Addere værdierne i én eller flere kolonner i en gentaget tabel eller en sektion

Denne artikel indeholder

Oversigt

Tilføje en kolonne med værdier i en gentaget tabel eller en gentaget sektion

Tilføje to eller flere kolonner med værdier i en gentaget tabel eller en gentaget sektion

Oversigt

Gentagne tabeller og sektioner indeholder ofte numeriske værdier, der skal tilføjes i bunden af afsnittet. Du kan f.eks. muligvis en gentaget tabel, som indeholder ordreoplysningerne, som indeholder de udvidede priser for hvert element. Nederst i tabellen kan du vise en hovedtotal, som vist i nedenstående illustration.

Sum i sidefodsrækken i en gentaget tabel

Denne artikel indeholder en beskrivelse af, hvordan du tilføjer værdier i én eller flere kolonner i en gentaget tabel eller en sektion.

Tilføje en kolonne med værdier i en gentaget tabel eller en gentaget sektion

Hvis du vil tilføje en kolonne i en gentaget tabel, kan du placere det kontrolelement, der beregner totalværdien, uden for tabellen, eller du kan placere det i sidefoden i tabellen, som vist i den forrige illustration. For at opnå dette resultat, hvis sidefoden ikke allerede vises, skal du følge disse trin for at få vist sidefoden i den gentagne tabel.

 1. Højreklik på kolonneoverskriften i den gentagne tabel i designtilstand, og klik derefter på Gentagne tabelegenskaber.

 2. Klik på fanen Vis.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Medtag sidefod, og klik derefter på OK.

Hvis du kun vil have vist resultaterne af beregningen, og du ikke vil bruge resultaterne af beregningen i andre beregninger, kan du bruge en udtryksboks til at udføre beregningen. En udtryksboks viser kun data, og gemmer dem ikke i formularen. Hvis du vil bruge resultaterne af beregningen i en anden beregning, skal du bruge en tekstboks.

Bruge en udtryksboks til at tilføje en kolonne med værdier

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte udtryksboksen.

 2. Klik på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt.

 3. I opgaveruden Kontrolelementer skal du klikke på Udtryksboks under Avanceret.

 4. I dialogboksen Indsæt udtryksboks skal du klikke på Rediger formel Knapflade ud for feltet XPath.

 5. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 6. På listen Kategorier skal du klikke på Matematik i dialogboksen Indsæt funktion.

 7. På listen Funktioner skal du klikke på sum og derefter på OK.

 8. I boksen Formel skal du dobbeltklikke på teksten i parentes i dialogboksen Indsæt formel.

 9. På listen Datakilde skal du klikke på det felt, hvis værdier, du vil tilføje, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Feltet skal være bundet til kolonnen, og det skal være et gentaget felt eller en del af en gentaget gruppe.

 10. Klik på OK to gange.

Bruge en tekstboks til at tilføje en kolonne med værdier

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte tekstboksen.

 2. Klik på Tekstboks i menuen Indsæt.

 3. Dobbeltklik på den tekstboks, du lige har tilføjet.

 4. Klik på fanen Data.

 5. Under Standardværdi, skal du klikke på Rediger formel Knapflade .

 6. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 7. På listen Kategorier skal du klikke på Matematik i dialogboksen Indsæt funktion.

 8. På listen Funktioner skal du klikke på sum og derefter på OK.

 9. I boksen Formel skal du dobbeltklikke på teksten i parentes i dialogboksen Indsæt formel.

 10. På listen Datakilde skal du klikke på det felt, hvis værdier, du vil tilføje, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Feltet skal være bundet til kolonnen, og det skal være et gentaget felt eller en del af en gentaget gruppe.

Toppen af siden

Tilføje to eller flere kolonner med værdier i en gentaget tabel eller en gentaget sektion

Antag, at du har flere kolonner, du vil tilføje sammen. I InfoPath kan du bruge operatoren union (|) til at udføre dette, uanset om kolonnerne findes i én gentaget tabel eller én gentaget sektion, eller om de er spredt over flere gentagne tabeller eller sektioner. Forestil dig, at du har én gentaget tabel, der indeholder ordreoplysninger, og en anden gentaget tabel, der indeholder varer, der er i restordre. Du kan bruge denne fremgangsmåde til at føje et kontrolelement til den formular, som tilføjer det samlede ordrebeløb på tværs af de to tabeller.

Hvis du kun vil have vist resultaterne af beregningen, og du ikke vil bruge resultaterne af beregningen i andre beregninger, kan du bruge en udtryksboks til at udføre beregningen. En udtryksboks viser kun data, og gemmer dem ikke. Hvis du vil bruge resultaterne af beregningen i en anden beregning, skal du bruge en tekstboks.

Bruge en udtryksboks til at tilføje to eller flere kolonner

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte udtryksboksen.

 2. Klik på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt.

 3. I opgaveruden Kontrolelementer skal du klikke på Udtryksboks under Avanceret.

 4. I dialogboksen Indsæt udtryksboks skal du klikke på Rediger formel Knapflade ud for feltet XPath.

 5. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 6. På listen Kategorier skal du klikke på Matematik i dialogboksen Indsæt funktion.

 7. På listen Funktioner skal du klikke på sum og derefter på OK.

 8. I boksen Formel skal du dobbeltklikke på teksten i parentes i dialogboksen Indsæt formel.

 9. På listen Datakilde skal du dobbeltklikke på det første felt, hvis værdier, du vil tilføje, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe.

 10. I feltet Formel skal du angive union operator (|) umiddelbart efter det felt, du lige har indsat.

 11. Klik på Indsæt felt eller gruppe.

 12. På listen Datakilde skal du dobbeltklikke på det næste felt, hvis værdier, du vil tilføje, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Feltet skal være bundet til kolonnen, og det skal være et gentaget felt eller en del af en gentaget gruppe. Formlen skal ligne dette:

sum(field16 | field17)

 1. Gentag trin 10 til 12 for alle andre kolonner, du vil tilføje.

Bruge en tekstboks til at tilføje to eller flere kolonner

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte tekstboksen.

 2. Klik på Tekstboks i menuen Indsæt.

 3. Dobbeltklik på den tekstboks, du lige har tilføjet.

 4. Klik på fanen Data.

 5. Under Standardværdi, skal du klikke på Rediger formel Knapflade .

 6. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 7. På listen Kategorier skal du klikke på Matematik i dialogboksen Indsæt funktion.

 8. På listen Funktioner skal du klikke på sum og derefter på OK.

 9. I boksen Formel skal du dobbeltklikke på teksten i parentes i dialogboksen Indsæt formel.

 10. På listen Datakilde skal du dobbeltklikke på det første felt, hvis værdier, du vil tilføje, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Feltet skal være bundet til kolonnen, og det skal være et gentaget felt eller en del af en gentaget gruppe.

 11. I feltet Formel skal du angive union operator (|) umiddelbart efter det felt, du lige har indsat.

 12. Klik på Indsæt felt eller gruppe.

 13. På listen Datakilde skal du dobbeltklikke på det næste felt, hvis værdier, du vil tilføje, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Feltet skal være bundet til kolonnen, og det skal være et gentaget felt eller en del af en gentaget gruppe. Formlen skal ligne dette:

sum(field16 | field17)

 1. Gentag trin 10 til 12 for alle andre kolonner, du vil tilføje.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×