Administrere eksterne dataområder og deres egenskaber

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan ændre egenskaberne for et eksternt dataområde til kontrolelementet data, der er importeret til et regneark via en forbindelse til en ekstern datakilde, som en database, en webforespørgsel eller en tekstfil.

Et eksternt dataområde (også kaldet en forespørgselstabel) er et defineret navn eller tabelnavn, der definerer placeringen af de data, der er hentet ind i et regneark. Når du opretter forbindelse til eksterne data, opretter Excel automatisk et eksternt dataområde. Den eneste undtagelse er en pivottabelrapport, der er forbundet til en datakilde – en pivottabelrapport, der ikke bruger et eksternt dataområde. Du kan formatere og designe et eksternt dataområde eller bruge dem i beregninger, som med alle andre data i Excel.

Egenskaber for eksternt dataområde

Et eksternt dataområde har flere egenskaber (må ikke forveksles med forbindelsesegenskaber), du kan bruge til at styre dataene, som bevaring af celle formatering og kolonnebredde. Du kan ændre egenskaber for disse eksterne dataområde ved at klikke på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data. Foretag de ønskede ændringer ved at gøre følgende:

 • Brug dialogboksen Egenskaber for eksterne Data til eksterne dataområder, der er oprettet fra Microsoft Query og guiden Dataforbindelse.

 • Eksterne dataområder, der er oprettet fra en importeret tekstfil eller en webforespørgsel, der henter HTML-data, du ved at bruge dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde.

 • Eksterne dataområder, der er oprettet fra en webforespørgsel, der henter XML-data, du ved at bruge dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning.

Brug af skabeloner med eksterne dataområder

Hvis du vil dele en oversigt eller en rapport, der er baseret på eksterne data, kan du give andre brugere en projektmappe, der indeholder et eksternt dataområde, eller du kan oprette en rapportskabelon. En rapportskabelon kan du gemme oversigt eller rapporten uden at gemme de eksterne data, så filen er mindre. De eksterne data er hentet, når en bruger åbner rapportskabelonen.

 1. Markér det regneark, hvori du vil søge efter en eksternt dataområde.

 2. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinje, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, du vil.

 1. Klik på Navnestyring i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik på navnet på det eksterne dataområde i dialogboksen Navnestyring, og klik derefter på Rediger. Du kan også dobbeltklikke på navnet.

 3. I dialogboksen Rediger navn skal du skrive det nye navn til referencen i feltet navn.

Bemærk!: Knappen Luk lukker dialogboksen Navnestyring. Du behøver at klikke på Luk for at acceptere ændringer, du allerede har foretaget.

Du kan ændre den underliggende forespørgsel for et eksternt dataområde, der blev oprettet ud fra Microsoft Query, en importeret tekstfil, en webforespørgsel eller guiden Dataforbindelse.

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber for forbindelse knapflade i dialogboksen Egenskaber for eksterne Data.

 4. Klik på fanen Definition i dialogboksen Egenskaber for forbindelse, og klik derefter på Rediger forespørgsel.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og redigering af forespørgsler i Microsoft Query, kan du se Microsoft Query Hjælp.

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Forbindelser i gruppen Forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber i dialogboksen Projektmappeforbindelser.

 4. Klik på fanen Definition i dialogboksen Egenskaber for forbindelse, og klik derefter på Rediger forespørgsel.

 5. Klik på Importér i dialogboksen Importér tekstfil.

 6. Foretage ændringer i den importerede tekstfil i guiden Tekstimport, og klik derefter på Udfør.

  Du kan finde flere oplysninger om at importere tekstfiler Import eller eksport tekstfiler.

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber i dialogboksen Projektmappeforbindelser.

 4. Klik på fanen Definition i dialogboksen Egenskaber for forbindelse, og klik derefter på Rediger forespørgsel.

 5. Foretage ændringer i Web-forespørgslen i dialogboksen Rediger webforespørgsel, og klik derefter på Udfør.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og redigering webforespørgsler, under oprette forbindelse til en webside (Power-forespørgsel).

 1. Klik på en celle i det eksterne dataområde, du vil ændre den underliggende forespørgsel.

 2. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på Egenskaber for forbindelse knapflade i dialogboksen Egenskaber for eksterne Data.

 4. Klik på fanen Definition i dialogboksen Egenskaber for forbindelse.

 5. Gør et af følgende:

  • Klik på tabel i feltet kommandotype og derefter ændre værdien i feltet Kommandotekst til navnet på en relevante tabel, visning eller forespørgsel.

  • Klik på SQL- eller standard i feltet kommandotype og derefter redigere SQL-sætningen i feltet kommando.

   Bemærk!: Afhængigt af hvordan forbindelsen blev defineret feltet kommandotype muligvis ikke er tilgængelig (vises nedtonet).

 1. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinjen, og vælg navnet på det eksterne dataområde, du vil kopiere.

  Vælg navnet på området for en Excel-tabel, og tryk derefter på CTRL + A for at markere tabeloverskrifterne.

  Hvis du vil medtage kolonneetiketter eller formler, der ikke er en del af det eksterne dataområde, skal du markere de celler, der indeholder kolonnenavne eller formler, du vil kopiere. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinjen, og klik på navnet på det eksterne dataområde, du vil kopiere.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Gruppen Udklipsholder på fanen Hjem

 3. Skift til den projektmappe, hvori du vil indsætte det eksterne dataområde.

 4. Klik på den øverste venstre celle i sæt område ind.

  Sørg for, at regnearket ikke indeholder data under eller til højre for den celle, som du har klikket på for at sikre, at eksterne data ikke erstatter eksisterende data.

 5. Klik på Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

Bemærk!: Hvis du kopierer kun en del af et eksternt dataområde, den underliggende forespørgsel er kopieret ikke, og de kopierede data kan ikke opdateres.

Du kan styre, hvordan du skal håndtere et større eller mindre datasæt, der returneres til Excel, når data opdateres.

 1. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 2. Klik på et af følgende under Hvis antallet af rækker i dataområdet ændres ved dataopdatering, i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde:

  • Indsætte celler til nye data, skal du slette ubrugte celler

   Bemærkninger!: 

   • Når en eller flere rækker er tilføjet i datakilden, celler direkte under det eksterne dataområde flytte ned, men celler til højre for det eksterne dataområde Flyt ikke.

   • Når en eller flere rækker slettes i datakilden, celler direkte under det eksterne dataområde flytte op, men celler til højre for det eksterne dataområde Flyt ikke.

  • Indsætte hele rækker til nye data, skal du rydde ubrugte celler

   Bemærkninger!: 

   • Når en eller flere rækker er tilføjet i datakilden, flytte cellerne direkte under og til højre for det eksterne dataområde ned.

   • Når en eller flere rækker slettes i datakilden, Flyt ikke cellerne direkte under og til højre for det eksterne dataområde.

  • Overskriv eksisterende celler med nye data skal du fjerne markeringen ubrugte celler

   Bemærkninger!: 

   • Når en eller flere rækker er tilføjet i datakilden, celler direkte under det eksterne dataområde overskrives, men Flyt ikke celler til højre for det eksterne dataområde.

   • Når en eller flere rækker slettes i datakilden, Flyt ikke cellerne direkte under og til højre for det eksterne dataområde.

 1. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 2. Benyt en eller flere af følgende under Dataformatering og layout:

  • Hvis du vil medtage feltnavne som den første række, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag feltnavne.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængelig for et eksternt dataområde, der er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program eller til et eksternt dataområde, der er oprettet fra et program.

  • For at tilføje en kolonne med række tal, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag række rækkenumrene.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er ikke tilgængelig for en importeret tekstfil, XML-fil eller en webforespørgsel.

  • Hvis du vil bevare den celle, der er formatering, du anvender, skal du markere afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering.

   Bemærk!: Denne indstilling er en webforespørgsel automatisk fjernet, når du vælger Al HTML-formatering i dialogboksen Indstillinger. Du kan få adgang til dialogboksen Indstillinger i dialogboksen Rediger forespørgsel.

  • Hvis du vil bevare de kolonnebredde, skal du angive, skal du markere afkrydsningsfeltet Juster kolonnebredden.

  • Hvis du vil bevare kolonnen markere sortering, filtrering og layout, du anvender, afkrydsningsfeltet Behold sortering/filter/layout.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er ikke tilgængelig for en webforespørgsel.

  • Hvis du vil bevare den kolonne filtrering, du har anvendt, skal du markere afkrydsningsfeltet bevare kolonne, der filtreres.

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængelig for en webforespørgsel, der er baseret på XML-data.

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde gælder kun på et eksternt dataområde, som er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program eller på et eksternt dataområde, der er oprettet fra et program. Alle eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen oprettes som Excel-tabeller. Disse tabeller udvides automatisk, når nye rækker føjes og udfylde ned beregnede kolonner.

 1. Angive en formel i en celle, der støder op til den første række af data i det eksterne dataområde.

  Bemærk!: Den første række af data kan være den første eller anden række i det eksterne dataområde, afhængigt af om den første række indeholder kolonneoverskrifter.

 2. Markér cellen, og dobbeltklik på fyldhåndtag for at kopiere formlen til alle rækker i det eksterne dataområde.

 3. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 5. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld formler i tilgrænsende kolonner i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde.

  Bemærk!: Hvis det eksterne dataområde udvides, når du opdater, Excel kopierer kun de formler, der er umiddelbart ved siden af eller i det eksterne dataområde.

Fryse et eksternt dataområde bevares data, men ikke den underliggende forespørgsel, så et frosset eksternt dataområde ikke kan opdateres.

 1. Klik på det regneark, der indeholder den Excel-tabel, hvorfra du vil fjerne dataforbindelsen.

 2. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinjen, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, hvorfra du vil fjerne dataforbindelsen. Dataområdet markeres derefter.

 3. Klik på Fjern link i gruppen Eksterne tabeldata under fanen Funktioner. Dataområdet forbliver og stadig er forsynet med det samme navn, men forbindelsen bliver slettet.

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde gælder kun på et eksternt dataområde, som er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program eller på et eksternt dataområde, der er oprettet fra et program. Alle eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen oprettes som Excel-tabeller. Disse tabeller udvides automatisk, når nye rækker føjes og udfylde ned beregnede kolonner.

 1. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Gem forespørgselsdefinitionen under definitionen for forespørgsel.

Bemærk!: Når du gemmer din projektmappe, slettes den underliggende forespørgsel fra projektmappen. De gemte forespørgsel databasefiler (.dqy eller .odc-filer) er dog ikke slettet. Hvis du har gemt forespørgslen, da du oprettede i guiden forespørgsel eller i Microsoft Query, forespørgselsfilen er gemt på computeren, og du kan bruge forespørgslen igen til at hente eksterne data. Du kan finde flere oplysninger, kan du se Microsoft Query Hjælp.

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde gælder kun for et eksternt dataområde, der er oprettet ved hjælp af guiden Dataforbindelse eller Microsoft Query (og ikke for en importeret tekstfil eller en webforespørgsel), et eksternt dataområde, der er konverteret fra et Microsoft Office 2003-program eller en ekstern dataområde, der er oprettet automatisk. Alle eksterne dataområder, der er oprettet ved hjælp af brugergrænsefladen oprettes som Excel-tabeller.

 1. Indsætte en tom række over det eksterne dataområde ved at gøre et af følgende:

  • Markér en celle ovenfor, du vil indsætte den nye række. Klik på pilen ud for Indsæt i gruppen celler under fanen Startside, og klik derefter på Indsæt Arkrækker. Fordi du har markeret en celle, indsættes en ny række over den aktuelle række.

  • Klik på rækkevælgeren for rækken over, du vil indsætte en ny række. Klik derefter på Indsæt i gruppen celler under fanen Startside. Fordi du har valgt en hel række, indsættes en ny række over den markerede række.

 2. Skriv de etiketter, du vil i cellerne i den tomme række.

 3. Klik på en celle i det eksterne dataområde.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen forbindelser under fanen Data.

  Billede af båndet i Excel

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag feltnavne i dialogboksen Egenskaber for eksternt dataområde under Dataformatering og layout, og klik derefter på OK.

 6. Fjerne de eksisterende feltnavne og opdatere det eksterne dataområde, skal du klikke på en celle i det eksterne dataområde, og klik derefter på Opdater Data Knapflade .

Bemærk!: Når du henter data fra en database, bevares eventuelle ændringer i kolonnenavne i Microsoft Query i det eksterne dataområde. Finde oplysninger om ændring af kolonnenavne i forespørgslen, Microsoft Query Hjælp.

 1. Klik på det regneark, der indeholder det eksterne dataområde, du vil slette.

 2. Klik på pilen ud for Feltet navn på formellinjen, og klik derefter på navnet på det eksterne dataområde, du vil slette.

  Hvis det eksterne dataområde er en Excel-tabel, skal du trykke på CTRL + A for at markere hele tabellen.

 3. Hvis du vil slette det eksterne dataområde, skal du trykke på DELETE.

 4. Hvis du vil slette den underliggende forespørgsel, skal du klikke på Ja, når Excel beder dig om.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×