Administrative indstillinger for den nye OneDrive-synkroniseringsklient

En række OneDrive- og OneDrive for Business-indstillinger kan administreres centralt via gruppepolitik. Gruppepolitik-objekterne er tilgængelige som en del af OneDrive-installationspakken.

Følgende gruppepolitikker for brugerkonfiguration er tilgængelige:

Følgende gruppepolitikker for computerkonfiguration er tilgængelige:

Bruge gruppepolitik med OneDrive

Før du kan begynde at administrere OneDrive med gruppepolitik, skal du hente OneDrive-installationspakken og tilføje OneDrive.admx- og OneDrive.adml-filerne til din gruppepolitiks centrallager.

Disse politikker virker ved at angive registreringsdatabasenøgler på computerne i dit domæne, som OneDrive-synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) genkender. I afsnittene herunder beskrives, hvad hver politik gør og standardfunktionsmåden, hvis du ikke konfigurerer den.

En note om at bruge disse politikker: Når du aktiverer eller deaktiverer en indstilling, opdateres den tilsvarende registreringsdatabasenøgle på computere i dit domæne. Hvis du senere sætter politikken tilbage til ikke-konfigureret, ændres den tilsvarende registreringsdatabasenøgle ikke, og den effektive politikindstilling ændres ikke. Så når du har konfigureret en indstilling, skal du fremover bruge indstillingerne Aktiveret og Deaktiveret for denne politik.

Gruppepolitikker for brugerkonfiguration

Politikker for brugerkonfiguration kan findes under User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Samtidig redigering og deling i appen for Office-filer   

Politikken Samtidig redigering og deling i appen for Office-filer aktiverer live samtidig redigering og deling i appen for Office-filer, der åbnes lokalt fra computeren. Samtidig redigering og deling i appen for Office-filer er som standard tilladt. (Samtidig redigering er tilgængelig i Office 2013 og Office 2016).

Hvis du aktiverer denne indstilling, er samtidig redigering og deling i appen for Office aktiveret, men brugerne kan deaktivere dette på Office-fanen i synkroniseringsklienten, hvis de ønsker det.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, er samtidig redigering og deling i appen for Office-filer deaktiveret, og Office-fanen er skjult i synkroniseringsklienten. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil indstillingen Brugere kan vælge, hvordan Office-filer, der er i konflikt, skal håndteres fungere som deaktiveret, og i tilfælde af filkonflikter vil filen være tvedelt.

Forsinke opdatering af OneDrive.exe indtil anden udgivelsesbølge   

OneDrive.exe-opdateringer udrulles i to bølger. Den første bølge starter, når en opdatering bliver tilgængelig, og tager normalt en til to uger at udføre. Den anden bølge starter, når den første generation er fuldført.

Politikken Forsink opdatering OneDrive.exe indtil anden udgivelsesbølge forhindrer OneDrive-synkroniseringsklienter i at blive opdateret indtil den anden bølge. Dette giver dig lidt ekstra tid til at forberede kommende opdateringer.

Som standard installeres opdateringer, så snart de er tilgængelige under den første bølge.

Hvis du aktiverer denne indstilling, opdateres OneDrive-synkroniseringsklienter i dit domæne under den anden bølge, flere uger efter opdateringerne frigives bredt til Office 365-kunder.

Hvis du deaktiverer indstillingen, opdateres OneDrive-synkroniseringsklienterne, så snart der er tilgængelige opdateringer under den første bølge.

Forhindre brugere i at ændre placeringen af deres OneDrive-mappe   

Indstillingen Forhindre brugere i at ændre placeringen af deres OneDrive-mappe gør det muligt at forhindre brugere i at ændre placeringen af deres synkroniseringsmappe i OneDrive.

Hvis du vil bruge denne politik, skal du opdatere OneDrive.admx-filen i din gruppepolitiks centrallager og tilføje dit lejer-id som vist nedenfor.

<policy name="DisableCustomRoot" class="User" displayName="$(string.DisableCustomRoot)" explainText="$(string.DisableCustomRoot_help)" key="SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\{INSERT YOUR TENANT'S GUID HERE}" valueName="DisableCustomRoot">
   <parentCategory ref="OneDriveNGSC" />
   <supportedOn ref="windows:SUPPORTED_Windows7" />
   <enabledValue>
    <decimal value="1" />
   </enabledValue>
   <disabledValue>
    <decimal value="0" />
   </disabledValue>
  </policy>

Denne indstilling gælder kun for den lejer, du angiver i ADMX-filen. Hvis du vil anvende denne indstilling til mere end én lejer, skal du se Overvejelser i forbindelse med brug af indstillingerne pr. lejer senere i denne artikel.

Hvis du har aktiveret denne indstilling, kan brugerne ikke ændre placeringen af deres "OneDrive – {lejers navn}"-mappe under guiden Velkommen til OneDrive. Dette tvinger brugerne til enten at bruge standardplaceringen eller, hvis du har konfigureret indstillingen Angive standardplaceringen for OneDrive-mappen, sikrer det, at alle brugerne har deres lokale OneDrive-mappe på den placering, du har angivet.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan brugerne ændre placeringen af deres synkroniseringsmappe under guiden Velkommen til OneDrive.

Forhindre brugere i at synkronisere personlige OneDrive-konti   

Politikken Forhindre brugere i at konfigurere personlige OneDrive-konti giver dig mulighed for blokere brugere fra at synkronisere filer fra OneDrive for forbrugere (baseret på Microsoft-kontoen). Som standard har brugerne tilladelse til at synkronisere personlige OneDrive-konti.

Hvis du aktiverer denne indstilling, vil brugerne blive forhindret i at konfigurere et synkroniseringsforhold for deres personlige OneDrive-konto. Hvis de tidligere synkroniserede en personlig OneDrive-konto, får de en fejl, når de starter synkroniseringsklienten, men deres filer forbliver på harddisken.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, har brugerne tilladelse til at synkronisere personlige OneDrive-konti.

Angive standardplaceringen for OneDrive-mappen   

Med politikken Angive standardplaceringen for OneDrive-mappen kan du angive en bestemt sti som standardplaceringen for OneDrive-mappen, når brugerne gennemgår Velkommen til OneDrive-guiden, mens de konfigurerer filsynkronisering. Som standard er stien under %brugerprofil%.

Hvis du vil bruge denne politik, skal du opdatere OneDrive.admx-filen i din gruppepolitiks centrallager og tilføje dit lejer-id samt den ønskede standardsti som vist nedenfor.

<policy name="DefaultRootDir" class="User" displayName="$(string.DefaultRootDir)" explainText="$(string.DefaultRootDir_help)" key="SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\{INSERT YOUR TENANT'S GUID HERE}" valueName="DefaultRootDir">
   <parentCategory ref="OneDriveNGSC" />
   <supportedOn ref="windows:SUPPORTED_Windows7" />
   <enabledValue>
    <string>{INSERT YOUR CHOSEN PATH HERE}</string>
	 </enabledValue>
	 <disabledValue>
	  <string></string>
	 </disabledValue>
  </policy>

Denne indstilling gælder kun for den lejer, du angiver i ADMX-filen. Hvis du vil anvende denne indstilling til mere end én lejer, skal du se Overvejelser i forbindelse med brug af indstillingerne pr. lejer senere i denne artikel.

Hvis du aktiverer indstillingen, vil den lokale mappeplacering OneDrive – < lejers navn > som standard være den sti, som du angiver i OneDrive ADMX-filen.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil den lokale mappeplacering OneDrive – <lejers navn> som standard være %brugerprofil%.

Brugere kan vælge, hvordan Office-filer, der er i konflikt, skal håndteres   

Politikken Brugere kan vælge, hvordan Office-filer, der er i konflikt, skal håndteres bestemmer, hvad der sker, når der opstår en konflikt mellem Office 2016-filversioner under synkronisering. Som standard har brugerne tilladelse til at beslutte, om de vil flette ændringer eller beholde begge udgaver. Brugere kan også konfigurere synkroniseringsklienten til altid at tvedele filen og beholde begge udgaver. (Denne indstilling er kun tilgængelig for Office 2016. Med tidligere versioner af Office er filen altid tvedelt, og begge udgaver bevares).

Hvis du aktiverer denne indstilling, kan brugere beslutte, om de vil flette ændringer eller beholde begge udgaver. Brugere kan også konfigurere synkroniseringsklienten til altid at tvedele filen og beholde begge udgaver.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, er filen altid tvedelt, og begge udgaver beholdes i tilfælde af en synkroniseringskonflikt. Konfigurationsindstillingen i synkroniseringsklienten er deaktiveret.

Gruppepolitikker for computerkonfiguration

Politikker for computerkonfiguration kan findes under Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Angiv den maksimale procent af overførselsbåndbredden, der bruges af OneDrive.exe

Med politikken Angiv den maksimale procent af overførselsbåndbredden, der bruges af OneDrive.exe kan du konfigurere den maksimale procent af den båndbredde, der er tilgængelig på computeren, som OneDrive-synkronisering vil bruge til overførsel. (OneDrive bruger kun denne båndbredde ved synkronisering af filer). Den båndbredde, der er tilgængelig på en computer, ændres hele tiden, så en procentdel tillader synkronisering at reagere på både stigning og nedgang i tilgængelighed af båndbredde under synkronisering i baggrunden. Jo lavere procentdel af båndbredden, OneDrive-synkroniseringen må tage, desto langsommere synkroniserer computeren filer. Vi anbefaler en værdi på 50 % eller højere. Den maksimale standardprocent er 99 %. Synkronisering muliggør en begrænsning på overførsel ved periodisk at tillade, at synkroniseringsprocessen kører i fuld hastighed i et minut og derefter nedsætter hastigheden til den overførselsprocent, der er angivet i denne indstilling. Dette muliggør to centrale scenarier. I det første bliver en meget lille fil hurtigt overført, fordi den kan passe ind i det interval, hvor synkronisering måler den højest mulige hastighed. I det andet vil synkronisering under en længerevarende overførsel blive ved med at optimere overførselshastigheden pr. den procentværdi, der er angivet af denne indstilling.

Hvis du aktiverer denne indstilling, bruger computere, der er påvirket af denne politik, den maksimale procentdel, som du angiver, af båndbredden.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, bruger computere den maksimale procentdel af båndbredden, hvilket bestemmes af tjenesten.

Forhindre brugere i at bruge funktionen til at hente filer eksternt til at få adgang til filer på computeren   

Med politikken Forhindre brugere i at bruge funktionen til at hente filer eksternt til at få adgang til filer på computeren kan du blokere brugere fra at bruge funktionen til hentning af filer, når de er logget på med deres Microsoft-konto til OneDrive.exe. Funktionen til hentning af filer giver dine brugere mulighed for at gå til OneDrive.com og vælge en Windows-computer, der er online og kører OneDrive-synkroniseringsklienten, hvorefter de kan få adgang til alle deres personlige filer fra computeren. Brugerne kan som standard bruge funktionen til hentning af filer.

Der findes to politikker – én for 32-bit computere og én for 64-bit computere.

Hvis du aktiverer denne indstilling, vil brugere være forhindret i at bruge funktionen til hentning af filer.

Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan brugerne bruge funktionen til hentning af filer.

Politikker for flere lejere

Der er to indstillinger, der er specifikke for lejere:

 • Angive standardplaceringen for OneDrive-mappen

 • Forhindre brugere i at ændre placeringen af deres OneDrive-mappe

Hvis du har mere end én lejer, og du vil bruge en eller begge af disse indstillinger for flere lejere, skal du ændre OneDrive.admx- og OneDrive.adml-filerne i din gruppepolitiks centrallager.

Bruge Angive standardplaceringen for OneDrive-mappen med flere lejere   

I OneDrive.admx-filen kaldes politikken Angive standardplaceringen for OneDrive-mappenDefaultRootDir. Hvis du vil bruge denne politik med mere én lejer, skal du tilføje en ny politikdefinition til OneDrive.admx for hver ekstra lejer. Tilføj disse politikdefinitioner i bunden af filen over </policies>-mærket i afsnittet Indsæt indstillinger for flere lejere her.

Brug følgende syntaks, og erstat {TenantName} med et entydigt navn til den pågældende lejer, og tilføj dit lejer-id og den standardsti, du vil bruge.

<policy name="DefaultRootDir_{TenantName}" class="User" displayName="$(string.DefaultRootDir_{TenantName})" explainText="$(string.DefaultRootDir_help)" key="SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\{INSERT YOUR TENANT'S GUID HERE}" valueName="DefaultRootDir">
   <parentCategory ref="OneDriveNGSC" />
   <supportedOn ref="windows:SUPPORTED_Windows7" />
   <enabledValue>
    <string>{INSERT YOUR CHOSEN PATH HERE}</string>
	 </enabledValue>
	 <disabledValue>
	  <string></string>
	 </disabledValue>
  </policy>

Desuden skal OneDrive.adml-filen i afsnittet Indsæt indstillinger for flere lejere her over </stringTable>-mærket opdateres med følgende syntaks, hvor du igen erstatter {TenantName} med det samme navn, som du har brugt ovenfor.

<string id="DefaultRootDir_{TenantName}">Set the default location of the OneDrive folder for {TenantName}</string>

Bruge Forhindre brugere i at ændre placeringen af deres OneDrive-mappe med flere lejere   

I OneDrive.admx-filen kaldes politikken Forhindre brugere i at ændre placeringen af deres OneDrive-mappeDisableCustomRoot. Hvis du vil bruge denne politik med mere én lejer, skal du tilføje en ny politikdefinition til OneDrive.admx for hver ekstra lejer. Tilføj disse politikdefinitioner i bunden af filen over </policies>-mærket i afsnittet Indsæt indstillinger for flere lejere her.

Brug følgende syntaks, og erstat {TenantName} med et entydigt navn til den pågældende lejer, og tilføj dit lejer-id og den standardsti, du vil bruge.

<policy name="DisableCustomRoot_{TenantName}" class="User" displayName="$(string.DisableCustomRoot_{TenantName})" explainText="$(string.DisableCustomRoot_help)" key="SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\{INSERT YOUR TENANT'S GUID HERE}" valueName="DisableCustomRoot">
   <parentCategory ref="OneDriveNGSC" />
   <supportedOn ref="windows:SUPPORTED_Windows7" />
   <enabledValue>
    <decimal value="1" />
   </enabledValue>
   <disabledValue>
    <decimal value="0" />
   </disabledValue>
  </policy>

Desuden skal OneDrive.adml-filen i afsnittet Indsæt indstillinger for flere lejere her over </stringTable>-mærket opdateres med følgende syntaks, hvor du igen erstatter {TenantName} med det samme navn, som du har brugt ovenfor.

<string id="DefaultRootDir_{TenantName}">Prevent users from changing the location of their OneDrive folder for {TenantName}</string>

Se også

Hent næste generations synkroniseringsklient til OneDrive for Business

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×