfortræderen tilstrækkelige tilladelser til at acceptere mødeindkaldelser for den overordnede.

Hvis afkrydsningsfeltet Send kun mødeindkaldelser og svar til mine stedfortrædere og ikke til mig selv ikke er markeret, skal en stedfortræder dog have Redaktør (kan læse, oprette og ændre emner-tilladelser i en overordnets Kalender- eller Opgaver-mappe og mindst Læser (kan læse emner)-tilladelser i den overordnedes indbakke.

 1. Åbn den anden persons indbakke, hvis personens mødeindkaldelser ikke sendes direkte til dig.

  Tip: For at undgå dette trin i fremtiden skal du se instruktionerne til, hvordan du føjer en anden persons postkasse til navigationsruden i afsnittet føje en anden persons postkasse til din profil .

 2. Åbn mødeindkaldelsen.

  meeting request

 3. Klik på Accepter, Foreløbig eller Afslå.

Toppen af siden

Oprette mødeindkaldelser på vegne af en anden person

 1. Åbne den anden persons kalender.

 2. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Mødeindkaldelse.

 3. Skriv i boksen Til navnene på deltagerne, eller klik på Til for at vælge dem på en liste.

 4. Skriv emnet for mødet i boksen Emne.

 5. Skriv stedet for mødet i boksen Adresse.

 6. Skriv start- og sluttidspunkterne for mødet i boksene Start og Slut.

 7. Marker andre ønskede indstillinger. 

  Bemærk: Du kan finde hyperlinks til oplysninger om, hvordan du opretter mødeindkaldelser, i afsnittet Se også.

 8. Klik på Send.

Toppen af siden

Oprette en e-mail på vegne af en anden person

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Postmeddelelse.

  Tastaturgenvejen til at oprette en ny e-mail-meddelelse, skal du trykke på CTRL + SKIFT + M.

 2. Skriv navnet på den person, du sender meddelelsen på vegne af, i boksen Fra.

  Klik på Fra for at vælge navnet på en liste i adressekartoteket.

  Klik på Vis fra i gruppen Felter under fanen Indstillinger, hvis du ikke kan se knappen og boksen Fra.

 3. Tilføj modtagerne, et emne og meddelelsens indhold på samme måde, som du plejer at gøre.

 4. Klik på Send.

Toppen af siden

Svare på en e-mail på vegne af en anden person

 1. Gå til trin 3, hvis du allerede har åbnet den anden persons Indbakke-mappe.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne en anden persons Indbakke-mappe:

 • Åbn som en anden brugers mappe   

  1. Peg på Åbn i menuen Filer, og klik derefter på Anden brugers mappe.

  2. Skriv navnet på den person, du sender meddelelsen på vegne af, eller klik på Navn for at vælge et navn på den globale adresseliste.

  3. Klik på OK.

 • Tilføj den anden brugers mappe i navigationsruden   

  1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

  2. Klik på Exchange-kontoen under fanen Mail, og klik derefter på Rediger.

  3. Klik på Flere indstillinger.

  4. Klik på Tilføj under Åbn følgende yderligere postkasser under Postkasser under fanen Avanceret.

  5. Skriv navnet på den anden postkasse i dialogboksen Tilføj postkasse, og klik derefter på OK.

  6. Genstart Outlook.

  7. Marker den anden persons Indbakke-mappe i navigationsruden.

 • Marker den meddelelse, du vil besvare på vegne af din overordnede.

 • Klik på Svar på værktøjslinjen Standard. Hvis du har åbnet meddelelsen, skal du klikke på Svar, Svar til alle eller Videresend i gruppen Svar under fanen Meddelelse.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + R for at besvare en e-mail-meddelelse.

  Et nyt meddelelsesvindue åbnes.

 • Skriv den overordnedes navn i boksen Fra. Klik på Fra for at vælge navnet på en liste i adressekartoteket. Klik på Vis fra i gruppen Felter under fanen Indstillinger, hvis du ikke kan se knappen og boksen Fra.

 • Tilføj modtagerne, et emne og meddelelsens indhold på samme måde, som du plejer at gøre.

 • Klik på Send.

Toppen af siden

Gemme sendt post i en anden persons Sendt post-mappe

Når e-mails og mødeindkaldelser sendes af en stedfortræder på vegne af en overordnet, gemmes en kopi af hvert emne som standard i stedfortræderens Sendt post-mappe.

Den overordnede kan også give stedfortræderen adgang til sin Sendt post-mappe. Stedfortræderen kan derefter flytte emnerne fra sin egen Sendt post-mappe til den overordnedes Sendt post-mappe, når stedfortræderen har åbnet den overordnedes postkasse som en ekstra postkasse.

Bemærk: Det antages, at du allerede har angivet Stedfortræderadgang.

 1. Den overordnede skal benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Højreklik på mappen Sendt post i Navigationsrude.

  2. Klik på Rediger tilladelser til deling.

  3. Klik på stedfortræderens navn under fanen Tilladelser.

  4. Klik påRedaktør (kan læse, oprette og ændre emner) på listen Tilladelsesniveau under Tilladelser.

  5. Klik på OK.

 2. Stedfortræderen skal benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

  2. Marker Exchange-kontoen, og klik derefter på Skift.

  3. Klik på Flere indstillinger i dialogboksen Skift e-mail-konto.

  4. Klik på Tilføj under Avanceret under fanen Postkasser.

  5. Skriv den overordnedes navn, og klik derefter på OK.

  6. Klik på Anvend, klik på OK, klik på Næste, og klik derefter på Udfør.

   Den anden persons Sendt post-mappe vises i Navigationsruden under postkasse – manager.

Toppen af siden

Ændre, hvor slettet post flyttes til

Hvis du som stedfortræder sletter et emne i den overordnedes postkasse, flyttes emnet til din Slettet post-mappe. Der findes en indstilling i registreringsdatabasen, som ændrer destinationen for slettet post til postkasseejerens Slettet post-mappe. Disse procedurer kan bruges af avancerede brugere og administratorer.

Advarsel: Hvis du bruger Registreringseditor forkert, kan det forårsage alvorlige problemer, så du muligvis skal geninstallere operativsystemet. Microsoft kan ikke garantere, at problemer, der skyldes forkert brug af Registreringseditor, kan løses. Brug af Registreringseditor sker på eget ansvar.

 1. Afslut Outlook.

 2. Klik på Start, og klik derefter på Kør.

 3. Skriv regedit, og klik derefter på OK.

 4. Find registreringsdatabasenøglen på HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General

 5. Højreklik på DelegateWastebasketStylevalue, og klik derefter på Rediger.

  Hvis nøglen ikke findes, skal du gøre følgende for at oprette den:

  1. Højreklik på mappen General i stien, der blev defineret i trin 4.

  2. Peg på New, og klik derefter på DWORD Value.

  3. Skriv DelegateWastebasketStyle, og tryk derefter på ENTER.

 6. Rediger værdidataene i dialogboksen Edit DWORD Value til en af følgende værdier.

Værdi

Beskrivelse

8

Gemmer slettet post i din mappe

4

Gemmer slettet post i postkasseejerens mappe

 1. Bemærk: Sørg for, at stedfortræderen har mindst Forfatter-tilladelser til mappen Slettet post i den overordnedes postkasse. Hvis stedfortræderen ikke har disse tilladelser, og denne registreringsdatabaseindstilling angives til 4, slettes emnet permanent, eller stedfortræderen modtager en af følgende meddelelser:

  • Emnet kunne ikke slettes, da det muligvis allerede er blevet slettet eller flyttet.

  • Handlingen lykkedes ikke.

 2. Afslut Registreringseditor.

 3. Genstart Outlook.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×