Administrer store lister og biblioteker i SharePoint

Der er mange måder, hvorpå du kan arbejde med eller lave forespørgsler i en SharePoint-liste eller et bibliotek uden at få en advarsel om grænseværdi for listevisning. Du kan gemme 30 millioner elementer eller dokumenter i en SharePoint-liste eller et bibliotek, og du kan gøre brug af de følgende ideer for at finde de oplysninger, du skal bruge, og samtidig holde dig inden for grænseværdien for listevisning på 5000 elementer.

Opdateret d. 15. november 2016 takket være kundefeedback.

Oversigt over lister og biblioteker med mange elementer

Grænseværdi for listevisning har til formål at opnå en ensartet ydeevne på tværs af alle brugere med forespørgsler til databasens back-end. Her er nogle oplysninger om grænserne, hvordan det hele fungerer, og hvordan du kan ændre Grænseværdien for listevisning.

Vigtigt: Grænseværdien for listevisning kan ikke ændres i SharePoint Online. Der er heller ingen mulighed for at oprette en daglig tidsperiode på SharePoint Online. Disse funktioner er kun tilgængelige på SharePoint 2016, SharePoint 2013 og SharePoint 2010.

For at minimere databasekonflikter for SQL Server anvender back-end-databasen for SharePoint ofte låsning på rækkeniveau som en strategi til at sikre nøjagtige opdateringer, uden at det har en negativ indvirkning på andre brugere, der har adgang til andre rækker. Men hvis en læse- eller skrivedatabasehandling, f.eks. en forespørgsel, medfører, at flere end 5.000 rækker låses på én gang, er det mere effektivt for SQL Server at låse hele tabellen midlertidigt, indtil databasehandlingen er fuldført.

Bemærk: Det faktiske antal er ikke altid 5.000, og det kan variere afhængigt af dit websted, mængden af aktivitet i databasen og webstedets konfiguration.

Når hele tabellen er låst, forhindres andre brugere i at få adgang til tabellen. Hvis dette sker for ofte, vil brugerne opleve en forringelse af systemets ydeevne. Derfor er grænseværdier og begrænsninger afgørende for at minimere effekten af ressourcekrævende databasefunktioner og balancere alle brugeres behov.

Toppen af siden

I det følgende diagram vises hovedpunkterne for, hvad der sker i baggrunden, når du forsøger at få adgang til for mange elementer på en liste eller i et bibliotek.

Store lister og biblioteker

 1. Liste- eller biblioteksdata i en gruppe af websteder gemmes i en SQL Server-databasetabel, som anvender forespørgsler, indekser og låse til at opretholde den overordnede ydeevne, deling og nøjagtighed.

 2. Filtrerede visninger med kolonneindekser (og andre handlinger) opretter databaseforespørgsler, der identificerer et undersæt af kolonner og rækker og returnerer dette undersæt til din computer.

 3. Grænseværdier og begrænsninger hjælper med at begrænse handlinger og balancere ressourcer for mange samtidige brugere.

 4. Udviklere med særlige rettigheder kan bruge tilsidesættelse af objektmodeller for midlertidigt at øge grænseværdier og begrænsninger for brugerdefinerede programmer med SharePoint-versioner i det lokale miljø.

 5. Administratorer kan angive særlige tidsperioder, hvor alle brugere kan udføre et ubegrænset antal handlinger uden for spidsbelastningsperioder med SharePoint-versioner i det lokale miljø.

 6. Informationsmedarbejdere kan bruge relevante visninger, typografier og sidebegrænsninger til hurtigere at få vist data på siden.

Toppen af siden

Lister og biblioteker har specifikke maksimumgrænser, som er vist i denne tabel.

Funktion

Højeste antal

Antal elementer på en liste eller i et bibliotek

30 millioner

Størrelse på et enkelt filelement eller vedhæftede filer til et element

10 gigabyte

Følgende tabel opsummerer oplysninger om ressourcebegrænsninger og grænser, du skal være opmærksom på. Disse begrænsninger og grænser angives på siden Ressourcebegrænsning i Central administration med SharePoint-versioner i det lokale miljø. Kontakt administratoren for at få oplysninger om specifikke begrænsninger og anmodninger for dit websted.

Bemærk: For at hjælpe med administrationen er administratoren ikke underlagt følgende ressourcebegrænsninger og grænser.

Bemærk: Ikke alle indstillinger er tilgængelige via brugergrænsefladen, og kun med SharePoint-versioner i det lokale miljø.

Tærskel
eller grænse

Standard
værdi

Beskrivelse

Grænseværdi for listevisning

5.000

Angiver det maksimale antal liste- eller bibliotekselementer, som en databasehandling, f.eks. en forespørgsel, kan behandle ad gangen. De handlinger, der overskrider denne grænse, blokeres.

For at give dig tid til at lave alternative planer kan du blive advaret på siden Listeindstillinger, når listen har overskredet 3.000 elementer. Advarslen indeholder et hjælpelink til dette emne.

Grænse for separate tilladelser

50.000

Angiver det maksimale antal separate tilladelser, der kræves for en liste eller et bibliotek.

Hver gang du deaktiverer nedarvningen af tilladelser for et element eller en mappe, tælles det med som én separat tilladelse mod denne grænse. Hvis du forsøger at tilføje et element, der medfører, at denne grænse overskrides, bliver du forhindret i at gøre dette.

Grænse for rækkestørrelse

6

Angiver det maksimale antal tabelrækker internt i databasen, der bruges til et liste- eller bibliotekselement. Hvert element ombrydes over adskillige interne tabelrækker, op til seks rækker og op til i alt 8.000 byte, for at kunne indeholde brede lister med mange kolonner (uden vedhæftede filer).

Hvis du f.eks. har en liste med mange smalle kolonner, én der indeholder hundredvis af Ja/Nej-kolonner, kan du overskride denne grænse. Hvis du gør, kan du ikke føje flere Ja/Nej-kolonner til listen, men du kan stadig tilføje kolonner af en anden type.

Administratorer kan kun angive denne grænse ved at bruge objektmodellen, ikke via brugergrænsefladen.

Grænseværdi for opslag i listevisning

12

Angiver det maksimale antal joinhandlinger, f.eks. de handlinger, der er baseret på opslags, Person/Gruppe eller arbejdsprocesstatuskolonner.

Hvis forespørgslen benytter mere end otte kolonner, blokeres handlingen. Det er dog muligt programmeringsmæssigt at vælge, hvilke kolonner der skal benyttes ved at bruge maksimal visning, som kan angives via objektmodellen.

Størrelse på grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer

20.000

Angiver det maksimale antal liste- eller bibliotekselementer, som en databasehandling, f.eks. en forespørgsel, kan behandle ad gangen, når den udføres af en revisor eller en administrator med de nødvendige tilladelser. Denne indstilling fungerer sammen med Tillad tilsidesættelse af objektmodel.

Tillad tilsidesættelse af objektmodel

Y

Angiver, om udviklere kan udføre databasehandlinger, f.eks. forespørgsler, der anmoder om en tilsidesættelse af Grænseværdi for listevisning til en højere grænse, der er angivet af Grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer. En administrator skal aktivere en tilsidesættelse af objektmodel, hvorefter udviklere med de relevante tilladelser programmæssigt kan anmode om, at deres forespørgsel anvender den højere Grænseværdi for listevisning for at drage fordel af den.

Daglig tidsperiode

Ingen

Angiver en periode, hvor ressourcegrænseværdier og grænser ignoreres. En administrator kan konfigurere en tidsramme i de stille perioder i intervaller på 15 minutter op til 24 timer, f.eks. 18:00 til 22:00 eller 01:30 til 05:15.

En databasehandling eller forespørgsel, der startes inden for den daglige tidsramme, fortsætter, indtil den er fuldført (eller afsluttes med fejl), også selvom den ikke fuldføres inden for den angivne tidsramme.

Toppen af siden

Arbejde med Grænseværdi for listevisning

SharePoint har ressourcebegrænsninger og grænser, der styrer mængden af data og den overførselshastighed, der kan håndteres. Grænseværdien for listevisning er som standard cirka 5.000 elementer og er indstillet til at tillade brugere at arbejde med store lister, men samtidigt bevare den gode ydeevne. Der findes tre primære måder at arbejde med Grænseværdi for listevisning på:

 • For alle versioner af SharePoint skal du administrere antallet af elementer, der returneres vha. indeksering, filtrering, mapper og offlinedata.

 • For SharePoint-versioner i det lokale miljø skal du bruge administratorplanlagt Daglig tidsperiode, hvor grænserne er hævet.

 • For SharePoint-versioner i det lokale miljø kan en netværksadministrator hæve grænsen for Grænseværdi for listevisning.

Denne grænse kan ikke hæves for SharePoint Online, hvilket håndhæves døgnet rundt alle ugens dage for at brugere på delte lejere altid oplever god ydeevne på forespørgsler. Vi har beskrevet nogle handlinger, du kan udføre for at holde dine forespørgsler inden for grænsen, så du slipper for at opleve problemer med denne.

 • Indeksering og filtrering    Planlægning og oprettelse af indekser og brug af dem i filtre holder antallet af elementer under Grænseværdi for listevisning.

 • Brug af mapper til at organisere    Du kan bruge mapper til effektivt at organisere data, men du skal dog være opmærksom på ikke at få en forespørgsel på mappen, der returnerer mere end grænseværdien for listevisning.

 • Brug af webstedet Dokumentcenter    Et dokumentcenter er en skabelon, der kan bruges til at oprette et websted med funktioner, der er tilpasset til dokumentsøgning, lagerplads og manipulation. Med de rette tilladelser kan du oprette et websted eller underordnet websted ud fra denne skabelon.

 • Synkroniserede data og offlinedata    Ved at føre data offline kan du bruge Excel eller Access til at forespørge på dine listedata uden nogle begrænsninger. Når du synkroniserer en dokumentmappe, kan du arbejde lokalt på computeren. Ændringer opdateres automatisk på serveren.

Med SharePoint-servere i det lokale miljø (SharePoint 2010, 2013 og 2016) er grænseværdien for listevisning også som standard 5.000 elementer. Men fordi der er mere kontrol af netværksadministratorer, kan der indstilles en Daglig tidsperiode, hvor grænserne effektivt fjernes, hvilket tillader, at der kan udføres store forespørgsler samt andre dataintensive handlinger. Dette tidsrum er som regel i aftentimerne, hvor de fleste brugere ikke anvender systemet. Administratoren kan også vælge at hæve grænsen, hvis det er relevant.

Den sidste mulighed, som også gælder versioner af SharePoint i det lokale miljø, er at ændre grænsen. Dette er risikabelt, da en højere grænse øger muligheden for at påvirke ydeevnen for nogle eller alle brugere.

Hvis du vil kontrollere din version af SharePoint, skal du se Hvilken version af SharePoint bruger jeg?

Brug af indekser og filtrerede visninger til at styre data og forbedre ydeevnen

I alle versioner af SharePoint kan du oprette en filtreret visning med et kolonneindeks for at reducere antallet af resultater, når du arbejder med store lister og biblioteker. Oprettelse af en filtreret visning med en indekseret kolonne er en proces i to trin: Opret et indeks for en kolonne, og opret derefter en visning, der anvender den indekserede kolonne til at filtrere visningen:

 • Indekser    Et indeks henter elementer hurtigt og kan forbedre ydeevnen for lister og biblioteker. Du kan oprette op til 20 indekser for en liste eller et bibliotek. Entydige værdier kræver et indeks, og id-kolonnen indekseres automatisk.

  Bemærk: Id-kolonnen tæller ikke med i antallet af indekser, du kan oprette. Du kan bruge id-kolonnen som et indeks plus 20 kolonner efter eget valg til indekser.

  Da hvert indeks føjer overhead til hver databasefunktion for at vedligeholde indekset, er det bedst kun at føje indekser til de mest almindelige eller sandsynlige kolonner, der bruges til at oprette en forespørgsel på listen eller biblioteket.

 • Filtrerede visninger   Når du opretter en filtreret visning, skal du sørge for, at den først indekserede kolonne i filterudtrykket ikke overskrider Grænseværdi for listevisning. SharePoint vælger den første indekserede kolonne i en forespørgsel. Andre kolonner, du angiver i filteret, kan eller kan måske ikke indekseres, men visningen bruger ikke disse indekser, selvom resultatet af den filtrerede visning er mindre end Grænseværdi for listevisning.

  Hvis du eksempelvis har en forespørgsel: størrelse = stor OG farve = rød. Størrelse er ikke indekseret på listen, men det er farve. Så længe der er færre end 5.000 elementer med farven "rød" på listen, resulterer forespørgslen i en stor liste. Men hvis du har en forespørgsel, hvor størrelse = stor ELLER farve = rød, skal databasen, selvom den finder alle de røde elementer, scanne hele listen for at finde alle de elementer, der har størrelsen stor. Hvis der returneres flere end 5.000 elementer, begrænses forespørgslen.

  Hvis du bruger to eller flere kolonner i filterudtrykket, skal det eller de bestemmende indekser bruge operatøren OG. Hvis du f.eks. vil returnere Hunde fra en stor liste med dyr. Du har en ikke-indekseret kolonne med navnet Art, hvor du har Hund som en værdi. Hvis du blot forespørger efter Art = Hund, begrænses din forespørgsel. Men hvis du har en indekseret kolonne med navnet Klasse, bliver forespørgslen Klasse = Pattedyr OG Art = Hund. Du kan også søge efter katte og hunde med forespørgslen Klasse = Pattedyr OG (Art = HUND ELLER Art = Katte). Den anden forespørgsel markerer alle pattedyr og filtrerer derefter til Hunde og Katte.

  Bemærk: Hvis du flytter elementer til Papirkurv, tælles disse elementer stadig med, når det afgøres, om filterudtrykket overskrider Grænseværdi for listevisning. Hvis du tømmer papirkurven, tælles de ikke længere med. Se Tøm papirkurven eller gendan dine filer for at få mere at vide.

Generelt giver et indeks i en kolonne dig mulighed for hurtigt at finde de ønskede rækker baseret på værdierne i den pågældende kolonne, selv når du arbejder med millioner af elementer. Når du kombinerer indekser med filtrerede visninger, kan du hurtigt hente de ønskede elementer. Du kan derefter bruge den indekserede kolonne til at oprette en filtreret visning baseret på kolonneindekser for listen eller biblioteket.

Det er vigtigt at have med i overvejelserne, at hvert ekstra kolonneindeks, du opretter, forbruger ekstra ressourcer i databasen og tilføjer noget overhead for hver handling til at vedligeholde indekset. Derfor bør du kun føje indekser til kolonner, der bruges aktivt til filtrering i visninger.

For at få hjælp til at vælge hvilke kolonner, der skal indekseres, kan du se på alle visningerne for at finde ud af hvilke kolonner, der er de mest almindeligt brugte på tværs af forskellige visninger for filtrering. Bemærk, at enhver kolonne, som du definerer til at have en entydig værdi, kræver et indeks.

Vigtigt: At oprette et indeks kræver adgang til alle elementer på listen, så det er muligt, at du kan være blokeret fra at oprette et indeks for en kolonne, hvis hele listen overskrider grænseværdien for listevisning. Hvis det sker, skal du udføre handlingen i løbet af den Daglige tidsperiode eller kontakte din administrator.

 1. Gå til det websted, der indeholder listen eller biblioteket.

 2. Klik på navnet på Hurtig start, eller klik på menuen Indstillinger Knappen Indstillinger for Office 365 , klik på Vis alt indhold på webstedet eller Webstedsindhold, og klik derefter på navnet.

 3. Gør et af følgende:

  • I SharePoint 2010, 2013 eller 2016 skal du klikke på Liste > Listeindstillinger eller Bibliotek > Indstillinger for bibliotek på båndet.

  • I SharePoint Online skal du klikke på Indstillinger Knappen Indstillinger på titellinjen i SharePoint 2016. , og derefter skal du klikke på Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 4. Rul ned til sektionen Kolonner, og læg mærke til hver kolonnes type. Sørg for, at du vælger en understøttet kolonne i trin 7.

  Understøttede og ikke-understøttede kolonner

  Understøttede kolonnetyper

  • Enkelt tekstlinje

  • Valg (enkelt værdi)

  • Tal

  • Valuta

  • Dato og klokkeslæt

  • Person eller Gruppe (enkelt værdi)

  • Administrerede metadata

  • Ja/Nej

  • Opslag

  Kolonnetyper, der ikke understøttes

  • Flere tekstlinjer

  • Valg (flere værdier)

  • Beregnet

  • Hyperlink eller billede

  • Brugerdefinerede kolonner

  • Person eller gruppe (flere værdier)

  • Eksterne data

  Vigtigt:  Selvom du kan indeksere en opslagskolonne for at forbedre ydeevnen, fungerer det ikke at bruge en indekseret opslagskolonne til at forhindre, at Grænseværdi for listevisning overskrides. Brug en anden type kolonne som det primære eller sekundære indeks.

 5. Klik på Indekserede kolonner.

 6. Klik på Opret et nyt indeks på siden Indekserede kolonner.

 7. Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Hvis du vil oprette et simpelt indeks, skal du markere en kolonne, der ikke er en opslagskolonne, i sektionen Primær kolonne under Primær kolonne til dette indeks.

  2. Hvis du vil oprette et sammensat indeks, skal du markere en anden kolonne, der ikke er en opslagskolonne, i sektionen Sekundær kolonne under Sekundær kolonne til dette indeks.

  3. Klik på Opret.

  Hvis du vil have ideer til planlægning af dine biblioteker fra starten, skal du se Planlægning af dokumentbiblioteker i SharePoint

Toppen af siden

For at en visning hurtigt kan filtrere mange elementer, skal den første kolonne, du angiver i filteret, indekseres. Andre kolonner, du angiver i visningsfilteret, kan være indekseret eller ikke, men visningen bruger ikke disse indekser. Du skal også sikre dig, at den første kolonne i filteret ikke returnerer flere elementer end Grænseværdi for listevisning, selvom resultatet af den filtrerede visning er mindre end Grænseværdi for listevisning.

Hvis den første kolonne i filteret returnerer flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, kan du bruge et filter med to eller flere kolonner. Når du definerer en filtreret visning, der gør brug af to eller flere kolonner, vil brugen af operatoren OG normalt begrænse det samlede antal elementer, der returneres. Selvom det er tilfældet, skal du alligevel foretage en angivelse, da den første kolonne i filteret er den kolonne, der højst sandsynligt returnerer det mindste antal data. Bemærk, at brugen af filteret ELLER øger det antal elementer, der returneres, og ikke er effektivt i dette tilfælde.

Du kan få mere at vide om visninger og filtre under Opret, ændr eller slet en visning af en liste eller et bibliotek

Vigtigt:  Selvom du kan indeksere en enkelt opslagskolonne for at forbedre ydeevnen, fungerer det ikke at bruge en indekseret opslagskolonne til at forhindre, at Grænseværdi for listevisning overskrides. Brug en anden type kolonne som det primære eller sekundære indeks.

Vigtigt: Hvis du filtrerer en liste efter et indekseret felt, skal du kontrollere, om der er slettede elementer i papirkurven. Elementer i papirkurven slettes ikke fra back-end-databasen, før de fjernes fra papirkurven. Hvis det samlede antal filtrerede elementer på listen og i papirkurven er større end listens grænseværdi, kan du få et ufuldstændigt sæt resultater eller blot ingen. Du kan få mere at vide i Tøm papirkurven eller gendan dine filer.

I det følgende er nogle forslag til typiske visninger, der fungerer fint med indekserede kolonner:

Filtrer efter:

Indeksér:

Eksempel:

Nyligt ændrede elementer

Kolonnen Ændret

Hvis du kun vil have vist de elementer, der er blevet ændret i løbet af den seneste uge, skal du anvende filteret Ændret er større end[I dag]-7

Nye elementer

Kolonnen Oprettet

Hvis du vil oprette en visning med kun de elementer, som blev tilføjet i den seneste uge, skal du anvende filteret Oprettet er større end [I dag]-7.

Mine elementer

Kolonnen Oprettet af

Hvis du vil oprette en visning med kun de elementer, du har tilføjet, skal du anvende filteret Oprettet af er lig med [Mig].

Elementer, der forfalder i dag

Kolonnen Forfaldsdato (oprettet af dig på en liste eller i et bibliotek)

Hvis du vil oprette en visning kun med elementer, der har forfaldsdato i dag, skal du anvende filteret Forfaldsdato er lig med [I dag].

Opdateringer af diskussionsfora

Kolonnen Senest opdateret

Hvis du kun vil have vist de diskussioner, der er blevet opdateret i den seneste måned, skal du anvende filteret Senest opdateret er større end [i dag]-30.

Arkivere filer i et dokumentbibliotek

Ændret den

Hvis du vil oprette en visning med dokumenter, der ikke er blevet ændret siden år 2006, (som du derefter vil arkivere), skal du anvende filteret Ændret den er mindre end 31. december 2006.

Søge efter et undersæt af økonomiske data

Område, År (som to simple indekser)

Hvis du vil oprette en visning med finansielle data for området Northeast i 2008, skal du anvende filteret Region er lig med "NE" OG År er lig med 2008, da kolonnen Område sandsynligvis vil have mindre værdier end kolonnen År.

Bemærk: Selv når du opretter en filtreret visning, der er baseret på kolonneindekser, kan visse yderligere handlinger stadig være blokeret, fordi de kræver at få adgang til hele listen eller biblioteket. Disse handlinger omfatter følgende: tilføje eller slette et indeks, oprette en sortering i visningsdefinitionen, at vise et kolonnetotal samt at tilføje, opdatere eller slette beregnede felter. Hvis dette sker, skal du prøve at køre handlingen i løbet af Daglig tidsperiode, hvor grænserne er ophævet.

Bemærk: Hvis du er udvikler, kan du programmeringsmæssigt bruge et sammensat indeks i den første kolonne. Et sammensat indeks er baseret på to kolonner, en primær og en sekundær, og kan benytte begge kolonner til hurtigt at få adgang til data.

Toppen af siden

Når du har indekseret en kolonne, kan du føje den til en visning, når du opretter eller ændrer en visning, og derefter bruge den indekserede kolonne til at filtrere visningen. Inden du opretter en visning, kan det være en god ide at føje flere kolonner til listen af hensyn til større fleksibilitet i forbindelse med sortering, gruppering og filtrering.

Opret en visning
 1. Naviger til og åbn den liste eller det bibliotek, hvor du vil oprette en visning.

 2. Afhængigt af din version skal du gøre et af følgende:

  • I SharePoint 2010, 2013, 2016 eller Online (klassisk tilstand) skal du klikke på fanen Liste eller Bibliotek, og derefter skal du klikke på Opret visning.

   Knappen Opret visning på båndet i SharePoint-biblioteket.
  • Klik på pil ned på knappen Indstillinger for visning, og klik derefter på Administrer visninger.

   Menuen til valg af visning med Administrer visninger markeret

   Rul ned til sektionen Visninger, og klik derefter på Opret visning.

 3. På siden Visningstype skal du klikke på den visning, du vil bruge. Hvis du ikke er sikker, skal du vælge Standardvisning.

 4. Skriv et navn under Visningsnavn.

 5. Hvis du vil begrænse antallet af elementer, der vises på hver side, skal du rulle ned til Elementbegrænsning og angive værdien Antal elementer, der skal vises. Når du opretter en visning, er standardantallet af elementer, der vises, 30.

  Angiv antallet af elementer, der skal vises på siden Vis indstillinger
 6. Du kan vælge mellem to metoder, når du angiver en elementbegrænsning på en side:

  • Vis elementer i batches af den angivne størrelse, som opretter en side-for-side-visning af de data, der er nyttige, når du gennemser elementer på en ikke-interaktiv måde.

   Når der er flere elementer end din indstillede grænse, opdeles visningen i sider.

   Funktionsbillede

  • Begræns det samlede antal returnerede elementer til den angivne mængde opretter en fast grænse, der returnerer eller ikke returnerer hele resultatet af din filtreringshandling. Dette kan være nyttigt, når du tester visningen, opretter en model, eller du kun vil hente de øverste værdier i en visning.

 7. Hvis du vil se alle oplysninger fra elementer på listen i et format med en lodret rude, skal du bruge typografien Indholdsrude. Indholdsruden er en af de Visningstypografier, du kan vælge under Typografi, når du redigerer eller opretter en visning.

  Typografivalg på siden med indstillinger for visning

  Du kan hurtigere navigere i dataene ved at føre musemarkøren hen over elementtitlen i et rulleområde til venstre på siden for at få vist alle kolonneværdierne for det element, der i øjeblikket vises på den lodrette liste til højre på siden. Der vises færre startdata, hvilket gør visningen hurtigere. Denne typografi er også nyttig, når listen er bred eller indeholder mange kolonner og kræver vandret rulning for at få vist alle dataene.

  Funktionsbillede

 8. Hvis du vil se alle oplysninger fra elementer på listen i et format med en lodret rude, skal du bruge typografien Indholdsrude. Indholdsruden er en af de Visningstypografier, du kan vælge under Typografi, når du redigerer eller opretter en visning.

  Typografivalg på siden med indstillinger for visning

  Du kan hurtigere navigere i dataene ved at føre musemarkøren hen over elementtitlen i et rulleområde til venstre på siden for at få vist alle kolonneværdierne for det element, der i øjeblikket vises på den lodrette liste til højre på siden. Der vises færre startdata, hvilket gør visningen hurtigere. Denne typografi er også nyttig, når listen er bred eller indeholder mange kolonner og kræver vandret rulning for at få vist alle dataene.

  Funktionsbillede

 9. Klik på Vis kun elementerne, hvis følgende er sandt i afsnittet Filtrer, og vælg derefter, hvordan du vil filtrere elementerne baseret på en af de indekserede kolonner.

  Hvis du f.eks. vil oprette en visning kun med elementer, der er blevet ændret i dag, skal du vælge kolonnen Ændret (indekseret) og er lig med betingelse, og derefter skal du skrive [I dag].

  Bemærk: Hvis der ikke vises kolonner, hvor der står (indekseret) efter navnet, er der ingen indekserede kolonner tilgængelige for den pågældende liste eller det pågældende bibliotek. Du skal først oprette et simpelt eller sammensat indeks.

 10. Klik på OK.

Sådan redigeres en visning
 1. Naviger til og åbn den liste eller det bibliotek, hvor du vil oprette en visning.

 2. Afhængigt af din version skal du gøre et af følgende:

  • I SharePoint 2010, 2013, 2016 eller Online (klassisk tilstand) skal du klikke på fanen Liste eller Bibliotek, vælge visningen under Aktuel visning og derefter klikke på Rediger visning.

   Fanen Bibliotek med Rediger visning fremhævet
  • I SharePoint Online skal du klikke på pil ned på knappen Indstillinger for visning, og derefter skal du klikke på Administrer visninger.

   Menuen til valg af visning med Administrer visninger markeret
 3. Rul ned til sektionen Visninger, og klik derefter på en visning.

 4. Du kan derefter ændre indstillingerne, sådan som det er beskrevet i trin 5 til 9 i Opret en visning ovenfor.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Metadatanavigation og filtrering er aktiveret som standard på de fleste SharePoint-websteder. Selvom metadatanavigation ikke er konfigureret for en bestemt liste eller et bestemt bibliotek, fungerer Metadatanavigation og filtrering stadig i baggrunden for at forbedre ydeevnen for visninger. Funktionen Metadatanavigation og filtrering kan automatisk vælge det bedste indeks at bearbejde, hver gang der indlæses en visning. Når du indlæser nye visninger, anvender filtre på visninger, rydder filtre eller anvender en sortering på et felt, bestemmer forespørgselsoptimering den bedste måde at forespørge databasen på.

Hvis en bruger opretter eller indlæser en visning, der ikke kan bruge et indeks til at oprette en forespørgsel til listen, vil Metadatanavigation og filtrering oprette og udføre en fallback-forespørgsel. En fallback-forespørgsel er en modificeret version af den oprindelige brugerforespørgsel, som viser et delsæt af de anmodede elementer, da forespørgslen kun foretages på en del af listen i stedet for på hele listen. Formålet er at give nogle brugbare resultater i de situationer, hvor den oprindelige forespørgsel blokeres, fordi den overskrider en konfigureret grænse. Der vises op til 1.250 af de nyeste elementer baseret på, hvornår disse listeelementer blev føjet til listen. Det sker, at fallback-forespørgsler returnerer 0 resultater, hvis ingen af de elementer på den del af listen, der scannes af forespørgslen, indeholder resultater, som matcher den oprindelige brugerforespørgsel.

Få mere at vide under Konfigurer navigation af metadata for en liste eller et bibliotek.

Organisere elementer i mapper

Selvom mapper ikke er påkrævede for at bruge store lister og biblioteker, kan du stadig bruge dem til at organisere dine data og forbedre effektiviteten af adgangen til dine data. Oprettelse af mapper er aktiveret som standard for dokumentbiblioteker, men ikke for lister. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Opret en mappe på en liste eller Opret en mappe i et dokumentbibliotek.

Bemærk: Når du flytter data til mapper, følger eksisterende metadata ikke med dem.

Når du opretter en mappe, opretter du et internt indeks i baggrunden. Dette interne indeks oprettes også for rodmappen eller det øverste niveau af en liste eller et bibliotek. Når du tilgår elementer i en mappe, bruger du faktisk dette interne indeks til at få adgang til dataene. Husk på, at hvis en mappe indeholder undermapper, tælles hver undermappe som et element (men ikke elementer i den pågældende undermappe).

Selvom det samlede antal elementer på en liste eller i et bibliotek er meget højt, er en visning af en enkelt mappe mindst lige så hurtig som en visning, der filtrerer det samlede antal elementer ved hjælp af en indekseret kolonne. I visse scenarier kan det være muligt at distribuere alle elementerne på en liste eller i et bibliotek i flere mapper, således at ingen mappe indeholder mere end 5.000 elementer.

Hvis du bruger mapper til at organisere en stor liste eller et stort bibliotek, er det vigtigt at overveje følgende:

 • En mappe kan indeholde mere end de 5.000 elementer, der er angivet i Grænseværdi for listevisning, men hvis du vil undgå at blive blokeret, kan det være nødvendigt at benytte en filtreret visning baseret på kolonneindeks.

 • Hvis du vælger indstillingen Vis alle elementer uden mapper i sektionen Mapper, når du opretter eller ændrer en visning på listen eller i biblioteket, skal du bruge et filter, der er baseret på et enkelt indeks, for at sikre, at du ikke når Grænseværdi for listevisning.

 • Det er ofte praktisk at få standardvisningen til at vise alle de tilgængelige mapper uden filtrering, så brugerne kan vælge den relevante mappe, når de indsætter nye elementer. Visning af alle mapper mindsker også risikoen for, at elementer tilføjes forkert uden for mapperne på listen eller i biblioteket. Bemærk, at der i modsætning til biblioteker ikke er nogen automatisk metode til flytning af elementer mellem mapper på en liste.

Bemærk: Hvis du flytter elementer til Papirkurv i SharePoint, tælles disse elementer stadig med, når det afgøres, om filterudtrykket overskrider Grænseværdi for listevisning. Hvis du tømmer papirkurven, tælles de ikke længere med. Se Tøm papirkurven eller gendan dine filer for at få mere at vide.

Hvis du vil flytte filer mellem mapper i det samme bibliotek for SharePoint Online, skal du se Flyt eller kopier en mappe, en fil eller et link i et dokumentbibliotek. For SharePoint 2010, 2013 eller 2016 skal du se Introduktion til biblioteker.

Toppen af siden

Sletning af lister

Sletning af store lister kræver databaseressourcer, der kan blokeres af Grænseværdi for listevisning. Prøv at slette store lister på tidspunktet for Daglig tidsperiode for at undgå blokering. Husk, at hvis sletningsprocessen tager længere tid end den tildelte tidsperiode, fortsætter den, indtil den er fuldført, uanset andre brugere. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med tid.

Offlinesynkronisering, eksterne data og dataadministration i Access

Det er ofte mere praktisk og effektivt at føre data offline, når du synkroniserer med din computer. Du kan bruge Excel, Access eller Outlook afhængigt af de listedata, du arbejder med. Du kan også bruge ekstern dataadministration uden begrænsninger med ERP-systemer (Enterprise Resource Planning), OData og webtjenester afhængigt af din SharePoint-tjeneste.

Du kan foretage ændringer på din stationære eller bærbare computer og derefter synkronisere ændringer og løse konflikter på nem og effektiv vis, når du gør dataene online igen. Når du arbejder med store lister, hjælper det at bruge offline synkronisering for at "rense", analysere eller rapportere data, da det mindsker presset på databaseaktiviteten og minimerer brugen af SharePoint-ressourcer.

Du kan føre listedata offline og synkronisere ændringer, når du igen er online, ved hjælp af flere Microsoft Office-produkter. Hvis du vil eksportere disse, skal du have de rette programmer installeret, enten Office 365 eller lokale Office-programmer på computeren.

Microsoft Access       Du kan læse og skrive de fleste oprindelige lister fra Access ved at linke til dem, og Access fungerer godt sammen med næsten alle SharePoint-datatyper. Når du opretter et link til dem, har du mulighed for at oprette forbindelse til data på en SharePoint-liste, idet du opretter en tovejsforbindelse, hvor du kan få vist og redigere de seneste data på både SharePoint-listen og i din Access-database. Access opretter en kopi af (eller replikerer) SharePoint-listen i en Access-tabel. Når først Access-tabellen er oprettet, kan du arbejde med listedata i Access op til Access-grænsen på to gigabyte (eksklusive eventuelle vedhæftelser, som ikke er gemt lokalt). Desuden cachelagrer Access listedataene på klienten, anvender en effektiv, skrivemulig cache i hukommelsen og overfører kun ændrede listeelementer, hvilket alt sammen gør, at forespørgsler og opdateringer kan udføres meget hurtigere. En dialogboks til konfliktløsning hjælper også med en problemfri administration af uoverensstemmende opdateringer.

Hvis Access-tjenester-funktionen er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end grænseværdien for listevisning tillader, nemlig op til 50.000 elementer som standard. Access behandler automatisk liste- eller biblioteksdata i små batches og samler derefter dataene igen. Det er en teknik, der gør det muligt at arbejde med væsentlig flere data end grænseværdien for listevisning tillader, og det uden at påvirke tjenestens ydeevne for andre brugere på SharePoint-webstedet. Få mere at vide i sektionen Brug af Access Services nedenfor.

Microsoft Excel        Du kan eksportere SharePoint-lister til en Excel-tabel, hvilket opretter en envejs dataforbindelse mellem Excel-tabellen og SharePoint-listen.

Knappen Eksportér til Excel på båndet i SharePoint fremhævet
Eksportér til Excel i SharePoint 2016 eller 2013

Når du opdaterer dataene fra SharePoint-listen, og opdaterer Excel-tabellen, Microsoft Excel erstatter den Excel data med seneste SharePoint-listedata og overskriver de ændringer, du har foretaget i den Excel-tabel.

SharePoint Online-liste med Eksportér til Excel fremhævet
Eksportér til Excel i SharePoint Online

Når dataene er i Excel-tabellen, kan du drage fordel af de mange dataanalysefunktioner i Microsoft Excel, f.eks. effektive og fleksible regneark, pivottabeller, professionelt udseende diagrammer og minidiagrammer, betinget formatering med ikoner, datalinjer, farveskalaer, og avancerede what if-analysefunktioner.

Hvis Access-tjenester-funktionen er aktiveret, kan du arbejde med langt flere data end de 50.000 elementer, der som standard er grænseværdien for listevisning. Få mere at vide i sektionen Brug af Access Services nedenfor.

Microsoft Outlook       Fra Microsoft Outlook kan du læse og skrive kontakt-, opgave-, kalender- og diskussionslister samt synkronisere dokumentbiblioteker. Du kan f.eks. arbejde med både standardopgavelister og projektopgavelister ved at tage opgavelister offline, få vist, opdatere og tildele nye opgaver, gøre dem online igen og synkronisere dem uden at forlade Outlook. Du kan også gemme, dele og administrere SharePoint-kontakter mere effektivt i Outlook.

Toppen af siden

I Access 2010 opretter du en webdatabase, der er baseret på Access-tjenester, ved at opbygge tabeller baseret på sammenkædede lister sammen med forespørgsler, formularer, rapporter og makroer, som du har publiceret på et SharePoint-websted. Disse webdatabaser opgraderes, du kan stadig bruge og ændre dem, og du kan oprette nye ud fra en skabelon, men ikke fra Access 2013.

Den nye tilgang er at oprette en Access-app, der er en SharePoint-app, som du kan oprette, og det uden brug af kode. Generelt er en SharePoint-app en fokuseret, punktløsning, der er nem at distribuere og gøre tilgængelig på en markedsplads. Tænk på en app som en nem og alternativ måde at pakke, distribuere, køre, overvåge og tilbagetrække en løsning på. Du kan få mere at vide under Opret en Access-app

I modsætning til et Access-webdatabaseprogram, som lagrer data i SharePoint-lister, anvender en Access-app en SQL Server-database, der er adskilt fra SharePoint-produkter, til at gemme dataene, og den er derfor ikke omfattet af SharePoints Grænseværdi for listevisning. Dette forbedrer skalerbarheden af Access-løsninger betydeligt og giver mulighed for effektiv håndtering af potentielt millioner af poster. For lokale brugere kan SQL Server-databasen konfigureres til at ligge bag din organisations firewall. For onlinebrugere er databasen en SQL Server Azure-database, der er aktiveret med en gratis konto og gratis lagerplads. Du kan få mere at vide om Azure på startsiden for Microsoft Azure.

Endelig kan du synkronisere data mellem en SharePoint-liste og en Access-tabel og holde begge datasæt opdateret. Denne synkronisering er tovejs eller gensidig. Ændringer, der foretages i Access på listen over data, uploades til SharePoint-listen, og de ændringer, der foretages på SharePoint-listen downloades til Access på computeren. Se Importér fra eller tilknyt data til en SharePoint-liste.

Toppen af siden

SharePoint-søgefeltet og Dokumentcenter-løsninger

Du kan også finde dokumenter eller elementer i et stort bibliotek eller en liste ved at bruge listens eller bibliotekets Søg-felt og skrive et nøgleord eller udtryk. Søgning i SharePoint har sine egne indekseringsmekanismer og er ikke underlagt Grænseværdi for listevisning eller andre relaterede grænser.

En anden løsning til at administrere store biblioteker er at oprette og bruge et Dokumentcenter-websted. Det er udviklet til dokumentstyring og tilbyder funktioner som f.eks. at tjekke filer ind og ud, arbejdsprocesser, filtre og visninger.

Der er som regel to søgefelter på en SharePoint-side – webstedssøgningen øverst på siden og det specifikke søgefelt for listen eller biblioteket. Når du bruger listens eller bibliotekets Søg-felt, kan du løbende udvide omfanget af søgehandlingen:

 • Som standard er søgningens omfang til at begynde med baseret på alle elementerne i den aktuelle visning og evt. undermapper. Resultaterne vises som kolonner, du kan filtrere og sortere. Hvis Grænseværdi for listevisning er overskredet, vises ikke alle resultater.

 • Hvis du ikke finder det, du søger efter, kan du udvide søgningens omfang til at omfatte hele listen, herunder alle undermapper, uden hensyn til den aktuelle visning eller Grænseværdi for listevisning.

 • Endelig kan du udvide søgningens omfang og søge på hele webstedet. I dette tilfælde vises alle resultaterne på standardsiden for søgning på webstedet. Du kan yderligere indsnævre resultaterne ved at bruge Forbedringspanel til at filtrere, f.eks. efter forfatteren for et dokument eller oprettelsesdatoen for et listeelement. Du kan endda bruge boolesk syntaks og logiske operatorer til at formulere mere komplicerede forespørgsler.

Bemærkninger: Feltet Søg er kun tilgængeligt for lister og biblioteker, der er vist som visninger fra klientsiden. Selvom det er standard, at feltet Søg er vist, kan feltet Søg være skjult af webdelsegenskaben for listevisning, Søgefelt i sektionen Diverse i værktøjsruden. Hvis du vil have mere at vide om webdelsegenskaber, skal du se Brug af Liste og andre webdele.

Listeegenskaben "Vis søgefelt" under Diverse

Toppen af siden

Du kan bruge et Dokumentcenter-websted, når du vil oprette , administrere og gemme et stort antal dokumenter. Et Dokumentcenter er baseret på en webstedsskabelon og udviklet til at fungere som et centralt lager til administration af mange dokumenter. Funktioner som f.eks. metadatanavigation og navigation med trævisning, indholdstyper og webdele hjælper dig med effektivt at organisere og hente dokumenter på en måde, der giver mening for dine brugere. Hvis du vil have mere at vide om at bruge skabeloner, skal du se Opret og brug webstedsskabeloner.

Indholdsforvaltere kan hurtigt konfigurere metadata-dreven navigation, så det fungerer godt i de fleste biblioteker uden eksplicit at oprette indekser, men også til at yde assistance ved oprettelse af yderligere indekser til forbedring af ydeevnen over et bredere udvalg af filtre og visninger. Se Brug et Dokumentcenter-websted, hvis du vil have mere at vide

Du kan bruge et websted til dokumentcenter som et oprettelsesmiljø eller et indholdsarkiv:

 • I et oprettelsesmiljø kan brugere aktivt tjekke filer ind og ud og oprette mappestrukturer for de pågældende filer. Versionering er aktiveret, og der er plads til mere end ti tidligere versioner af hvert dokument. Brugere kan tjekke filer ind og ud hyppigt, og arbejdsprocesser kan hjælpe med at automatisere handlinger i forbindelse med dokumenterne.

 • I et indholds eller vidensbasearkiv sker der derimod meget lidt redigering. Brugerne får kun vist eller uploader dokumenter. Typisk indholder arkiver enkelte versioner af dokumenter, og et websted kan skaleres til millioner af filer. I et typisk scenarie, f.eks. et teknisk supportcenter for en stor organisation, kan 10.000 brugere få adgang til indholdet primært for at læse det. Et undersæt af 3.000 til 4.000 brugere kan uploade nyt indhold til webstedet.

Toppen af siden

Brug af personlige visninger, relationslister og RSS-feeds

For yderligere at hjælpe systemets overordnede ydeevne på vej og undgå at nå en ressourcegrænseværdi eller grænse, kan du overveje, om du vil bruge personlige visninger, relationelle lister eller RSS-feeds.

Personlige visninger    Da det er mere kompliceret at oprette visninger, der bruger et kolonneindeks korrekt, end det er tilfældet for store lister og biblioteker, kan det være en ide at fjerne tilladelsen Administrer personlige visninger fra bidragydere til store lister og biblioteker. Ved at fjerne denne tilladelse kan du forhindre brugere i at oprette en visning, der omfatter alle elementerne, og som kan påvirke ydeevnen for resten af webstedet. Få mere at vide om tilladelser under Rediger tilladelser for en liste eller et bibliotek.

Relationslister     Når du opretter listerelationer ved hjælp af opslagskolonner, entydige kolonner og gennemtvungen relationsfunktionsmåde, også kaldet referentiel integritet, kan du nå Grænseværdi for listevisning, og der blokeres muligvis for dig i følgende tilfælde:

 • Hvis du gør en kolonne entydig på en eksisterende liste med flere elementer end Grænseværdi for listevisning. Bemærk, at tilføjelse af et element på en liste, der betyder, at listen indeholder flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, er en handling, der ikke er blokeret.

 • Hvis en liste har flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, og du derefter aktiverer Kaskadevis sletning eller Begrænset sletning for et opslagsfelt på den pågældende liste.

RSS-feeds     Når RSS-understøttelse er aktiveret i Central administration og på niveauet for gruppen af websteder, kan du aktivere og konfigurere RSS-understøttelse for de mange typer lister og biblioteker. Når brugerne får adgang til RSS-feed for en liste eller et bibliotek, hentes data fra listen. Standard-RSS-visningen begrænser det antal elementer, der returneres, baseret på den dato, hvor elementet sidst blev ændret, ved hjælp af et filter i kolonnen Ændret. Hvis listen eller biblioteket har mange elementer, og brugerne får adgang til det pågældende RSS-feed, er det en god ide at indeksere kolonnen Ændret. Du kan også reducere det antal elementer, der hentes, ved at ændre det antal elementer og det antal dage, for hvilke ændringer medtages i et RSS-feed.

Få mere at vide om administration af RSS-feeds under Administrere RSS-feeds for et websted eller en gruppe af websteder. Hvis du vil lære, hvordan du tilføjer et RSS-feed, skal du se Opret en påmindelse, eller abonner på et RSS-feed

Toppen af siden

Kun administratorer for SharePoint i det lokale miljø

Disse handlinger kan kun udføres af SharePoint eller netværksadministratorer og farmadministratorer på versioner af SharePoint i det lokale miljø.

Daglig tidsperiode er et værktøj, som giver administratorer mulighed for at angive en dedikeret tidsperiode, hvor alle brugere kan udføre ubegrænsede handlinger uden grænseværdier. Den er normalt planlagt på tidspunkter uden spidsbelastning.

Selvom visninger er den primære metode til at hente elementer fra en liste eller et bibliotek, er der også andre SharePoint-kommandoer og -handlinger, der foretages bedre inden for denne daglige tidsperiode.

Tilføjelse og sletning af et indeks

Tilføjelse og tilpasning af en listekolonne

Sletning og kopiering af mapper

Ændring af sikkerhedsindstillinger for en liste eller et bibliotek

Sådan gemmer du en liste med dens indhold som en skabelon

Sletning af et websted

Gendannelse eller sletning af elementer fra Papirkurv

Disse kommandoer og handlinger kan mislykkes, hvis de overskrider webstedets grænseværdier og grænser, når du henter listedata under den normale arbejdstid. Hvis du kører dem uden begrænsninger i løbet af den daglige tidsperiode, kan du undgå fejl og at påvirke andre brugere.

Konfigurationen af Daglig tidsperiode kræver, at du angiver et starttidspunkt og en varighed. Når du indstiller tid og varighed, skal du vide, at hvis nogen påbegynder en længerevarende forespørgsel eller handling inden for tidsperioden, fortsætter denne med at køre, indtil den er fuldført, uanset om det er inden for tidsperioden eller ej.

 1. Som administrator skal du logge på Central administration.

 2. Gå til Programadministration > Administrer webprogrammer.

  Central administration med Administrer web apps markeret
 3. Vælg programmet for at angive eller ændre indstillingen for Daglig tidsperiode.

 4. På båndet skal du klikke på pil ned på Generelle indstillinger for at få adgang til menuen, og derefter skal du klikke på Ressourcebegrænsning.

  Ressourcebegrænsning for central administration markeret.
 5. Rediger Daglig tidsperiode, og angiv derefter klokkeslættet og varigheden, du vil bruge.

  Siden med indstillinger for programmet til central administration med Daglig tidsperiode fremhævet
 6. Klik på OK, når du er færdig.

Toppen af siden

Hvis du ikke er udvikler eller ikke har nem adgang til udviklerressourcer, der kan udføre disse handlinger for dig, kan du udsætte disse typer handlinger til den daglige tidsperiode. Kontakt administratoren for at finde ud af, hvornår den daglige tidsperiode til dette er planlagt.

Bemærk: SharePoint Online understøtter ikke ændring af Grænseværdi for listevisning.

Grænseværdi for listevisning er der for at sikre ydeevnen for alle brugere og beskytte serveren mod utilsigtet overbelastning under forespørgsler. Grænseværdi for listevisning kan kun ændres i SharePoint-versioner i det lokale miljø af en administrator i appen Central administration, og for at undgå forringelse af ydeevnen anbefaler vi, at du ikke ændrer den. SharePoint Online tillader ikke, at administratorer ændrer Grænseværdi for listevisning for at beskytte brugere på andre lejere mod problemer med ydeevnen, når der hentes store datasæt. Brug i stedet indekser, filtre og mapper til at administrere forespørgsler.

Hvis du kun har nogle få forespørgsler, der kræver, at du hæver grænseværdien for listevisning, skal du overveje at bruge Daglig tidsperiode i mindre belastede perioder i stedet.

Advarsel: Det anbefales ikke at ændre Grænseværdi for listevisning, hvis du har andre brugere, da større værdier forringer ydeevnen. Hvis du opretter for stor en værdi, kan det forårsage høj latenstid eller fejl for brugere, eller det kan potentielt få en server til at gå ned.

Bemærk: Central administration er kun tilgængelig med installationer af SharePoint i det lokale miljø.

Hvis du er sikker på, at du vil ændre Grænseværdi for listevisning, skal du følge disse trin. De er standard fra SharePoint 2010 til SharePoint 2016, men brugergrænsefladen kan variere en smule. Appen Central administration er separat fra dit SharePoint-websted og adgang kræver farmadministratorrettigheder. Du kan kun ændre Grænseværdi for listevisning i versioner af SharePoint i det lokale miljø.

 1. Som administrator skal du logge på Central administration.

 2. Gå til Programadministration > Administrer webprogrammer.

  Central administration med Administrer web apps markeret
 3. Vælg programmet for at ændre Grænseværdi for listevisning.

 4. På båndet skal du klikke på pil ned på Generelle indstillinger for at få adgang til menuen, og derefter skal du klikke på Ressourcebegrænsning.

  Ressourcebegrænsning for central administration markeret.
 5. Rediger Grænseværdi for listevisning (først på listen) til en passende værdi.

 6. Klik på OK.

Der findes flere indstillinger på siden med ressourcebegrænsning, som du bør kende som administrator.

 • Grænseværdi for listevisning for revisorer og administratorer:    Dette er som standard en "højere grænse". Forespørgsler, der køres af en revisor eller administrator, der specifikt (programmæssigt) anmoder om at tilsidesætte Grænseværdi for listevisning, vil i stedet være underlagt denne grænse. Som standard er den 20.000 i stedet for grænseværdien for listevisning på 5.000. At hæve denne grænse har samme konsekvenser som at hæve Grænseværdi for listevisning. Når du ændrer denne værdi, skal der muligvis foretages visse tilknyttede ændringer. Du kan få mere at vide under Programmæssig brug af Tilsidesættelse af objektmodel for Grænseværdi for listevisning

 • Tilsidesættelse af objektmodel:    Hvis du ofte anvender brugerdefineret kode i dine installationer og har brug for at tilsidesætte Grænseværdi for listevisning for at få en højere grænse, så kan det være en god ide at tillade tilsidesættelse af objektmodel og give revisor- eller administratortilladelser til det program, der udfører forespørgslerne. Denne indstilling er aktiveret som standard, men du kan deaktivere den, hvis du ikke skal bruge den. Et godt eksempel på hvornår du måske vil bruge dette, er, hvis du har implementeret noget kode, der udfører cachelagring af et større antal resultater, som ofte tilgås i f.eks. adskillige minutter. Hvis du ikke planlægger cachelagring af indholdet og planlægger at køre disse forespørgsler ofte, anbefaler vi, at du ikke bruger denne metode til at omgå Grænseværdi for listevisning, da den vil påvirke serverens ydeevne i negativ retning. Kort sagt: “træd varsomt”.

 • Grænseværdi for opslag i listevisning:    Denne funktion begrænser antallet af joinforbindelser, der kan udføres af en forespørgsel. Dette svarer til antallet af felter af typen Opslag, Person/Gruppe eller Status for arbejdsproces, der medtages i forespørgslen. Eksempelvis anvender en visning, der viser 6 opslagskolonner og filtreres på 3 andre særskilte opslagskolonner, 9 opslag. Hvis Grænseværdi for opslag i listevisning er indstillet til 8, kan det medføre en fejl. Det anbefales ikke at øge antallet til mere end 8.

  Test udført af Microsoft har vist, at der opstår en alvorlig, ikke-gradvis forringelse ved flere end 8 joinforbindelser. Ikke nok med at serverens overførselshastighed falder betydeligt på dette punkt, men forespørgslen ender også med at anvende en uforholdsmæssigt stor mængde SQL Server-ressourcer, som påvirker alle, der bruger den samme database, negativt. Hvis du vil have mere at vide, skal du se sektionen Opslagskolonner og listevisninger under Ydeevne og kapacitetsmæssige testresultater og anbefalinger

 • Daglig tidsperiode for store forespørgelser:    Denne funktion giver dig mulighed for at angive et tidsrum hver dag, hvor brugerne kan anvende større forespørgsler uden at ramme nogle grænser. Der er et par ting, du nøje bør overveje, før du beslutter dig for tidspunktet, der skal allokeres til dette formål:

  • Hvis du vil påvirke så få brugere som muligt, skal det angives til et tidspunkt uden spidsbelastning eller det tidspunkt, hvor du forventer den mindste belastning. Hvis du vælger et tidspunkt midt på arbejdsdagen for de fleste af dine brugere, kan selv de brugere, der ikke bruger store lister, blive påvirket negativt.

  • Prøv at holde det inden for et rimeligt tidsrum, så folk kan bruge det til at ordne deres lister i stedet for at skulle kontakte administratoren.

  • Handlinger, der påbegyndes i løbet af denne tidsperiode, afbrydes ikke, når tidsperioden slutter. Overvej den tid, der er nødvendig i tilfælde af, at en bruger forsøger at slette en stor liste lige før skæringstidspunktet.

  • Tag højde for forskellige tidszoner. Dette er især vigtigt, hvis din organisation eller jeres kunder er fordelt på forskellige geografiske placeringer og deler en centralt hostet SharePoint-server. Selvom det er en god idé at angive tidspunktet til kl. 18:00 på din egen placering, vil det måske være en dårlig idé i f.eks. Sydney i Australien.

 • Grænseværdi for entydige tilladelser på liste:    Dette er antallet af entydige tilladelser, der er tilladt pr. liste. Hvis du har en mappe, som du bryder nedarvningen af tilladelser for, og du angiver nogle tilladelser for den (og alle elementerne på den), så tæller den som 1 på din Grænseværdi for entydige tilladelser på liste. I modsætning til Grænseværdi for listevisning og andre indstillinger udløses denne grænseværdi ikke ved at få vist indholdet eller udføre andre handlinger på det, men kun når du ændrer tilladelser.

  Hvis du har mulighed for det, anbefales det at reducere dette antal. Standardværdien er 50.000, hvilket er rigtigt mange separate tilladelser. Der er stor sandsynlighed for, at din liste støder på problemer med tilladelser, før den når dette antal, så det kan være en god ide at tilpasse den proaktivt til det, der vil fungere i dit miljø.

Skriv en kommentar

Var denne artikel nyttig? Hvis ja, må du gerne fortælle os det nederst på siden. Hvis den ikke var nyttig, må du gerne fortælle os, hvad der var forvirrende eller manglede. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke fakta, tilføje oplysninger og opdatere denne artikel.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×