Administrer projektets kritiske vej

Du tænker måske: "Hvad bestemmer i sidste ende længden af projektet?" Svaret er kritisk sti, som er den række af opgaver, der bestemmer slutdatoen for projektet. Hvis en opgave på projektets kritiske vej flyttes, flyttes slutdatoen for projektet også.

I denne artikel

Hvad viser den kritiske vej om projektet?

Hvad er en kritisk opgave?

Hvordan beregnes den kritiske vej i Project 2007?

Hvordan forkorter jeg den kritiske vej?

Kan jeg se flere kritiske veje?

Kan jeg se den kritiske vej på tværs af flere projekter?

Hvad viser den kritiske vej om projektet?

Ved at kende og registrere den kritiske vej for projektet og de ressourcer, der er tildelt til hver kritisk opgave, kan du afgøre, hvilke opgaver der kan påvirke projektets slutdato, og dermed se, om dit projekt bliver færdigt til tiden.

Kritisk vej og slæk

Knapflade Den øverste sekvens har ikke noget slæk (også kaldet "float") og driver derfor slutdatoen for projektet. Alle opgaver i denne sekvens er på den kritiske vej og kaldes for kritiske opgaver. I visningen Detalje – Gantt i Microsoft Office Project 2007 vises de kritiske opgaver med rødt.

Knapflade Den nederste sekvens af opgaver driver ikke slutdatoen for projektet, og opgaverne er derfor ikke kritiske. I visningen Detalje – Gantt vises de ikke-kritiske opgaver med blåt.

Knapflade Samlet slæk (eller float) er den mængde af tid, denne sekvens af opgaver kan forsinkes, før det påvirker slutdatoen for projektet. I visningen Detalje – Gantt vises samlet slæk som en tynd blågrøn streg.

Hvis det er vigtigt, at projektet afsluttes til tiden, skal du være opmærksom på opgaverne på den kritiske vej og på ressourcerne, der er tildelt til dem. Hvis en kritisk opgave tager længere tid end forventet, eller hvis en ressource pludselig ikke er tilgængelig for en kritisk opgave, kan projektet ikke afsluttes til den oprindelige slutdato.

En række opgaver er normalt indbyrdes forbundne af opgaveafhængigheder. Selvom der nemt kan være mange serier af indbyrdes forbundne opgaver i din projektplan, er den serie af opgaver, der bliver færdig senest, projektets kritiske vej.

Bemærk!: Den kritiske vej kan ændres, efterhånden som kritiske opgaver udføres, eller i takt med at opgaver i en anden serie af opgaver forsinkes.

Få mere at vide

Hvad er en kritisk opgave?

De kritiske opgaver er opgaver, der ikke kan forsinkes, uden at det påvirker projektets slutdato. I et typisk projekt har mange opgaver noget slæk, og de kan derfor forsinkes lidt, uden det forsinker andre opgaver eller påvirker projektets slutdato.

Når du ændrer opgaver for at løse overallokeringer, justere omkostninger eller ændre område, skal du være opmærksom på de kritiske opgaver, og at ændring af dem påvirker projektets slutdato. Kritiske opgaver udgør tidsplanens kritiske vej.

En opgave er kritisk, hvis den opfylder en af følgende betingelser:

 • Det har ingen slæk (eller float).

 • Den har en SSD- (skal starte den) eller SAD-dato (skal afsluttes den) begrænsning.

 • Den har en ALAP-begrænsning (As Late As Possible – så sent som muligt) i et projekt, der er planlagt ud fra en startdato.

 • Den har en ASAP-begrænsning (As Soon As Possible – så snart som muligt) i et projekt, der er planlagt ud fra en slutdato.

 • Den har en slutdato, der er den samme som eller ligger efter dens deadline-dato.

En opgave stopper med at være kritisk, når den er fuldført, fordi den ikke længere kan påvirke gennemførelsen af efterfølgende opgaver eller projektets slutdato.

Få mere at vide

Toppen af siden

Hvordan beregnes den kritiske vej i Project 2007?

Project 2007 definerer kritiske opgaver som dem, der ikke har noget slæk (float). Du kan dog ændre, hvornår en opgave bliver kritisk. F.eks. kan du gøre en opgave kritisk, hvis der er én eller to dages slæk. Dette er nyttigt, hvis du vil have besked om opgaver, der bliver kritiske, mens du stadig har en dag eller to at løbe på.

Slæk bestemmes af den tidlige slutdato og den sene slutdato for opgaverne i din tidsplan. En tidlig slutdato er den tidligst mulige dato, hvor opgaven kan afsluttes, hvilket baseres på startdatoen og den planlagte varighed. En sen slutdato er den seneste dato, hvor opgaven kan afsluttes, uden at det forsinker projektets afslutning.

Forskellen mellem tidlig slutdato og sen slutdato bestemmer mængden af slæk. For kritiske opgaver (opgaver, der ikke har noget slæk) er datoerne for tidlig slutdato og sen slutdato identiske.

Hvordan kan jeg forkorte den kritiske vej?

Hvis du vil have dit projekt til at have en tidligere slutdato, skal du hente datoerne for dine opgaver på den kritiske vej. Dette kaldes også at crashe et projekt. For at gøre dette kan du:

 • Afkorte varigheden eller arbejdet på en opgave på den kritiske vej.

 • Ændre en opgavebetingelse for at tillade større fleksibilitet i planlægningen.

 • Opdele en kritisk opgave i mindre opgaver, som forskellige ressourcer kan arbejde på samtidig.

 • Revidere opgaveafhængigheder for at give større fleksibilitet i planlægningen.

 • Angive gennemløbstid mellem afhængige opgaver, hvor det er relevant.

 • Planlægge overarbejde.

 • Tildele flere ressourcer til at arbejde på opgaver på den kritiske vej.

Bemærk!:  Hvis du henter datoerne for den kritiske vej, kan en anden serie af opgaver blive den nye kritiske vej.

Der er altid én overordnet kritisk vej for enhver projektplan. Den nye kritiske vej bliver derefter til en række opgaver, du sporer mere tæt for at sikre, at du når den ønskede slutdato.

Tip!: Hvis du henter slutdatoerne for den kritiske vej, og en anden række opgaver ikke overtager den, så kan du hente slutdatoen for projektet.

Få mere at vide

Toppen af siden

Kan jeg se flere kritiske veje?

Som standard viser Project 2007 kun én kritisk vej, som den sti, der påvirker slutdatoen for planen. Du kan konfigurere din projektplan for at få vist flere kritiske veje for hvert uafhængige netværk eller for serier af opgaver. Dette kan være praktisk, hvis du arbejder med et hovedprojekt, og du vil have vist den kritiske vej for hvert underprojekt. Dette er også nyttigt, hvis projektet er opdelt i flere faser, og du vil have vist den kritiske vej for forskellige faser eller milepæle.

Når du får vist flere kritiske veje, skal du huske, at der stadig er en overordnet kritisk vej, hvis slutdato påvirker projektets slutdato.

Tip!: Hvis du ændrer slutdatoen for alle de sekundære kritiske veje, ændrer det formentlig ikke projektets slutdato.

Få mere at vide

Kan jeg se den kritiske vej på tværs af flere projekter?

Hvis du arbejder med flere projekter, kæder på tværs af projekter eller underprojekter, kan du se den overordnede kritiske vej. Underprojekter kan behandles som hovedopgaver til Project 2007 for at beregne den overordnede kritiske vej.

Få mere at vide

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×