Administrere Business Connectivity Service-programmer

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I SharePoint Online kan du oprette BCS-forbindelser (Business Connectivity Services) til datakilder som f.eks. SQL Azure-databaser eller WCF-webtjenester (Windows Communication Foundation), der er eksterne i forhold til SharePoint-webstedet. Når du har oprettet disse forbindelser, kan du administrere eller redigere BCS-oplysninger på webstedet for SharePoint Administration. Du kan logge direkte på SharePoint Administration eller logge på Office 365 Preview Administration og derefter gå til SharePoint Administration.

SharePoint Online bruger BCS sammen med Secure Store Services til at få adgang til og hente data som BDC-modeller fra eksterne data-systemer. Hvis du vil have mere for at vide om BCS skal du se SharePoint Online-Planlægningsvejledning til Office 365.

Denne artikel indeholder

Administrere BCS-tilladelser

Objekttilladelser

Rettigheder til metadatalager

Importere eller eksportere en BDC-model (Business Data Connectivity)

Importere en BDC-model

Eksportere en BDC-model

Føje handlinger til eksterne indholdstyper

Vise eksterne data og indstillinger for eksterne data

Visningen Eksterne indholdstyper

Visningen Eksterne systemer

Vise egenskabsindstillinger

Konfigurere indstillinger for egenskaber

Visningen BDC-model

Administrere BCS-tilladelser

Bemærk: Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer BCS MSDN SharePoint Online Developer Center.

Når konfigurationen er fuldført, styrer brugertilladelserne adgangen til de data, som forbindelsen giver. Der er to typer tilladelser for BCS:

 • Objekttilladelser

 • Rettigheder til metadatalager

Et skærmbillede af båndet Rediger i Business Connectivity Settings, som viser knappen Import for BDC-modeller og indstillinger for tilladelser.

Objekttilladelser

Objekttilladelser gælder kun et specifikt eksternt system, BDC-model eller ECT (External Content Type). Hver enkelt ECT er et objekt, der kan sikres. Hvis du f.eks. har en ECT, der hedder WCFBookSales, gælder objekttilladelserne kun for WCFBookSales-objektet og ikke for nogen anden ECT, der måtte blive defineret.

Følg disse trin for at angive objekttilladelser for et objekt.

 1. Log på Office 365 med din SharePoint Online-administratorkonto.

 2. Gå til SharePoint Administration.

 3. Vælg BCS.

 4. Markér Administrer BDC-modeller og eksterne indholdstyper i sektionen Firmadatakatalog.

 5. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på ECT'en eller det eksterne system, du vil administrere.

 6. Vælg Angiv objekttilladelser på båndet.
  Et skærmbillede af dialogboksen Angiv objekttilladelser for Business Connectivity Services i SharePoint Online.

 7. Angive en konto eller gruppe brugernavn i tekstfeltet, og vælg derefter Tilføj. Du kan også vælge til at søge efter det ønskede navn.

 8. Vælg navnet for den konto eller gruppe, for hvilken du vil angive adgangsmulighed for til ECT'en eller det eksterne system. Du kan kun angive tilladelser for én konto ad gangen. Hvis du har flere konti eller grupper, er du nødt til at angive adgangsniveauet for hver konto separat, og det gør du ved at vælge dem én ad gangen.
  I den følgende tabel beskrives tilladelserne og deres tilknyttede adgangsniveauer.

Tilladelse

Noter

Redigere

Gør det muligt for brugeren eller gruppen at oprette eksterne systemer og BDC-modeller og at importere og eksportere BDC-modeller. Denne indstilling bør kun tildeles brugere med de højeste tilladelser.

Udføre

Gør det muligt for brugeren eller gruppen at udføre handlinger (oprette, læse, opdatere, slette eller sende en forespørgsel) for eksterne indholdstyper.

Kan vælges under klienter

Giver brugeren eller gruppen mulighed for at oprette eksterne lister for en hvilken som helst ECT og til at få vist ECT'erne i vælgeren til eksterne elementer.

Angiv tilladelser

Gør det muligt for brugeren, gruppen eller kravbrugeren at angive tilladelser til metadatalageret.

Mindst én bruger eller gruppe skal have denne tilladelse i hver BCS-forbindelse, så det er muligt at administrere tilladelser. Med denne tilladelse kan en bruger tildele redigeringstilladelser til metadatalageret. Denne indstilling bør kun tildeles brugere med de højeste tilladelser

Toppen af siden

Rettigheder til metadatalager

Tilladelser til metadatalagret gælder globalt for hele BCS-lageret, og det vil sige, at de gælder for alle BDC-modeller, eksterne systemer, ECT'er, metoder og metodeforekomster, der er defineret for det pågældende eksterne datasystem. Du kan angive rettigheder for metadatalageret for at angive, hvem der kan redigere elementer og angive tilladelser til lageret.

Tilladelserne til metadatalageret gælder for mange objekter, f.eks. BDC-modeller, ECT'er og eksterne systemer. Da tilladelser til metadatalageret kan erstatte objekttilladelser, skal man administrere dem med omhu. Hvis de anvendes med omtanke kan tilladelser til metadatalageret give adgang på en hurtig og fyldestgørende måde.

Et billede af dialogboksen Angiv rettigheder til metadatalager i SPO'ens BCS.

Du kan angive tilladelser for metalageret ved at følge disse trin.

 1. Log på Office 365 med din SharePoint Online-administratorkonto.

 2. Gå til SharePoint Administration.

 3. Vælg BCS.

 4. Markér Administrer BDC-modeller og eksterne indholdstyper i sektionen Firmadatakatalog.

 5. Vælg Angiv rettigheder til metadatalager på båndet.

 6. Angiv en brugerkonto eller gruppe i tekstfeltet, og vælg derefter Tilføj. Du kan også vælge til at søge efter den konto, du vil.

 7. Kontoen eller gruppen vises i det andet tekstfelt. Hvis du har flere konti eller grupper, skal du vælge dem én ad gangen for at angive adgangsniveauet.

  Tilladelse

  Noter

  Redigere

  Gør det muligt for brugeren eller gruppen at oprette eksterne systemer og BDC-modeller og at importere og eksportere BDC-modeller. Denne indstilling bør kun tildeles brugere med de højeste tilladelser.

  Udføre

  Gør det muligt for brugeren eller gruppen at udføre handlinger (oprette, læse, opdatere, slette eller sende en forespørgsel) for eksterne indholdstyper.

  Kan vælges under klienter

  Giver brugeren eller gruppen mulighed for at oprette eksterne lister for en hvilken som helst ECT og til at få vist ECT'erne i vælgeren til eksterne elementer.

  Indstille tilladelser

  Gør det muligt for brugeren, gruppen eller kravbrugeren at angive tilladelser til metadatalageret.

  Mindst én bruger eller gruppe skal have denne tilladelse i hver BCS-forbindelse, så det er muligt at administrere tilladelser.

  Med denne tilladelse kan en bruger tildele redigeringstilladelser til metadatalageret. Denne indstilling bør kun tildeles brugere med de højeste tilladelser.

 8. Hvis du vil overføre tilladelser til alle elementer i metadatalageret, vælge Overfør tilladelser til alle BDC-modeller, eksterne systemer og eksterne indholdstyper i BDC-metadatalageret. Hvis du vælger denne indstilling, skal du erstatte alle eksisterende tilladelser (herunder objekttilladelser), som du har muligvis angive et andet sted i dine valgte BCS-program.

Toppen af siden

Importere eller eksportere en BDC-model (Business Data Connectivity)

Med BDC-modelvisningen kan en bruger importere og eksportere den underliggende struktur for forretningsdataforbindelsen. Dette er meget nyttigt, hvis du er nødt til at genskabe forbindelsen i et nyt miljø. En BDC-modelfil kan importeres for at oprette en ECT-forbindelse til et eksternt system.

Du kan importere eller eksportere to typer modelfiler:

Model    Eksporterer XML-metadataene for et valgt system.

Ressource    Eksporterer de oversatte navne, egenskaber og tilladelser for et valgt system.

Bemærk: Du kan oprette en BDC-model vha. XML-kode. Hvis du gør det, er et vigtigt at vide, at du ikke kan bruge godkendelsestilstandene RevertToSelf og PassThrough med SharePoint Online. Selvom du måske kan importere en BDC-model, der er skrevet i XML, kan forbindelsen ikke bruges.

Toppen af siden

Importere en BDC-model

Når du importerer en BDC-model, kan du også importere dens specifikke tilladelser. Før du importerer en BDC-model, er det en god ide at forstå, hvordan importerede tilladelser interagerer med eksisterende tilladelser.

Importerede tilladelser for en BDC-model føjes til lageret af eksisterende tilladelser i BDC-tjenesten. Hvis der allerede findes en post for et objekt på adgangskontrollisten, overskrives den eksisterende værdi med tilladelsesoplysningerne fra den importerede fil.

Du kan importere en BDC-model ved at følge disse trin:

 1. Log på Office 365 med din SharePoint Online-administratorkonto.

 2. Gå til SharePoint Administration.

 3. Vælg BCS.

 4. Markér Administrer BDC-modeller og eksterne indholdstyper i sektionen Business Connectivity Services.

 5. Vælg Importér på båndet.

 6. Skriv navnet på den BDC-modelfil i sektionen BDC-Model. Modelnavn må ikke indeholde nogen specialtegn, som ~ "# % & *: sammen? \ { | } eller tegnet 0x7f. Du kan også vælge Gennemse for at finde filen *.bdcm for en BDC-Model.

  Skærmbillede af visningen BCS-modellen.

 7. Vælg Model eller Ressource under Filtype som den filtype, du vil importere.

 8. I sektionen Avancerede indstillinger kan du vælge en eller flere ressourcer, som skal importeres:

 9. Oversatte navne for at importere oversatte navne for ECT'erne til en bestemt landestandard. De importerede oversatte navne flettes med de eksisterende oversatte navne i Business Data Connectivity.

 10. Egenskaber for at importere egenskaber for ECT'er. Importerede egenskaber flettes med de eksisterende egenskabsbeskrivelser i Business Data Connectivity.

 11. Tilladelser for at importere tilladelser for ECT'er og andre objekter, der kan sikres, i modellen.

 12. (Valgfrit) For at gemme ressourceindstillingerne i en fil til senere brug skal du skrive et navn på ressourcefilen i tekstfeltet Anvend brugerdefinerede miljøindstillinger.

 13. Vælg Importér.

Toppen af siden

Eksportere en BDC-model

Du kan importere en BDC-model og derefter læse indholdet af den for at bestemme forskellene mellem forbindelserne. Dette kan være nyttigt, hvis du foretager fejlfinding. Du kan også importere en eksporteret BDC-modelfil til et andet miljø med henblik på test eller genbrug.

Du kan eksportere en BDC-model eller en ressourcefil ved at følge disse trin:

 1. Log på Office 365 med din SharePoint Online-administratorkonto.

 2. Gå til SharePoint Administration.

 3. Vælg BCS.

 4. Vælg Administrer BDC-modeller og eksterne indholdstyper.

 5. Vælg på rullelisten, og vælg BDC-Model i gruppen visning.

 6. Vælg navnet på den BDC-Model, du vil eksportere, og vælg derefter Eksporter på båndet.

 7. Vælg den model- eller ressourcefil, du vil eksportere, på siden med Business Data Connectivity-modeller.

 8. Vælg Model eller ressource til at angive typen fil, du vil eksportere i sektionen Filtype på siden Eksporter.

 9. Vælg en eller flere af følgende i sektionen Avancerede indstillinger for yderligere at indskrænke dataeksporten.

  • Vælg oversatte navne for at eksportere oversatte navne for Cct'erne i en bestemt landestandard.

  • Vælg Egenskaber for at eksportere egenskaber for Ect'er.

  • Vælg tilladelser for at eksportere tilladelser for Ect'er.

  • Vælg proxyer eksportere en implementeringsspecifik proxy, der bruges til at oprette forbindelse til det eksterne system.

 10. Hvis du har gemt en fil med ressourceindstillinger til senere brug, skal du skrive navnet på filen, der skal eksporteres, i feltet Anvend brugerdefinerede miljøindstillinger.

 11. Vælg Eksportér til at starte en dialogboks, der gør det muligt at gemme en *.bdcm-fil til dit lokale drev. Du kan åbne *.bdcm fil i et tekstredigeringsprogram.

  Toppen af siden

Føje handlinger til eksterne indholdstyper

Når administratorerne føjer handlinger til ECT'er, knytter de en URL (uniform resource locator) til en ECT. Dette starter automatisk et bestemt program eller åbner en angivet webside.

Handlinger kan angive parametre, der er baseret på et eller flere felter i en ECT. Du kan f.eks. oprette en handling for en ECT, der angiver en URL-adresse for søgesiden. Parameteren for denne handling kunne være id'et for et element i den eksterne datakilde. Dette ville give dig mulighed for at angive en brugerdefineret handling for den ECT, der automatiserer søgningen efter dette element.

Bemærk:  Når du tilføjer en ny handling på en ECT, føjes denne handling ikke til eksisterende eksterne lister for den pågældende ECT. Denne handling er kun tilgængelig i nye eksterne lister for ECT'en.

Du kan føje en handling til en ECT ved at følge disse trin.

 1. Log på Office 365 med din SharePoint Online-administratorkonto.

 2. Gå til SharePoint Administration.

 3. Vælg BCS.

 4. Vælg Administrer BDC-modeller og eksterne indholdstyper.

 5. Peg på navnet på den ECT, som du vil føje en handling, og vælg derefter den viste pil. Vælg Tilføj handling til at åbne siden Tilføj handling i menuen.

 6. Giv handlingen et meningsfuldt navn i feltet navn.

 7. Skriv den URL-adresse, handlingen skal åbne, i feltet URL-adresse.

  Bemærk:  Du kan finde en eksempel-URL-adresse under kontrolelementet. Eksemplet viser, hvordan du kan tilføje en eller flere parameterpladsholdere som f.eks. {0} eller {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0={0}&p1={1} ).

 8. Hvis du ønsker, at webdelene skal kunne bruge denne nye handling, skal du vælge en af følgende indstillinger:

Kommando

Handling

Ja

Starter handlingen i et nyt browservindue (bevarer sidekonteksten).

Nej

Starter handlingen i det samme browservindue.

 1. Angiv de parametre, der er påkrævet for URL-adressen, i feltet URL-parametre. Vær opmærksom på, at disse bliver nummereret i grænsefladen startende med 0.

 2. Bestem, hvorvidt du vil bruge et ikon eller ej. Dette felt gør det også muligt at bruge standardikoner.

 3. Hvis handlingen skal være standardhandlingen, skal du markere afkrydsningsfeltet Standardhandling.

  Vigtigt:  Parametrene kan indeholde personligt identificerbare oplysninger som f.eks. navne og sygesikringsnumre. Når du designer en handling, skal du være omhyggelig med ikke at bruge felter, der viser personligt identificerbare oplysninger.

Toppen af siden

Vise eksterne data og indstillinger for eksterne data

Du kan bruge sektionen Visningen på båndet til at vælge forskellige visninger af BCS-forbindelser. De tre visninger indeholder oplysninger om BCS-forbindelsen på forskellig vis og giver dig adgang til forskellige handlinger. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med disse visninger, fordi visse opgaver kun er tilgængelige i bestemte visninger.

De tre visningsindstillinger er BDC-modeller, Eksterne systemer og Eksterne indholdstyper, sådan som det er vist i den følgende illustration.

Skærmbillede med valg af visning for BCS-datakatalogvisninger.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du kan bruge disse visninger til at administrere BCS ved at se følgende afsnit.

Toppen af siden

Visningen Eksterne indholdstyper

BCS-forbindelsen anvender som standard visningen Eksterne indholdstyper. Denne visning indeholder Service Application Information og viser følgende oplysninger:

 • ECT-navn

 • ECT – vist navn

 • ECT-typenavneområde

 • Version af navneområde

 • Navn på eksternt system

Et skærmbillede af båndet i standardvisningen for ekstern indholdstype (BCS.

For de fleste processer i BCS gælder det, at denne visning er tilstrækkelig. Hvis der imidlertid er mange ECT'er, kan det være vanskeligt at navigere i denne visning.

Toppen af siden

Visningen Eksterne systemer

Visningen Eksterne systemer viser en BCS-forbindelse mht. dens oprindelige system. Denne visning er nyttig, hvis du vil kende oplysningerne om BCS-forbindelsen, når du har oprettet BCS'en. I denne visning kan du egenskabsindstillingerne for et navngivet eksternt system. Herudover kan du tilføje nogle egenskabsindstillinger.

AQ-skærmbillede af båndet, når det er i den eksterne visning for SPO'ens BCS.

Vise egenskabsindstillinger

Navnet på det eksterne System vises på denne side som en kan vælges link (en navigerbar URL-adresse). Du kan vælge URL-adressen til at åbne et vindue, der viser de oprindelige egenskabsindstillinger for den pågældende butik. Hvis du har forbindelse til SQL Azure, kan du desuden se databasenavnet server og database i denne visning.

Afhængigt af typen af BCS-forbindelse kan egenskabsindstillingerne omfatte en hvilken som helst kombination af følgende elementer:

 • Adgangsudbyder, f.eks. WCF-tjenesten

 • Godkendelsestilstand, f.eks. bruger-id

 • Databaseserver

 • Repræsentationsniveau (såsom ingen, anonym, identifikation, repræsentation, delegering)

 • Første databasenavn

 • Integreret sikkerhed, f.eks. SSPI

 • Secure Store-implementering

 • Id for Secure Store-destinationsprogram (som det id, der er angivet i Secure Store)

 • Slutpunktadresse for tjeneste, f.eks. en URL-adresse, der peger på SomeWCFService.svc

 • Gruppering af forbindelse (aktiv/inaktiv)

 • Id for sekundært Secure Store-destinationsprogram

 • Secure Store-implementering

Konfigurere indstillinger for egenskaber

Hvis du peger på navnet på et eksternt systemnavn, kan du åbne en genvejsmenu, der indeholder kommandoen Indstillinger. Dette er nyttigt for SharePoint Online-forbindelser, der anvender WCF-webtjenester (Windows Communication Foundation ). Ved at vælge indstillingen Indstillinger i menuen kan du konfigurere en af følgende indstillinger:

 • Exchange-URL-adresse for metadata

 • Exchange-registreringstilstand for metadata

 • WDSL-godkendelsestilstand (Web Services Description Language)

 • Id for destinationsprogram til WSDL i Secure Store

 • Secure Store-implementering

Toppen af siden

Visningen BDC-model

Visningen BDC Model har kommandoer på båndet, der gør det muligt at importere eller eksportere BDC-modeller. Herudover kan visningen BDC-model gøre det nemmere at komme rundt i en stor samling ECT'er. Da BDC-modellen viser links for hver enkelt forbindelse, i stedet for at vise alle ECT'er for hver enkelt forbindelse, kan det give en liste, der er nemmere at holde styr på.

Et billede af visningen BDC-model på båndet i SPO'ens BCS.

Hvis du vil se alle de eksterne indholdstyper til en BDC-Model, skal markere du blot navnet på modellen. Derefter, hvis du vælger navnet på en ECT, du åbner en tabel, der viser de felter, der er defineret for den eksterne Indholdstype. Den ligner den følgende tabel.

Navn

Type

Vis som standard

Ordrenr

System.String

Nej

Medarbejder-id

System.String

Nej

Fragt

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Nej

Denne visning kan overvåge layoutet for den datakilde, der er oprettet forbindelse til, med en ECT, og den kan give en bedre indsigt i strukturen af de underliggende data.

Derudover viser siden eventuelle tilknytninger, handlinger eller filtre for denne ECT nederst på siden.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×