Administrere ekstern deling for dit SharePoint Online-miljø

Hvis din organisation udfører arbejde, der involverer deling af dokumenter eller direkte samarbejde med leverandører eller kunder, vil du måske bruge de eksterne delingsfunktioner i SharePoint Online til at dele indhold med personer uden for din organisation, der ikke har licenser til dit Microsoft Office 365-abonnement. Eller du kan begrænse brugen af ekstern deling i din organisation. Sådan gør dette.

Bemærk: For at sikre at en delingspolitik efterfølges (f.eks. når ekstern deling er deaktiveret eller begrænset), evalueres politikken to gange: Når filen deles første gang, og når brugere forsøger at få adgang til ressourcen.

De eksterne delingsfunktioner omfatter:

 • Muligheden for at slå ekstern deling til eller fra globalt for et helt SharePoint Online-miljø (eller lejer).    Det at slå ekstern deling fra på niveauet for SharePoint-miljøet betyder, at ingen dokumenter, websteder eller grupper af websteder kan deles eksternt.

 • Du kan slå ekstern deling til eller fra for individuelle grupper af websteder.    Det gør det muligt at sikre indhold på bestemte grupper af websteder, som du ikke vil dele.

 • Muligheden for at dele websteder og dokumenter med godkendte brugere.    Godkendte brugere er dem, der inviteres til at logge på ved hjælp af en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto.

 • Muligheden for at dele dokumenter med gæstebrugere.    Gæstebrugere, også kaldet anonyme brugere, behøver ikke at have en Microsoft-konto eller en arbejds- eller skolekonto for at få adgang til dokumenter. De får adgang til dokumentet via et gæstelink, som du eller dine medarbejdere giver til dem.

En ekstern bruger er en person uden for organisationen, der har adgang til dine SharePoint Online-websteder og dokumenter, men som ikke har licens til dit SharePoint Online- eller Microsoft Office 365-abonnement. Eksterne brugere er ikke medarbejdere, underleverandører eller agenter på arbejdspladsen for hverken din virksomhed eller associerede virksomheder.

Bemærk: Hvis din organisation har separate Office 365-lejere, kan en licenseret bruger fra én lejer bruge ekstern deling med en licenseret bruger fra den anden lejer.

Eksterne brugere nedarver brugsrettigheder fra den SharePoint Online-kunde, der inviterer dem til at samarbejde. Det vil sige, at hvis en organisation køber en E3 Enterprise-plan og opbygger et websted, der anvender virksomhedsfunktioner, får den eksterne bruger rettigheder til brug og/eller visning af virksomhedsfunktioner i gruppen af websteder, som denne eksterne bruger inviteres til. Selv om eksterne brugere kan blive inviteret som ekstra projektmedlemmer til at udføre en lang række handlinger på et websted, vil de ikke have helt de samme muligheder som fulde, betalende, licenserede medlemmer i din organisation. Begrænsningerne beskrives i nedenstående tabel.

Eksterne brugere kan…

Eksterne brugere kan ikke…

Bruge Office Online til at få vist og redigere dokumenter. Hvis din plan omfatter Office Pro Plus, vil de ikke have licenser til at installere computerversionen af Office på deres egne computere.

Oprette deres egne personlige websteder (det som tidligere blev kaldt Mine websteder), redigere deres profil, ændre deres foto, eller få vist opgaver. Eksterne brugere får ikke deres eget dokumentbibliotek på OneDrive for Business.

Udføre opgaver på et websted i overensstemmelse med det tilladelsesniveau, som vedkommende er tildelt. Hvis du f.eks. føjer en ekstern bruger til gruppen Medlemmer, vil vedkommende få redigeringstilladelse og vil kunne tilføje, redigere og slette lister. Den eksterne bruger vil også kunne få vist, tilføje, opdatere og slette listeelementer og dokumenter.

Være administrator for en gruppe af websteder (undtagen i scenarier, hvor der har ansat en partner, der kan hjælpe med at administrere Office 365. Du kan udpege en ekstern bruger som designer for det offentlige websted.

Bemærk: Oplysningerne om det offentlige SharePoint Online-websted i denne artikel er kun relevante, hvis din organisation har købt Office 365 før d. 9. marts 2015. Kunder, der aktuelt bruger denne funktion, vil fortsat have adgang til funktionen i mindst to år efter overgangsdatoen d. 9. marts 2015. Nye kunder, der abonnerede på Office 365 efter overgangsdatoen, har ikke adgang til denne funktion. Office 365-kunder har herefter adgang til brancheførende tredjepartstjenester, der giver dem adgang til at have et offentligt websted med en komplet onlineløsning og -tilstedeværelse. Du kan finde flere oplysninger om denne ændring i Oplysninger om ændringer af funktionen SharePoint Online-websted i Office 365.

Kunne få vist andre typer indhold på websteder. De kan f.eks. gå til forskellige underordnede websteder inden for gruppen af websteder, hvor de er inviteret til. De vil også kunne gøre ting som f.eks. at få vist webstedsfeeds.

Få vist virksomhedens nyhedsopdatering

Føje lager til den samlede lejer-lagerpulje

Få adgang til søgecenteret eller udføre søgninger mod "alt." Andre søgefunktioner, der muligvis ikke er tilgængelige, omfatter: Avanceret indholdsbehandling, kontinuerlig gennemsøgning og afgrænsninger.

Åbne webstedspostkasser

Få adgang til Power BI-funktioner som f.eks. Power View, Power Pivot, Ekspresoversigt eller et udsnit af tidslinjen. Disse funktioner kræver en ekstra licens, som ikke arves af eksterne brugere.

Bruge eDiscovery. Det kræver en Exchange Online-licens.

Åbn downloadede dokumenter, der er beskyttet med IRM (Information Rights Management).

Andre funktioner, som muligvis ikke er tilgængelige for eksterne brugere, er:

 • Excel Services-funktioner, herunder beregnede mål og beregnede medlemmer, afkoblet pivottabeller og pivotdiagrammer, feltliste og -support, filterforbedringer, søgefiltre.

 • SharePoint Online-dataforbindelsesbiblioteker

 • Visio-tjenester

Ekstern deling er slået til som standard for hele SharePoint Online-miljøet (nogle gange kaldet en lejer) og de grupper af websteder, der findes i miljøet. Du vil muligvis slå det fra globalt, før andre begynder at bruge websteder, eller indtil du ved præcis, hvordan du vil bruge funktionen.

Du har masser af fleksibilitet, når du aktiverer ekstern deling, så du skal bruge noget tid på at overveje mulighederne. Du kan f.eks. aktivere deling på tværs af hele lejeren, hvilket giver alle brugere mulighed for at dele. Du kan begrænse deling for visse grupper af websteder, så det kun er disse administratorer af grupper af websteder og administratorer af websteder inden for disse samlinger, som kan invitere eksterne brugere. Du kan også begrænse muligheden for at dele websteder og dokumenter til en udvalgt gruppe af brugere.

Når du beslutter, om og hvordan du vil dele indhold eksternt, skal du overveje følgende:

 • Hvem vil du give adgang til indhold på dit teamwebsted og underordnede websted, og hvad skal de kunne gøre på webstederne?

 • Hvem i din organisation vil du give tilladelse til at dele indhold eksternt.

 • Er der indhold, der aldrig må være synligt for personer uden for organisationen?

Svarene på disse spørgsmål vil hjælpe dig planlægge din strategi for indholdsdeling.

Prøv dette:

Hvis du vil:

Dele et websted

Hvis du vil dele et websted, men du også vil forhindre, at eksterne brugere kan få adgang til noget af organisationens interne indhold, bør du overveje at oprette et underordnet websted med entydige tilladelser, som du kun bruger til ekstern deling. Hvis du tilsvarende vil dele et underordnet websted, som du har oprettet på din OneDrive for Business-placering, vil du muligvis også sikre, at det har entydige tilladelser, så du ikke ved en fejl tildeler brugerne adgang til andre websteder eller andet indhold på dit OneDrive for Business-websted.

SharePoint anvender en model til nedarvning af tilladelser, hvor nye websteder automatisk nedarver tilladelser fra deres overordnede websteder. Ved at tildele separate tilladelser til underordnede websteder kan du "bryde" arverækkefølgen. Du kan finde flere oplysninger om nedarvning af tilladelser i Hvad er nedarvning af tilladelser?

Give en person uden for organisationen vedvarende adgang til oplysninger og indhold på et websted. Brugeren skal have mulighed for at udføre handlinger som en fuldgyldig bruger på dit websted og oprette, redigere og få vist indhold.

Del et dokument, og kræv logon.

Give en eller flere personer uden for organisationen sikker adgang til et bestemt dokument til gennemlæsning eller samarbejde, men disse personer har ikke brug for vedvarende adgang til andet indhold på dit interne websted.

Del et dokument, men kræv ikke logon.

Dele et link til et ikke-følsomt eller ikke-fortroligt dokument med personer uden for organisationen, så de enten kan se det eller opdatere det med feedback. Disse personer kræver ingen vedvarende adgang til indhold på dit interne websted.

Hvis du deler dokumenter vha. anonyme gæstelinks, er det muligt for de inviterede at dele gæstelinkene med andre, som også kan bruge dem til at få vist indholdet.

Du bør medtage planlægning af ekstern deling som en del af din samlede plan for tilladelser til SharePoint Online. Generelt set er den bedste fremgangsmåde at arbejde med "princippet bag mindste tilladelse" og tildele eksterne brugere minimal og begrænset adgang til dit miljø. Du kan endda overveje at oprette en særlig tilladelsesgruppe, som eksterne brugere knyttes til, når de modtager invitationer. Du bør også overveje at segmentere dit indhold efter sikkerhedsniveauer, så fortroligt indhold placeres centralt og kan sikres bedst muligt. Hvis du forventer, at der løbende skal være eksterne brugere, der logger på webstedet for at udføre bestemte opgaver, bør du overveje at oprette en gruppe af websteder specifikt til ekstern deling. På den måde kan du tillade eksterne brugere adgang til bestemt indhold, uden at du skal åbne hele miljøet for dem.

Du kan finde flere oplysninger om at planlægge tilladelser i Planlægge din strategi for tilladelser.

Toppen af siden

Slå ekstern deling til eller fra for bestemte grupper af websteder

Du skal være SharePoint Online-administrator for at kunne konfigurere ekstern deling for enkelte grupper af websteder. Administratorer for gruppen af websteder har ikke tilladelse til at ændre konfigurationen for ekstern deling.

 1. Klik på Grupper af websteder fra SharePoint-administrationscenteret.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for de grupper af websteder, hvis indstillinger for deling du vil slå til eller fra.

 3. Klik på Deling på båndet.

  bånd fra SharePoint Online-administrationscenter med knappen Deling fremhævet

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Indstillinger for deling med eksterne brugere

Hvis du vil:

Vælg denne indstilling:

For dette resultat:

Forhindre alle brugere på alle websteder i at dele indhold på websteder med eksterne brugere.

Tillad ikke deling uden for organisationen

 • Brugerne kan ikke dele websteder eller indhold i denne gruppe af websteder med de brugere, som ikke har licenser til dit Office 365-abonnement.

 • Hvis deling tidligere var slået til for denne gruppe af websteder, bliver de eksterne brugere, der blev inviteret til at logge på og se indholdet på websteder i denne gruppe af websteder, slettet permanent.

 • Hvis du planlægger at slå ekstern deling til for denne gruppe af websteder igen, skal de eksterne brugere inviteres igen.

Tillad kun deling for eksterne brugere, som du allerede deler med.

Tillad kun deling med de eksterne brugere, der allerede findes i organisationens adressekartotek

 • Brugerne kan ikke dele websteder eller indhold i denne gruppe af websteder med eksterne brugere, som ikke allerede findes i organisationens adressekartotek.

Kræve at de eksterne brugere, der har modtaget invitationer til at se websteder eller indhold, skal logge på med en Microsoft-konto, før de kan få adgang til indholdet.

Tillad eksterne brugere, der accepterer invitationer til deling og logger på som godkendte brugere

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol kan dele websteder med eksterne brugere.

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol på et websted kan dele dokumenter med eksterne brugere ved at kræve logon.

 • Alle eksterne brugere skal logge på, før de kan se indhold.

 • Invitationer til at se indhold kan kun bruges én gang. Når en invitation er blevet accepteret, kan den ikke deles eller bruges af andre brugere.

Tillade at webstedsbrugere deler websteder med de personer, der logger på som godkendte brugere. Du vil også tillade, at webstedsbrugerne kan dele dokumenter via anonyme gæstelinks, som ikke kræver, at de inviterede modtagere skal logge på.

Tillad både eksterne brugere, der accepterer invitationer til deling, og gæstelinks

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol kan dele websteder med eksterne brugere.

 • Alle eksterne brugere skal logge på, før de kan se delt indhold på et websted.

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol kan også dele dokumenter eksternt og vælge, at der skal kræves logon, eller de kan sende anonyme gæstelinks til dokumenter.

 • Når brugere deler et dokument, kan de tillade eksterne brugere enten at se eller redigere tilladelserne til dokumentet.

 • Eksterne brugere, der modtager anonyme gæstelinks, kan se eller redigere indholdet uden at logge på.

 • Anonyme gæstelinks kan potentielt videresendes eller deles med andre personer, som dermed også kan se eller redigere dokumentet uden at skulle logge på.

Bemærkninger: 

 • Hvis ekstern deling er slået fra for hele SharePoint Online-miljøet, kan du ikke slå det til for bestemte grupper af websteder.

 • Indstillingerne for ekstern deling for enkelte grupper af websteder kan ikke være mindre restriktive end det, der er tilladt for hele SharePoint Online-miljøet, men indstillingerne kan være mere restriktive. Hvis ekstern deling f.eks. er slået til for hele SharePoint Online-miljøet, men er begrænset til kun at tillade adgang for godkendte brugere, vil det også være den eneste type ekstern deling, du kan tillade på den enkelte gruppe af websteder. Hvis ekstern deling via både logon og anonyme gæstelinks er tilladt for hele SharePoint Online-miljøet, kan du slå ekstern deling fra for en bestemt gruppe af websteder, eller du kan begrænse den eksterne deling til kun at være for godkendte brugere (ingen gæstelinks).

 • Hvis ekstern deling er slået fra globalt i SharePoint Online-administrationscenteret, vil delte links ikke længere virke. Hvis funktionen genaktiveres på et senere tidspunkt, vil linkene virke igen. Det er også muligt at deaktivere enkelte links, der er blevet delt, hvis du vil fjerne adgangen til et bestemt dokument permanent.

 • Hvis du ændrer indstillingerne for ekstern deling for Mit websted-gruppen af websteder, anvendes disse ændringer også på alle eksisterende Mit websted-grupper af websteder med personligt indhold.

 • Du har muligvis indhold på webstedet, som er delt med en Office 365-gruppe, der har gæstemedlemmer, og gruppeindstillingerne forhindrer gæstemedlemmerne i at få adgang til grupperessourcer. I dette tilfælde kan gæster i gruppen muligvis ikke få adgang til webstedsindhold, selvom du slår ekstern deling til for gruppen af websteder. For at aktivere eller deaktivere adgangen til Office 365-gruppen for gæstemedlemmer skal du se Giv eksterne brugere gæsteadgang til Office 365-grupper.

Toppen af siden

Administrer ekstern deling for grupper af Office 365-gruppewebsteder

Alle SharePoint-websteder, der er en del af en Office 365-gruppe, har som standard angivet delingsindstillingen Tillad kun deling med eksterne brugere, der allerede findes i organisationens adressekartotek. Hvis du vil ændre denne indstilling, kan du bruge Windows PowerShell-cmdlet'en Set-SPOSite.

Eksempel:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability -ExternalUserSharingOnly 

Dette eksempel opdaterer egenskaberne for ekstern deling for gruppen af websteder "https://contoso.sharepoint.com/sites/site1", så der tillades deling med godkendte eksterne brugere. Denne cmdlet udføres straks.

Brug Windows PowerShell-cmdlet'en Get-SPOSite til at få vist den eksisterende indstilling for deling.

Eksempel:

(Get-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1).SharingCapability

Du kan finde detaljerede oplysninger om disse cmdlet'er og deres parametre i Windows PowerShell under Set-SPOSite og Get-SPOSite.

Slå ekstern deling til eller fra for et SharePoint Online-miljø (lejer)

Du skal være SharePoint Online-administrator for at konfigurere eksterne deling.

 1. Klik på deling i SharePoint Administration.

 2. Markér en af følgende indstillinger:

  Indstillinger for deling uden for din organisation

Hvis du vil:

Vælg denne indstilling:

For dette resultat:

Forhindre alle brugere på alle websteder i at dele indhold på websteder med eksterne brugere.

Tillad ikke deling uden for organisationen

 • Brugerne kan ikke dele websteder eller indhold i denne gruppe af websteder med de brugere, som ikke har licenser til dit Office 365-abonnement.

 • Hvis deling tidligere var slået til for denne gruppe af websteder, bliver de eksterne brugere, der blev inviteret til at logge på og se indholdet på websteder i denne gruppe af websteder, slettet permanent.

 • Hvis du planlægger at slå ekstern deling til for denne gruppe af websteder igen, skal de eksterne brugere inviteres igen.

Tillad kun deling for eksterne brugere, som du allerede deler med.

Tillad kun deling med de eksterne brugere, der allerede findes i organisationens adressekartotek

 • Brugerne kan ikke dele websteder eller indhold i denne gruppe af websteder med eksterne brugere, som ikke allerede findes i organisationens adressekartotek.

Kræve at de eksterne brugere, der har modtaget invitationer til at se websteder eller indhold, skal logge på med en Microsoft-konto, før de kan få adgang til indholdet.

Tillad brugere at invitere og dele med godkendte eksterne brugere

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol kan dele websteder med eksterne brugere.

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol på et websted kan dele dokumenter med eksterne brugere ved at kræve logon.

 • Alle eksterne brugere skal logge på, før de kan se indhold.

 • Invitationer til at se indhold kan kun bruges én gang. Når en invitation er blevet accepteret, kan den ikke deles eller bruges af andre brugere.

Tillade at webstedsbrugere deler websteder med de personer, der logger på som godkendte brugere. Du vil også tillade, at webstedsbrugerne kan dele dokumenter via anonyme gæstelinks, som ikke kræver, at de inviterede modtagere skal logge på.

Give godkendte eksterne brugere adgang til deling og brug af anonym adgang. Du kan eventuelt indstille links til at udløbe inden for et bestemt antal dage.

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol kan dele websteder med eksterne brugere.

 • Alle eksterne brugere skal logge på, før de kan se delt indhold på et websted.

 • Webstedsejere eller andre med tilladelsen Fuld kontrol kan også dele dokumenter eksternt og vælge, at der skal kræves logon, eller de kan sende anonyme gæstelinks til dokumenter.

 • Når brugere deler et dokument, kan de tillade eksterne brugere enten at se eller redigere tilladelserne til dokumentet.

 • Eksterne brugere, der modtager anonyme gæstelinks, kan se eller redigere indholdet uden at logge på.

 • Anonyme gæstelinks kan potentielt videresendes eller deles med andre personer, som dermed også kan se eller redigere dokumentet uden at skulle logge på.

Angive en standardkædetype

Du kan angive standardkædetypen, der viser, hvornår brugere vælger Hent et link til at dele dokumenter og mapper for bedre at administrere typen af links, som brugerne deler.

Dialogboksen Standardkædetype

De mest omfattende typer af links, er selvfølgelig anonym adgang-links, som er tilgængelige for alle. Interne links er kun tilgængelige for brugere i din organisation, og direkte links er kun tilgængelige for brugere, der allerede har adgangstilladelse til dokumentet eller mappen. Du kan finde flere oplysninger under Ændre standardkædetypen, når brugere får links til deling.

Flere indstillinger når du tillader deling

Når du vælger at tillade brugere at dele uden for din organisation, kan du tillade eller begrænse deling på flere måder.

Begrænse ekstern deling ved hjælp af domæner: Du kan tillade eller begrænse adgangen til bestemte domæner. Du kan finde flere oplysninger under Begrænset domænedeling i Office 365 SharePoint og Onedrive for Business.

Forhindre eksterne brugere i at dele filer, mapper og websteder, de ikke ejer: Eksterne brugere kan ikke dele noget, de ikke selv ejer, med andre personer.

Eksterne brugere skal acceptere invitationer til deling med den samme konto, som invitationerne blev sendt til: Eksterne brugere kan ikke bruge en anden konto end den, som invitationen til deling blev sendt til for at få adgang.

Bemærkninger: 

 • Hvis du slår ekstern deling fra for hele dit miljø, og du senere slår det til igen, kan de eksterne brugere, der tidligere har haft adgang til indhold eller dokumenter på websteder, igen have adgang til disse. Hvis du ved, at ekstern deling tidligere har været slået til og anvendt for bestemte grupper af websteder, og du ikke vil lade eksterne brugere få adgang til indhold, hvis du slår ekstern deling til igen globalt, anbefaler vi, at du først slår ekstern deling fra for disse grupper af websteder.

 • Når du slår ekstern deling fra for en gruppe af websteder, vil alle brugertilladelser for den gruppe af websteder blive slettet permanent.

 • Når du slår ekstern deling fra for en gruppe af websteder, deaktiveres alle gæstelinks, men de kan begynde at virke igen, hvis ekstern deling slås til igen. Hvis du vil fjerne adgangen til bestemte dokumenter permanent, skal du deaktivere anonyme gæstelinks.

 • Hvis du deaktiverer ekstern adgang, eller du begrænser ekstern adgang til et mere restriktivt niveau, vil de eksterne brugere typisk miste adgangen inden for en time efter ændringen.

 • Hvis du deaktiverer ekstern adgang, blokeres også adgangen til ressourcer for gæstemedlemmer af Office 365-grupper.

Toppen af siden

Se indstillingerne for ekstern deling for grupper af websteder

Hvis du hurtigt vil have vist indstillingerne for ekstern deling for en gruppe af webstedsgrupper:

 1. Klik på Grupper af websteder fra SharePoint-administrationscenteret.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for de grupper af websteder, hvis indstillinger for deling du vil kontrollere.

 3. Klik på Deling på båndet.

 4. Rul gennem listen over webadresser nederst i dialogboksen for at få vist indstillinger for deling for hver gruppe af websteder.

  Liste over delte webadresser

Bemærkninger: 

 • Hvis du vil have vist indstillinger for ekstern deling for grupper af gruppewebsteder, skal du se Administrer ekstern deling for grupper af Office 365-gruppewebsteder.

 • Hvis du vil se en liste over alle de websteder, som en ekstern bruger har adgang til, eller en liste over alle de dokumenter, der er delt med eksterne brugere, kan du bruge søgefunktionen i Office 365 Security & Compliance Center. Brug af ViewableByExternalUsers-egenskabet i en søgeforespørgsel. Få mere at vide under Søg efter webstedsindhold, som er delt med eksterne brugere. Bemærk, at Security & Compliance Center endnu ikke er tilgængeligt i Office 365, som drives af 21Vianet i Kina.

Bruge Windows PowerShell til at styre, hvordan eksterne invitationer til deling kan accepteres

Du kan bruge Windows PowerShell til at aktivere eller deaktivere ekstern deling. Ved hjælp af Management Shell SharePoint Online kan administratorer nu gennemtvinge nye kontrolelementer over, hvordan eksterne brugere accepterer invitationer. Når den er aktiveret, kræver RequireAcceptingAccountMatchInvitedAccount parameteren, at eksterne brugere accepterer invitationer med den mailkonto, som de oprindeligt modtog invitationen på.

 • Hvis denne parameter ikke er angivet eller er angivet til nul:   

  Når en bruger deler med en ekstern bruger, angiver vedkommende en mail som stephen@contoso.com, og der sendes en mail til Stephen på stephen@contoso.com. Når han forsøger at acceptere invitationen (ved at klikke på linket i mail), kan han logge på med en hvilken som helst konto, han vil bruge. Han kan f.eks. bruge stephen@contoso.com, stephen@live.com eller endda dwight@contoso.com. Den delte mail kan videresendes og accepteres af andre. Dette system sikrer, at eksterne brugere, der anvender mailaliasser, eller som ikke har en Microsoft-konto eller organisationskonto, kan acceptere invitationen.

 • Hvis denne parameter er angivet til sand:   

  Parameteren RequireAcceptingAccountMatchInvitedAccount sikrer, at den bruger, der modtager invitationen, også er den bruger, der accepterer den. Hvis der sendes en invitation til stephen@contoso.com, kan kun en bruger, der kan logge på stephen@contoso.com, acceptere invitationen. Enhver anden mailkonto viser en fejlside, der instruerer brugeren i at bruge den korrekte konto.

Bemærk, at dette ikke gælder for invitationer, der tidligere har været accepteret i SharePoint Online, og det påvirker kun eksterne invitationer til deling, der genereres, når parameteren er indstillet. Det påvirker heller ikke eksterne brugere, som tidligere har accepteret en invitation. De vil kunne logge på og bruge systemet som normalt. Denne funktion virker ikke med mailaliasserne.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om cmdlet'er og parametre i Windows PowerShell, skal du se Konfigurere SPOTenant.

Få flere oplysninger

Administratorindstillingerne for ekstern deling er forskellige, afhængigt af den Office 365-plan, som din organisation abonnerer på.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×