Administratorrollevejledning for Project Web Access

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel beskrives de aktiviteter, der er tilgængelige for dig, når du har administratorrettigheder til Microsoft Office Project Web Access. Den giver en bred oversigt over Project Web Access fra en administrators perspektiv.

Bemærk: Denne vejledning indeholder ikke oplysninger om, hvordan du installerer Microsoft Office Project Server 2007 på tværs af organisationen. Du kan lære, hvordan du installerer og administrerer Project Server 2007 på TechNet.

Afhængigt af den sikkerhedsgruppe, som de er tildelt, kan brugerne arbejde med Project Web Access-funktioner ved hjælp af Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 eller begge dele.

Bemærk: Hvis linket Serverindstillinger ikke vises i Hurtig start af Project Web Access, så er du ikke medlem af administratorgruppen, og du kan ikke udføre handlinger som f.eks. tilpasning af visninger, konfiguration af rapporter, konfiguration af timesedler eller sletning af projekter.

Hvad kan jeg gøre med administratorrettigheder?

Arbejde på Project Web Access-startsiden

Arbejde med opgaver og timesedler

Arbejde med ressourcer

Arbejde i Projektcenter

Analysere data og oprette rapporter

Samarbejde med andre i organisationen

Administrere virksomhedsfunktioner

Administrere visninger

Arbejde med Project Professional

Få råd om installation, blogge og andre oplysninger online

Arbejde på Project Web Access-startsiden

Startsiden for Project Web Access er det primære indgangspunkt for brugere, der arbejder med data, som er gemt i databasen Project Server 2007. Når du logger på Project Web Access, vises ventende elementer, der kan kræve handling (f.eks. opgaveopdateringer, der skal godkendes) og elementer, som er blevet ændret siden sidste gang, du var logget på. På startsiden kan du få adgang til Project Web Access-funktioner, herunder siderne Opgaver, Projektcenter, Ressourcecenter, Opdateringer, Statusrapporter, Dokumenter, Problemer og Risici.

Bemærk:  Det indhold, der vises på startsiden for Project Web Access, bestemmes af de funktioner, som er tilgængelige på serveren, brugerens rolle, de tilladelser, der er tildelt brugeren, de sikkerhedskategorier, brugeren tilhører (herunder de projekter og visninger, som er tildelt den pågældende sikkerhedskategori) og eventuelle tilpasninger, der blev konfigureret til startsiden.

Aktiviteter på Project Web Access-startsiden

Toppen af siden

Arbejde med opgaver og timesedler

Administrere opgaver

Administrere opgaveopdateringer

Administrer timesedler

Integrere med Outlook

Før teammedlemmer kan registrere timeseddeltimer eller deres Opgavestatus, skal du konfigurere timesedler, opgavestatus eller begge dele. Timesedler registrerer det faktiske antal timer, der er arbejdet på opgaver, projekter og andre elementer, og de er vigtige, hvis du vil følge op på udnyttelsen, fakturerbar tid og andre tidsbaserede metrikker. Teammedlemmerne kan indtaste opgavestatus ved hjælp af siderne Mine opgaver, der gør det muligt for administratoren at spore status eller fremskridt, når opgaver i projekterne er ved at være afsluttet.

Hvis virksomheden har projektledere, og de vil følge op på fremskridtet i de projekter, de har oprettet i Office Project Professional 2007, skal du følge op på opgavestatus.

Toppen af siden

Administrere opgaver

Teammedlemmer kan bruge siden Mine opgaver i Project Web Access til at få vist, redigere, uddelegere og opdatere opgaver og arbejdstider, der er tildelt til dem af en projektleder, som bruger Project Professional 2007. Du får adgang til siden Mine opgaver ved at klikke på Mine opgaver på værktøjslinjen Hurtig start.

Aktiviteter til opgaveadministration

Toppen af siden

Administrere opgaveopdateringer

På siden Opgaveopdateringer i Project Web Access kan du gennemse ændringerne i opgaver og arbejdstid, som teammedlemmerne sender fra deres Mine opgaver-sider. Du kan også bruge siden Opgaveopdateringer til at opdatere projekter med de seneste oplysninger.

Du kan opdatere projekter med oplysninger fra siden Opgaveopdateringer på to måder:

 • Manuelt    Du kan acceptere hver enkelt opgaveændring ved at klikke på Accepter på siden Opgaveopdateringer. Hvis du besvarer en ændring i en opgaveanmodning, før du accepterer den, fjernes anmodningen om ændringen fra listen på siden Opgaveopdateringer, indtil teammedlemmet svarer. Du kan opdatere, svare på ny opgave og delegere opgaveanmodninger på samme tid.

 • Automatisk (ved hjælp af regler)    Du kan oprette og køre regler for automatisk at opdatere projekter med de ændringer, som ikke skal revideres før godkendelse. Du kan oprette regler, der går til specifikke projekter, for alle projekter, til specifikke ressourcer eller til grupper af ressourcer på et bestemt sted i ressourceopdelingsstrukturen (RBS) i din organisation.

Aktiviteter til administration af opgaveopdatering

Toppen af siden

Administrer timesedler

Timesedler registrere de faktiske timer, der er arbejdet på opgaver, projekter og andre elementer, og de er vigtige, hvis du vil følge op på anvendelsen af fakturerbar tid eller andre tidsbaserede målepunkter.

Du skal oprette en timeseddel, hvis:

 • Virksomheden vil registrere fakturerbare og ikke-fakturerbare timer.

 • Du har behov for integration til et økonomisystem til styring af lønningsregnskab og fakturering.

 • Ledelsen ønsker at se oplysninger om antallet af timer, ressourcerne bruger, og hvordan disse timer bruges (fakturerbar overtid i forhold til fakturerbar standardtid i forhold til ikke-fakturerbar).

Aktiviteter til administration af timesedler

Toppen af siden

Integrere med Outlook

Project Web Access integreres med Microsoft Outlook for at gøre det muligt for teammedlemmer at opdatere deres opgaver ved hjælp af Office Outlook 2007, 2003, eller XP. Før du kan bruge alle funktioner i Outlook-integration, skal teammedlemmer:

 • Have en gyldig brugerkonto til Project Web Access for at få adgang til den side, hvorfra Outlook-integrationsfunktionerne er konfigureret.

 • Bruge Office Outlook 2007, 2003 eller XP.

 • Downloade og installere tilføjelsesprogrammet Microsoft Office Project til Outlook

Outlook-aktiviteter

Toppen af siden

Arbejde med ressourcer

Administrere ressourceoplysninger

Personaleprojekter

Planlægning af færdigheder

Arbejde med ferie og anden ikke-arbejdsrelateret tid (administrativ tid)

Projektledere og ressourceledere bruger Ressourcecenter i Project Web Access til at få vist, redigere og analysere oplysninger til en eller flere ressourcer, der er tildelt til opgaver i projekter, som publiceres i Project Server-databasen. Ressourcecenter viser en liste over ressourcer i virksomheden ressourcepulje, og der gives tilladelse til at få vist elementer i Ressourcecenter af Project Server-administratoren.

Toppen af siden

Administrere ressourceoplysninger

I Ressourcecenter kan du redigere oplysninger om ressourcer, f.eks. deres mailadresser, kontooplysninger og grupper, de tilhører. Du kan også få vist deres tildelinger og tilgængelighed.

Nogle ressourceattributter, f.eks deres indstillinger for kalender, kan kun ændres med Project Professional 2007.

Aktiviteter til administration af ressourceoplysninger

Toppen af siden

Personaleprojekter

Projektledere kan oprette teams for de projekter, der er baseret på mange forskellige parametre, herunder ressourcefærdigheder og ressourcetilgængelighed. Du kan bruge funktionen Opret gruppe i Project Web Access til at opbygge et projektteam.

Overvej følgende, når du bruger funktionen Opret gruppe:

 • Ledere kan muligvis ikke få vist alle ressourcerne, eller de kan muligvis ikke tildele dem alle til projekter.

 • Organisationen skal anvende koder til ressourceopdelingsstrukturen (RBS) og andre virksomhedsressourcer dispositionskode, der bruges til at definere forskellige færdigheder og ressourcerelationer i organisationen, for at finde ressourcer, der har de nødvendige færdighedssæt.

 • Du kan tildele opgaver til en gruppe af ressourcer. Individuelle teammedlemmer kan derefter vælge de opgaver, de skal tildele til sig selv.

 • Ledere kan bruge begge typer foreslåede og bekræftede reservationer til ressourcer. Ved at tildele ressourcer til projekter uden at binde sig til dem kan ledere følge op på potentielle ressourcetildelinger for foreslåede nye projekter. Tjenesteorganisationer bruger f.eks. ofte foreslåede reservationer, så de kan sammenligne forskellige tildelingsscenarier og administrere både foreslåede og godkendte tildelinger. Ressourceledere i organisationer, der bruger et centraliseret ressourcepulje, og projektledere, som bruger deres egne medarbejdere, kan bruge foreslået reservation for at spore og administrere arbejdskraftanmodninger.

Nogle ressourceattributter og -indstillinger, f.eks. indstillinger for kalender og erstattede ressourcer, kan kun ændres ved hjælp af Project Professional 2007.

Aktiviteter for projekters arbejdskraft

Toppen af siden

Planlægning af færdigheder

Du finder den bedste ressource til dette job ved at bruge de planlægningsfærdigheder, der er tilgængelige i Project Web Access og Project Professional 2007 som en del af organisationens EPM-løsning (Enterprise Project Management). Brug guiden Ressourceerstatning i Project Professional 2007 til at erstatte standardressourcer med faktiske ressourcer. Brug funktionen Opret gruppe i Project Web Access til at opbygge og finde ressourcer med de korrekte kvalifikationer til dette job.

Nogle ressourceattributter, f.eks. kalenderindstillinger og guiden Ressourceerstatning, kan kun ændres med Project Professional 2007.

Aktiviteter til planlægning af færdigheder

Toppen af siden

Arbejde med ferie og anden ikke-arbejdsrelateret tid (administrativ tid)

Project Web Access gør det muligt at spore ikke-arbejdsrelateret tid (administrativ tid), f.eks. ferier, teammøder, uddannelse, interne projekter og anden ikke-projekttid. Teammedlemmer skriver administrativ tid på deres Mine timesedler-sider.

Du bør spore administrativ tid, hvis:

 • Du integrerer med et regnskabssystem, der kræver data for undtagelser.

 • Din ledelsesgruppe vil se rapporter om undtagelser.

 • Projekt- eller ressourceledere vil have gruppemedlemmer til at indtaste deres tidsforbrug uden for kontoret, så denne tid fremgår som utilgængelig for projekttildelinger.

Aktiviteter til administration af administrativ tid

Toppen af siden

Arbejde i Projektcenter

Projektcenter er et praktisk værktøj for projektledere, teammedlemmer og andre af projektets interessenter til at få vist detaljerede oplysninger om de enkelte projekter og få vist oversigtsoplysninger om projekter på tværs af organisationen. Enhver bruger, der har tilladelse til at få adgang til Projektcenter i Project Web Access eller Project Professional 2007, kan bruge Projektcenter til et projekt, som de er tildelt. Kun projekter, der publiceres i databasen Project Server 2007, er tilgængelige i Projektcenter.

Projektcenter-aktiviteter

Toppen af siden

Analysere data og oprette rapporter

Administrere statusrapporter

Arbejde med OLAP-rapporter

Project Web Access indeholder mange rapporteringsindstillinger til at hjælpe dit team med at samarbejde effektivt. Teammedlemmer kan oprette statusrapporter for at rapportere, hvordan deres opgaver skrider frem. En projektleder kan desuden oprette detaljerede OLAP-rapporter (OnLine Analytical Processing).

Nogle opgaver kan kun udføres af brugere, der hører til gruppen af Project Web Access-administratorer. Hvis linket Serverindstillinger ikke vises i Hurtig start af Project Web Access, så du ikke er medlem af administratorgruppen, og du kan ikke udføre handlinger som f.eks. tilpasning af visninger, konfiguration af rapporter, konfiguration af timesedler eller sletning af projekter.

Toppen af siden

Administrere statusrapporter

Statusrapporter beskriver status på tildelte opgaver. Projektledere kan automatisere oprettelsen til anmodning og modtagelse af statusoplysninger. De kan sende anmodninger om statusrapporter til teammedlemmer, og teammedlemmerne kan derefter besvare dem ved at angive de ønskede oplysninger. Teammedlemmer kan også starte indsendelse af statusrapporter. Projektledere kan konfigurere statusrapporter, så de modtager individuelle indsendelser og en flettet rapport, der samler svarene.

Aktiviteter til administration af statusrapporter

Toppen af siden

Arbejde med OLAP-rapporter

Ledere på forskellige niveauer kan bruge en række rapporter til at analysere projekt- og ressourceydeevnen i et eller flere projekter. Du kan bruge visningerne Pivottabel og Pivotdiagram, hvis du vil arbejde interaktivt med rapporterne og ændre nogle af de felter, som rapporten består af. Alle disse rapporter hjælper dig med at forstå organisationens sundhedstilstand med hensyn til projekt- og ressourceydeevne.

Nogle rapporter, f.eks visuelle rapporter, kan kun oprettes og vises med Project Professional 2007.

Aktiviteter til administration af OLAP-rapporter

Toppen af siden

Samarbejde med andre i organisationen

Project Web Access har mange funktioner, som kan hjælpe din organisations ressourcer til at samarbejde om projektopgaver, problemer, risici og andre områder, der påvirker projektets succes.

Samarbejdsaktiviteter

Toppen af siden

Administrere virksomhedsfunktioner

Project Web Access-administratorer kan tilpasse og styre mange funktioner og funktioner fra siderne Serverindstillingen.

Bemærk: Bestemte tilladelser skal tildeles for at tilpasse og aktivere visse funktioner og sider.

Aktiviteter til administration af virksomhedsfunktioner

Toppen af siden

Administrere visninger

Visninger er direkte, interaktive rapporter af projekt- og ressourceoplysninger, der er gemt i databasen Project Server 2007. Visninger gør det muligt for projektets teammedlemmer at få vist andre oplysninger end deres egne opgaver, tildelinger og projekter. Visninger kan også gøre det muligt for projekt- og ressourceledere at kommunikere vigtige oplysninger om deres projekter med andre personer og grupper i organisationen. Visse visninger gør det f.eks. muligt for teammedlemmerne at få vist kun oplysninger om deres projekter. Andre visninger gør det muligt for projekt- og ressourceledere at holde styr på opgaver i deres projekter, bestemme ressourcetilgængelighed og matche behovet af deres projekter til færdigheden af tilgængelige ressourcer.

Tilgængelige visninger indeholder f.eks. visningerne Projektcenter, Ressourcetildelinger, Ressourcecenter, Mine opgaver og Mine timesedler, Dataanalyse, Ressourceplaner og Opret grupper.

Bemærk: Project Web Access-brugere skal have bestemte tilladelser for at ændre sider. Hvis en bruger f.eks. skal kunne tilføje lister, f.eks undersøgelser og fotogallerier, skal Project Web Access-administratoren angive bidraget til Project Web Access-tilladelser for den pågældende bruger.

Aktiviteter til administration af visninger

Toppen af siden

Arbejde med Project Professional

Du kan bruge Project Professional 2007 til at udføre mange projektstyringsopgaver som en del af EPM-løsningen (Enterprise Project Management) for din organisation.

Bemærk: Project Server 2007-tilladelser er påkrævet for at udføre forskellige virksomhedsprojektstyringsopgaver ved hjælp af Project Professional.

Project Professional-aktiviteter

Toppen af siden

Få råd om installation, blogge og andre oplysninger online

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×