Administrere dine potentielle kunder eller kundeemner i Business Contact Manager

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan holde styr på potentielle kunder Business Contact Manager til Outlook og gøre skrider vinde deres virksomhed.

Et kundeemne er en person, virksomhed eller organisation, der er potentielt interesseret i produkterne eller tjenester dine business tilbud. Du kan bruge Business Contact Manager til Outlook til at administrere din kundeemner eller potentielle kunder ved at holde styr på oplysninger om individuelle kundeemner. Brug de kriterier til grund til at klassificere kvaliteten af dine kundeemner, så du har en bedre ide om, hvor du kan fokusere din salg indsats. Du kan også bruge Business Contact Manager til Outlook til at overvåge forløbet eller dit team skrider aktivering kundeemner til salg.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette kundeemner

Oprette kundeemner

Et kundeemne kan komme fra et vilkårligt sted – fra en markedsføringsaktivitet, en henvisning fra en aktuel kunde eller word af munden. Som ejere af mindre virksomheder er det vigtigt for dig at capture og følge op på hvert enkelt kundeemne. Hvis du er heldige nok til har en masse kundeemner, vil du have en proces til at registrere og spore oplysninger om overlappende og om overlappende laves om til et salg. For eksempel du måske:

 • Hente oplysninger om den potentielle kunde i en kundeemnepost inklusive oplysninger, der kvalificerer kundeemnet.

 • Registrere oplysninger om de produkter og ydelser, som har interesse for kundeemnet, i formularen Salgsmulighed.

 • Følge op på personen og spore kundeemnet, når det udvikler sig til en forretningskontaktperson.

Kundeemner vises under en fane i arbejdsområdet Salg. Du kan få vist overlappende og salgsmulighed enkeltposter fra salg arbejdsområde.

Dette afsnit indeholder

Oprette en ny kundeemnepost

Oprette kundeemner fra e-mails eller ved at importere

Oprette et kundeemne fra en e-mail

Importere og eksportere kundeemneposter

Oprette en ny kundeemnepost

De første oplysninger om nogen, der kunne være interesseret i at handle med dig, kan være begrænsede, men det er stadig umagen værd at registrere det, du ved, i en kundeemnepost.

Du kan angive omfattende oplysninger om et kundeemne, sammenkæde andre poster og elementer i kommunikationsoversigten og tilføje brugerdefinerede felter. Alle disse oplysninger er gemt som et led post.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på kundeemne på båndet i gruppen Ny under fanen Startside.

 3. Skriv navnet på kundeemnet i feltet Fulde navn i sektionen Kundeemne.

  Tip!: Fulde navn er det eneste obligatoriske felt på kundeemneformularen.

 4. Angiv eventuelt andre oplysninger, du har om kundeemnet.

  En kundeemnepost har en side af typen Generelt og en side af typen Oversigt.

Siden Generelt

Siden Generelt på en kundeemneformular er inddelt i sektioner på denne måde:

Kundeemne    Skriv titlen på kontakten, og klik derefter på indstillingen arkivering, du foretrækker i feltet fil som. Hvis du vil tildele en medarbejder for at følge op på kundeemnet, skal du klikke på en medarbejders navn på listen tildelt til. Der vises kun de personer, som du har delt din database på denne liste. Hvis du vil, kan du klikke på ikonet billede for at tilføje et foto af overlappende ved at klikke på knappen billede.

Overlappende formular med sektionen Navn på kundeemne

Firmaoplysninger    Skriv navnet på det firma, der repræsenterer kundeemnet.

Sammenkædet firma    Hvis du vil knytte kundeemnet til en af dine konti, skal du klikke på knappen konto, og vælg en konto på listen.

Internet, telefonnumre og adresser til tal,    Angiv den overlappende kontaktoplysninger i disse afsnit. Du kan angive flere elementer i felter, der indeholder en pil. Du kan for eksempel angive adresser for Business, Home og andre i sektionen adresser og markere afkrydsningsfeltet for adressen, der skal bruges til forsendelser.

Oplysninger om datakilden    Brug denne sektion til at registrere, hvordan du har fundet ud af, om dette kundeemne. Du kan vælge et element på listen kilde eller skrive en ny kilde. Klik derefter på startet af for at angive den nøjagtige kilde. Hvis du vælger Word af munden som kilde for eksempel, og klik derefter på startet ved, den dialogboks, der åbnes, viser alle forretningskontaktpersoner, og du kan vælge navnet på en medarbejder eller kunde, der henvist kundeemnet.

Post for kundeemne, der viser afsnittet Kilde

Vundne kundeemner    Resultat, eller du kan bedømme overlappende han eller hun er som hvor sandsynligt til at købe dine produkter eller tjenester. Du kan manuelt angive et resultat ved at klikke på antallet af stjerner, du vil kundeemne have eller vælge en automatisk resultattypen. Automatisk pointmodel for kundeemner er baseret på kriterier for vundne kundeemner, som du kan tilpasse, eller blot bruge standardposter.

Post for kundeemne med pointmodel for kundeemner

Kommentarer    Tilføj eventuelle yderligere oplysninger om overlappende i feltet Bemærkninger. Klik på Tilføj tidsstempel for at vedhæfte dato og klokkeslæt for, at du har angivet oplysningerne.

Siden Oversigt

Klik på Vis for at åbne siden med historikken, på båndet, og klik derefter på Oversigt. Denne side indeholder alle elementer i kommunikationsoversigten er sammenkædet med denne post.

Klik på knappen Ny for at oprette en mere detaljeret historik om kundeemnet, og derefter sammenkæde et element, som forretningsnote, log over telefonopkald, aftale eller Opgave med posten. Du kan finde flere oplysninger om Kommunikationsoversigt, spore din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

 1. Klik på Gem og luk, eller klik på Gem og opret ny for at oprette en tom kundeemneformular, hvis du skal oprette flere kundeemner.

Toppen af siden

Oprette kundeemner fra e-mails eller ved at importere

Du kan også oprette en kundeemnepost fra en e-mail eller ved at importere poster.

Oprette et kundeemne fra en e-mail

Du kan hente navnet og e-mail-adressen for et kundeemne direkte fra en e-mail.

 1. Dobbeltklik i Microsoft Outlook på e-mailen fra kontaktpersonen.

 2. Klik på Opret post i gruppen Arbejde under fanen Meddelelse på båndet.

 3. Klik på Kundeemne på listen. En ny kundeemneformular åbnes med personens navn, hvis det kendes, og e-mail-adressen allerede angivet.

 4. Udfyld formularen, og klik derefter på Gem og luk.

Toppen af siden

Importere og eksportere kundeemneposter

Du kan importere kundeemneoplysninger fra andre programmer som f.eks. ACT! og Microsoft Excel. Du kan finde flere oplysninger om import af kundeemneposter og andre oplysninger under Importere data i Business Contact Manager.

Da kundeemner er en slags forretningskontaktpost, kan du eksport dem med dine Business Contact Manager til Outlook data. Oplysninger om eksport potentielle kunder og andre data, kan du se eksportere forretningsposter i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Kvalificere eller bedømme kundeemner

Når du kvalificerer et kundeemne, angiver du, at kundeemnet har behov for dit produkt eller din tjeneste. Hvis dit firma f.eks. sælger haveudstyr, skal kundeemnet nødvendigvis have en have.

Der findes flere forskellige standardkriterier for kvalificering i kundeemneformularen. Du kan bruge disse kriterier til automatisk at beregne et kundeemnes resultat, tilpasse dem til din forretning, eller du kan slette dem og angive dine egne kriterier.

Brug resultatoplysningerne til at kvalificere alle forretningskontaktposter eller eventuelle brugerdefinerede poster, som er baseret på en forretningskontaktpersonpost. Husk på, at alle resultatkriterierne påvirker resultatet for et kundeemne eller en kontaktperson. Markerede afkrydsningsfelter øger en kontaktpersons automatisk beregnede resultat, mens umarkerede afkrydsningsfelter sænker kontaktpersonens resultat.

Dette afsnit indeholder

Kvalificere kundeemner

Tilpasse kriterierne for vundne kundeemner

Kvalificere kundeemner

Brug resultatkriterierne til at kvalificere kundeemner alt efter, hvor stor sandsynlighed der er for, at de køber noget.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Kundeemner, og dobbeltklik derefter på en post for at åbne den.

 3. Markér et afkrydsningsfelt i sektionen Vundne kundeemner i kundeemneposten for at angive, at kundeemnet opfylder det pågældende kriterium. Da alle kriterier medtages i den automatiske beregning af resultatet, vil et markeret afkrydsningsfelt gøre resultatet højere, mens et umarkeret afkrydsningsfelt vil gøre resultatet lavere.

 4. Du kan vælge at ændre grundlaget for et resultat ved at klikke på Resultatkriterier. Resultatkriterierne er hver tildelt vægten lav, normal eller høj. Når du ændrer vægten af det enkelte kriterium, ændrer du den indflydelse, som det pågældende kriterium har på det samlede resultat.

  Baseret på mængden færdige kriterier og den relative vigtighed, der er tildelt hver Business Contact Manager til Outlook beregner resultatet, som vises i antallet gule stjerner i sektionen kundeemner.

 5. Hvis du vil tilsidesætte den automatiske resultatproces, kan du tildele kundeemnet et fast resultat. Klik på Manuel på listen Resultattype, og klik derefter på det antal stjerner, der skal tildeles.

Toppen af siden

Tilpasse resultatkriterier for kundeemne

Business Contact Manager til Outlook omfatter standard kriterierne for vundne, men du kan ændre kriterierne bedre så de passer til dine salg processer.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Business Contact Manager.

 3. Klik på Tilpas, og klik derefter på Rediger resultatkriterier.

  Tip!: Du kan også tilpasse de overlappende kriterier til grund ved at åbne en potentiel kunde, og i sektionen kundeemner at klikke på kriterier for vundne kundeemner.

  Post for kundeemne med pointmodel for kundeemner

 4. Vælg et kriterium for at redigere det, og klik derefter på Rediger. Rediger elementets beskrivelse eller vigtighed eller begge dele, og klik derefter på OK.

 5. Hvis du vil oprette et nyt kriterium, skal du klikke på Tilføj. Angiv en beskrivelse, vælg vigtigheden, og klik derefter på OK.

 6. Hvis du vil slette et kriterium, skal du markere det og derefter klikke på Slet.

Toppen af siden

Tildele kundeemner

Business Contact Manager til Outlook gemmer dine data i en database. Du kan dele pågældende virksomhedsdata med kolleger, så de har de nødvendige oplysninger til at betjene dine kunder. Du kan tildele et kundeemne til alle, som du har delt databasen.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Kundeemner, og vælg derefter det eller de kundeemner, du vil tildele.

Hvordan markerer jeg mere end én post?

Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil tilføje. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

 1. Klik på Tildel til i gruppen Handlinger på båndet, og vælg derefter den person, der skal arbejde med kundeemnet.

Toppen af siden

Redigere mere end ét kundeemne ad gangen

Det er nemt at redigere flere kundeemneposter på samme tid, f.eks. for at opdatere flere manuelle resultater eller for at identificere alle kundeemnerne fra en bestemt kilde.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Kundeemner, og klik derefter på de poster, du vil redigere.

Hvordan markerer jeg mere end én post?

Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl + A.

 1. Klik på Masseredigering i gruppen Rediger under fanen Hjem.

  Knappen Masseredigering på båndet

 2. Klik på det felt, du vil redigere, på listen Markér feltet.

 3. Indtast den nye værdi, du vil bruge, i feltet, eller klik på Ryd værdien for at slette feltets indtastning i alle de markerede poster.

 4. Klik på OK for at fuldføre masseredigeringen og lukke dialogboksen.

Toppen af siden

Konvertere et kundeemne til en forretningskontaktperson

I alle kundeemnesæt er der kundeemner, der ikke fører til salg, og som derfor slettes, mens andre kundeemner viser sig at være værdifulde. Du kan konvertere disse værdifulde kundeemner til forretningskontaktpersoner. Poster med forretningskontaktpersoner benyttes til de kontaktpersoner, du fortløbende har forretninger med.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Kundeemner i arbejdsområdet, og dobbeltklik derefter på en kundeemnepost for at åbne den.

 3. Klik på Konvertér til i gruppen Rediger, og klik derefter på Forretningskontaktperson.

 4. Rediger den nye forretningskontaktpersonpost efter behov, og klik derefter på Gem og luk.

Bemærk!: Formularer til forretningskontaktpersoner ligner meget formularer til kundeemner, men de indeholder ekstra sider: Detaljer og Brugerdefinerede felter. Du kan finde flere oplysninger om udfyldning af en forretningskontaktpersonformular i afsnittet Brug af forretningskontaktpersoner i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Oprette rapporter fra kundeemneposter

Kundeemner rapporter er indbygget i Business Contact Manager til Outlook, og de kan nemt ændres for at opfylde dine behov.

 1. Klik på en af følgende mapper under Business Contact Manager i navigationsruden for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

  • Marketing.

  • Projektstyring.

 2. Klik på fanen rapporter for at få vist en af standard kundeemne-rapporter på båndet. Administration af kontaktergruppere, klik på kundeemner og derefter vælge en rapport:

  • Kundeemner efter tildelt til .

  • Kundeemner efter tildelt og vurdering af ansøger .

  • Kundeemner efter resultat.

 3. Klik på indstillingerne i gruppen Layout eller Sortér og filtrer for at ændre rapportens udseende og de viste data.

 4. Klik på Gem som , og angiv et navn på rapporten. Rapporten gemmes i kategorien Kundeemner. Du kan åbne den ved at klikke på Gemte rapporter, klikke på Kundeemner på listen, klikke på rapportnavnet i dialogboksen og derefter klikke på Åbn.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter og tilpasser rapporter, i afsnittet Brug af rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×